Oppsigelsestid

Permittering under oppsigelsestid

Publisert: 23.10.2018

Min stilling ble sagt opp 1.10 og jeg ble tilbudt en annen mindre stilling med en helt annen lønn. Fikk idag permitteringsvarsel i tillegg. Kan de permittere i oppsigelsestiden?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

Publisert: 22.10.2018

Har eg oppsigelsestid når eg ikkje har noke kontrakter med sjefen? Har våre mye konflikter mellom oss!

Les mer

Spørsmål rundt oppsigelsestid

Publisert: 02.10.2018

Jeg har en kontrakt som er fast kontrakt med 6 mnd prøvetid, og prøvetiden går ut 01.10.18. I kontrakten står det at jeg har én måneds oppsigelsestid under prøvetiden, er det etter prøvetiden blir det tre måneders oppsigelsestid. 28.09 sendte jeg inn oppsigelse. Gjelder da fortsatt en måneds oppsigelse eller må jeg følge tre måneder oppsigelsestid?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

Publisert: 14.09.2018

Jeg er midlertidig ansatt med 6 mnd kontrakt. Søkt ny jobb for fast, men hva er min oppsigelsestid? 14 dager fra 1 i måneden eller fra da jeg leverer oppsigelsen?

Les mer

Oppsigelse når man er misfornøyd med lønnsoppgjør

Publisert: 31.08.2018

Hvis man har årlige lønnsjusteringer fra 1.juli, oppgjøret fra arbeidsgiver blir forsinket til f.eks. midt i september (med tilbakebetaling fra 1.juli), man er misfornøyd med oppgjøret og sier opp jobben, må man da jobbe ut oppsigelsestiden fra midt i september som i praksis vil si ut året med 3 måneders oppsigelse, eller skal man beregne oppsigelsestiden juli-september?

Les mer

Oppsigelsestid når arbeidsavtale mangler

Publisert: 31.08.2018

Jeg ble ansatt i en frisørsalong i 2/5-2009 . Her har jeg arbeidskontrakt. I desember 2014 kjøpte min daglig leder/eier ut to eiere i en annen salong som hun også var medeier i. Jeg fikk kjøpe 10 % av den nye salongen og skulle begynne der som daglig leder. Dette er en salong med annet navn og org.nr. Her har jeg ikke fått noe ny arbeidskontrakt selv om jeg har etterspurt det flere ganger. Nå ønsker jeg å slutte og lurer på om jeg har en eller to mnd oppsigelse ettersom jeg ikke har kontrakt på ny arbeidsplass.

Les mer

Flytter til utlandet – vil beholde jobben hjemme

Publisert: 28.08.2018

Flytter til utlandet for å studere etter mangeårig arbeidsforhold i dagligvarebransjen, og ble derfor fortalt jeg måtte si opp før jeg reiser. Er dette faktisk noe jeg må gå med på, eller kan jeg presse på å få stillingen min endret til ferievikar eller nekte?

Les mer

Hvilken oppsigelsestid gjelder?

Publisert: 03.07.2018

Jeg ble pr. 01.04.2008 med over i en virksomhetsoverdragelse til ny bedrift (ansatt 10.03-03 i forrige jobb). Jobbet som "fotsoldat" under tariff for det, frem til jeg ble funksjonær 01.01-11 (funksjonærtariff). Jeg sa opp sistnevnte og gikk 3 mnd oppsigelsestid + aksepterte 1 ekstra måned for å hjelpe. Gikk 01.03-15 direkte over til ny stilling som "fotsoldat" i samme firma. Hvis jeg sier opp nå - kan på nytt 3 måneders oppsigelsestid kreves av meg, eller kan jeg påberope meg 1 mnd nå?

Les mer

Når går ansettelsesforholdet ut?

Publisert: 05.06.2018

Oppsigelsen min går ut 31. men jeg ble oppført 1 og 2. juni. Ble sykemeldt og sjefen bare strøk meg fra timelisten for de to dagene. Timeliste ble laget for fire uker siden og det er et dokument. Er det lov at arbeidsgiveren gjør slikt?

Les mer

Kan man si opp før man blir sagt opp?

Publisert: 05.06.2018

Jeg ble innkalt til et «drøftelsessamtale» her om dagen. Jeg møtte opp og hadde en samtale med sjefen. Kan jeg juridisk sett si opp min stilling før dem tar avgjørelsen innen 24 timer? Eller samme dagen jeg får vite om jeg får beholdt den eller ikke?

Les mer
1 2 3 10