Permisjon

Si opp jobben mens man er i mammapermisjon

Publisert: 26.06.2019

Jeg skal gå på mammapermisjon begynner i oktober i år. Jeg har tenkt å avslutte jobben min neste år (jeg har en fast kontrakt). Jeg har 1 mnd oppsigelsesfrist. Jeg vil søke om dagpenger etter min permisjon er ferdig og finne en annen jobb. Må vente 12 uker for du mottar penger fra NAV. Jeg tenkte å si opp min jobb 3 måneder før min permisjon er avsluttet. Er dette mulig? Kan jeg gjøre dette?

Les mer

Får ikke sykepenger

Publisert: 13.06.2019

Jeg ble permittert "frivillig" på dagen og sykemeldt og jeg har ikke fått annet enn feriepenger nå i mai. Dette er over 7 måneder siden uten lønn eller sykepenger.

Les mer

Permisjonsrettigheter i utlandet

Publisert: 08.04.2019
Emneord: ,

Jeg skal jobbe i København i 2 år, og blir muligens gravid på den tiden. Jeg har ikke valgt enda om jeg tar oppdraget som 1. selvstendig næring, og dermed er utsendt fra Norge (og søker om å beholde mitt medlemskap i norsk folketrygd), eller om jeg tar det som 2. fast ansatt, og dermed er medlem i dansk folketrygd.

Hvis 1: Hvilke rettigheter har jeg da rettigheter som gravid/fødende i Danmark?

Hvis 2: Hvilke rettigheter har jeg om jeg blir gravid underveis i oppholdet vil føde i Norge?

Les mer

Får ikke forlenget permisjon

Publisert: 24.01.2019

Jeg har permisjon i fra en stilling i 1 år og har søkt om å få utvidet denne. Dette har arbeidsgiver avslått. Med grunnlag i at de ikke lenger gir permisjoner. Han som går i stillingen min har permisjon fra samme arbeidsgiver. Men han har fått utvidet sin permisjon med 4 måneder. Er dette lov?

Les mer

Oppsigelse i foreldrepermisjon

Publisert: 24.01.2019

Jeg er i foreldrepermisjon, og har mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver. Oppsigelsen er gyldig begrunnet i at de mister oppdrag. De kommer ikke til å ha noen ansatte i selskapet etter mai mnd, men min permisjon løper til 1.november. Jeg forstår min oppsigelsestid ikke kan begynne å løpe før da, men om de ikke har arbeid til meg, skal jeg da kun ha utbetalt lønn? De har inntekter i firmaet frem til årsslutt, så kan ikke avvikle firmaet.

Les mer

Kan arbeidsgiver bestemme hva man gjør i ulønnet permisjon?

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Man har rett på et års ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon. Permisjonen vil bli brukt til å være hjemme med barn i stedet for at barnet begynner i barnehage. Men hva om man velger at barnet begynner i barnehage tidligere og man bruker resten av den ulønnede permisjonen til «å slappe av». Kan arbeidsplassen blande seg i dette? Altså hva man bruker permisjonstiden på?

Les mer

Får ikke permisjon til utdannelse

Publisert: 02.07.2018
Emneord: ,

Har jobbet som vaktmesterassistent i kommunal sektor siden 2013. Søkte om utdanningspermisjon uten lønn i 3 år for å studere til dataingeniør (yrkesrelatert). Fikk avslag fra arbeidsgiver. Begrunnelse: denne type utdanning samsvarer ikke med nytt kommunalt permisjonsreglement. For øvrig innvilges utdanningspermisjon for maks 2 år. Stillinger skal ikke reserveres, men lyses ut for nyansettelser. Vi er flere som opplever det. Hva kan vi gjøre for å få permisjon? Står ikke arbeidsmiljøloven sterkere?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke inntektsopplysninger til NAV

Publisert: 05.06.2018

Samboeren min har blitt sagt opp av jobben sin på veldig tynt grunnlag. Vi selv mener at dette er fordi hun er gravid, da sjefen i firmaet opptrer veldig uproffesjonelt. Nå har det seg slik at arbeidsgiver nekter (overser) innsending av inntektsopplysninger til NAV, slik at vi per nå ikke får krav på de stønadene i forbindelse med svangerskap. Har arbeidsgiver lov til å nekte å sende inn disse dokumentene, selv om NAV purrer på for å få dem? Hva kan evt gjøres for å få de av arbeidsgiver?

Les mer

Krav på jobb etter permisjon?

Publisert: 25.05.2018

Jeg jobber deltid i butikk ved siden av studiene, men da jeg skulle på utveksling fikk jeg muntlig permisjon fra sjefen i et halvt år. I e-postkorrespondanse jeg har hatt med hen nå virker det som om jeg ikke er garantert jobb når jeg kommer tilbake da de har ansatt mange nye. Jeg har fortsatt kontrakt som sier at jeg skal jobbe 25 % - da har jeg vel krav på det?

Les mer

Nedbemanning når man er i permisjon

Publisert: 09.05.2018

Jeg har mottatt oppsigelse som er begrunnet med nedbemanning. Oppsigelsestiden er tre måneder, altså 1. mai - 31. juli. Jeg har tidligere meldt fra til arbeidsgiver og NAV at jeg skal ha foreldrepermisjon fra 1. juni til 28. desember. Vil oppsigelsestiden løpe i foreldrepermisjonen eller blir de to siste månedene av oppsigelsestiden fortsette etter at foreldrepermisjonen er ferdig?

Les mer