Oppsigelse

Arbeidsgiver vil si opp pga sykemelding

Publisert: 13.12.2019

Jeg er sykemeldt 100 %. Venter på svar fra NAV om AAP. Arbeidsgiver vil at jeg skal si opp jobben. Er det riktig at jeg må gjøre det? Vil jeg ikke da miste retten til min forsikring som jeg har på jobben?

Les mer

Oppsigelse pga sykemelding

Publisert: 02.12.2019

Har vært sykemeldt 13 mnd fra en jobb jeg har hatt i 15 år. Nå vil arbeidsgiver ha paragraf 15.1-møte, lukter oppsigelse. Jeg har enn ikke fått svar fra NAV ang AAP, og står pr i dag for uten lønn/inntekt. Kan arbeidsgiver si meg opp grunnet sykemelding? Jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe 30-40 % igjen for å ikke ødelegge meg helt. Dette er også for å teste min arbeidsevne. Arbeidsgiver har gitt klart signal om at de ikke ønsker meg der på delvis sykemelding. Enda de er en IA-bedrift. Lovlig?

Les mer

Feil grunnlag for oppsigelse

Publisert: 02.12.2019
Emneord: ,

Jeg er sagt opp i nåværende fast stilling og har takket ja til tilbud som tilkallingsvikar grunnet angivelig dårlig økonomi i bedrift. Grunnlaget har vist seg å være feil, økonomien er ikke dårlig samt at det finnes bevis hvor sjefen plotter å få meg sagt opp, hun utleverer også personopplysninger og taushetsbelagte emner vedr. meg og mitt og hun sier mye ondt om meg. Sykemeldt grunnet psykiske påkjenninger, men har igjen halve oppsigelsestiden min. Hvordan komme meg vekk fortest mulig?

Les mer

Si opp jobb før man har begynt

Publisert: 15.11.2019

Signerte i forrige uke arbeidskontrakt med tiltredelse i august 2020 (etter fullført mastergrad), plutselig dukket det opp et bedre tilbud, som jeg tenker å takke ja til, hvor oppstart er samme måned. Jeg har én måned oppsigelsestid, men gjelder den fra tiltredelse eller gjelder den allerede nå? Går ut i fra at de ikke vil bruke en måneds opplæring på en som har tenkt å slutte uansett, men vil gjerne vite hva jeg kan risikere.

Les mer

Flyttet til annen stilling i oppsigelsestiden

Publisert: 15.11.2019

Jeg har sagt opp min jobb. De har reagert med å sette meg inn i en helt annen stilling hos et annet firma ut oppsigelsestiden. Jeg har en lederstilling med ansvar og fastlønn. Dette er rett å slett for å få meg til å slutte av egen vilje for å slippe betale meg i 3 måneder da dem har ansatt ny avdelingsleder og ikke lenger har «bruk» for meg. Jeg har ikke ny jobb før om 3 måneder. Jeg skal starte i en konkurrerende bedrift som de liker svært dårlig. Er dette lovlig?

Les mer

Rettigheter i oppsigelsestiden

Publisert: 07.11.2019

Har 2 spørsmål ang rettigheter i oppsigelsestiden:

1. I vår bedrift har vi/har alltid hatt betalt 14 dagers fødselspermisjon. Kan sjefen nekte meg betalt siden jeg har sagt opp?

2. Vi har oppnådd gode resultater og vi har blitt lovet bonus. Kan sjefen nekte meg å få utbetalt min del siden jeg har vært delaktig i arbeidet?

Les mer

Ny kontrakt når jobben skifter navn

Publisert: 04.11.2019

Idrettsklubben jeg jobber for har nylig meldt seg ut av idrettsalliansen de var i. Det betyr nytt navn og organisasjonsnummer, men samme daglig leder. Jeg har ikke fått ny kontrakt etter at klubben skiftet navn og lurer på om den gamle kontrakten gjelder fortsatt eller er det lurt å be om ny? Jeg spør fordi jeg ønsker å sende oppsigelse og den kontrakten jeg har nå, har en oppsigelsesfrist på 3 mnd, som jeg håper vil gjelde.

Les mer

Redd for å bli sagt opp av ny sjef

Publisert: 30.10.2019
Emneord: ,

Jeg begynner å engste meg litt for jobben min. Jeg har en 100 % stilling og jeg har jobbet der i ca 3 år. Problemet er at vi skal få en ny sjef om noen måneder. Butikken til den nye sjefen blir lagt ned. Kan han sparke meg for å ta med seg sine ansatte fra butikken som legges ned? Det er franchise-ordning.

Les mer

Permisjon i oppsigelsestiden

Publisert: 25.10.2019

Jeg jobber som sjømann og har fått ny jobb i nytt rederi. Har jeg noen rett på å ta ulønnet permisjon fra den jobben jeg har for å gå over til det nye rederiet før oppsigelsestiden er over? Det gamle rederiet må uansett ha erstatter for meg før oppsigelsestiden er over.

Les mer

Får ikke utbetalt lønn for plusstimer

Publisert: 18.10.2019

Jeg sluttet i jobben min pga helsemessige årsaker. Jeg hadde ca 40 timer i pluss på tidskonto som de nå ikke betaler ut. Og begrunner dette med: "Det har kommet meg frå høre via noen at du etterlyser flextimer fra din timekonto. Men no vart det ingen sluttavtale signert, men derimot ein oppsgelse frå deg der du sa frå deg både lønsplikt og arbeidsplikt etter 30. september.Derav også flextimer som du kunne i prinsippet brukt (avspasert) under arbeidsplikt" Stemmer det at de slipper å betale?

Les mer
1 2 3 8