Pasientrettigheter

Fått avslag på sak hos NPE

Publisert: 16.11.2018

Jeg gikk på infliximab som virket mot psoriasis. Veldig god effekt på psoriasisen. Etter 1 år fikk jeg pusteproblemer. Og sluttet med medisin da kroppen dannet antistoffer mot den. 9 mnd etter fikk jeg diagnosen sarkoidose. Og lungelege skriver i epikrisen at jeg mest sannsynlig har fått sarkoidose som en sjelden bivirkning ved bruk av infliximab. Saken er behandlet hos NPE som legemiddelsak. 3 uker siden avslag. På telefon sier de 51 % heller mot avslag? Er dette noe å gå videre med?

Les mer

Erstatning når legen ikke finner diagnose

Publisert: 30.08.2018

Min mor har klaget på ulike smerter på ulike steder i kroppen og andre plager i over 5 år, og legene i Norge har ikke klart å finne noe galt. Da hun reiste til hjemlandet fant legene en rekke ting og diagnoser etter analyser osv. Lurer på hvorfor de norske legene ikke klarte å finne ut av det med den kompetansen de har? Også lurer jeg på om hun har rett på en form for erstatningskrav da dette har gått utover arbeidslivet hennes og det vanlig liv.

Les mer

Hvordan søke pasientskadeerstatning

Publisert: 08.05.2018

Hvordan er det best å søke om pasientskadeerstatning? Gjelder sen diagnose av underlivskreft, etter mange legebesøk, med resultat at alt ble fjernet og ikke flere muligheter for barn og overgangsalder ved 38 år. Resultatet er også sannsynlig uføretrygd p.g.a. senvirkninger. Sannsynlig også dårligere resultat etter operasjon enn om det var blitt oppdaget tidligere

Les mer

Erstatning etter funksjonstap

Publisert: 14.02.2018

Har en mor som har fått en alvorlig og sannsynlig varig skade(bivirkning)etter bruk av statiner. Hun har nå stort funksjonstap. Er fra tidligere frisk. Hun har tap av muskelkraft og har problemer med muskeltap i armer og bein, noe som påvirker alle daglige gjøremål. Kommer seg ikke inn på tog, buss ol, og kan kun gå korte avstander i langsomt tempo. Hun får jevnlig kortison behandling, som har liten og kortvarig effekt. Har hun krav på menererstatning og støtte til tilpassninger/utbedringer i hjemmet?

Les mer

Erstatning fra NPE

Publisert: 14.02.2018

37 år gammel mann som i 2011 fikk diagnosen ADHD, men fikk ikke rett behandling eller medisin før 2017. I barndommen konkluderte PPT med at jeg hadde dysleksi, men ut ifra det jeg har lest fra den tiden, så hadde jeg klare tegn på ADHD. Jeg har hele livet liv slitt med psykiske problemer. Jeg er i dag uføretrygdet. Jeg har nå søkt om erstatning hos NPE. Mitt spørsmål er om saken er foreldet? I 2011, da diagnosen ble stilt, visste jeg ingenting om mine rettigheter og hadde store psykiske problemer.

Les mer

Pasientskadeerstatning – stadig flere søker erstatning

Publisert: 06.01.2016

Stadig flere norske pasienter søker erstatning etter behandling i norsk offentlig helsevesen. Pasienter som får erstatning, kan havne i diskusjon om erstatningsbeløpet.

Les mer

Rett til helsehjelp

Publisert: 02.10.2015

Min samboer er av utenlandsk opprinnelse. Vi skal gifte oss og planlegger å søke om familiegjenforening i Norge. Jeg vet at behandlingstiden for familiegjenforening er omkring ett år, og at min samboer har rett til å være i Norge under behandlingstiden. Samboeren min lider derimot under en sykdom som krever behandling. Har samboeren min rett til fri legebehandling under behandlingstiden?

Les mer

Søke om pasientskadeerstatning

Publisert: 17.09.2015

Jeg er en mann på 23 år som fikk en skade i høyre skulder under fødsel. Jordmor anbefalte keisersnitt, men sykehuset valgte vanlig fødsel. Som følge av dette ble skulderen sittende fast og nervene avslitt. Har fått avslag om erstatning gjennom pasientombudet tidligere. Har også hatt en runde med advokat via e-post, men hun mente at det ikke var noe å gå videre med. Nå i voksen alder plages jeg i hverdagen. Kan ikke ta hvilken som helst jobb og har minimal inntekt. Har noen krav på erstatning eller annen form for hjelp?

Les mer

Pasientrettigheter – vet for lite om pasientrettigheter

Publisert: 05.08.2015

Pasientrettighetsloven gir deg betydelige rettigheter både når det gjelder informasjon og medvirkning. Mange vet for lite om rettighetene sine, og det har vist seg at en del av rettighetene er vanskelige å gjennomføre i praksis.

Les mer

Krav på pasientskadeerstatning

Publisert: 07.01.2015

Jeg ble operert for tumor på store spyttkjertel. Det foreligger hørselstester både før og etter operasjonen og jeg hørte dårlig på venstre øre før operasjonen. En stund etter operasjonen ble det stadfestet av jeg var blitt mekanisk døv. Jeg hadde betennelse i operasjonssåret i fem uker etter inngrepet. Har prøvd å snakke med A-Hus om problemet når jeg jevnlig er der til kontroll, men de benekter at inngrepet kan ha gjort meg døv. Jeg la meg inn hørende og våknet opp som døv. Har jeg en sak å kjempe for? Vil så gjerne ha implantat.

Les mer