Permittering

Permittering under sykemelding

Publisert: 06.04.2020

Jeg er ansatt i 100 % statlig stilling, og har vært 100 % sykemeldt siden august-19. Sykemeldinger vil fortsette videre pga sykdomsutvikling. Nå vurderes det å permittere alle ansatte 15 %. Hvordan påvirker dette meg, må jeg søke NAV om noe spesielt i tillegg til sykepenger? Vil sykelønn minske med 15 %?

Les mer

Dagpenger til student som jobber 100 %

Publisert: 06.04.2020

Jeg er ansatt i 100 % stilling. Samtidig er jeg fulltidsstudent på en treårig bachelor som begynte i august 2019. Jeg mottar fullt studielån. Jeg er nå permittert 100 % i jobben min. Hvilke rettigheter har jeg på dagpenger og kan studielånet mitt få negative konsekvenser?

Les mer

Dagpenger for ringevikar

Publisert: 06.04.2020

Jeg jobber som ringevikariat ved et offentligtannlegekontor. I mars var jeg satt opp en god del dager jeg skulle jobbe, men så skjedde corona og klinikken ble stengt. Jeg har ikke fått noe permitteringsvarsel. Har jeg noe rett på dagpenger og dokumentasjon på permittering for å vise til Nav for dagene jeg mistet? Eller gjelder det ikke noe for ringevikar?

Les mer

Beregne dagpengegrunnlag

Publisert: 06.04.2020

Har to jobber, men kun ene jobben er jeg blitt permittert fra pga. korona. Det står 28 % på ansettelseskontrakten og permitteringsvarselet, men har regnet at de siste 12 eller 36 mnd har jeg jobbet ca 42 %. (Har sagt i fra til Nav om dette, venter på svar der). Hva vil gjelde for Nav her for å få dagpenger? Bør arbeidsgiver si noe om dette i permitteringsvarselet at jeg har jobbet mer enn det kontrakten tilsier?

Les mer

Krav på dagpenger?

Publisert: 06.04.2020

Jeg har 2 jobber, begge som 100 %. Jeg har blitt permittert fra den ene ifbm korona. Har jeg krav på dagpenger?

Les mer

Permittert fra 80 %-stilling

Publisert: 03.04.2020

Jeg har to jobber. Pga korona har jeg blitt permittert av hovedarbeidsgiveren hvor jeg har en 80 % stilling, og har søkt dagpenger. I den andre jobben har arbeidstidene blitt avtalt løpende, men jeg har jobbet der over ett år og har tjent opp et betydelig grunnlag i løpet av de siste 12 månedene. Jeg fikk nå vite at det ikke er nok behov på denne jobben, og jeg lurer derfor på om jeg da har krav på permisjon og kan søke dagpenger med dette? Hvilke regler gjelder når man har flere arbeidsgivere?

Les mer

Permittert til tross for at det er arbeid

Publisert: 03.04.2020

Har en kollega som ble permittert. Han er fulltidsansatt som lastebilsjåfør som meg. Og vi har kjøring i firmaet pdd til langt oppå ørene. Dette gjøres i forbindelse med corona. Driften videre er 100 % avhengig av at begge bilene går. Iallfall pdd. Ledelsen har besluttet å ta 2 personer ifra Salg og Vedlikehold og sette inn i bilen slik at denne går fult. Jeg kan ikke fatte at dette er lovlig, men ifølge ledelsen, så kan de gjøre som de vil. Blir det nødvendig leier de inn flere biler.

Les mer

Arbeidstid ikke redusert nok til å få dagpenger

Publisert: 02.04.2020

Jeg har et spørsmål vedrørende permittering hvor kravet nå er 40 % redusert arbeidstid. Mottok permitteringsvarsel hvor det står følgende: du permitteres fra 80 % stilling, ned til 50 % stilling. Oppfyller jeg kravet til dagpenger? Arbeidsgiver sier at en stillingsprosent sees alltid i forhold til full stillingsbrøk mao 100 % og at jeg må jobbe 2.5 dager i uken. NAV derimot sier at jeg 30 % permittert og oppfyller ikke kravet.

Les mer

Dagpenger og flere deltidsjobber

Publisert: 31.03.2020

Jeg har en 70 % stilling som frisør (24 timer pr uke) som jeg er permittert fra pga korona. I tillegg har jeg 2 renholderjobber som jeg jobber fast hver uke 16 timer (denne er jeg ikke permittert fra). Hvilken rett har jeg på dagpenger fra hovedjobben min, da jeg fortsatt har renholderjobbene? De klarer ikke å dekke opp mine faste utgifter, da det er frisør jeg tjener i hovedsak mest på. Vil jeg nå bli trukket 16 timer av de 24 timene, vill jo jeg tape betraktelig mye.

Les mer

Permittert pensjonist

Publisert: 30.03.2020

Jeg er 72 år og mottar pensjon/folketrygd samtidig som jeg jobber 80 % stilling. Ble permittert pga bedriften ble stengt pga korona. Leser at man ikke får dagpenger etter fylte 67 år, men kan ikke finne noen aldersgrense på arbeidsgiverperioden på 15 dager, som nå er utvidet til 20. Har jeg krav på lønn i arbeidsgiverperioden?

Les mer
1 2 3 6