Overtidsbetaling

Får ikke overtidsbetalt

Publisert: 27.01.2020

I work a as machine operator in on of the farms in the south. I get fixed salary every month (the same amount as it stands in my contract), but because of specific of the sector very often I work more than 160 hours per month. My employer says that if I get fixed salary, not per hour, I'm not entitled to overtime payment. Is that correct? What are the rules or differences in fixed salary and hourly salary? Are there actually differences? In terms of overtime.

Les mer

Får ikke overtidsbetalt, bare avspasering

Publisert: 23.01.2020

Jobber for et firma som betaler kun flat lønn uansett timeantall per mnd. Jobber som regel 200-230 timer i mnd uten noe som helst overtidsbetaling. Dette kan vel umulig være lov?De sier vi kan få avspasering på timer over 160 pr mnd. Men får aldri betalt for overtid.

Les mer

Overtidsregler for vikar

Publisert: 15.01.2020

Jeg vet fra tidligere at regler for arbeidstid, overtid, hellidager etc. er komplisert. Jeg er ansatt (kontrakt) som vikar i et firma, jobber stort sett for øvrige i firmaet når det er sykdom, ferie, mv. Fredag ble jeg oppringt av firma om jeg kunne jobbe på lørdag, det sa jeg ja til. Jeg begynte lørdag kl. 0600 og jobbet til kl. 1930. Spørsmålet er hvordan det belønnes? Overtidsbetaling, event. krav til diett? Jeg jobber ikke daglig, sist var 2. jan.

Les mer

Går ned i lønn på ekstravakter

Publisert: 04.11.2019

Jobber etter tariff med KS-avtalen, men ser på lønnsslippen at jeg går ned et lønnshakk når jeg tar ekstravakter, er dette vanlig praksis?

Les mer

Får ikke utbetalt lønn for plusstimer

Publisert: 18.10.2019

Jeg sluttet i jobben min pga helsemessige årsaker. Jeg hadde ca 40 timer i pluss på tidskonto som de nå ikke betaler ut. Og begrunner dette med: "Det har kommet meg frå høre via noen at du etterlyser flextimer fra din timekonto. Men no vart det ingen sluttavtale signert, men derimot ein oppsgelse frå deg der du sa frå deg både lønsplikt og arbeidsplikt etter 30. september.Derav også flextimer som du kunne i prinsippet brukt (avspasert) under arbeidsplikt" Stemmer det at de slipper å betale?

Les mer

Får ikke overtidsbetalt som prosjektassistent

Publisert: 14.10.2019

Jeg jobber som prosjektassistent. På avtalen står det: "Arbeidstaker er klar over at han skal utføre arbeid av ledende karakter. Arbeidstaker skal, uten ekstra kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, arbeide så mye som er nødvendig for å fylle kravene til stillingen på en tilfredsstillende måte. Lønn pr. time: 220. Lønnen er fast, dvs. at nødvendig bruk av tid for å få utført arbeid til rett tid er inkludert".

Jeg jobber utover ordinær arbeid og og får ikke kompensajon. Er det lov?

Les mer

Krav på overtid når avtalte timer overskrides

Publisert: 07.10.2019

Søsteren min jobber i en 50 % stilling på restaurant, 18,75 timer i uka. Sjefen hennes har satt hun opp på en ekstra 7,5 timers vakt annenhver uke. Dvs. at hun jobber 90 timer på 4 uker, i stede for 74, som kontrakten tilsier. Har hun krav på overtidsbetaling på de 7,5*2 timene som hun må jobbe ekstra?

Les mer

Arbeidsgiver pålegger overtid hver dag

Publisert: 23.09.2019

Bedriften jeg er ansatt i, forventer at jeg jobber overtid. Problemet er at dette skjer hver dag, hele året. Uten at noe slikt er nedfelt i arbeidsavtalen. De 3 siste år har jeg et snitt på 400 overtidstimer pr år. Begynner å bli bekymret for egen helse, og tok dette opp med arbeidsgiver. Han spurte da om dette var riktige jobben for meg. Tingen er den, at jeg trives, men blir dårlig av all overtiden. Vet om reglene for overtid, spm er om hva kan jeg gjøre nå?

Les mer

Må jobbe ekstra uten betaling

Publisert: 02.09.2019

Jeg er ansatt i 100 % stilling. I sommer har en kollega vært 50 % sykmeldt, da ble jeg beordret å være med min kollega og gjøre hennes jobb i 3,5 t. Da hun var på jobb for å gjøre min jobb etterpå, uten å få noe lønn eller avspasering. Det gir meg mer arbeid. Har jobbet sånn i 3 uker. Stiller vel dårlig når de legger det inn i mine timer?

Les mer

Krav på overtidsbetaling?

Publisert: 30.07.2019

Jeg har 80 % stilling i en jobb. Og det vil si at eg skal arbeide ca 30 timer i uka ikke 38.5 som en med 100 % stilling. Kontrakten min sier også tydelig at jeg bare jobber 80 %, så hvis jeg jobber mer en det det står i min kontrakt: har jeg krav på overtidsbetaling?

Les mer