Overtidsbetaling

Arbeidsgiver pålegger overtid hver dag

Publisert: 23.09.2019

Bedriften jeg er ansatt i, forventer at jeg jobber overtid. Problemet er at dette skjer hver dag, hele året. Uten at noe slikt er nedfelt i arbeidsavtalen. De 3 siste år har jeg et snitt på 400 overtidstimer pr år. Begynner å bli bekymret for egen helse, og tok dette opp med arbeidsgiver. Han spurte da om dette var riktige jobben for meg. Tingen er den, at jeg trives, men blir dårlig av all overtiden. Vet om reglene for overtid, spm er om hva kan jeg gjøre nå?

Les mer

Må jobbe ekstra uten betaling

Publisert: 02.09.2019

Jeg er ansatt i 100 % stilling. I sommer har en kollega vært 50 % sykmeldt, da ble jeg beordret å være med min kollega og gjøre hennes jobb i 3,5 t. Da hun var på jobb for å gjøre min jobb etterpå, uten å få noe lønn eller avspasering. Det gir meg mer arbeid. Har jobbet sånn i 3 uker. Stiller vel dårlig når de legger det inn i mine timer?

Les mer

Krav på overtidsbetaling?

Publisert: 30.07.2019

Jeg har 80 % stilling i en jobb. Og det vil si at eg skal arbeide ca 30 timer i uka ikke 38.5 som en med 100 % stilling. Kontrakten min sier også tydelig at jeg bare jobber 80 %, så hvis jeg jobber mer en det det står i min kontrakt: har jeg krav på overtidsbetaling?

Les mer

Arbeidsgiver trekker ferie fra overtidsbetaling

Publisert: 12.02.2019

Jeg har jobbet en ca 210 timer utover vanlig arbeidstid. Når det kom at arbeidsgiver skulle betale ut overtid for timene, trakk han vekk alt av timer jeg hadde hadde hatt ferie og sykefravær. Så jeg i utgangspunktet har da jobbet inn ferie og sykefraværet. Er dette lovlig?

Les mer

Tillegg for helkontinuerlig skiftarbeid

Publisert: 24.01.2019

Jeg jobber i et vaktselskap tilknyttet NHO og dermed vekteroverenstkomsten 2016-2018. Min avdeling har vakthold 24/7 365, men jeg jobber selv aldri mellom 01.00 og 06.00 da noen andre jobber fast natt. Har jeg allikevel rett på tillegg og reduksjon i alminnelig arbeidstid for helkontinuerlig skiftarbeid? Helkontinuerlig skiftarbeid er i avtalen definert på denne måten ''Med helkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søndag- og helligdager.''

Les mer

Kan man ha personalmøter på søndager?

Publisert: 18.01.2019

Jeg har et raskt spørsmål om personalmøter. Jeg er ansatt på en matvarebutikk, og sjefen min har kalt inn til personalmøte neste søndag. Jeg lurer på om dagligvarebutikker har lov til å holde personalmøter på søndager?

Les mer

Arbeidsgiver trekker seg fra avtale om overtid

Publisert: 14.11.2018

Jeg fikk mulighet til å gjøre et prosjekt som kom brått på. Min kontorsjef var enig med meg på telefon at prosjektet skulle gjøres. Vi ble enig om at jeg skulle få en overtidsavtale for å gjøre prosjektet som ville kreve merarbeid. Jeg skrev et resymé av samtalen som jeg sendte kontorsjef på e-post. Antall timer ble det ikke snakket om. Et halvår etterpå blir jeg fortalt av min kontorsjef at det ikke lenger er mulig å inngå en overtidsavtale. Kan man trekke seg slik? Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling for ekstravakter

Publisert: 25.10.2018

Jeg jobber i butikk. En uke jobbet jeg 6 vakter, som vil si ca 45 timer den uken! 3 av vaktene var ekstravakter. Arbeidsgiver mener jeg ikke har rett på overtidsbetaling, men hva stemmer? Ifølge arbeidsmiljøloven er grensen per uke 40 timer. Men de henviser til paragraf 10-5 om gjennomsnittsberegning. Jeg ser der at den kan brukes ved skriftlig avtale, noe vi ikke har! Hva stemmer i denne situasjonen?

Les mer

Ønsker kompensasjon for overtid

Publisert: 30.08.2018

På de siste mer enn to år det har svært en uvanlig situasjon på arbeidsplassen. Det er mye overtid uten betaling, ukorrekte arbeidslister, dårlig arbeidsmiljø. Ønsker å få kompensasjon for det. Alt er dokumentert. Kan dere å hjelpe med?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling i sommerjobb

Publisert: 29.08.2018

Jeg hadde en sommerjobb hos en bedrift der vi stamper grus og jeg måtte reise 1 time fra hjemplassen min hver gang jeg skulle jobbe der. Den ene dagen jobbet jeg fra 0800-0030 og dagen etter jobbet jeg fra 1100-2330. Jeg fikk betalt lønn og 100 % for de timene som var 100 %, men jeg fikk ikke 50 % (det ville tilsvart 2000 kr mer). Har jeg ikke krav på det også? Ekstra info:

- Jobber ikke full stilling der.

- Jobbet ikke over 37,5 timer den uken.

Les mer