Permittering

Må arbeidsgiver finne ny stilling ved virksomhetsoverdragelse?

Publisert: 05.04.2019
Emneord: ,

Er ny arbeidsgiver lovpålagt å finne meg en ny stilling ved virksomhetsoverdragelse? Hva skjer hvis de ikke kan finne meg en ny stilling? Jeg ønsker ikke å takke ja til en sluttpakke på 3 mnd som de har tilbudt meg.

Les mer

Kan ansatte med lengre ansiennitet få min jobb?

Publisert: 27.03.2019

Jeg har fast jobb på en kommunal skole. Hatt jobb i kommunen i 9 år, men kun litt over to år på denne arbeidsplassen (en 40 % stilling). Nå er flere sagt opp i en kommunal barnehage grunnet nedgang i barn og ny pedagoglov i kommunen.

De oppsagte i barnehagen har lengre ansiennitet enn meg, og får nå derfor førsterett på stillinger i kommunen, også på skolen. Jeg stiller meg spørsmålet om dette er rett? Jeg har jobbet på denne skolen i over to år, og blitt satt inn i vikariater flere ganger.

Les mer

Permittering under oppsigelsestid

Publisert: 23.10.2018

Min stilling ble sagt opp 1.10 og jeg ble tilbudt en annen mindre stilling med en helt annen lønn. Fikk idag permitteringsvarsel i tillegg. Kan de permittere i oppsigelsestiden?

Les mer

Permittering når man er sykmeldt

Publisert: 29.08.2018

Jeg er nå 50 % sykemeldt, og jobben min har snakket om at de kanskje må permittere folk i en periode. For øyeblikket snakker de om 50 % permittering. Jeg har vært syk siden november i fjor, og vet ikke når jeg vil føle meg sterk igjen. Mitt spørsmål er: hva skjer hvis jeg blir kun 50 % permittert i den situasjonen jeg er i nå? Da tenker jeg på økonomien.

Les mer

Lønn når arbeidsgiver stenger når man er satt opp på vakt

Publisert: 27.04.2018

Jeg har jobbet på et spisested siden august. For en stund siden stengte arbeidsstedet for ca et par uker, vi fikk ingen skriftlig beskjed, men muntlig beskjed bare noen få dager før det stengte. Det skulle da legges ned, men bare et par uker etterpå så åpnet det igjen da arbeidsgiver var nødt til dette fordi dette brøt med franchisekontrakten. De dagene det var stengt var jeg satt opp på flere vakter. Har jeg krav på lønn for disse vaktene? Har oppsigelsestid på 3 mnd.

Les mer

Vikarer utfases etter tre år

Publisert: 13.10.2017

Kan en bedrift fase ut vikarer når de har vært ansatt i 3 år? Jeg gikk i mammapermisjon etter 2 år 6 mnd og fikk beskjed om at jeg ikke ville fått forlenget kontrakt når jeg passerte 3 år (sammenhengende jobb) selv om den jeg vikarierte for ikke var tilbake i jobb. 2 kolleger må også ut fordi de har vært der i 3 år.

Les mer

Permitteringsvarsel i oppsigelsestiden

Publisert: 02.09.2017

Kan en få permitteringsvarsel etter at en har levert inn oppsigelse? Dersom en har levert inn oppsigelsen sin, kan arbeidsgiver fritas for lønnsplikt i tre måneder ved å permittere?

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

Publisert: 05.08.2015

En bedrift som skal nedbemanne må følge krav til fremgangsmåten. Blant annet gjelder dette krav til informasjon og drøfting. Hvis nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte gjelder det tilleggskrav til saksbehandlingen.

Les mer