Oppsigelsestid

Ny jobb i oppsigelsestiden

Publisert: 15.09.2020

Jeg er i oppsigelsestid (3 mnd). Men, siden jeg hadde utrolig mange "plusstimer", så avspaserer jeg oppsigelsestiden. Jeg var leder, men er altså ikke til stede på jobb. Holder på å søke nye jobber jobber nå, men kan jeg takke ja til ny jobb mens jeg er i oppsigelse i en annen? Siden jeg avspaserer ?

Les mer

Begynne i ny jobb før oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2020

Jeg har levert oppsigelsen min i går. Jeg går permittert og har benyttet meg av 14 dagers regelen. Problemet mitt er at jeg vil begynne på jobb i det nye firmaet etter 7 dager, men får ikke noe svar i fra ledelsen om jeg kan gå tidligere. Så jeg vet ikke om jeg blir utkalt på jobb i den siste uken? Kan jeg begynne i det nye firmaet etter 7 dager uten at jeg gjør noe galt, med tanke på at jeg ikke får svar? Har jobbet i samme firma i 19 år så er litt sure miner med at jeg leverte oppsigelse.

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 27.04.2020

Jeg er 50 % permittert fra en 100 % stilling grunnet korona. Nå har jeg fått tilbud om ny jobb et annet sted. Hvor lang oppsigelsestid har jeg fra min nåværende arbeidsgiver når jeg er 50 % permittert?

Les mer

Permittert i oppsigelsestiden

Publisert: 27.04.2020

Jeg sendte min oppsigelse på jobb før all permitteringen skjedde. Da jeg skulle få mitt siste lønnslipp, sendte de kun timene jeg hadde jobbet. Ingen sluttoppgjør ble sendt, for de sa det ikke var mer penger fra dem å utbetale. Da lurte jeg på hva slags krav jeg derfor har? I og med at sluttoppgjør alltid sendes med siste lønn.

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 15.04.2020

Jeg er 80 % permitert pga korona og søker andre jobber. Har jeg fortsatt 3 mnd oppsigelsestid (jamfør kontrakt), eller stiller det seg annerledes da jeg er permittert. Og vil dette eventuelt endre seg om jeg blir 100 % permittert?

Les mer

Oppsigelsestid og korona

Publisert: 14.04.2020

Oppsigelsestid når man er permittert, har fått en jobb i Sverige den 1. august. Permittert i forbindelse med koronavirus. Hvis jeg sier opp i denne perioden, løper da oppsigelsestiden som normalt? Eller er det 14 dager? Kan jeg da sier opp meg til den 1. august i min oppsigelse? Er stor mulighet for at jeg er tilbake 100 % i jobb i mai eller begynnelsen av juni, bare da er de for seint for å lsende inn min oppsigelse, med tanke på jeg har 3 måneders oppsigelsestid. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Oppsagt fra stilling på lønnstilskudd

Publisert: 14.04.2020

Jeg har vært ansatt som kokk en restaurant fra 10/10-19 i fast stilling på 37,5 t per uke og 3 mnd oppsigelse (kontrakten er bare signert av meg). Restauranten fikk lønnstilskudd fra NAV ettersom jeg var på annet tiltak når jeg fikk jobben. Ble permittert 17/3 og den 31/3 fikk jeg e-post om at avtalen med NAV var avsluttet og jeg oppsagt. Kan de virkelig si meg opp på dagen? Har jeg krav på lønn under oppsigelsen? De åpnet igjen 3/4 uten at jeg ble informert. Ingen tidligere konflikter.

Les mer

Permittert i oppsigelsestiden

Publisert: 30.03.2020

Kan arbeidsgiver permittere deg i oppsigelsestiden når en har sagt opp selv?

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 24.03.2020

Permittert i forbindelsen ed koronavirus. Hvis jeg sier opp i denne perioden, løper da oppsigelsestiden som normalt? Altså fra f.eks. 1. selv om man er i permisjon?

Les mer

Firmaet går ikke med på nedsatt stilling

Publisert: 23.03.2020

Jeg ønsker å gå ned til 80 % stilling, men firmaet jeg jobber for sier de ikke er interessert i deltidsansatte? Hva gjør jeg, og om det kommer til oppsigelse, hvor lang oppsigelselstid har jeg?

Les mer
1 2 3 8