Personskader

Får ikke utbetalt uføreforsikring

Publisert: 25.05.2018

Jeg tegnet en uføreforsikring for omlag 18 år siden. Dette ble gjort i lag med min daværende kontakt i lokal bank, har siden betalt mnd beløp ihht dette. Jeg ble ufør i februar i år og kontaktet følgelig det selskap som forsikringen min etter hvert ble overført til!

Påstanden deres nå er at jeg ikke skal ha gitt alle opplysninger ved tegning, noe jeg selvfølgelig bestrider all den tid jeg i den tro ville hjelpe meg den dag jeg evt havnet i uføre og ikke har mottatt noe restriksjoner! Hva nå?

Les mer

Erstatning for manglende spesialundervisning

Publisert: 22.05.2018

Min sønn fikk diagnosen non-verbale lærevansker i 2005 i andre klasse. Idag, når han er 20 år og utredet på nytt på Ullevål sykehus, så har han fått blandet utviklingsforstyrrelser i spesifikke ferdigheter og encefalopati uspesifisert. Han fikk vedtak om spesialundervisning fra PP-tjenesten i Oslo i flere fag, men dette ble aldri fulgt opp, satt inn en assistent som hjalp noen barn. Han har altså en hjerneskade, som går utover de eksekutive funksjonene. Har han krav på erstatning?

Les mer

Bil skadet da den var lånt bort

Publisert: 14.05.2018

Jeg er eier av bil og har forsikring på den i mitt navn. Jeg har ikke lappen selv, men min bror har lånt bilen og krasjet i en annen bil på en parkeringsplass og skadene på den andre bilen er store. Jeg var 100 % sikker på at min bror hadde sertifikat, så klart, men nå viser det seg at han mistet det for et halv år siden. Jeg lurer på om dette kan få konsekvenser for meg nå?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke informasjon til NAV

Publisert: 09.05.2018

Jeg hadde i januar 2011 en arbeidsulykke. Jeg falt på isen og mistet flere tenner. Fra arbeidsgiver bli jeg informert om alt blir sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Men det var ikke sant. Så langt har ingenting blitt sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Jeg har søkt om det hele tiden, men nå fikk jeg for første gang det skriftlig fra arbeidsgiver at alt har blitt sendt inn. NAV sier de bare har fått mine meldinger, men at arbeidsgiver har aldri sendt noe til NAV eller yrkesskadeforsikring.

Les mer

Hvordan søke pasientskadeerstatning

Publisert: 08.05.2018

Hvordan er det best å søke om pasientskadeerstatning? Gjelder sen diagnose av underlivskreft, etter mange legebesøk, med resultat at alt ble fjernet og ikke flere muligheter for barn og overgangsalder ved 38 år. Resultatet er også sannsynlig uføretrygd p.g.a. senvirkninger. Sannsynlig også dårligere resultat etter operasjon enn om det var blitt oppdaget tidligere

Les mer

Ble arrestert i England

Publisert: 08.05.2018

Jeg har blitt arrestet i England, og de mishandelt meg fysisk og psykis i fengselet . Hvem kan hjelpe meg med det? Er det noen som har erfaring med menneskerettigheter i EU? Er det noen kan ta opp saken med Britiske myndigheter?

Les mer

Vil søke om erstatning for tapt barndom

Publisert: 08.05.2018
Emneord:

Jeg har ett spørsmål vedrørende rett på erstatning for tapt barndom. Jeg vokste opp med omsorgssvikt, da snakker vi fysisk og psykisk mishandling av foreldre, seksuelle overgrep innad i familien, mobbing på skolen m.m. Ble fulgt til barnevernet uten noe samtykke fra foreldre av en lærer. Det resulterte i ett eneste møte med barnevernet, ingen oppfølging eller videre behandling. Nå er jeg 33,uføretrygdet grunnet psykiske vansker/traumer m.m. Har jeg rett til erstatning for tapt barndom?

Les mer

Fri rettshjelp for mobbing under oppveksten

Publisert: 08.05.2018

Jeg opplevde mobbing og trakassering hjemme, så vel som på skolen som barn. Ingen gjorde inngripen eller undersøkte hvordan jeg hadde det, til tross for at det var synlige tegn. Hjemme hadde jeg en aleneforelder som ikke brydde seg, og var selv kontrollerende, nedlatende, og voldelig. Denne aleneforelderen brøt loven om delt foreldrerett. Barnevernet brydde seg verken om dette, eller at det ble gitt bekymringsvarsel. Jeg behøver fri rettshjelp. Hvordan går jeg fram?

Les mer

Erstatning for Sjøgrens syndrom

Publisert: 08.05.2018

Jeg lurte på om det er en forsikring som gir erstatning om man får Sjøgrens syndrom? Det minsker livskvaliteten betraktelig. Ødelegger alt av søvn.

Les mer

Har ikke fått voldsoffererstatning etter rettsak

Publisert: 08.05.2018

For to år siden knakk en mann fingeren min og ble stilt til retten der jeg vant, men fikk ikke noe erstatning. Er det for sent å søke om erstatning nå? Hvor skal jeg søke og hva må jeg gjennom? Hvor mye kan jeg evt. søke om?

Les mer
1 2 3 19