Oppsigelse

Si opp jobben mens man er i mammapermisjon

Publisert: 26.06.2019

Jeg skal gå på mammapermisjon begynner i oktober i år. Jeg har tenkt å avslutte jobben min neste år (jeg har en fast kontrakt). Jeg har 1 mnd oppsigelsesfrist. Jeg vil søke om dagpenger etter min permisjon er ferdig og finne en annen jobb. Må vente 12 uker for du mottar penger fra NAV. Jeg tenkte å si opp min jobb 3 måneder før min permisjon er avsluttet. Er dette mulig? Kan jeg gjøre dette?

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 26.06.2019

Jeg ble oppsagt på jobb i slutten av april (ganske sikker på en usaklig oppsigelse), og har ikke mottatt oppsigelsen skriftlig ennå. Jeg har purret på dem en gang for ca. 2 uker siden, ikke fått tilbakemelding på det ennå. Da jeg trenger hjelp med saken min framover (lønnskrav, bestride den e.l.) vil jeg prøve å få hjelp av Jurk, med de har bedre tid etter sommerferien. Lurer på, kan jeg avvente lønnskrav ev. også bestride oppsigelsen til etter sommerferien eller går det for lang tid?

Les mer

Vil si opp som daglig leder

Publisert: 20.06.2019
Emneord: ,

I litt over et år har jeg vært daglig leder i 10 % stilling og eid 55 % i et AS sammen med en designer i 10 % stilling som eier 45 % av aksjene. Men det har ikke fungert så bra og 19. mai meldte jeg at jeg ønsket å avslutte samarbeidet og at jeg ønsket bud på aksjene mine. Jeg mottok ingen bud, og da jeg ønsker å tre ut raskt tilbød jeg aksjene for kr 1 per stykk, tilbudet ble godtatt av 45 % aksjeeier skriftlig per epost, men sa at hun trengte tid til å undertegne salgsavtale. Hvordan avslutte?

Les mer

Sagt opp etter sykemelding for å dra på ferie

Publisert: 20.06.2019

Blitt avskjediget og lurer på lovlighet. Søkt ferie (for sent i følge fristen), booket tur (grunnet helse), svar uken før avreise om avslag på ferie, fikk sykemelding av spesialist og dro. Jobb bestrider sykemelding (forståelig nok), kalt inn til møte der de sa konsekvens ble enten oppsigelse eller avskjed (dette er brudd på møteregel), avskjediget før neste arbeidsdag. Er ikke interessert i å jobbe der noe mer, men vurderer å søke erstatning.

Les mer

Oppsigelse med forbehold

Publisert: 17.06.2019

Kan man i en statlig stilling levere oppsigelse med vilkår, slik at oppsigelse ikke blir nødvendig om vilkåret innvilges? F.eks. oppsigelse med forbehold om bytte av arbeidssted innen oppsigelsestiden.

Les mer

Lønn for feriedager man ikke får brukt

Publisert: 13.06.2019
Emneord: , ,

Jeg slutter jobben min den siste juni 2019 og har da 31 feriedager som jeg ikke har tatt ut. Dette er en fast ansettelse med oppsigelsestid på en måned. Da jeg kun skal studere til høsten og neste år, så er det ingen grunn til å føre over feriedagene til neste år. Kan jeg kreve av arbeidsgiver til å få utbetalt lønn for disse 31 feriedagene som jeg ikke har tatt ut?

Les mer

Gjelder oppsigelsestid ved endringsoppsigelse?

Publisert: 03.04.2019

Jeg jobber som lærer og har mottatt endringsoppsigelse. Jeg har ikke tenkt ta i mot tilbud om "ny" stilling, da jeg har fått et nytt attraktivt tilbud fra privat sektor. Må jeg jobbe ut oppsigelsestiden på 3 mnd, eller kan jeg slutte tidligere i og med at det er arbeidsgiver som har kommet med oppsigelsen?

Les mer

Usaklig oppsagt og fri i oppsigelsestiden

Publisert: 27.03.2019

Jeg har oppsigelsestid på to måneder. Jeg hadde fire dager på å slutte på jobben, sjefen min ba meg å ta fri de fire dagene, men jeg vil ikke ha fri. Han sparket meg uten grunn. Hvilke rettigheter har jeg angående det?

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid etter fem års ansettelse?

Publisert: 21.03.2019

Har vært ansatt siden 2011. Fekk ansettelsesavtale som vart signert sep -15, der det står oppsigelsesfrist 1 måned i henhold til arbeidsmiljøloven. Har no sagt opp min stilling. Er oppsigelsestid då 1 måned, slik det står i ansettelsesavtale eller 2-3 mnd etter 5 års ansettelsestid?

Les mer

Sykepenger i oppsigelsestiden

Publisert: 20.03.2019

Hvis en ansatt sykemelder seg samme dag som hun sier opp, hvor lenge vil arbeidsgiver måtte betale sykepenger?

Les mer
1 2 3 9