Permisjon

Kan arbeidsgiver bestemme hva man gjør i ulønnet permisjon?

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Man har rett på et års ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon. Permisjonen vil bli brukt til å være hjemme med barn i stedet for at barnet begynner i barnehage. Men hva om man velger at barnet begynner i barnehage tidligere og man bruker resten av den ulønnede permisjonen til «å slappe av». Kan arbeidsplassen blande seg i dette? Altså hva man bruker permisjonstiden på?

Les mer

Får ikke permisjon til utdannelse

Publisert: 02.07.2018
Emneord: ,

Har jobbet som vaktmesterassistent i kommunal sektor siden 2013. Søkte om utdanningspermisjon uten lønn i 3 år for å studere til dataingeniør (yrkesrelatert). Fikk avslag fra arbeidsgiver. Begrunnelse: denne type utdanning samsvarer ikke med nytt kommunalt permisjonsreglement. For øvrig innvilges utdanningspermisjon for maks 2 år. Stillinger skal ikke reserveres, men lyses ut for nyansettelser. Vi er flere som opplever det. Hva kan vi gjøre for å få permisjon? Står ikke arbeidsmiljøloven sterkere?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke inntektsopplysninger til NAV

Publisert: 05.06.2018

Samboeren min har blitt sagt opp av jobben sin på veldig tynt grunnlag. Vi selv mener at dette er fordi hun er gravid, da sjefen i firmaet opptrer veldig uproffesjonelt. Nå har det seg slik at arbeidsgiver nekter (overser) innsending av inntektsopplysninger til NAV, slik at vi per nå ikke får krav på de stønadene i forbindelse med svangerskap. Har arbeidsgiver lov til å nekte å sende inn disse dokumentene, selvom NAV purrer på for å få dem? Hva kan evt gjøres for å få de av arbeidsgiver?

Les mer

Krav på jobb etter permisjon?

Publisert: 25.05.2018

Jeg jobber deltid i butikk ved siden av studiene, men da jeg skulle på utveksling fikk jeg muntlig permisjon fra sjefen i et halvt år. I e-postkorrespondanse jeg har hatt med hen nå virker det som om jeg ikke er garantert jobb når jeg kommer tilbake da de har ansatt mange nye. Jeg har fortsatt kontrakt som sier at jeg skal jobbe 25 % - da har jeg vel krav på det?

Les mer

Nedbemanning når man er i permisjon

Publisert: 09.05.2018

Jeg har mottatt oppsigelse som er begrunnet med nedbemanning. Oppsigelsestiden er tre måneder, altså 1. mai - 31. juli. Jeg har tidligere meldt fra til arbeidsgiver og NAV at jeg skal ha foreldrepermisjon fra 1. juni til 28. desember. Vil oppsigelsestiden løpe i foreldrepermisjonen eller blir de to siste månedene av oppsigelsestiden fortsette etter at foreldrepermisjonen er ferdig?

Les mer

Permisjon med lønn i ny jobb

Publisert: 09.05.2018

Jeg er blitt tilbudt fast ansettelse som lærer fra 1.august, men siden jeg har en baby på 2 mnd, er vi blitt enige om at jeg skal søke permisjon til 31.12. Jeg har mottatt engangsstønaden fra NAV, og fullfører studier denne våren. Jeg må stille opp på planleggingsuke og foreldremøte samt noe planleggingstid til høsten. Har jeg krav på permisjon med lønn?

Les mer

Får ikke fri til eksamen

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Har en situasjon på min arbeidsplass hvor en kollega har spurt om fri i 5 dager i mai for å ta eksamen, fordelt på 5 eksamener. Det ble sendt mail og sjefen, svarte at det var i orden. Senere fikk han beskjed at det ikke gikk allikevel. Kollegaen min henviste til arbeidsreglementet hvor det står: "Arbeidstaker har rett til permisjon for å avlegge eksamen - 1 dag per fag". Sjef svarte med at han ikke kunne innvilge dette. Har min kollega rett til permisjon eller ikke?

Les mer

Si opp jobben mens man er i permisjon

Publisert: 09.02.2018

Jeg jobber som lege på universitetssykehus i fast stilling. Skal ut i svangerskapspermisjon fra juli i år, og i denne perioden har vi tenkt å flytte til en annen by. Kan jeg si opp stillingen min i permisjonstiden, slik at jeg ikke trenger å komme tilbake og jobbe de 3 månedene i oppsigelsestiden etter avsluttet permisjon?

Les mer

Kan permisjon oppheves?

Publisert: 09.02.2018

Jeg er blitt ønsket til et 18 mnd prosjekt innen samme konsern og ønsker derfor permisjon. Spørsmålet er: Kan arbeidsgiver i permisjonsperioden kreve permisjonen opphevet? Mao.: Skulle det vise seg at permisjonen skaper problemer for eksisterende arbeidsgivers drift, kan da permisjonen oppheves for å ivareta bedriften? Jeg har en lederfunksjon i bedriften og således en kontrakt av typen: "Særskilt uavhengig stilling". Jeg ønsker å kunne vise til dette for å skape sikkerhet til bedriften

Les mer

Får ikke pappapermisjon på grunn av kones inntekt

Publisert: 16.10.2017

Har et spørsmål om pappapermisjon. Min kone er fra Filippinene. Hun har jobbet i Norge i fire år. Tre år som aupair og et år som tilkallingshjelp på hotell. Hun tjente ca. 20.000 for lite til å ha rett på stønad etter fødsel. Vi fikk en gutt den 3. Mai i år. Nav sier at jeg ikke har rett på pappapermisjon pga. at hun har tjent for lite og at hun nå går på norskkurs bare 5 timer pr. dag. Jeg har jobbet i oljebransjen siden 2004 og vært med på å generere svimlende summer til statskassa. Urettferdig.

Les mer