Oppsigelse

Kan bli oppsagt på grunn av graviditet

Publisert: 28.06.2018
Emneord: ,

Jeg startet i ny jobb for 5 uker siden og har 6 mnd prøvetid. Jeg fant ut kort tid etter jeg startet at jeg var gravid. Dette fortalte jeg til arbeidsgiver relativt tidlig fordi det var enkelte arbeidsoppgaver jeg måtte være litt forsiktig med, som tunge løft. Nå har jeg blitt sykemeldt en kort periode grunnet graviditeten. I går da jeg ringte arbeidsgiver for å informere om sykemeldingen ble han tydelig oppgitt, og ga sterkt uttrykk for at han ønsket å avslutte arbeidsforholdet. Hva gjør jeg nå?

Les mer

Når går ansettelsesforholdet ut?

Publisert: 05.06.2018

Oppsigelsen min går ut 31. men jeg ble oppført 1 og 2. juni. Ble sykemeldt og sjefen bare strøk meg fra timelisten for de to dagene. Timeliste ble laget for fire uker siden og det er et dokument. Er det lov at arbeidsgiveren gjør slikt?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke inntektsopplysninger til NAV

Publisert: 05.06.2018

Samboeren min har blitt sagt opp av jobben sin på veldig tynt grunnlag. Vi selv mener at dette er fordi hun er gravid, da sjefen i firmaet opptrer veldig uproffesjonelt. Nå har det seg slik at arbeidsgiver nekter (overser) innsending av inntektsopplysninger til NAV, slik at vi per nå ikke får krav på de stønadene i forbindelse med svangerskap. Har arbeidsgiver lov til å nekte å sende inn disse dokumentene, selvom NAV purrer på for å få dem? Hva kan evt gjøres for å få de av arbeidsgiver?

Les mer

Kan man si opp før man blir sagt opp?

Publisert: 05.06.2018

Jeg ble innkalt til et «drøftelsessamtale» her om dagen. Jeg møtte opp og hadde en samtale med sjefen. Kan jeg juridisk sett si opp min stilling før dem tar avgjørelsen innen 24 timer? Eller samme dagen jeg får vite om jeg får beholdt den eller ikke?

Les mer

Når skal man si opp?

Publisert: 25.05.2018

Jeg er ansatt i prøvetid på 6 mnd og derav 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. Jeg ønsker å avslutte mitt arbeidsforhold 30. juli. Må jeg da levere min oppsigelse den 15. juli ca? Eller kan jeg levere oppsigelse nå der jeg skriver at jeg sier opp fra 15.07?

Les mer

Har ikke fått attest fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 24.05.2018

Jeg har 2,5 år etter endt arbeidsforhold fortsatt ikke fått jobbattest. Jeg gikk sykemeldt de 4 siste månedene i arbeidsforholdet, på grunn av forhold på arbeidsplassen. Og var derfor sykemeldt i oppsigelsestiden. Når skal attesten dateres til sluttdato? Fra jeg ble sykemeldt, eller da oppsigelsestiden gikk ut? Jeg var jo ansatt under sykemeldingen.

Les mer

Si opp før drøftelsessamtale

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Jeg har blitt innkalt et «drøftelsessamtale». Kan jeg juridisk sett si opp min stilling før møte?

Les mer

Vil endre selskapsform og si opp ansatte

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Driver et enkeltmannsforetak med 2 ansatte. Den ene jobber fulltid, mens den andre jobber bare to halve dager i uken. Vurderer å gå over til aksjeselskap, kan jeg da si opp de ansatte for så å ansette de jeg vil ha?

Les mer

Gammel sak om økonomisk mislighet

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Jeg mistet jobben i ett firma for 7 år siden pga økonomiske mislighet. Neste år overtar dette firma meg igjen som ansatt pga anbud og virksomhetsoverdragelse. Kan de da bruke den gamle saken i mot meg da jeg igjen kommer over i det firmaet?

Les mer

Må utleier datere oppsigelsen av leieforholdet?

Publisert: 10.04.2018

Har mottatt en skriftlig oppsigelse på vårt boligleieforhold. Oppsigelsen er overhodet ikke datert av utleier, verken med datoen den er skrevet eller noen som helst datoer i det hele tatt. Er denne oppsigelsen da gyldig, og trenger vi i det hele tatt protestere skriftlig på den?

Les mer
1 2 3 15