Overtidsbetaling

Overtid i oppsigelsestiden

Publisert: 10.03.2020

Jeg har en jobb som jeg har sagt opp. 3 mnd. oppsigelse. Det står i arbeidskontrakten "lønn inkl. overtid". Kan de kreve at jeg skal jobbe overtid i oppsigelsestiden? Det blir i så fall kun til arbeidsgivers fordel. Jeg ønsker ikke å jobbe overtid, da jeg ikke drar noen nytte av bonusordninger o.l.

Les mer

Får ikke sykepenger for planlagt overtid

Publisert: 10.03.2020

Min arbeidsgiver er en stor tilhenger av "planlagt overtid". Dette vil si overtidsarbeid som planlegges mange mnd i forveien, og som gjennomføres på faste datoer/perioder hvert eneste år. Dette utgjør en stor andel av lønnen min. Nå er jeg blitt sykemeldt, og arbeidsgiver betaler ikke ut sykepenger for denne aktiviteten. Dette til tross for at det planlegges med overtidsarbeid flere mnd i forveien. Har arbeidsgiver lov til dette?

Les mer

Får ikke betalt for ekstra timer på jobb

Publisert: 11.02.2020

Jeg jobber for et selskap med 60 prosent lønn. De betaler meg 60 % hver måned - 11 måneder. Enten jeg jobber eller ikke, får jeg fortsatt betalt. 60 % er 1070 timer. I løpet av ett år gjorde jeg 1230 timer, det vil si 300 ekstra timer. De vil ikke betale, de vil gi meg gratis 300 timer. Men fra hele året har jeg allerede 40 % gratis ca 717 timer. De sier at neste år vil jeg få de samme pengene 60 %, jeg vil jobbe de samme timene 60% og 40 % vil jeg ha fri. Så hvordan får jeg de 300 ekstra timene?

Les mer

Får ikke overtidsbetalt

Publisert: 27.01.2020

I work a as machine operator in on of the farms in the south. I get fixed salary every month (the same amount as it stands in my contract), but because of specific of the sector very often I work more than 160 hours per month. My employer says that if I get fixed salary, not per hour, I'm not entitled to overtime payment. Is that correct? What are the rules or differences in fixed salary and hourly salary? Are there actually differences? In terms of overtime.

Les mer

Får ikke overtidsbetalt, bare avspasering

Publisert: 23.01.2020

Jobber for et firma som betaler kun flat lønn uansett timeantall per mnd. Jobber som regel 200-230 timer i mnd uten noe som helst overtidsbetaling. Dette kan vel umulig være lov?De sier vi kan få avspasering på timer over 160 pr mnd. Men får aldri betalt for overtid.

Les mer

Overtidsregler for vikar

Publisert: 15.01.2020

Jeg vet fra tidligere at regler for arbeidstid, overtid, hellidager etc. er komplisert. Jeg er ansatt (kontrakt) som vikar i et firma, jobber stort sett for øvrige i firmaet når det er sykdom, ferie, mv. Fredag ble jeg oppringt av firma om jeg kunne jobbe på lørdag, det sa jeg ja til. Jeg begynte lørdag kl. 0600 og jobbet til kl. 1930. Spørsmålet er hvordan det belønnes? Overtidsbetaling, event. krav til diett? Jeg jobber ikke daglig, sist var 2. jan.

Les mer

Går ned i lønn på ekstravakter

Publisert: 04.11.2019

Jobber etter tariff med KS-avtalen, men ser på lønnsslippen at jeg går ned et lønnshakk når jeg tar ekstravakter, er dette vanlig praksis?

Les mer

Får ikke utbetalt lønn for plusstimer

Publisert: 18.10.2019

Jeg sluttet i jobben min pga helsemessige årsaker. Jeg hadde ca 40 timer i pluss på tidskonto som de nå ikke betaler ut. Og begrunner dette med: "Det har kommet meg frå høre via noen at du etterlyser flextimer fra din timekonto. Men no vart det ingen sluttavtale signert, men derimot ein oppsgelse frå deg der du sa frå deg både lønsplikt og arbeidsplikt etter 30. september.Derav også flextimer som du kunne i prinsippet brukt (avspasert) under arbeidsplikt" Stemmer det at de slipper å betale?

Les mer

Får ikke overtidsbetalt som prosjektassistent

Publisert: 14.10.2019

Jeg jobber som prosjektassistent. På avtalen står det: "Arbeidstaker er klar over at han skal utføre arbeid av ledende karakter. Arbeidstaker skal, uten ekstra kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, arbeide så mye som er nødvendig for å fylle kravene til stillingen på en tilfredsstillende måte. Lønn pr. time: 220. Lønnen er fast, dvs. at nødvendig bruk av tid for å få utført arbeid til rett tid er inkludert".

Jeg jobber utover ordinær arbeid og og får ikke kompensajon. Er det lov?

Les mer

Krav på overtid når avtalte timer overskrides

Publisert: 07.10.2019

Søsteren min jobber i en 50 % stilling på restaurant, 18,75 timer i uka. Sjefen hennes har satt hun opp på en ekstra 7,5 timers vakt annenhver uke. Dvs. at hun jobber 90 timer på 4 uker, i stede for 74, som kontrakten tilsier. Har hun krav på overtidsbetaling på de 7,5*2 timene som hun må jobbe ekstra?

Les mer