Oppsigelse

Permittering i fødselspermisjon

Publisert: 04.02.2016

Har nå pappapermisjon fra 01.01.16 og 10 uker utover. Pga oljekrisen som er kommer jeg til å bli oppsagt fra min stilling. Hvilke rettigheter har jeg i forhold til oppsigelse og permisjon? Stemmer det at oppsigelsestiden ikke skal starte før permisjonstiden er ute? Hvilken lov eller paragraf kan jeg forholde meg til?

Les mer

Oppsigelsestid når arbeidskontrakt mangler

Publisert: 04.02.2016

Begynte å jobbe i en bedrift i mars 2015 med syv ansatte. Arbeidskontrakten min utløp 30. oktober, og jeg har ikke skrevet under noen ny arbeidskontrakt siden. Lurer dermed på dette med oppsigelsestid.

Tidligere i dag anklagde sjefen meg for å ha stjålet penger fra bedriften uten bevis for dette, og vil helst bort fra denne bedriften så fort som mulig. Kan jeg gå på dagen jeg leverer oppsigelse, eller må jeg jobbe ut påløpende måned? 

Les mer

Karenstid for dagpenger

Publisert: 04.02.2016

Spørsmålet er når jeg vil ha rett på arbeidsledighetstrygd fra det offentlige. Imidlertid hevder NAV at jeg først må vente 3 måneder som er oppsigelsesfrist, for så å vente 8 uker etter det igjen, altså 5 måneder uten rett på dagpenger. Jeg hadde ikke lønn etter jeg sluttet, blir da altså 5 mnd uten inntekt. Er det riktig? NAV sier oppsigelsestid teller selv om jeg ikke får lønn i denne perioden.

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 04.02.2016

Jeg ble oppsakt på sms uten advarsel eller saklig grunn. Det ble innkalt til møte samme dag jeg fikk oppsigelsen med bare noen timers mellomrom. Jeg hadde ikke mulighet til å stille opp på møte den dagen.

De har trukket meg ulovlig i lønn. Jeg har nå mottatt oppsigelse rekommandert, men ingen begrunnelse. Det var teknisk sett avskjed jeg fikk da jeg fikk klar beskjed om å levere i fra meg nøkkel. Jeg har 1 mnd oppsigelsestid i kontrakten.

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsestiden

Publisert: 04.02.2016

Avsluttet mitt arbeidsforhold 31.12.15. Vært sykemeldt i oppsigelsestiden, er fortsatt sykemeldt, og nå er det kun NAV som utbetaler sykepenger. Arbeidsgiver har ikke gitt beskjed til NAV at mitt arbeidsforhold er avsluttet. Dette trodde jeg de gjorde.

Sendte mail til min sjef i dette firmaet jeg jobbet for 8.1.16, ikke fått noe svar. Ringte NAV i dag for å sjekke om de hadde gitt beskjed, det har de ikke gjort. Hva gjør jeg ?

Les mer

Endring av oppsigelsestid

Publisert: 04.02.2016

Lurer på om arbeidsgiver har rett til å endre på oppsigelsestid? I hvilke tilfelle kan arbeidsgiveren gjøre det?

Les mer

Arbeidssted i oppsigelsestid

Publisert: 04.02.2016

Jeg jobber i et fima som har hovedkontor i Oslo og et satelittkontor i Tønsberg. 12. januar fikk vi plutselig beskjed om at Tønsbergkontoret skal legges ned og at vi som jobber der enten må jobbe i Oslo eller si opp stillingen. De nekter oss muligheten for å ha delvis hjemmekontor. Vi har fått en ukes betenkningstid (hvorfor ikke fram til 1. februar?).

I arbeidskontraken vår står det at arbeidssted er Tønsberg og at oppsigelsestiden er 3 mnd. Er det ikke snakk om en endringsoppsigelse her? Hvilke rettigheter har vi?

Les mer

Retten til dagpenger

Publisert: 15.01.2016

Jeg sa opp min jobb frivillig og gikk på dagen på grunn av manglende tillit fra arbeidsgiver. Dette skjedde i 2015. Vi var enige om at jeg sa opp selv og gikk på dagen.

Spørsmålet er når jeg vil ha rett på arbeidsledighetstrygd fra det offentlige. Slik jeg leser loven var karenstiden i 2015 på 8 uker fra siste dag jeg var lønnet av arbeidsgiver. Imidlertid hevder NAV at jeg først må vente 3 måneder som er oppsigelsesfrist, for så å vente 8 uker etter det igjen, altså 5 måneder uten rett på dagpenger. Hva er riktig?

Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

Publisert: 21.08.2015

Arbeidsgiveres misnøye med ansattes prestasjoner er en stadig vanligere oppsigelsesgrunn. Det stilles strenge krav til arbeidsgiverens bevis for at en ansatt gjør en for dårlig jobb.

Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

Publisert: 19.08.2015

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Les mer