Oppsigelsestid

Si opp jobben mens man er i mammapermisjon

Publisert: 26.06.2019

Jeg skal gå på mammapermisjon begynner i oktober i år. Jeg har tenkt å avslutte jobben min neste år (jeg har en fast kontrakt). Jeg har 1 mnd oppsigelsesfrist. Jeg vil søke om dagpenger etter min permisjon er ferdig og finne en annen jobb. Må vente 12 uker for du mottar penger fra NAV. Jeg tenkte å si opp min jobb 3 måneder før min permisjon er avsluttet. Er dette mulig? Kan jeg gjøre dette?

Les mer

Kan man kreve samme lønn som de andre på jobben?

Publisert: 12.06.2019

Lurer på hvordan ting er med oppsigelse? Har ikke en skriftlig kontrakt. Har fagbrev innen yrke og går med mindre lønn an andre med samme stilling. Hvis jeg sier opp har jeg oppsigelsestid? Eller kan jeg kreve en skriftlig kontrakt med samme lønn som de i samme stilling som meg, og hvis arbeidsgiver ikke godkjenner det, kan jeg da gå på dagen?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

Publisert: 12.06.2019

Firmaet jeg jobber for har blitt kjøpt opp av en større aktør. Nå ønsker de å endre på lønnen med begrunnelse at jeg ikke har kontrakt i det nye firmaet (ble forklart at kontrakten min gikk videre ved oppkjøpet) men nå sier de at den ikke gikk videre (har nå jobbet 13 mnd uten kontrakt!). De ønsker å gi meg oppsigelse for å så tilby ny ansettelse. Dersom jeg ikke aksepterer de nye vilkårene vil oppsigelsestiden være 1 mnd? Har jo ikke kontrakt, sier de.

Les mer

Oppsigelsestid når bedriften er kjøpt opp

Publisert: 11.06.2019

Jeg har jobbet i et firma i 12 år som ble kjøpt av et holdingselskap for en måned siden. Ikke skrevet ny kontrakt ennå. Jeg ønsker å si opp. Hvor lang oppsigelsestid har jeg da?

Les mer

Rett på lønn i juli?

Publisert: 07.06.2019

Jeg sa opp jobben min i mars. Jobber ut juni, og tar ferien min i juli. Nå fikk jeg nettopp beskjed om at feriepengene og ikke lønn blir betalt ut i juni. Har jeg da rett på utbetaling av lønn i juli ettersom jeg arbeidet hele juni? Ellers er det jo ingen grunn til at jeg skal sitte på jobb denne måneden.

Les mer

Slutte før oppsigelsestiden har gått ut

Publisert: 03.06.2019

Jeg ønsker å slutte på dagen i min jobb ettersom jeg ikke trives der pga miljøet. Føler jeg blir mobbet og trakassert og ønsker ikke å fullføre oppsigelsestiden på 3 mnd. Er dette mulig å gjøre uten noen økonomiske konsekvenser for meg?

Les mer

Oppsigelsestid når bedriften får nye eiere

Publisert: 10.05.2019

Bedriften jeg jobber i holder på å bli solgt og det er snakk om eierskifte om en måneds tid. Enkelte har derfor bestemt seg for å si opp sin stilling da det ikke er ønskelig å fortsette i bedriften med de nye eierne. Hvordan fungerer oppsigelsestid i dette tilfelle?

Er det mulig å fratre sin stilling fra datoen nye eiere overtar bedriften eller må man gå ut de 3 månedene med oppsigelsestid? Hjelper det med å nevne i oppsigelsen at det ikke er ønskelig å fortsette under nye eiere?

Les mer

Rettigheter ved sykemelding og oppsigelsestid

Publisert: 05.04.2019

1. Kan arbeidsgiver kreve legeerklæring om man ikke kan stille på personalmøte mens man er sykmeldt?

2. Kan arbeidsgiver kreve at man stiller til personalmøte etter man har levert oppsigelse?

3. Kan arbeidsgiver nekte å la ansatt bruke av feriedager man har til gode (og som uansett skal avvikles før nyttår) når det oppstår en akutt situasjon som medfører ikke planlagt fravær? Arbeidsgiver har tidligere tillatt å bruke feriedager for å dekke opp for for mange omsorgsdager.

Les mer

Forlenget oppsigelsestid ved sykemelding?

Publisert: 05.04.2019

Dersom jeg er sykemeldt/utbrent i oppsigelsestiden, vil oppsigelsen perioden forlenges tilsvarende? Kan jeg starte opp eget firma i oppsigelsestiden (sammen med annen) og stå som daglig leder? Hvor aktiv kan jeg være i dette firma? Hva kan jeg gjøre?

Jeg har bonus som blir utbetalt dersom en er i « uoppsagt stilling ved regnskapet utløp». Nå forsøker de å si at det ikke er regnskapsåret 2018, men når regnskapet er ferdig behandlet. Jeg trodde at regnskapet utløp er 31.12.18.

Les mer

Gjelder oppsigelsestid ved endringsoppsigelse?

Publisert: 03.04.2019

Jeg jobber som lærer og har mottatt endringsoppsigelse. Jeg har ikke tenkt ta i mot tilbud om "ny" stilling, da jeg har fått et nytt attraktivt tilbud fra privat sektor. Må jeg jobbe ut oppsigelsestiden på 3 mnd, eller kan jeg slutte tidligere i og med at det er arbeidsgiver som har kommet med oppsigelsen?

Les mer
1 2 3 8