Overtidsbetaling

Arbeidsgiver trekker ferie fra overtidsbetaling

Publisert: 12.02.2019

Jeg har jobbet en ca 210 timer utover vanlig arbeidstid. Når det kom at arbeidsgiver skulle betale ut overtid for timene, trakk han vekk alt av timer jeg hadde hadde hatt ferie og sykefravær. Så jeg i utgangspunktet har da jobbet inn ferie og sykefraværet. Er dette lovlig?

Les mer

Tillegg for helkontinuerlig skiftarbeid

Publisert: 24.01.2019

Jeg jobber i et vaktselskap tilknyttet NHO og dermed vekteroverenstkomsten 2016-2018. Min avdeling har vakthold 24/7 365, men jeg jobber selv aldri mellom 01.00 og 06.00 da noen andre jobber fast natt. Har jeg allikevel rett på tillegg og reduksjon i alminnelig arbeidstid for helkontinuerlig skiftarbeid? Helkontinuerlig skiftarbeid er i avtalen definert på denne måten ''Med helkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søndag- og helligdager.''

Les mer

Kan man ha personalmøter på søndager?

Publisert: 18.01.2019

Jeg har et raskt spørsmål om personalmøter. Jeg er ansatt på en matvarebutikk, og sjefen min har kalt inn til personalmøte neste søndag. Jeg lurer på om dagligvarebutikker har lov til å holde personalmøter på søndager?

Les mer

Arbeidsgiver trekker seg fra avtale om overtid

Publisert: 14.11.2018

Jeg fikk mulighet til å gjøre et prosjekt som kom brått på. Min kontorsjef var enig med meg på telefon at prosjektet skulle gjøres. Vi ble enig om at jeg skulle få en overtidsavtale for å gjøre prosjektet som ville kreve merarbeid. Jeg skrev et resymé av samtalen som jeg sendte kontorsjef på e-post. Antall timer ble det ikke snakket om. Et halvår etterpå blir jeg fortalt av min kontorsjef at det ikke lenger er mulig å inngå en overtidsavtale. Kan man trekke seg slik? Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling for ekstravakter

Publisert: 25.10.2018

Jeg jobber i butikk. En uke jobbet jeg 6 vakter, som vil si ca 45 timer den uken! 3 av vaktene var ekstravakter. Arbeidsgiver mener jeg ikke har rett på overtidsbetaling, men hva stemmer? Ifølge arbeidsmiljøloven er grensen per uke 40 timer. Men de henviser til paragraf 10-5 om gjennomsnittsberegning. Jeg ser der at den kan brukes ved skriftlig avtale, noe vi ikke har! Hva stemmer i denne situasjonen?

Les mer

Ønsker kompensasjon for overtid

Publisert: 30.08.2018

På de siste mer enn to år det har svært en uvanlig situasjon på arbeidsplassen. Det er mye overtid uten betaling, ukorrekte arbeidslister, dårlig arbeidsmiljø. Ønsker å få kompensasjon for det. Alt er dokumentert. Kan dere å hjelpe med?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling i sommerjobb

Publisert: 29.08.2018

Jeg hadde en sommerjobb hos en bedrift der vi stamper grus og jeg måtte reise 1 time fra hjemplassen min hver gang jeg skulle jobbe der. Den ene dagen jobbet jeg fra 0800-0030 og dagen etter jobbet jeg fra 1100-2330. Jeg fikk betalt lønn og 100 % for de timene som var 100 %, men jeg fikk ikke 50 % (det ville tilsvart 2000 kr mer). Har jeg ikke krav på det også? Ekstra info:

- Jobber ikke full stilling der.

- Jobbet ikke over 37,5 timer den uken.

Les mer

Får ikke avtalt overtidsbetaling

Publisert: 28.08.2018

I sommer arbeidet eg som trucksjåfør for et vikarbyrå, og hadde fått utlevert vaktskiftene mine for hele sommeren. Underveis ble skiftene endret på, og min arbeidsgiver sa jeg skulle få overtid for dette, og to uker frem i tid fra jeg fikk beskjeden min. Etter at jeg hadde arbeidet tre dager, ut ifra det som ble lovet overtid, fikk jeg beskjed om at dette fikk jeg ikke likevel, selv om de allerede hadde lovet meg overtid. Jeg har ikke fått overtidsbetalt for disse timene/dagene.

Les mer

Spørsmål om timelønn og overtidsbetaling

Publisert: 28.08.2018

Har jobbet i et bakeri i 1,5 år nå. Hadde 120 i timen før jeg fylte 18, etter at jeg fylte 18 fikk jeg 140. Jeg mener jeg har krav på 180, i og med alle de andre jentene som pakker får det. Har jeg rett til 180 i timen? Jeg jobber også i utsalget, også på lørdager, men da får jeg bare vanlig lønn. Fikk høre jeg egentlig har krav på 50 % ekstra, noe jeg ikke får. Lønna er samme der, 140.

Les mer

Får ikke kompensasjon for overtid

Publisert: 24.08.2018

Jag har blivit erbjuden ett jobb med 100 % stilling. Min fråga är att de säger att jag kommer ha en fast lön per månad och det är obetydligt hur mycket jag jobbar. Dem menar på att om jag jobbar 100 timmar en månad och 250 timmar en annan får jag ändå samma lön, men om det efter 6 månader visar sig att jag jobbat långt över vad 100 % betyder (37,5h / veckan) så får jag ingen kompensation för de övertid jag har, är detta rätt änligt arbeidsloven?

Les mer