Oppsigelsestid

Sykemeldt i oppsigelsestiden

Publisert: 12.02.2019

Jeg ble sagt opp av arbeidsgiver med dato 01.11.2017 og 1 mnd oppsigelsestid. I perioden 15.10-31.10 hadde jeg ulønnet fri dager. Ble sykemeldt den 30.10 i 30 dager. Forlenger sykefraværet oppsigelsestid?

Les mer

Oppsigelse i foreldrepermisjon

Publisert: 24.01.2019

Jeg er i foreldrepermisjon, og har mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver. Oppsigelsen er gyldig begrunnet i at de mister oppdrag. De kommer ikke til å ha noen ansatte i selskapet etter mai mnd, men min permisjon løper til 1.november. Jeg forstår min oppsigelsestid ikke kan begynne å løpe før da, men om de ikke har arbeid til meg, skal jeg da kun ha utbetalt lønn? De har inntekter i firmaet frem til årsslutt, så kan ikke avvikle firmaet.

Les mer

Synes oppsigelsestiden er for lang

Publisert: 29.11.2018

Jeg har jobbet i kiosk (deltidsansatt selger) i ca 6 måneder nå, og ønsker å si opp. Har derimot et problem, da en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder gjelder. Jeg føler dette er en svært lang oppsigelsestid med tanke på stillingens art, og lurer på om det finnes noen mulighet for å korte ned oppsigelsestiden?

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid?

Publisert: 14.11.2018

Jeg har jobbet i selskapet siden sept 2014. Har signert på tilbudet jeg fikk. Ble forelagt en arbeidsavtale med 6 mnd oppsigelsesfrist. Den fikk jeg endret til 3 mnd gjensidig. Jeg har aldri signert avtalen pga 2 vedlegg som ikke var med, taushetsplikt og datadisiplinerklæring. Så var det et punkt til vedr. 12 mnd karantene som jeg ikke var enig i. Nå har jeg sagt opp, så mitt spørsmål er har jeg 1 eller 3 mnd oppsigelse? Loven sier 1mnd, arbeidsrett.no sier 3 mnd siden jeg har sett avtalen

Les mer

Permittering under oppsigelsestid

Publisert: 23.10.2018

Min stilling ble sagt opp 1.10 og jeg ble tilbudt en annen mindre stilling med en helt annen lønn. Fikk idag permitteringsvarsel i tillegg. Kan de permittere i oppsigelsestiden?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

Publisert: 22.10.2018

Har eg oppsigelsestid når eg ikkje har noke kontrakter med sjefen? Har våre mye konflikter mellom oss!

Les mer

Spørsmål rundt oppsigelsestid

Publisert: 02.10.2018

Jeg har en kontrakt som er fast kontrakt med 6 mnd prøvetid, og prøvetiden går ut 01.10.18. I kontrakten står det at jeg har én måneds oppsigelsestid under prøvetiden, er det etter prøvetiden blir det tre måneders oppsigelsestid. 28.09 sendte jeg inn oppsigelse. Gjelder da fortsatt en måneds oppsigelse eller må jeg følge tre måneder oppsigelsestid?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

Publisert: 14.09.2018

Jeg er midlertidig ansatt med 6 mnd kontrakt. Søkt ny jobb for fast, men hva er min oppsigelsestid? 14 dager fra 1 i måneden eller fra da jeg leverer oppsigelsen?

Les mer

Oppsigelse når man er misfornøyd med lønnsoppgjør

Publisert: 31.08.2018

Hvis man har årlige lønnsjusteringer fra 1.juli, oppgjøret fra arbeidsgiver blir forsinket til f.eks. midt i september (med tilbakebetaling fra 1.juli), man er misfornøyd med oppgjøret og sier opp jobben, må man da jobbe ut oppsigelsestiden fra midt i september som i praksis vil si ut året med 3 måneders oppsigelse, eller skal man beregne oppsigelsestiden juli-september?

Les mer

Oppsigelsestid når arbeidsavtale mangler

Publisert: 31.08.2018

Jeg ble ansatt i en frisørsalong i 2/5-2009 . Her har jeg arbeidskontrakt. I desember 2014 kjøpte min daglig leder/eier ut to eiere i en annen salong som hun også var medeier i. Jeg fikk kjøpe 10 % av den nye salongen og skulle begynne der som daglig leder. Dette er en salong med annet navn og org.nr. Her har jeg ikke fått noe ny arbeidskontrakt selv om jeg har etterspurt det flere ganger. Nå ønsker jeg å slutte og lurer på om jeg har en eller to mnd oppsigelse ettersom jeg ikke har kontrakt på ny arbeidsplass.

Les mer
1 2 3 6