Oppsigelsestid

Oppsigelsestid i jobb uten kontrakt

Publisert: 05.05.2021

Jeg er i en intervjuprosess med et selskap og har noen spørsmål ang. oppsigelse i nåværende jobb. Begynte i nåværende jobb oktober 2020 på en on-call kontrakt (100 %). Takket ja til 100 % fast stilling med startdato 1.mars 2021. Har ikke fått oppdatert kontrakt og er på prøvetid. Snakket med HR-ansvarlig, og hun informerte om at en muntlig avtale også er bindende. Gjelder dette i mitt tilfelle også? Nærmeste leder forklarte at jeg kunne gå på dagen om jeg ønsket det.

Les mer

Si opp jobben mens man er i pappaperm

Publisert: 26.04.2021

Jeg skal i pappapermisjon i juli og skal flytte til en ny by mens jeg er i permisjonen. Jeg har 3mnd oppsigelsestid på jobb. Er det mulig å si opp mens jeg er i pappaperm slik at de 3 mnd oppsigelsestid begynner å løpe ut mens jeg er i pappaperm? Eller er det sånn at oppsigelsesfristen begynner ikke å løpe før etter tilbakekomst fra permisjon?

Les mer

Arbeidsavtale sier ikke noe om oppsigelsestid

Publisert: 22.04.2021

Jeg har sagt opp jobben min pga ny jobb. I kontrakten min står det ingenting om hvor lang oppsigelsestid jeg har. Men sjefen har sagt muntlig til meg at det er 3 mnd. Er det gyldig da selv om det ikke står i kontrakten? Har jobbet der i ca 3 år.

Les mer

Ønsker å avslutte vikariat før oppsigelsestid for å tre inn i ny stilling

Publisert: 08.04.2021

Jeg er ansatt i et vikariat på 10 måneder. Jeg har undertegnet en kontrakt som tilsier 3 måneders oppsigelsestid. Er det lov i et vikariat på kun 10 måneder? Jeg er nå blitt tilbudt en fast stilling et annet sted. De ønsker at jeg skal starte fortest mulig, for eksempel at jeg slutter i nåværende vikariat etter 1 måned. Kan jeg da sykemelde meg fra vikariatet mitt i oppsigelsestiden og jobbe lovlig i ny stilling dersom jeg ikke mottar sykepenger av NAV?

Les mer

Oppsigelsestid i pappaperm

Publisert: 26.03.2021

Jeg har sagt opp 50 % stillingen min i butikken jeg jobbet. 31.01.2021. Jeg er i pappapermisjon til og med 27.04.2021. Oppsigelsestiden løper da fra 01.02.2021?

Les mer

Arbeidsgiver har forlenget oppsigelsestiden

Publisert: 22.03.2021

Eg fikk min arbeidsgiver til å skrive under på mitt oppsigelsesbrev med en siste arbeidsdag den 15. altså en måned fra dagen eg leverte. Men så kom arbeidsgiver ut seinare sammen dag og sa der var skjedd en feil, og fikk meg til å skrive et nytt oppsigelsesbrev med siste arbeidsdag den 30. Altså 1 måned etter 1. I neste måned. Eg beholdte en kopi på det første oppsigelsesbrev, men kan bruke det lovlig uten konsekvenser eller?

Les mer

Oppsigelsestid ved korte arbeidsavtaler

Publisert: 22.03.2021

Har jobbet hos en arbeidsgiver som har gitt kjempekorte kontrakter om gangen. Først fra feb til aug 2020, så aug 2020 til feb 2021. Og nå mars til mai 2021. Nåværende kontrakt: Varighet: mars til mai 2021. Prøvetid: 6 måneder, ved prøvetiden er oppsigelsestiden 14 dager. Oppsigelse: Etter utløpet av prøvetiden, og før opphør i mai 2021, gjelder oppsigelsesfrist iht arbeidsmiljøloven paragraf 15-3 (på 1 måned). Hva er oppsigelsestiden? 14 dager el. 1 mnd?

Les mer

Hvordan regner man oppsigelsestid?

Publisert: 12.03.2021

Jeg har blitt sagt opp. Tillitsvalgt og firma (tariffbundet) hadde avtale om 14 dagers oppsigelsesfrist. Er det også lov å avtale at den korte fristen begynner med dagen oppsigelsen ble gitt, eller følger det AML, dvs. fra 1. dag i neste måned?

Les mer

Kan arbeidsgiver kan ta fra meg ferie i oppsigelsestiden?

Publisert: 12.03.2021

Kan arbeidsgiver kan ta fra meg ferie jeg har til gode i oppsigelsestid? Jeg var sykemeldt store deler av 2020 pga kreft. Min kone var i kreftbehandling 2019, så det ble lite med ferie på to år. Var tilbake på jobb 100 % 08.12.20. 01.12.20 ble resterende ferie 37 dager avtalt med arbeidsgiver hvordan ferie til gode skulle avvikles fra 08.12.20 og ut i 2021. Leverte oppsigelse til arbeidsgiver 15.02.21 pga ny jobb. Oppsigelsestid på 3 mnd. Har da 1 mnd ferie til gode i oppsigelsetiden?

Les mer

Ny jobb i oppsigelsestiden

Publisert: 09.03.2021

Jeg har 3 mnd. oppsigelsestid, men arbeidsgiver ønsket å gi meg arbeidsfritak etter 1 mnd. som jeg aksepterte. Jeg har ingen annen relasjon til selskapet enn å motta lønn og sluttoppgjør for gjenværende måned. Ønsker å starte i ny jobb i oppsigelsestiden og lurer på om det er akseptabelt lovmessig med tanke på arbeidsfritaket.

Les mer
1 2 3 10