Oppsigelse

Får ikke utbetalt lønn for plusstimer

Publisert: 18.10.2019

Jeg sluttet i jobben min pga helsemessige årsaker. Jeg hadde ca 40 timer i pluss på tidskonto som de nå ikke betaler ut. Og begrunner dette med: "Det har kommet meg frå høre via noen at du etterlyser flextimer fra din timekonto. Men no vart det ingen sluttavtale signert, men derimot ein oppsgelse frå deg der du sa frå deg både lønsplikt og arbeidsplikt etter 30. september.Derav også flextimer som du kunne i prinsippet brukt (avspasert) under arbeidsplikt" Stemmer det at de slipper å betale?

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid?

Publisert: 07.10.2019

Har spørsmål om oppsigelse. Jeg har vært ansatt i et firma siden 2012. Da hadde jeg en stilling som hjelpearbeider. Kontrakten følger oppsigelse i forhold til arbeidsmiljøloven 15-3. I 2017 tok jeg fagprøve og ble fagarbeider. Men fikk aldri ny kontrakt. Nå har jeg sagt opp jobben og lurer på om det da er 2 eller 1 måneds oppsigelse siden det ikke ligger noe fornyet kontrakt.

Les mer

Rett på lønn i oppsigelsestiden?

Publisert: 20.09.2019

Jeg har jobbet i et firma som avisbud fra 2007. Har jeg rett til lønn i oppsigelsesperioden når jeg har attest fra legen at jeg er frisk, men kan ikke lenger jobbe som avisbud pga ulykke på arbeidsplassen og problemer med foten? Arbeidsgiver har ikke andre stillinger for meg enn avisbud, og han sier at jeg likevel må jobbe pga manglende sykemelding fra legen. Legen sier at jeg er frisk og kan jobbe, men ikke som avisbud. Jeg har vært sykmeldt tilsammen i ett år og har mistet rett til sykepenger.

Les mer

Oppsigelse og utøvelse av reservasjonsrett

Publisert: 09.09.2019

Vi er midt under en virksomhetsoverdragelse hvor arbeidsgiver påstår dette: Utøvelse av reservasjonsretten medfører at ditt arbeidsforhold ikke blir overført til nytt firma, og at ditt arbeidsforhold i gammel firma opphører uten oppsigelse(?) 2. februar 2020. Du vil derfor fra dette tidspunktet ikke lenger være ansatt hos gammelt firma og heller ikke har rettigheter i forhold til nytt firma. Er dette riktig? Få sparken uten oppsigelsestid?

Les mer

Får ikke sluttattest fra arbeidsgiver

Publisert: 05.09.2019
Emneord: ,

Jeg arbeidet hos en tidligere arbeidsgiver fra 2011 – 2013, og har flere ganger bedt om sluttattest uten å få det. Kan jeg fortsatt kreve dette? Det eneste jeg er ute etter er en bekreftelse på arbeidsforholdet. Hvordan går jeg eventuelt frem med å kreve attest?

Les mer

Kan arbeidsgiver kreve at man sier opp bijobb?

Publisert: 30.08.2019

Jeg står nå i et dilemma ovenfor min arbeidsgiver. Jeg har en bijobb som som jeg bruker to timer på to til tre ganger i uka kveldstid. En bijobb jeg trenger for å få spe på inntekten. Jeg er aleneforsørger. Nå er jeg sykemeldt pga utbrenthet. Dette er ikke jobbrelatert, men heller et resultat av 8 år med stor påkjenninger privat. Har arbeidsgiver rett på å be meg si opp bijobben? Bijobben ligger også nå nede.

Les mer

Trenger hjelp til å få tilbake jobb

Publisert: 30.08.2019

Someone accuse me than I want something more with her and it's not true. Then they stop me to work. I get fired, that why I need help for get my job back.

Les mer

Sykemeldt og får ikke lønn

Publisert: 29.08.2019

Jeg er i en dårlig situasjon på jobb, og på grunn av dette er jeg sykemeldt. Jeg har ikke mottatt lønn for juli og har ikke fått noen forklaring. Jeg prøvde å kontakte arbeidsgiver på telefon, melding og e-post, uten å få svar. Arbeidsgiveren er en veldig vanskelig person å jobb med. Det er brudd på arbeidsavtalen, der lønnsutbetalingsdatoen er 25. hver måned. Er det lovlig å bli sagt opp selv umiddelbart på grunn av denne situasjonen?

Les mer

Si opp ny jobb før man har begynt

Publisert: 29.08.2019

Jeg fikk tilbud om å begynne i ny jobb 9/9 og har signert en ansettelseskontrakt. Men nå så er det slik at jeg fikk tilbud om en høyere stilling i min nåværende jobb. Hvis jeg sier ifra meg den andre jobben nå 19/8 må jeg da likevel jobbe de to ukene i opplæringsperioden? Eller kan jeg slippe det nå da? Siden det står at det er 6 mnd prøvetid etter påbegynt arbeid og 14 dagers oppsigelse.

Les mer

Ned i stilling pga dårlig økonomi i bedriften

Publisert: 28.08.2019

Jeg jobbet i en firma med fast kontrakt i 100 % stilling. Nå ønsker firmaet at jeg går ned i stillingen til 60 % fordi de mener at de har det dårlig økonomisk og at de må stramme inn. Er dette en saklig grunn? Fordi jeg vet at kun hvis de har en saklig grunn kan de gjøre den endringsoppsigelsen.

Les mer
1 2 3 11