Oppsigelsestid

Arbeidssted i oppsigelsestid

Publisert: 04.02.2016

Jeg jobber i et fima som har hovedkontor i Oslo og et satelittkontor i Tønsberg. 12. januar fikk vi plutselig beskjed om at Tønsbergkontoret skal legges ned og at vi som jobber der enten må jobbe i Oslo eller si opp stillingen. De nekter oss muligheten for å ha delvis hjemmekontor. Vi har fått en ukes betenkningstid (hvorfor ikke fram til 1. februar?).

I arbeidskontraken vår står det at arbeidssted er Tønsberg og at oppsigelsestiden er 3 mnd. Er det ikke snakk om en endringsoppsigelse her? Hvilke rettigheter har vi?

Les mer

Retten til dagpenger

Publisert: 15.01.2016

Jeg sa opp min jobb frivillig og gikk på dagen på grunn av manglende tillit fra arbeidsgiver. Dette skjedde i 2015. Vi var enige om at jeg sa opp selv og gikk på dagen.

Spørsmålet er når jeg vil ha rett på arbeidsledighetstrygd fra det offentlige. Slik jeg leser loven var karenstiden i 2015 på 8 uker fra siste dag jeg var lønnet av arbeidsgiver. Imidlertid hevder NAV at jeg først må vente 3 måneder som er oppsigelsesfrist, for så å vente 8 uker etter det igjen, altså 5 måneder uten rett på dagpenger. Hva er riktig?

Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

Publisert: 19.08.2015

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

Publisert: 13.08.2015

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved oppsigelse. Det er en rekke eksempler på at arbeidsgivere ikke følger de formelle kravene. Advokater med erfaring i arbeidsrett trekker frem tre eksempler på vanlige feil fra arbeidsgiveres side.

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

Publisert: 05.08.2015

En bedrift som skal nedbemanne må følge krav til fremgangsmåten. Blant annet gjelder dette krav til informasjon og drøfting. Hvis nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte gjelder det tilleggskrav til saksbehandlingen.

Les mer
1 5 6 7