Permisjon

Rett til fast stilling etter ulønnet permisjon

Publisert: 14.04.2020
Emneord: ,

Jeg er ansatt i vikariat og har rett på fast jobb etter 3 år. Vil jeg fortsatt ha rett på fast jobb etter 3 år om jeg søker om ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon?

Les mer

Sykt barn dager når mor er i permisjon

Publisert: 30.03.2020
Emneord: ,

Kan en pappa være hjemme med sykt barn bruke egenmelding når mor i mammaperm?

Les mer

Hjemme med sykt barn

Publisert: 17.03.2020
Emneord: , ,

Jeg har tre mnd vikariat i 100 % stilling i kommunen. Jeg har kun jobbet i tre uker og må nå være hjemme da dattera mi er forkjølet og ikke får gå i bhg (jobber i et av yrkene som kan benytte bhg). Hva er mine rettigheter?

Les mer

Mistet vikarjobb etter permisjon

Publisert: 10.03.2020
Emneord: , ,

Har jobbet i ett 100 % vikariat ca 2 år via vikarbyrå som leide meg ut til deres kunde. Var borte i 5-6 mnd, fikk ett prematurt barn som var pleietrengende. I mellomtiden hadde det firmaet sagt opp vikarbyråfirma. Da jeg var klar for jobbe, vil ikke de gi meg tilbake jobben pga jeg var borte når de trengte meg. Nå hadde de ikke noe jobb, alt var ”besatt”. La skylda på det er rolig nå, vi har ikke behov, skjønner de sa det for bli kvitt meg bare. Har man noe rettigheter her som vikar?

Les mer

Vet ikke når ansatt kommer tilbake etter permisjon

Publisert: 10.03.2020
Emneord: ,

Jeg er arbeidsgiver. Har ansatt som gått til fødselspermisjon og foreldrepermisjon. Bare muntlig avtale at kommer etter 1år. Jeg spurte nå om kan få skriftlig, og hun forandret mening og skal ha delvis permisjon. Invitert til møte. Fikk ingen svar. Avtalte at hun trenger litt tid. Og nå er 1 måned og hun svarer ikke (skriftlig). Fikk ikke fødselsattest (vet ingenting) eller varsler når hun gått til foreldrepermisjon. Jeg må planlegge jobb, si det til vikar. Oppsigelse pga dette?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke tilbake permisjon?

Publisert: 10.03.2020
Emneord: ,

Jeg har søkt permisjon fra jobben min, uten lønn i to mnd. Denne permisjonen er innvilget. I mellomtiden har jeg også fått tilbud om jobb etter endt permisjon på et annet sted enn mitt opprinnelige arbeidssted. Kan min nåværende arbeidsgiver trekke tilbake innvilget permisjon dersom jeg sier opp jobben min? Min arbeidsgiver er opplyst om hvorfor jeg ønsker permisjon?

Les mer

Si opp jobb i mammaperm

Publisert: 10.02.2020

Jag är fast ansatt och ska snart på mammaperm. Vi funderar på att flytta till Sverige under min mammaperm och med flytt kommer jag skriva mig i Sverige. Hur fungerar det då med mitt jobb? Kan jag vara ansatt på en firma i Norge och samtidigt vara skriven och bosatt i Sverige? Tänker såklart si opp när det närmar sig slutet på min mammaperm, har jag då rätt till feriepengar och feriedagar? Och kan jag si opp under mammaperm?

Les mer

Jobbe mens man er i ulønnet permisjon

Publisert: 17.01.2020
Emneord: ,

Jeg er i ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon. Har søkt enn annen stilling enn den jeg er i permisjon fra, og lurer på om retten til ulønnet permisjon i inntil et år i forlengelse av foreldrepermisjonen gjelder selv om jeg eventuelt bruker den til å jobbe et annet sted?

Les mer

Har man krav på ulønnet permisjon?

Publisert: 07.11.2019
Emneord: ,

1 års permisjon fra jobb for å prøve annen arbeidsplass. Jeg er fast ansatt i kommunen. Jeg ønsker å ta 1 års permisjon fra jobben min for å prøve ut en annen arbeidsplass. Jeg har vært fast ansatt i 8 år på nåværende arbeidsplass. Kan min nåværende arbeidsgiver nekte meg ulønnet permisjon i ønsket periode?

Les mer

Rettigheter i oppsigelsestiden

Publisert: 07.11.2019

Har 2 spørsmål ang rettigheter i oppsigelsestiden:

1. I vår bedrift har vi/har alltid hatt betalt 14 dagers fødselspermisjon. Kan sjefen nekte meg betalt siden jeg har sagt opp?

2. Vi har oppnådd gode resultater og vi har blitt lovet bonus. Kan sjefen nekte meg å få utbetalt min del siden jeg har vært delaktig i arbeidet?

Les mer