Oppsigelse

Når skal man si opp?

Publisert: 25.05.2018

Jeg er ansatt i prøvetid på 6 mnd og derav 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. Jeg ønsker å avslutte mitt arbeidsforhold 30. juli. Må jeg da levere min oppsigelse den 15. juli ca? Eller kan jeg levere oppsigelse nå der jeg skriver at jeg sier opp fra 15.07?

Les mer

Har ikke fått attest fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 24.05.2018

Jeg har 2,5 år etter endt arbeidsforhold fortsatt ikke fått jobbattest. Jeg gikk sykemeldt de 4 siste månedene i arbeidsforholdet, på grunn av forhold på arbeidsplassen. Og var derfor sykemeldt i oppsigelsestiden. Når skal attesten dateres til sluttdato? Fra jeg ble sykemeldt, eller da oppsigelsestiden gikk ut? Jeg var jo ansatt under sykemeldingen.

Les mer

Si opp før drøftelsessamtale

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Jeg har blitt innkalt et «drøftelsessamtale». Kan jeg juridisk sett si opp min stilling før møte?

Les mer

Vil endre selskapsform og si opp ansatte

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Driver et enkeltmannsforetak med 2 ansatte. Den ene jobber fulltid, mens den andre jobber bare to halve dager i uken. Vurderer å gå over til aksjeselskap, kan jeg da si opp de ansatte for så å ansette de jeg vil ha?

Les mer

Gammel sak om økonomisk mislighet

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Jeg mistet jobben i ett firma for 7 år siden pga økonomiske mislighet. Neste år overtar dette firma meg igjen som ansatt pga anbud og virksomhetsoverdragelse. Kan de da bruke den gamle saken i mot meg da jeg igjen kommer over i det firmaet?

Les mer

Må utleier datere oppsigelsen av leieforholdet?

Publisert: 10.04.2018

Har mottatt en skriftlig oppsigelse på vårt boligleieforhold. Oppsigelsen er overhodet ikke datert av utleier, verken med datoen den er skrevet eller noen som helst datoer i det hele tatt. Er denne oppsigelsen da gyldig, og trenger vi i det hele tatt protestere skriftlig på den?

Les mer

Får ikke lønn i oppsigelsestid pga sykemelding

Publisert: 09.03.2018

Jeg ble sykmeldt 29/3 2017. Den 29/11 samme år mottok jeg oppsigelse fra arbeidsgiver grunnet nedskjæringer. Jeg har 6 mnd oppsigelse, og skal derfor ha lønn til og med 29. mai dette år. Nå sier imidlertid arbeidsgiver at jeg kun vil få lønn inntil 29/3 dette år, da de etter den datoen ikke vil få refundert pengen fra Nav. Etter mitt skjønn er dette en sak mellom arbeidsgiver og meg, og at de ikke får dekket sine utgifter fra NAV er nå ikke mitt problem. Hva mener dere om dette?

Les mer

Lønn når man går på dagen

Publisert: 09.03.2018

Har jeg rett på betaling i 3 måneders oppsigelsestid likevel når jeg gikk på dagen? Informerte styret at jeg ikke ville ha noe med selskapet å gjøre, ei heller assosieres med det pga forhold jeg ble informert om fra en tidligere samarbeidspartner som hevdet vår hovedaksjonær har begått lovbrudd?

Les mer

Si opp jobben mens man er i permisjon

Publisert: 09.02.2018

Jeg jobber som lege på universitetssykehus i fast stilling. Skal ut i svangerskapspermisjon fra juli i år, og i denne perioden har vi tenkt å flytte til en annen by. Kan jeg si opp stillingen min i permisjonstiden, slik at jeg ikke trenger å komme tilbake og jobbe de 3 månedene i oppsigelsestiden etter avsluttet permisjon?

Les mer

Kan jeg si opp leiekontrakten?

Publisert: 22.01.2018

Jeg leier en hybel. I kontrakten står det at kontrakten løper i et år. Videre står det at dersom jeg ønsker å flytte ut før kontraktens utløp, må jeg selv finne ny leietaker. Jeg måtte flytte ut et halvt år før utløpsdato. Har jeg rett til å si opp avtalen? Og i så fall, med hvilken frist? Det står ingenting om oppsigelse i kontrakten.

Les mer