Oppsigelsestid

Oppsagt under oppklaringssamtale

Publisert: 31.05.2018

Min svigerinne kom på jobb til det hun trodde var en vanlig vakt, og ble innkalt til en "oppklaringssamtale" som jobben hadde planlagt over tid (det var kommet en utenbys til møtet). Hun hadde ikke fått noen innkalling til dette møtet, og sjokket ble derfor stort da hun fikk sparken under møtet. Hun skrev under på alt de sa, men følte selv hun var i sjokk. Har hun noen rettigheter nå i etterkant? Kan møtet kjennes ugyldig fordi hun ikke har fått innkalling?

Les mer

Når er siste arbeidsdag?

Publisert: 31.05.2018

Jeg sa opp stillingen min, midt på dagen den 16. mai. Arbeidskontrakten min sier følgende: "Ansettelsesforholdet kan etter prøvetiden bringes til opphør med gjensidig oppsigelsesfrist på to måneder. Oppsigelsesfristen løper fra den dato i måneden oppsigelsen er mottatt." Litt usikker på hvordan jeg skal telle dagene. Er min siste dag som ansatt 15. eller 16. juli?

Les mer

Når skal man si opp?

Publisert: 25.05.2018

Jeg er ansatt i prøvetid på 6 mnd og derav 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. Jeg ønsker å avslutte mitt arbeidsforhold 30. juli. Må jeg da levere min oppsigelse den 15. juli ca? Eller kan jeg levere oppsigelse nå der jeg skriver at jeg sier opp fra 15.07?

Les mer

Vil slutte i jobb etter to måneder

Publisert: 24.05.2018

Står ingenting om prøvetid i arbeidskontrakten min. Det står bare at jeg er fast ansatt med 3 mnd oppsigelse. Jeg har funnet ut nå etter 2 mnd at jeg ønsker å slutte. Jeg ønsker selvfølgelig å slutte så fort som mulig og ikke være der i 3 mnd. Når det ikke står noe om prøvetid, er det Arbeidsmiljøloven med 14 dager som gjelder?

Les mer

Oppsigelsestid når arbeidsavtale mangler

Publisert: 09.05.2018

Har sagt opp min jobb, og lurer på om det er oppsigelsestid når jeg ikke har fått noen form for skriftlig avtale om prøvetid eller generelt arbeidskontrakt. Han mener nemlig jeg må jobbe ut mnd, men uten noen avtale er jeg ikke teknisk sett bundet til jobben?

Les mer

Oppsigelse av tidsbestemt leiekontrakt

Publisert: 08.05.2018

Jeg har tidsbestemt kontrakt der det ikke står noe om oppsigelsestid eller utførelse av det i kontrakt. Har jeg rett til å si opp avtalen? Og i så fall, med hvilken frist? Jeg leier et rom med deling av kjøkken slik at jeg også lurer på om det er definert som "enkelt beboelsesrom", da det er noe annen oppsigelsestid på det. Kan man ha spesielle grunner for at man må flytte før tiden, og har man retten på sin side til å flytte før av den grunn?

Les mer

Sykemelding i oppsigelsestid

Publisert: 30.04.2018

Jeg jobber deltid, og har nå blitt permittert en dag annenhver uke. Jeg har en stund vurdert å si opp, mye pga sjefens oppførsel. Nå har det toppet det seg, og jeg har fått en psykisk knekk. Jeg har bestemt meg for å si opp, men jeg klarer ikke å gå tilbake til jobb og jobbe ut oppsigelsestiden. Kan jeg sykmelde meg? Kan jeg fortsatt være sykemeldt etter at oppsigelsestiden er over? Jeg har ønsker om å finne meg ny jobb så fort som mulig.

Les mer

Arbeidstid i oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2018

Har en 20 % stilling og vil slutte. Kan jeg bli tvunget til å jobbe utover stillingsprosenten i oppsigelsetiden på 3 mnd? Har aldri jobbet så lite som 20 %, men er det som står i kontrakten.

Les mer

Lønn og ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2018

Jeg planlegger å si opp jobben. Jeg har en måneds oppsigelsestid, og får utbetalt lønn på «etterskudd». Jeg har også tre ukers ferie i juli. Hvis jeg sier opp jobben juni blir oppsigelsestiden min i juli (altså i ferien), har jeg da krav på full lønn i august?

Les mer

Må utleier datere oppsigelsen av leieforholdet?

Publisert: 10.04.2018

Har mottatt en skriftlig oppsigelse på vårt boligleieforhold. Oppsigelsen er overhodet ikke datert av utleier, verken med datoen den er skrevet eller noen som helst datoer i det hele tatt. Er denne oppsigelsen da gyldig, og trenger vi i det hele tatt protestere skriftlig på den?

Les mer