Permisjon

Jobbe mens man er i ulønnet permisjon

Publisert: 17.01.2020
Emneord: ,

Jeg er i ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon. Har søkt enn annen stilling enn den jeg er i permisjon fra, og lurer på om retten til ulønnet permisjon i inntil et år i forlengelse av foreldrepermisjonen gjelder selv om jeg eventuelt bruker den til å jobbe et annet sted?

Les mer

Har man krav på ulønnet permisjon?

Publisert: 07.11.2019
Emneord: ,

1 års permisjon fra jobb for å prøve annen arbeidsplass. Jeg er fast ansatt i kommunen. Jeg ønsker å ta 1 års permisjon fra jobben min for å prøve ut en annen arbeidsplass. Jeg har vært fast ansatt i 8 år på nåværende arbeidsplass. Kan min nåværende arbeidsgiver nekte meg ulønnet permisjon i ønsket periode?

Les mer

Rettigheter i oppsigelsestiden

Publisert: 07.11.2019

Har 2 spørsmål ang rettigheter i oppsigelsestiden:

1. I vår bedrift har vi/har alltid hatt betalt 14 dagers fødselspermisjon. Kan sjefen nekte meg betalt siden jeg har sagt opp?

2. Vi har oppnådd gode resultater og vi har blitt lovet bonus. Kan sjefen nekte meg å få utbetalt min del siden jeg har vært delaktig i arbeidet?

Les mer

Permisjon i oppsigelsestiden

Publisert: 25.10.2019

Jeg jobber som sjømann og har fått ny jobb i nytt rederi. Har jeg noen rett på å ta ulønnet permisjon fra den jobben jeg har for å gå over til det nye rederiet før oppsigelsestiden er over? Det gamle rederiet må uansett ha erstatter for meg før oppsigelsestiden er over.

Les mer

Si opp jobben mens man er i mammapermisjon

Publisert: 26.06.2019

Jeg skal gå på mammapermisjon begynner i oktober i år. Jeg har tenkt å avslutte jobben min neste år (jeg har en fast kontrakt). Jeg har 1 mnd oppsigelsesfrist. Jeg vil søke om dagpenger etter min permisjon er ferdig og finne en annen jobb. Må vente 12 uker for du mottar penger fra NAV. Jeg tenkte å si opp min jobb 3 måneder før min permisjon er avsluttet. Er dette mulig? Kan jeg gjøre dette?

Les mer

Får ikke sykepenger

Publisert: 13.06.2019

Jeg ble permittert "frivillig" på dagen og sykemeldt og jeg har ikke fått annet enn feriepenger nå i mai. Dette er over 7 måneder siden uten lønn eller sykepenger.

Les mer

Permisjonsrettigheter i utlandet

Publisert: 08.04.2019
Emneord: ,

Jeg skal jobbe i København i 2 år, og blir muligens gravid på den tiden. Jeg har ikke valgt enda om jeg tar oppdraget som 1. selvstendig næring, og dermed er utsendt fra Norge (og søker om å beholde mitt medlemskap i norsk folketrygd), eller om jeg tar det som 2. fast ansatt, og dermed er medlem i dansk folketrygd.

Hvis 1: Hvilke rettigheter har jeg da rettigheter som gravid/fødende i Danmark?

Hvis 2: Hvilke rettigheter har jeg om jeg blir gravid underveis i oppholdet vil føde i Norge?

Les mer

Får ikke forlenget permisjon

Publisert: 24.01.2019

Jeg har permisjon i fra en stilling i 1 år og har søkt om å få utvidet denne. Dette har arbeidsgiver avslått. Med grunnlag i at de ikke lenger gir permisjoner. Han som går i stillingen min har permisjon fra samme arbeidsgiver. Men han har fått utvidet sin permisjon med 4 måneder. Er dette lov?

Les mer

Oppsigelse i foreldrepermisjon

Publisert: 24.01.2019

Jeg er i foreldrepermisjon, og har mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver. Oppsigelsen er gyldig begrunnet i at de mister oppdrag. De kommer ikke til å ha noen ansatte i selskapet etter mai mnd, men min permisjon løper til 1.november. Jeg forstår min oppsigelsestid ikke kan begynne å løpe før da, men om de ikke har arbeid til meg, skal jeg da kun ha utbetalt lønn? De har inntekter i firmaet frem til årsslutt, så kan ikke avvikle firmaet.

Les mer

Kan arbeidsgiver bestemme hva man gjør i ulønnet permisjon?

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Man har rett på et års ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon. Permisjonen vil bli brukt til å være hjemme med barn i stedet for at barnet begynner i barnehage. Men hva om man velger at barnet begynner i barnehage tidligere og man bruker resten av den ulønnede permisjonen til «å slappe av». Kan arbeidsplassen blande seg i dette? Altså hva man bruker permisjonstiden på?

Les mer