Oppsigelsestid

Oppsigelsestid og lønn fra ny arbeidsgiver

Publisert: 20.05.2021

Jeg har sagt opp jobben min. I min arbeidskontrakt står det at jeg har rett til tre måneder med lønn under oppsigelsestiden. Arbeidsgiver sier at de antagelig ikke får benyttet min arbeidskraft i oppsigelsesperioden. Jeg har fått meg ny jobb og vurderer å starte i denne før oppsigelsestiden utgår. Kan jeg likevel ta imot lønn fra arbeidsgiver i de tre månedene? Da får jeg dobbel lønn. Er det ulovlig?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 18.05.2021

Ferie i oppsigelsetid. Sa opp min stilling i mars, og begynner i ny jobb 1 juli. Søkte da om å avvikle ferie de 3 siste ukene i oppsigelsestiden. Fikk i dag svar på at ferien er lagt til 14 dager inn i nytt ansettelsesforhold, altså 1/7-14/7. Er dette lov?

Les mer

Oppsigelsestid i jobb uten kontrakt

Publisert: 05.05.2021

Jeg er i en intervjuprosess med et selskap og har noen spørsmål ang. oppsigelse i nåværende jobb. Begynte i nåværende jobb oktober 2020 på en on-call kontrakt (100 %). Takket ja til 100 % fast stilling med startdato 1.mars 2021. Har ikke fått oppdatert kontrakt og er på prøvetid. Snakket med HR-ansvarlig, og hun informerte om at en muntlig avtale også er bindende. Gjelder dette i mitt tilfelle også? Nærmeste leder forklarte at jeg kunne gå på dagen om jeg ønsket det.

Les mer

Si opp jobben mens man er i pappaperm

Publisert: 26.04.2021

Jeg skal i pappapermisjon i juli og skal flytte til en ny by mens jeg er i permisjonen. Jeg har 3mnd oppsigelsestid på jobb. Er det mulig å si opp mens jeg er i pappaperm slik at de 3 mnd oppsigelsestid begynner å løpe ut mens jeg er i pappaperm? Eller er det sånn at oppsigelsesfristen begynner ikke å løpe før etter tilbakekomst fra permisjon?

Les mer

Arbeidsavtale sier ikke noe om oppsigelsestid

Publisert: 22.04.2021

Jeg har sagt opp jobben min pga ny jobb. I kontrakten min står det ingenting om hvor lang oppsigelsestid jeg har. Men sjefen har sagt muntlig til meg at det er 3 mnd. Er det gyldig da selv om det ikke står i kontrakten? Har jobbet der i ca 3 år.

Les mer

Ønsker å avslutte vikariat før oppsigelsestid for å tre inn i ny stilling

Publisert: 08.04.2021

Jeg er ansatt i et vikariat på 10 måneder. Jeg har undertegnet en kontrakt som tilsier 3 måneders oppsigelsestid. Er det lov i et vikariat på kun 10 måneder? Jeg er nå blitt tilbudt en fast stilling et annet sted. De ønsker at jeg skal starte fortest mulig, for eksempel at jeg slutter i nåværende vikariat etter 1 måned. Kan jeg da sykemelde meg fra vikariatet mitt i oppsigelsestiden og jobbe lovlig i ny stilling dersom jeg ikke mottar sykepenger av NAV?

Les mer

Oppsigelsestid i pappaperm

Publisert: 26.03.2021

Jeg har sagt opp 50 % stillingen min i butikken jeg jobbet. 31.01.2021. Jeg er i pappapermisjon til og med 27.04.2021. Oppsigelsestiden løper da fra 01.02.2021?

Les mer

Arbeidsgiver har forlenget oppsigelsestiden

Publisert: 22.03.2021

Eg fikk min arbeidsgiver til å skrive under på mitt oppsigelsesbrev med en siste arbeidsdag den 15. altså en måned fra dagen eg leverte. Men så kom arbeidsgiver ut seinare sammen dag og sa der var skjedd en feil, og fikk meg til å skrive et nytt oppsigelsesbrev med siste arbeidsdag den 30. Altså 1 måned etter 1. I neste måned. Eg beholdte en kopi på det første oppsigelsesbrev, men kan bruke det lovlig uten konsekvenser eller?

Les mer

Oppsigelsestid ved korte arbeidsavtaler

Publisert: 22.03.2021

Har jobbet hos en arbeidsgiver som har gitt kjempekorte kontrakter om gangen. Først fra feb til aug 2020, så aug 2020 til feb 2021. Og nå mars til mai 2021. Nåværende kontrakt: Varighet: mars til mai 2021. Prøvetid: 6 måneder, ved prøvetiden er oppsigelsestiden 14 dager. Oppsigelse: Etter utløpet av prøvetiden, og før opphør i mai 2021, gjelder oppsigelsesfrist iht arbeidsmiljøloven paragraf 15-3 (på 1 måned). Hva er oppsigelsestiden? 14 dager el. 1 mnd?

Les mer

Hvordan regner man oppsigelsestid?

Publisert: 12.03.2021

Jeg har blitt sagt opp. Tillitsvalgt og firma (tariffbundet) hadde avtale om 14 dagers oppsigelsesfrist. Er det også lov å avtale at den korte fristen begynner med dagen oppsigelsen ble gitt, eller følger det AML, dvs. fra 1. dag i neste måned?

Les mer
1 2 3 10