Personskader

Erstatning for brukket nese

Publisert: 19.04.2021

Jeg ble slått ned på lørdag. Nesen knekt og havna på legevakt. Forholdet er anmeldt og fikk bekreftelse i dag. Jeg ønsker oppreisning og erstatning fra han som slo meg. Han knekte nesen min. Hva kan jeg kreve i oppreisning og erstatning?

Les mer

Skadet av hårtrimmer

Publisert: 16.04.2021

Gjelder produktskade. Philips hårtrimmer kjøpt i butikk netonnet. Trimmer/barberblad ble slitt og dannet hull i del som forårsaket kutt og sår i arm, som har gått over, men arr forsvinner ikke. Levert produkt tilbake til butikk og fikk nytt, kontaktet så Philips om saken, som nekter ansvar eller erstatning. Spørsmålet er om erstatningsrett i saken.

Les mer

Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 12.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade fra NAV. Uhell da jeg skulle fylle diesel på bussen jeg kjørte. Har arbeidsgiver lov å trekke meg i lønn for timer jeg har vært til legebesøk etter skaden? Alle legebesøk var relatert til skaden.

Les mer

Beskyldt for mobbing på barneskolen

Publisert: 06.04.2021

Jeg er 21år, og har gjennom barne- og ungdomsskolen vært utsatt for mobbing, hvor jeg har vært beskyldt for å mobbe en medelev over flere år. Noe som jeg ikke har gjort, men jeg har ikke blitt trodd av skole, som har gitt meg straff gjennom mange år. Dette har gjort at jeg har psykiske plager, og ikke har klart å gjennomføre skole. Jeg har nå gått til behandling i 5 år, men sliter fortsatt, og klarer bare å gå deltid på vgs. Jeg lurer på om jeg har rett til fri rettshjelp?

Les mer

Kan man saksøke staten for menneskerettighetsbrudd?

Publisert: 06.04.2021

Hva blir konsekvensene om en stat finnes skyldige i menneskerettighetsbrudd under en krisesituasjon, enten i egen rettsinstans eller i en internasjonal menneskerettighetsdomstol? Skal det mer til for å dømmes for et slikt brudd under en krisesituasjon, enn ellers, da staten kan innskrenke de fleste menneskerettigheter under krisesituasjoner? Var statens «koronalov» en måte å legitimere mulige brudd på gjeldende lover under en krisesituasjon? Kan man da saksøke staten for brudd i ettertid?

Les mer

Ønsker å kreve innleggelse

Publisert: 06.04.2021

Min mor mottar behandling, hvor hun går på medisiner daglig. I forbindelse med disse medisinene føler hun seg uvel og føler til tider for å ikke ta medisinene. Når hun har glemt å ta medisin føler hun seg bedre, hvor hun ikke kan se at hun går tilbake til å bli syk med disse medisinene. I den anledning ønsker hun å bli innlagt for å bli observert hvordan kroppen hennes reagerer uten medisiner. Har man noe krav på innleggelse for kontroll i forbindelse med en allerede pågående behandling?

Les mer

Frist for å anke dom

Publisert: 06.04.2021
Emneord:

Hvis dommen i en straffesak ble avsagt og forkynt kl. 09.00 den 18.03.2021, når utløper fristen til å anke? (med tanke på at man kan anke innen 2 uker). Når skal det virkelig være umulig å sende inn en anke til Lagmannsretten? Hvilken dato utløper fristen? Sånn at dommen skal betraktes som rettskraftig. Jeg spør pga. "påskeferie og rettsferie"? Krasjer fristen med ferie? Blir det noen forlengelse av ankefristen? Som sagt ble dommen forkynt den 18.03.2021 kl. 09.00.

Les mer

Brudd på personvern

Publisert: 06.04.2021

Jeg fikk ein mail fra NAV som handler om at CVen min var sendt ut uten tillatelse. Etter å ha etterforsket litt, så fant jeg ut at dette var ulovlig. Kan det stemme? Og hva kan jeg gjøre mot det?

Les mer

Erstatning for personvernbrudd hos NAV

Publisert: 29.03.2021

Jeg har den 25. mars fått en email fra NAV som tilsier at de har delt min CV med arbeidsgivere uten lov. Dette er et klart brudd på personvernloven, og det kan påvirke meg negativt gjennom misbruk av mine personlige opplysninger. Jeg spør dere om jeg har krav på/er det en mulighet for å få erstatning for det?

Les mer

Feiloperert for kreft

Publisert: 29.03.2021

Jeg ble i 2020 feiloperert for kreft i form av at lymfeknuter i feil armhule ble fjernet. Sykehuset rotet med prøvesvarene og trodde det var kreftspredning til høyre side, mens det motsatte var riktig. En slik operasjon er stor og restitusjonstiden er lang, og det var helt unødvendig å gå igjennom. I tillegg lot de kreften sitte lengre i kroppen enn nødvendig. Har fått avslag fra NPE da de mener jeg ikke oppfyller kravene for å få erstatning. Er dette noe jeg bør gå videre med?

Les mer
1 2 3 29