Oppsigelse

Arbeidsgiver endrer stillingsoppgaver

Publisert: 16.08.2019

I et møte på skulen vart eg orientert om at eg skal over i ny type arbeid. Eg har undervist i 10 år med godt resultat. Leiinga vil ikkje snakke om og drøfte bakgrunnen for vedtaket. Det er tilsett vikar for meg i undervisninga. Eg fekk tilbod om denne jobb på merkantil avdeling i vår og takka då nei. Det vart på dette møtet og vedteke at eg skulle observerast i undervisninga og få rettleiing av ein person utanfor huset. No har dei gått bort frå dette. Kva rettar har eg?

Les mer

Overtid slettes ved oppsigelse

Publisert: 14.08.2019

På jobb blir det sagt opp masse pga for få brukere. Mange har jobbet mange overtidstimer, opp til 300 t. De sier nå pga nedbemanning at de sletter avspaseringene. Vi kan da kreve penger for arbeidet?

Les mer

Innkalt til drøftingsmøte og varsel om oppsigelse

Publisert: 06.08.2019

Ble ansatt i firmaet i mai. Fikk nå første dagen etter ferie innkalling til drøftingsmøte med varsel om oppsigelse på bakgrunn av virksomhetens forhold. Dreier seg om økonomi. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Mener oppsigelsen er usaklig

Publisert: 06.08.2019
Emneord: ,

Krangler med sjefen om fortrinnsrett, har ikke ekstra penger å bruke på advokathjelp dessverre, lurer på om jeg kan få fri rettshjelp. Oppsigelse jeg har er pga økonomi i firma. De ansetter helt ny medarbeider senere (i samme stillingen), men på annet kontorplass, de mener at stillingen er "flyttet". Aldri fått grundig forklaring hvorfor arbeid kan ikke gjennomføres fra plassen min (der jeg jobbet i 5 år), samt aldri fått tilbud om å ta stillingen fra ny sted ("å flytte" med arbeidsplass).

Les mer

Sykemelding i oppsigelsestiden

Publisert: 05.08.2019

Har en arbeidsgiver som har flere brudd på arbeidsmiljøloven. Dette påvirker meg psykisk, og jeg har bestemt meg for å si opp, for å så selvsagt melde til Arbeidstilsynet. Jeg ønsker å sykemelde meg i oppsigelsen, grunnet hvor psykisk utslitt jeg blir av jobben. Har det noe å si om jeg sykemelder meg før jeg sier opp? Eller må jeg si opp før jeg sykemelder meg? Hvilke rettigheter har jeg? Og hva «kan gå galt» vedrørende sykemeldingen i kombinasjon med oppsigelsen?

Les mer

Si opp jobben mens man er i mammapermisjon

Publisert: 26.06.2019

Jeg skal gå på mammapermisjon begynner i oktober i år. Jeg har tenkt å avslutte jobben min neste år (jeg har en fast kontrakt). Jeg har 1 mnd oppsigelsesfrist. Jeg vil søke om dagpenger etter min permisjon er ferdig og finne en annen jobb. Må vente 12 uker for du mottar penger fra NAV. Jeg tenkte å si opp min jobb 3 måneder før min permisjon er avsluttet. Er dette mulig? Kan jeg gjøre dette?

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 26.06.2019

Jeg ble oppsagt på jobb i slutten av april (ganske sikker på en usaklig oppsigelse), og har ikke mottatt oppsigelsen skriftlig ennå. Jeg har purret på dem en gang for ca. 2 uker siden, ikke fått tilbakemelding på det ennå. Da jeg trenger hjelp med saken min framover (lønnskrav, bestride den e.l.) vil jeg prøve å få hjelp av Jurk, med de har bedre tid etter sommerferien. Lurer på, kan jeg avvente lønnskrav ev. også bestride oppsigelsen til etter sommerferien eller går det for lang tid?

Les mer

Vil si opp som daglig leder

Publisert: 20.06.2019
Emneord: ,

I litt over et år har jeg vært daglig leder i 10 % stilling og eid 55 % i et AS sammen med en designer i 10 % stilling som eier 45 % av aksjene. Men det har ikke fungert så bra og 19. mai meldte jeg at jeg ønsket å avslutte samarbeidet og at jeg ønsket bud på aksjene mine. Jeg mottok ingen bud, og da jeg ønsker å tre ut raskt tilbød jeg aksjene for kr 1 per stykk, tilbudet ble godtatt av 45 % aksjeeier skriftlig per epost, men sa at hun trengte tid til å undertegne salgsavtale. Hvordan avslutte?

Les mer

Sagt opp etter sykemelding for å dra på ferie

Publisert: 20.06.2019

Blitt avskjediget og lurer på lovlighet. Søkt ferie (for sent i følge fristen), booket tur (grunnet helse), svar uken før avreise om avslag på ferie, fikk sykemelding av spesialist og dro. Jobb bestrider sykemelding (forståelig nok), kalt inn til møte der de sa konsekvens ble enten oppsigelse eller avskjed (dette er brudd på møteregel), avskjediget før neste arbeidsdag. Er ikke interessert i å jobbe der noe mer, men vurderer å søke erstatning.

Les mer

Oppsigelse med forbehold

Publisert: 17.06.2019

Kan man i en statlig stilling levere oppsigelse med vilkår, slik at oppsigelse ikke blir nødvendig om vilkåret innvilges? F.eks. oppsigelse med forbehold om bytte av arbeidssted innen oppsigelsestiden.

Les mer
1 2 3 10