Personskader

Fikk ikke resept på medisiner

Publisert: 11.12.2018
Emneord:

Jeg sendte melding til legekontoret og sa jeg trengte fornyelse på en veldig viktig resept. Jeg fikk svar om at resepten var inne, men det var den ikke. Dette skjedde ett par ganger utover to uker der de sa resepten var klar på apotek, men den var aldri der. Ringte dem endelig den tredje uken og spurte hvorfor de ikke ga meg medisinen min. De sa da at resepten min ikke eksisterte så jeg måtte legge den inn på nytt. Lurer på om jeg kan saksøke dem for de tre ukene med skader?

Les mer

Føler seg sviktet av helsesystemet

Publisert: 11.12.2018
Emneord:

Jeg har alvorlige problemer med min mentale helse og har vært i bup/NAV/helsesystemet i over 10 år. Jeg har spurt om å få en psykolog så lenge jeg kan huske, men jeg har aldri fått en psykolog eller oppfølgning på min mentale helse. Det eneste jeg fikk var en haug med medisiner jeg må ta hver dag. Jeg har bedt om psykolog mange ganger gjennom fastlege, bup, NAV og mer. Dette har fått meg til å skade meg selv alvorlig siden jeg ikke får hjelp. Kan jeg saksøke noen for dette?

Les mer

Må betale motpartens kostnader

Publisert: 11.12.2018

I lagmannsretten i høst har jeg blitt dømt til å betale motpartens kostnader (frist to uker etter mottatt dom). Ankefrist på dom var i november. Jeg har ikke anket, tror at motpart ikke har klaget da de har vunnet mot meg. Nå nærmer det seg jul og jeg har ikke hørt fra motpart. Eneste jeg vet er beløpsstørrelse og navn. Jeg har ikke mottatt noen krav med bankkonto til motpart. Hva skal det bety? Får jeg noen strafferenter eller annet fare som kan overraske meg?

Les mer

Medlem av folkeregisteret eller ikke

Publisert: 27.11.2018

Jeg er uføretrygdet, manntallsskrevet i Norge, eier hus (har nylig solgt det og flytter inn i leilighet til våren når den er ferdig), oppholder meg 2 ggr. 110-120 dager i Thailand pr år, har utvidet reiseforsikring, har Norge som livsutfoldelsessenter (definert norsk av skattekontor) og er frivillig medlem av NAV. Vilkårene i forsikringen ser jeg nå sier at jeg skal være "Fullstendig medlem av Folketrygden" for å være dekket. Er jeg fullstendig medlem og dermed dekket, gitt ovennevnte?

Les mer

Vil anmelde overgrep etter mange år

Publisert: 27.11.2018
Emneord:

Jeg er usikker på hvilke kategori jeg skal putte dette under men, hvis du som barn (6år) ble overgrepet av en voksen mann. Dette har ikke blitt anmeldt, hvordan ville man gått frem?

Les mer

Usikker på forsikringsutbetaling

Publisert: 27.11.2018

Jeg hadde uførekapitalforsikring gjennom jobben, og jeg har nylig blitt innvilget uføretrygd. Forsikringsselskapet sa at de sendte et brev med et tilbud og hvis jeg aksepterer, skal jeg signere og sende tilbake. Jeg vet ingenting og de informerer lite. Jeg trodde beløpet var bestemt da min arbeidsgiver tegnet forsikringen, men siden de sa «et tilbud», hvordan vet jeg at det er det beløpet jeg har krav på?

Les mer

Vil søke krav om erstatning for tapt barndom

Publisert: 20.11.2018

Jeg er i dag 33 år gammel, men som ungdom var jeg under barnevernets omsorg. De tillot faren min til å ta meg med på ferie, men jeg ble i realiteten kidnappet. Jeg ble tilbakeholdt i det landet i ett år og fratatt pass og alle mine rettigheter. Det skjedde traumatiserende ting under oppholdet og det har ført til at jeg ikke har kunne fullføre skole og jobbe som voksen. Har jeg krav på oppreisning for at barnevernet sviktet meg ved å ikke følge opp at jeg returnerte fra "ferie"?

Les mer

Fått avslag på sak hos NPE

Publisert: 16.11.2018

Jeg gikk på infliximab som virket mot psoriasis. Veldig god effekt på psoriasisen. Etter 1 år fikk jeg pusteproblemer. Og sluttet med medisin da kroppen dannet antistoffer mot den. 9 mnd etter fikk jeg diagnosen sarkoidose. Og lungelege skriver i epikrisen at jeg mest sannsynlig har fått sarkoidose som en sjelden bivirkning ved bruk av infliximab. Saken er behandlet hos NPE som legemiddelsak. 3 uker siden avslag. På telefon sier de 51 % heller mot avslag? Er dette noe å gå videre med?

Les mer

Får ikke utbetalt uføreforsikring pga tidligere diagnose

Publisert: 16.11.2018

Har prøvd å gjøre krav på uføreforsikring. Har reservasjon på rygglidelser. Kan de nekte meg utbetaling pga 1 av 5 diagnoser? Hoveddiagnose er nakke, skulder og rygg. I tillegg til 2 diagnoser til.

Les mer

Forskjellige advokater på forskjellige saker?

Publisert: 05.11.2018

Kan jeg ha forskjellige advokater på forskjellige saker? F.eks en sak om uføre i NAV, og en annen advokat på sak på forsikring erstatning?

Les mer
1 2 3 23