Overvåking

Overvåking av barn som er alene hjemme

Publisert: 06.03.2018

Jeg lurer på lovligheten i å kameraovervåke barn (10-årsalderen) som er alene hjemme? Må barna, egne og besøkende, informeres om dette? Hva hvis de ikke er informerte? Sist, er det lov å dele/sende videosnutter videre til andre foreldre uten barnas samtykke?

Les mer