Personskader

Erstatning for mishandling i barndommen

Publisert: 20.08.2018

Jeg er dame på 52 år. Har vokst opp med ei alkoholisert mor. Har aldri hatt trygghet. Var ikke ofte jeg kom hjem fra skolen som hun var edru. Hver kveld var det bråk mellom foreldrene mine pga hennes drikking. Ble misbrukt seksuelt av to venner av foreldrene mine, men dette ble ikke tatt tak i. Alle naboene hos oss viste om drikkingen, men ingen prøvde å stoppe det. Begge som misbrukte meg og foreldrene mine er døde, men mange naboer lever. Er dette noe jeg kan søke om erstatning?

Les mer

Forsikringsselskap bruker lang tid på saksbehandling

Publisert: 14.08.2018

Spørsmålet er mer rettet mot forsikringssak i en bilskade enn personskade. Jeg ble utsatt for en bilkollisjon 31. mai 2018 og meldte skade til KLP forsikring. Saken ble sendt til kontroll hos et eksternt selskap som driver med gransking av forsikringssvindel. De meldte selv til meg at det var en rutinesak og betydde ikke at de tviler på min sak. Men nå har det gått over 2 måneder og saken er ikke ferdig behandlet. Hvor lenge kan forsikringsselskapet holde på med sånt?

Les mer

Når blir erstatning for pasientskade utbetalt?

Publisert: 07.08.2018

Ektefelle døde i 2014 som følge av grov omsorgssvikt. Gjenlevende ektefelle ble i januar 2018 tilkjent erstatning fra NPE (Pasientskadeerstatningsnemnda). Hvor lang tid vil det ta før erstatningsbeløpet blir bestemt og utbetalt? Hvordan går man frem for å få utbetalt deler av beløpet á konto inntil saken er avsluttet? Hvilke summer har erfaringsvis blitt utbetalt tidligere i lignende saker?

Les mer

Uføretrygd pga prolaps?

Publisert: 07.08.2018

Jeg har fylt 18, og jeg har nylig slitt med korsryggsmerter. Legen har sagt at dette kan mulighets være prolaps, men har ikke lagt en klar diagnose. Er det noe mulighet for å motta uføretrygd? Jeg har ikke klart å ha livet mitt som jeg hadde før denne skaden.

Les mer

Krav på ung ufør

Publisert: 01.08.2018

Jeg er 50 år og påvist ADD i voksen alder. Nå uføretrygdet. Har jeg krav på ung ufør?

Les mer

Erstatning etter bekymringsmelding til barnevernet

Publisert: 01.08.2018

Jeg fikk mitt første barn i desember 1987, og det kom en melding til barnevernet . En som ikke var sann, eller en som ikke var riktig. Kan jeg kreve en erstatning i fra kommunen?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 01.08.2018

Er 18 år nå og bor endelig alene, men sliter med mange ting. Tenkte å få søkt erstatning for tapt barndom og lurte på hvordan jeg burde gå fram. Blitt mishandlet av begge foreldrene mine til jeg var 9 år gammel. Da blei jeg flyttet i fosterhjem der jeg ved flere anledninger ble slått/mishandlet. Det samme skjedde i fosterhjem nr 2 og fått mye juling av personal på de 7 institusjonene jeg bodde på fra 2012 til 2016. Vært omsorgsvikt hele veien og ønsker en erstatning for dette.

Les mer

Ødelagt barndom etter fars selvmord

Publisert: 01.08.2018

Da jeg var 12 år, hengte min far seg. Jeg fikk ingen sorgreaksjon og stengte alt inni meg. Jeg ble henvist til BUP da jeg var 15 år, til liten hjelp. Fordi jeg var så innestengt, jeg klarte ikke å snakke om følelser og min far og det som hadde hendt. Jeg mener psykologen der burde skjønt alvoret når jeg ikke fikk utløp for noe følelser. Jeg utviklet en veldig hemmende helseangst som har tatt fra meg mye av livet. Jeg mener det er alvorlig svikt hos kommunen eller fastlege. Har PTSD i dag.

Les mer

Erstatning for ødelagt sykkel ved rygging

Publisert: 01.08.2018

Jeg mener at bilen som rygger har nesten alltid ansvar for konsekvensene (med et unntak). En person fra et annet nabolag plasserte sin sykkel rett bak bilen min (på min egen eiendom). Jeg mener det ikke er min feil i det hele tatt, har jeg rett? Hvis det hadde vært min feil så kan jeg bare gå og plassere sykler bak andre folks biler (på deres eiendom) og vente på at de rygger inn i den for så å kreve erstatning. Vil jeg vinne denne denne saken dersom den tas opp juridisk?

Les mer

Mal på klage til Fylkesnemnda og fylkeslegen

Publisert: 01.08.2018

Jeg skal sende en anmeldelse til Fylkesnemda/fylkeslegen i forbindelse med min søsters dødsfall, grunnlag grov tjenesteforsømmelse av AMK. Lurte derfor på om det finnes noe malverk der ute som kan benyttes til denne type anmeldelser?

Les mer
1 2 3 20