Oppsigelse

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

Publisert: 19.08.2015

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

Publisert: 13.08.2015

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved oppsigelse. Det er en rekke eksempler på at arbeidsgivere ikke følger de formelle kravene. Advokater med erfaring i arbeidsrett trekker frem tre eksempler på vanlige feil fra arbeidsgiveres side.

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

Publisert: 05.08.2015

En bedrift som skal nedbemanne må følge krav til fremgangsmåten. Blant annet gjelder dette krav til informasjon og drøfting. Hvis nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte gjelder det tilleggskrav til saksbehandlingen.

Les mer
1 7 8 9