Pant i bolig

Pant i bolig man er kausjonist for

Publisert: 13.12.2018

Min datter har kjøpt bolig og jeg har gått inn som kausjonist for en del av kjøpet med pant i min bolig. Banken hun har lån i har tatt pant i boligen. Kan jeg ta pant i boligen slik at denne ikke kan selges uten at lånet jeg har kausjonert for blir dekket?

Les mer

Pant i hytte man eier med andre

Publisert: 22.10.2018

Vi (min kone og jeg) ønsker å kjøpe hytte med min søster og mannen. De kan låne med pant i egen bolig, mens vi må låne med pant i hytta. At vi tar pant i en hytte som min søster og hennes ektemann er medeiere i, går ut over lånemulighetene deres. Det er et problem siden de kan tenke seg å bytte bolig om 3 år. Mulige problem om vi kjøper hytta sammen, men at kun vi står som eiere til de har kjøpt ny bolig? Vil en privat kontrakt kunne bøte for mulige juridiske skjær. Hva om: Dødsfall? Arv? Annet?

Les mer

Gallerist har ikke betalt kunstnere

Publisert: 26.06.2018

En gallerist fikk for et år siden en utstilling av en gruppe kinesere. Ifølge kontrakten skal kunstnerne ha oppgjør for salg innen fire uker etter avsluttet utstilling. Han fikk lov til å beholde kunsten i 12 måneder med tanke på ettersalg. Han solgte for 700.000 men har ikke betalt kunstnerne. Nå skal galleriet selges og ligger på markedet. Kan jeg som representant for kunstnerne ta pant i eiendommen han selger for å sikre oppgjør for det han har solgt av andres eiendom?

Les mer

Redd for at søster pantsetter sin andel av hytta

Publisert: 22.06.2018

Vi er to søsken som eier en hytte på Hvaler, som er delt i to. Vi har hver vår inngang, bad, kjøkken, stue og hems. Det er en familiehytte som min far bygde. I 2007 rev vi den gamle hytten og bygde ny. Vi har ikke skrevet noe regler, men vi er enige om at skal den selges må begge være enige. Det har nå kommet frem at min søster sliter økonomisk. Det jeg lurer på er om hun kan pantsette sin del. Trenger hjelp til å skrive ned regler som hindrer dette.

Les mer

Muntlig avtale om pant

Publisert: 11.06.2018

Jeg har et spørsmål i forhold til pant i min bolig. Etter samlivsbrudd med min ekssamboer ble vi enige om at han skulle ha 200 000,- i pant i boligen, da jeg ikke hadde mulighet til å kjøpe han ut den gangen, for snart tre år siden. Vi gjorde en muntlig avtale oss i mellom at denne panten skulle innfris innen fem år, eller evt ved et salg. Nå før det har gått tre år krever han å få pantet utbetalt, innen 01.08.18. Jeg lurer på hvordan jeg skal forholde meg til dette? Kan han kreve dette nå?

Les mer

Kreditor vil ta pant i en eierandel i bolig

Publisert: 04.06.2018

Jeg eier 1/2 av en bolig. Jeg og min søster deler eierskapet. Hun eier den andre halvdelen. Det er slik at kreditorer nå kommer til å ta pant i huset. Hva skjer når de tar pant i min eiendel? Jeg har bare gjeld på 150 000 kroner og min eierandel er verdt over 600 000 kroner. Hvordan gjennomføres dette? Er det slik at de tar alle pengene der tvangssalg skjer? Eller hva skjer med min søsters eierandel?

Les mer

Namsmann har tatt pant i bolig

Publisert: 21.03.2018

Har en inkassosak som har gått til namsmann. Har fått brev fra namsmann om at det blir tatt pant i bil og bolig som sikkerhet for kravet. Hva betyr dette? Er det snakk om at det blir tvangssalg ut ifra dette eller hva skjer nå? Mange store ord som jeg ikke forstår.

Les mer

Tvangssalg av eiendom

Publisert: 14.02.2018

Jeg har mottatt siste varsel før tvangssalg av eiendom. Kommunen har erkjent feil og stoppet saken da jeg ikke skylder dem penger. Brevet fra kommunen kom 4 uker etter min innbetaling og viser en kommune uten kvalitetssikringssystemer. Kan kommunen begjære tvangssalg av eiendom i slike saker? (Eiendomsverdi ca 4-5 mil) Har kommunen panterett? Jeg har ingen slik dokumentasjon. I varslet er et inkassoselskap trukket inn, kan dette gjøres i et varsel før tvangssalg?

Les mer

Kan kreditor ta pant i eierseksjonssameie?

Publisert: 02.05.2017

Jeg kjøpte generasjonsbolig i lag med min sønn og svigerdatter for 9 år siden. De har nå store økonomiske problemer og skal få gjeldsanordning. Da dette ble kjent seksjonerte jeg min del av boligen som er vertikalt sånn at vi eier 1/3 del hver av boligen. Mitt spørsmål blir da kan kreditoren fortsatt ta pant i min del av boligen? Jeg har dessverre også vært kausjonist på et tidligere lån som jeg betaler på. Et ønske fra meg pga. den økonomiske sitasjonen jeg er kommet i er og ta opp et nytt lån og betale ut gjelden.

Les mer

Privat lån med pant i bolig

Publisert: 01.02.2016

Vi vurderer å hjelpe en venn med et privat lån på rundt 500 000 kr. Hun eier i dag et hus med takst på 2 800 000, men dette er belånt med 1 100 000 og hun får ikke mer lån fordi hun er pensjonist. Disse pengene skal egentlig gå til damens sønn for å hjelpe han i økonomisk uføre.

Det som er viktig for oss er at vi sikrer oss, slik at vi får en verdi i huset hun har. Når hun dør, om hun ikke har gjort opp gjelden før den tid, før arvetakerene hennes får sin del, så får vi utestående + renter. Hvordan gjør vi det?

Les mer