Personskader

Råd til klage på pasientskade

Publisert: 09.10.2018
Emneord:

Lurer på hva man kan gjøre når en har gått årevis uten å få noe hjelp og vært kasteball i forvaltningen. Mange vedtak fra fylkesmann som beviselig er feil/mangelfulle uten at de bryr seg. Fått "oppfølging" hos NAV, som tidvis har vært alvorlige brudd, hvor heller ingen begår feil når klager og på toppen fått beskjed fra selveste Sivilombudsmannen om at man har sendt for mange klager og ikke får svar på fremtidige. Belastning enorm, hodet er "ødelagt", NPE avslår. Har man rettigheter?

Les mer

Foreldelsesfrist for gamle overgrepssaker

Publisert: 03.10.2018
Emneord:

Foreldelsesfrist for overgrep er slettet, men også for saker fra jeg var barn? Som 1991-1994? Har også andre spørsmål ang denne problematikken, hva gjør jeg? Synes slikt er stressende, men trenger gjøre noe.

Les mer

Saksøke firma som har gitt ut personopplysninger

Publisert: 03.10.2018
Emneord:

Kan man saksøke et firma for å gi ut personopplysninger til andre uten fullmakt?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 03.10.2018

Jeg lurte på om dere tar erstatningssaker for tapt barndom? Jeg spør for min bror som er 26 år og som pr idag ikke har tilgang til PC grunnet soning. Han har innhentet alle papirene sine hos barnevernet, og har en ganske sterk sak ift tapt barndom og følgene av dette. Saken er svært relevant, da barnevernet og det offentlige ikke har overholdt det ansvaret de hadde for ham da de tidlig overtok omsorgen.

Les mer

Utbetaling av uføreforsikring

Publisert: 03.10.2018

Har blitt vurdert som 50 % nedsatt arbeidsevne og har søkt om ufør etter 4 år på AAP. Har en privat uføreforsikring som det står at jeg får utbetalt, hvis jeg har vært 50 % arbeidsufør sammenhengende i 2 år. Er dette noe jeg har rett på nå eller må jeg først bli erklært ufør i 2 år? Jeg var mer enn 50 % sykemeldt før AAP. Ved AAP jobbet jeg alt fra 20-60 %. Regnes de årene da som 50 % redusert arbeidsevne selv om jeg jobbet 60 % i en periode? Eller må det være 50 % ? (hørt at AAP tilsvarer 50 %?)

Les mer

Er det straffbart å ikke vitne?

Publisert: 02.10.2018

Er det straffbart å ikke vitne når man har sett vold mot et barn?

Les mer

Erstatning for brukket nese

Publisert: 14.09.2018

Jeg ble slått ned i mai og brakk nesen. Legene fikk ikke til å brekke nesen min på plass igjen, som vil si at jeg må operere for å få nesen rett igjen. Jeg gikk glipp av noen jobbdager og eksamensøvinger, samt at jeg iblant våkner med mareritt etter hendelsen. Jeg skal på møte med konfliktrådet og lurte med dette på hva jeg kan kreve i erstatning? Hva er en reell sum, med baktanke at jeg må operere senere.

Les mer

Dele medisin med venn

Publisert: 14.09.2018
Emneord:

Om du og en kompis har samme helsemessige lidelse og begge har resept på det samme medikamentet, men siden dette medikamentet er veldig dyrt så vurderer dere å spleise 50/50 på medisinen. Dette betyr at den ene bestiller medisinen på sin resept og den andre overfører penger som dekker sin halvpart av utgiften. Når medisinen kommer deler de medisinen mellom seg. Hvordan er dette i forhold til norsk lov?

Les mer

Taket for betaling på skadesak har endret seg

Publisert: 04.09.2018
Emneord:

Har en skadesak hos IF på tannskade hos datteren min. Den må gjøres opp nå etter 10 år. IF mener det er et tak på 50 000 kr. Skaden er på mye mer enn det. Jeg har bare fått med meg at de skal betale første behandling. Den kan komme på over 100 000 kr. Nå mener IF at det kan ha vært endring på det i de senere årene, men at da skaden skjedde var det et tak på 50 000 kr. Stemmer det da at på et oppgjør nå 10 år etter, så må jeg forholde meg til de gamle reglene? Og ikke det som gjelder nå?

Les mer

Trenger juridisk bistand for voldssak

Publisert: 04.09.2018
Emneord: ,

Jeg blitt påført vold som har medført store økonomiske utlegg i forbindelse med tannlegeregning. Jeg trenger juristbistand til å fremme erstatningssak ovenfor den som forvoldte skaden og oppreisning.

Les mer
1 2 3 22