Oppsigelse

NAV ber far si opp jobben

Publisert: 06.05.2020

Faren er min er sykemeldt pga at han blir utredet for yrkessykdom. Saken hans er ikke ferdig behandlet og grunnet Corona har spesialistutredning blitt utsatt til høsten. I mellomtiden har han hatt samarbeidsmøte med NAV som ber han si opp jobben sin om to måneder. Personen som leder møtet fra NAV sier at hun ikke har særlig kompetanse på yrkessykdom. Det er to saker som skjer parallelt her:

1. Tiltak for å komme tilbake til jobb og 2. Utredning av yrkessykdom.

Les mer

Begynne i ny jobb før oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2020

Jeg har levert oppsigelsen min i går. Jeg går permittert og har benyttet meg av 14 dagers regelen. Problemet mitt er at jeg vil begynne på jobb i det nye firmaet etter 7 dager, men får ikke noe svar i fra ledelsen om jeg kan gå tidligere. Så jeg vet ikke om jeg blir utkalt på jobb i den siste uken? Kan jeg begynne i det nye firmaet etter 7 dager uten at jeg gjør noe galt, med tanke på at jeg ikke får svar? Har jobbet i samme firma i 19 år så er litt sure miner med at jeg leverte oppsigelse.

Les mer

Permittert i oppsigelsestiden

Publisert: 27.04.2020

Jeg sendte min oppsigelse på jobb før all permitteringen skjedde. Da jeg skulle få mitt siste lønnslipp, sendte de kun timene jeg hadde jobbet. Ingen sluttoppgjør ble sendt, for de sa det ikke var mer penger fra dem å utbetale. Da lurte jeg på hva slags krav jeg derfor har? I og med at sluttoppgjør alltid sendes med siste lønn.

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 23.04.2020

Jeg har blitt oppsagt uten gyldig grunn og heller ikke fått oppsigelse fra arbeidsgiver. Ikke fått lønn for den siste uken jeg jobbet før han sa meg opp. Gikk til lege og forklarte saken, han ga meg sykemelding over 3 uker, men arbeidsgiver har ikke svart NAV i denne saken, så jeg har verken fått lønn eller sykepenger for hele mars måned. Arbeidsgiver svarer meg ikke når jeg kontaker han! Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 15.04.2020

Jeg er 80 % permitert pga korona og søker andre jobber. Har jeg fortsatt 3 mnd oppsigelsestid (jamfør kontrakt), eller stiller det seg annerledes da jeg er permittert. Og vil dette eventuelt endre seg om jeg blir 100 % permittert?

Les mer

Oppsagt fra stilling på lønnstilskudd

Publisert: 14.04.2020

Jeg har vært ansatt som kokk en restaurant fra 10/10-19 i fast stilling på 37,5 t per uke og 3 mnd oppsigelse (kontrakten er bare signert av meg). Restauranten fikk lønnstilskudd fra NAV ettersom jeg var på annet tiltak når jeg fikk jobben. Ble permittert 17/3 og den 31/3 fikk jeg e-post om at avtalen med NAV var avsluttet og jeg oppsagt. Kan de virkelig si meg opp på dagen? Har jeg krav på lønn under oppsigelsen? De åpnet igjen 3/4 uten at jeg ble informert. Ingen tidligere konflikter.

Les mer

Fått sparken via e-post

Publisert: 14.04.2020
Emneord: ,

Jeg har jobbet på et apotek i snart 2 år og fikk sparken på mail. Dette skjedde fordi jeg spurte for mange spørsmål som: hvorfor får jeg ikke overtidstillegg, egenmelding, hva slags rettigheter har jeg egentlig? Og vi diskuterte. Han sa at tilliten mellom oss er tynn og at jeg kan levere uniformen og ga meg ingen oppsigelsestid, oppsigelsesbrev eller en grunn. Uken før fikk jeg jo ros? Så senere at kontrakten min er tilkallingshjelp og ingen %. Jeg pleide å jobbe alt fra 2-5 dager i uken.

Les mer

Rettigheter når sommerjobben forsvinner pga korona

Publisert: 07.04.2020

Har fått indikasjoner fra bedriften hvor jeg skal ha sommerjobb at kontrakten mulig blir terminert pga. Covid-19. Har jeg noen rettigheter hvis dette kommer til å skje? Tenker i første omgang på økonomisk støtte.

Les mer

Oppsagt under sykemelding

Publisert: 06.04.2020

Jeg er sykmeldt siden desember. Det var drøftelsesmøte i januar (de ville sende oppsigelse "om kort tid"). I går (april) fant jeg oppsigelse på e-posten min. Oppsigelsen ble sendt for 2 mnd. siden. Begrunnelse er ulogisk. De skriver at 50 % oppdrag er avbestilt, men firmaet trenger ikke avslutte samarbeid med fysiske arbeidstakere. De mener at firmaet trenger ikke meg (prosjektingeniør) og KANSKJE en prosjektleder (som medeier firmaet) - i min mening han skal ikke få oppsigelse. Hva bør jeg gjøre?

Les mer

Trekke tilbake oppsigelse

Publisert: 30.03.2020

Kompisen min sa opp jobben som barneskolevikar og spesiallærer med oppsigelse 13. april. Bakgrunnen for oppsigelsen var at han skulle reise til Costa Rica. Dette kom også fram i oppsigelsesdokumentet. Nå er reisen avlyst på korona og han ønsker å tilbakekalle oppsigelsen sin på bakgrunn av force majeure, er dette mulig?

Les mer
1 2 3 10