Oppsigelsestid

Hvor lang oppsigelsestid?

Publisert: 07.10.2019

Har spørsmål om oppsigelse. Jeg har vært ansatt i et firma siden 2012. Da hadde jeg en stilling som hjelpearbeider. Kontrakten følger oppsigelse i forhold til arbeidsmiljøloven 15-3. I 2017 tok jeg fagprøve og ble fagarbeider. Men fikk aldri ny kontrakt. Nå har jeg sagt opp jobben og lurer på om det da er 2 eller 1 måneds oppsigelse siden det ikke ligger noe fornyet kontrakt.

Les mer

Rett på lønn i oppsigelsestiden?

Publisert: 20.09.2019

Jeg har jobbet i et firma som avisbud fra 2007. Har jeg rett til lønn i oppsigelsesperioden når jeg har attest fra legen at jeg er frisk, men kan ikke lenger jobbe som avisbud pga ulykke på arbeidsplassen og problemer med foten? Arbeidsgiver har ikke andre stillinger for meg enn avisbud, og han sier at jeg likevel må jobbe pga manglende sykemelding fra legen. Legen sier at jeg er frisk og kan jobbe, men ikke som avisbud. Jeg har vært sykmeldt tilsammen i ett år og har mistet rett til sykepenger.

Les mer

Oppsigelse og utøvelse av reservasjonsrett

Publisert: 09.09.2019

Vi er midt under en virksomhetsoverdragelse hvor arbeidsgiver påstår dette: Utøvelse av reservasjonsretten medfører at ditt arbeidsforhold ikke blir overført til nytt firma, og at ditt arbeidsforhold i gammel firma opphører uten oppsigelse(?) 2. februar 2020. Du vil derfor fra dette tidspunktet ikke lenger være ansatt hos gammelt firma og heller ikke har rettigheter i forhold til nytt firma. Er dette riktig? Få sparken uten oppsigelsestid?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

Publisert: 05.09.2019

I juni 2018 sluttet jeg i fast jobb etter 7 år. Jeg jobbet 3 måneder oppsigelsestid. Etter at oppsigelsestid var over, hadde jeg en avtale med selskapet under nye forhold for å jobbe lenger for å redde selskapet fra konkurs. Ingen nye kontrakter ble signert. Etter ett år i august 2019 ga jeg oppsigelse igjen. Jeg vil ikke jobbe mer enn en måned med oppsigelsestid, men selskapet insisterer på 3 måneder av samme grunn. Er det lovlig? Er det ikke trakassering?

Les mer

Si opp ny jobb før man har begynt

Publisert: 29.08.2019

Jeg fikk tilbud om å begynne i ny jobb 9/9 og har signert en ansettelseskontrakt. Men nå så er det slik at jeg fikk tilbud om en høyere stilling i min nåværende jobb. Hvis jeg sier ifra meg den andre jobben nå 19/8 må jeg da likevel jobbe de to ukene i opplæringsperioden? Eller kan jeg slippe det nå da? Siden det står at det er 6 mnd prøvetid etter påbegynt arbeid og 14 dagers oppsigelse.

Les mer

Lang oppsigelsestid, vanskelig å få ny jobb

Publisert: 28.08.2019

Jeg er 54 år og har vært ansatt i over 30 år i samme firma. Dette er tungt fysisk arbeid, og jeg burde bytte jobb sier fysioterapeuten og legen. Dessverre er det ikke lett å få ny jobb når jeg har 4 måneders oppsigelse. Kan legen attestere slik at jeg kan få kortere oppsigelse hvis jeg får en annen jobb som egner seg bedre?

Les mer

Si opp jobben mens man er i mammapermisjon

Publisert: 26.06.2019

Jeg skal gå på mammapermisjon begynner i oktober i år. Jeg har tenkt å avslutte jobben min neste år (jeg har en fast kontrakt). Jeg har 1 mnd oppsigelsesfrist. Jeg vil søke om dagpenger etter min permisjon er ferdig og finne en annen jobb. Må vente 12 uker for du mottar penger fra NAV. Jeg tenkte å si opp min jobb 3 måneder før min permisjon er avsluttet. Er dette mulig? Kan jeg gjøre dette?

Les mer

Kan man kreve samme lønn som de andre på jobben?

Publisert: 12.06.2019

Lurer på hvordan ting er med oppsigelse? Har ikke en skriftlig kontrakt. Har fagbrev innen yrke og går med mindre lønn an andre med samme stilling. Hvis jeg sier opp har jeg oppsigelsestid? Eller kan jeg kreve en skriftlig kontrakt med samme lønn som de i samme stilling som meg, og hvis arbeidsgiver ikke godkjenner det, kan jeg da gå på dagen?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

Publisert: 12.06.2019

Firmaet jeg jobber for har blitt kjøpt opp av en større aktør. Nå ønsker de å endre på lønnen med begrunnelse at jeg ikke har kontrakt i det nye firmaet (ble forklart at kontrakten min gikk videre ved oppkjøpet) men nå sier de at den ikke gikk videre (har nå jobbet 13 mnd uten kontrakt!). De ønsker å gi meg oppsigelse for å så tilby ny ansettelse. Dersom jeg ikke aksepterer de nye vilkårene vil oppsigelsestiden være 1 mnd? Har jo ikke kontrakt, sier de.

Les mer

Oppsigelsestid når bedriften er kjøpt opp

Publisert: 11.06.2019

Jeg har jobbet i et firma i 12 år som ble kjøpt av et holdingselskap for en måned siden. Ikke skrevet ny kontrakt ennå. Jeg ønsker å si opp. Hvor lang oppsigelsestid har jeg da?

Les mer
1 2 3 8