Overtidsbetaling

Arbeidsgiver trekker seg fra avtale om overtid

Publisert: 14.11.2018

Jeg fikk mulighet til å gjøre et prosjekt som kom brått på. Min kontorsjef var enig med meg på telefon at prosjektet skulle gjøres. Vi ble enig om at jeg skulle få en overtidsavtale for å gjøre prosjektet som ville kreve merarbeid. Jeg skrev et resymé av samtalen som jeg sendte kontorsjef på e-post. Antall timer ble det ikke snakket om. Et halvår etterpå blir jeg fortalt av min kontorsjef at det ikke lenger er mulig å inngå en overtidsavtale. Kan man trekke seg slik? Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling for ekstravakter

Publisert: 25.10.2018

Jeg jobber i butikk. En uke jobbet jeg 6 vakter, som vil si ca 45 timer den uken! 3 av vaktene var ekstravakter. Arbeidsgiver mener jeg ikke har rett på overtidsbetaling, men hva stemmer? Ifølge arbeidsmiljøloven er grensen per uke 40 timer. Men de henviser til paragraf 10-5 om gjennomsnittsberegning. Jeg ser der at den kan brukes ved skriftlig avtale, noe vi ikke har! Hva stemmer i denne situasjonen?

Les mer

Ønsker kompensasjon for overtid

Publisert: 30.08.2018

På de siste mer enn to år det har svært en uvanlig situasjon på arbeidsplassen. Det er mye overtid uten betaling, ukorrekte arbeidslister, dårlig arbeidsmiljø. Ønsker å få kompensasjon for det. Alt er dokumentert. Kan dere å hjelpe med?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling i sommerjobb

Publisert: 29.08.2018

Jeg hadde en sommerjobb hos en bedrift der vi stamper grus og jeg måtte reise 1 time fra hjemplassen min hver gang jeg skulle jobbe der. Den ene dagen jobbet jeg fra 0800-0030 og dagen etter jobbet jeg fra 1100-2330. Jeg fikk betalt lønn og 100 % for de timene som var 100 %, men jeg fikk ikke 50 % (det ville tilsvart 2000 kr mer). Har jeg ikke krav på det også? Ekstra info:

- Jobber ikke full stilling der.

- Jobbet ikke over 37,5 timer den uken.

Les mer

Får ikke avtalt overtidsbetaling

Publisert: 28.08.2018

I sommer arbeidet eg som trucksjåfør for et vikarbyrå, og hadde fått utlevert vaktskiftene mine for hele sommeren. Underveis ble skiftene endret på, og min arbeidsgiver sa jeg skulle få overtid for dette, og to uker frem i tid fra jeg fikk beskjeden min. Etter at jeg hadde arbeidet tre dager, ut ifra det som ble lovet overtid, fikk jeg beskjed om at dette fikk jeg ikke likevel, selv om de allerede hadde lovet meg overtid. Jeg har ikke fått overtidsbetalt for disse timene/dagene.

Les mer

Spørsmål om timelønn og overtidsbetaling

Publisert: 28.08.2018

Har jobbet i et bakeri i 1,5 år nå. Hadde 120 i timen før jeg fylte 18, etter at jeg fylte 18 fikk jeg 140. Jeg mener jeg har krav på 180, i og med alle de andre jentene som pakker får det. Har jeg rett til 180 i timen? Jeg jobber også i utsalget, også på lørdager, men da får jeg bare vanlig lønn. Fikk høre jeg egentlig har krav på 50 % ekstra, noe jeg ikke får. Lønna er samme der, 140.

Les mer

Får ikke kompensasjon for overtid

Publisert: 24.08.2018

Jag har blivit erbjuden ett jobb med 100 % stilling. Min fråga är att de säger att jag kommer ha en fast lön per månad och det är obetydligt hur mycket jag jobbar. Dem menar på att om jag jobbar 100 timmar en månad och 250 timmar en annan får jag ändå samma lön, men om det efter 6 månader visar sig att jag jobbat långt över vad 100 % betyder (37,5h / veckan) så får jag ingen kompensation för de övertid jag har, är detta rätt änligt arbeidsloven?

Les mer

Lønn eller avspasering for overtid?

Publisert: 05.06.2018

Jeg er ansatt som Vekter og har en prosjektstilling. Overtid som vi jobber i perioden det er jobb blir utbetalt 50%, og resten i avspasering når prosjektet er slutt slik at vi avspaserer dager vi ikke jobber. Er dette lov? Vil jeg få betalt avspaseringsdagene ? Og kan jeg evt kreve lønn istedenfor avspasering ?

Les mer

Får ikke overtidsbetalt, bare avspasering

Publisert: 09.05.2018

Jeg jobber i butikk mandag til fredag fra 08:00 til 16:00 og 08:00 til 17:00 på torsdag + 4 timer annenhver lørdag. Jeg får ikke noe overtidstillegg etter 40 timer i uka, men fikk jeg beskjed at jeg kan ta det ut i avspasering. Det jeg er lurer på er om den avspaseringen er med eller uten lønn når jeg ikke har fått noe overtidstillegg?

Les mer

Arbeidsgiver prøver å unngå overtid

Publisert: 09.03.2018

Jeg lurer på om arbeidsgiver kan sende hjem arbeidstaker i noen timer, for så at arbeidstaker skal komme tilbake å jobbe videre for å unngå overtid?

Les mer