Permittering

Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

Publisert: 24.08.2020

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Utregning av provisjon i deltidsstilling

Publisert: 22.06.2020

Min datter er frisør og har fastlønn + provisjon. Hun er for tiden 40 % permittert. I kontrakten er det sånn at om behandlingsomsetningen overstiger 80 000, som er fastlønnen, utløses en provisjon på 37 % av netto kr 80 000, og mellomværende mellom kr 28 573. Det er jo ingen mulighet i 60 % stilling å overstige 80 000. Skal disse 80 000 reguleres prosentvis i forhold til reell arbeidstid?

Les mer

Begynne i ny jobb før oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2020

Jeg har levert oppsigelsen min i går. Jeg går permittert og har benyttet meg av 14 dagers regelen. Problemet mitt er at jeg vil begynne på jobb i det nye firmaet etter 7 dager, men får ikke noe svar i fra ledelsen om jeg kan gå tidligere. Så jeg vet ikke om jeg blir utkalt på jobb i den siste uken? Kan jeg begynne i det nye firmaet etter 7 dager uten at jeg gjør noe galt, med tanke på at jeg ikke får svar? Har jobbet i samme firma i 19 år så er litt sure miner med at jeg leverte oppsigelse.

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 27.04.2020

Jeg er 50 % permittert fra en 100 % stilling grunnet korona. Nå har jeg fått tilbud om ny jobb et annet sted. Hvor lang oppsigelsestid har jeg fra min nåværende arbeidsgiver når jeg er 50 % permittert?

Les mer

Permittert i oppsigelsestiden

Publisert: 27.04.2020

Jeg sendte min oppsigelse på jobb før all permitteringen skjedde. Da jeg skulle få mitt siste lønnslipp, sendte de kun timene jeg hadde jobbet. Ingen sluttoppgjør ble sendt, for de sa det ikke var mer penger fra dem å utbetale. Da lurte jeg på hva slags krav jeg derfor har? I og med at sluttoppgjør alltid sendes med siste lønn.

Les mer

Rett til sykepenger

Publisert: 27.04.2020

Har vært igjennom kreftbehandling som gikk over 1 år. Kom meg tilbake i 100 % jobb 1. januar 2020. For å ha opptjent rett til sykepenger, må jeg jobbe i 100 % i 26 uker. Hva skjer nå når jeg har blitt permittert fra jobben min? Må jeg begynne på nytt med opptjening av 26 uker, når jeg får komme tilbake på jobb etter krona?

Les mer

Lengst ansiennitet, men får ikke jobbe

Publisert: 24.04.2020

Jeg har vært ansatt i samme bedrift i 25 år. Da covid-19 utbruddet kom, ble bedriften pålagt å stenge. Alle ansatte fikk permitteringsvarsel og ble permittert. Nå har arbeidsgiver tatt tilbake de fleste ansatte i arbeid, men jeg fikk beskjed om at jeg skal sist tilbake. Arbeidsgiver nyansatte en person, uten noen som helst erfaring fra denne type arbeid og er under opplæring, en uke før covid-19 og den personen er tilbake i arbeid. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Les mer

Krav på lønn hvis man ikke er permittert?

Publisert: 21.04.2020

Jeg er hovedtrener for en svømmeklubb - fast lønnet ved kontrakt. Jeg har ikke fått noen permitteringsvarsel . Har jeg da krav på lønn?

Les mer

Permittert pga brudd på taushetsplikt

Publisert: 15.04.2020

Jobber i helsevesenet og ble permittert på dagen da det kom inn klage på at jeg hadde brutt taushetsplikt. Dette er nå 3 uker siden og har ikke mottatt noe svar fra arbeidsgiver om videre, men har fått opplyst fra avdelingsleder at bevisene tyder på at jeg ikke har brutt taushetsplikt. Arbeidsgiver ønsker ikke å la meg fortsette jobben min. Hva har jeg krav på? Har heller ikke mottatt permitteringsvarsel eller sannsynlig lengde på permitteringen.

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 15.04.2020

Jeg er 80 % permitert pga korona og søker andre jobber. Har jeg fortsatt 3 mnd oppsigelsestid (jamfør kontrakt), eller stiller det seg annerledes da jeg er permittert. Og vil dette eventuelt endre seg om jeg blir 100 % permittert?

Les mer
1 2 3 7