Oppsigelsestid

Oppsigelsestid når man har vært ansatt under ett år

Publisert: 22.01.2020

Jeg har vært ansatt i en bedrift siden 2/8 2019. Vil nå si opp. Prøvetiden var på 6 mnd, så den gikk vel ut 2/1 2020. Det står 3 mnd oppsigelse i kontrakten, men er det andre regler som gjelder når det er under 1 år siden jeg startet?

Les mer

Kontrakten sier ikke noe om oppsigelsestid

Publisert: 20.01.2020

Har fast jobb i det private og vil bytte jobb. Vært ansatt i snart 3 år. Kontrakten min sier ingenting om oppsigelsestid. Gjelder da 1 eller 3 mnd? Og jeg har en god del ferie igjen, kan jeg få disse utbetalt i tillegg til feriepengene om jeg ikke får tatt ut ferie før jeg slutter?

Les mer

Si opp jobb før man har begynt

Publisert: 15.11.2019

Signerte i forrige uke arbeidskontrakt med tiltredelse i august 2020 (etter fullført mastergrad), plutselig dukket det opp et bedre tilbud, som jeg tenker å takke ja til, hvor oppstart er samme måned. Jeg har én måned oppsigelsestid, men gjelder den fra tiltredelse eller gjelder den allerede nå? Går ut i fra at de ikke vil bruke en måneds opplæring på en som har tenkt å slutte uansett, men vil gjerne vite hva jeg kan risikere.

Les mer

Flyttet til annen stilling i oppsigelsestiden

Publisert: 15.11.2019

Jeg har sagt opp min jobb. De har reagert med å sette meg inn i en helt annen stilling hos et annet firma ut oppsigelsestiden. Jeg har en lederstilling med ansvar og fastlønn. Dette er rett å slett for å få meg til å slutte av egen vilje for å slippe betale meg i 3 måneder da dem har ansatt ny avdelingsleder og ikke lenger har «bruk» for meg. Jeg har ikke ny jobb før om 3 måneder. Jeg skal starte i en konkurrerende bedrift som de liker svært dårlig. Er dette lovlig?

Les mer

Ny kontrakt når jobben skifter navn

Publisert: 04.11.2019

Idrettsklubben jeg jobber for har nylig meldt seg ut av idrettsalliansen de var i. Det betyr nytt navn og organisasjonsnummer, men samme daglig leder. Jeg har ikke fått ny kontrakt etter at klubben skiftet navn og lurer på om den gamle kontrakten gjelder fortsatt eller er det lurt å be om ny? Jeg spør fordi jeg ønsker å sende oppsigelse og den kontrakten jeg har nå, har en oppsigelsesfrist på 3 mnd, som jeg håper vil gjelde.

Les mer

Permisjon i oppsigelsestiden

Publisert: 25.10.2019

Jeg jobber som sjømann og har fått ny jobb i nytt rederi. Har jeg noen rett på å ta ulønnet permisjon fra den jobben jeg har for å gå over til det nye rederiet før oppsigelsestiden er over? Det gamle rederiet må uansett ha erstatter for meg før oppsigelsestiden er over.

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid?

Publisert: 07.10.2019

Har spørsmål om oppsigelse. Jeg har vært ansatt i et firma siden 2012. Da hadde jeg en stilling som hjelpearbeider. Kontrakten følger oppsigelse i forhold til arbeidsmiljøloven 15-3. I 2017 tok jeg fagprøve og ble fagarbeider. Men fikk aldri ny kontrakt. Nå har jeg sagt opp jobben og lurer på om det da er 2 eller 1 måneds oppsigelse siden det ikke ligger noe fornyet kontrakt.

Les mer

Rett på lønn i oppsigelsestiden?

Publisert: 20.09.2019

Jeg har jobbet i et firma som avisbud fra 2007. Har jeg rett til lønn i oppsigelsesperioden når jeg har attest fra legen at jeg er frisk, men kan ikke lenger jobbe som avisbud pga ulykke på arbeidsplassen og problemer med foten? Arbeidsgiver har ikke andre stillinger for meg enn avisbud, og han sier at jeg likevel må jobbe pga manglende sykemelding fra legen. Legen sier at jeg er frisk og kan jobbe, men ikke som avisbud. Jeg har vært sykmeldt tilsammen i ett år og har mistet rett til sykepenger.

Les mer

Oppsigelse og utøvelse av reservasjonsrett

Publisert: 09.09.2019

Vi er midt under en virksomhetsoverdragelse hvor arbeidsgiver påstår dette: Utøvelse av reservasjonsretten medfører at ditt arbeidsforhold ikke blir overført til nytt firma, og at ditt arbeidsforhold i gammel firma opphører uten oppsigelse(?) 2. februar 2020. Du vil derfor fra dette tidspunktet ikke lenger være ansatt hos gammelt firma og heller ikke har rettigheter i forhold til nytt firma. Er dette riktig? Få sparken uten oppsigelsestid?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

Publisert: 05.09.2019

I juni 2018 sluttet jeg i fast jobb etter 7 år. Jeg jobbet 3 måneder oppsigelsestid. Etter at oppsigelsestid var over, hadde jeg en avtale med selskapet under nye forhold for å jobbe lenger for å redde selskapet fra konkurs. Ingen nye kontrakter ble signert. Etter ett år i august 2019 ga jeg oppsigelse igjen. Jeg vil ikke jobbe mer enn en måned med oppsigelsestid, men selskapet insisterer på 3 måneder av samme grunn. Er det lovlig? Er det ikke trakassering?

Les mer