Oppsigelse og avskjed

Usaklig oppsigelse

Publisert: 23.04.2020

Jeg har blitt oppsagt uten gyldig grunn og heller ikke fått oppsigelse fra arbeidsgiver. Ikke fått lønn for den siste uken jeg jobbet før han sa meg opp. Gikk til lege og forklarte saken, han ga meg sykemelding over 3 uker, men arbeidsgiver har ikke svart NAV i denne saken, så jeg har verken fått lønn eller sykepenger for hele mars måned. Arbeidsgiver svarer meg ikke når jeg kontaker han! Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Oppsagt uten å få beskjed

Publisert: 27.02.2020

Jeg har blitt oppsagt fra jobben min uten at jeg fikk noe skriftlig oppsigelse eller beskjed. Jeg har jobbet som servitør hos dem i 3 år. Etter ca. 1 år i jobb har jeg begynt å studere. Det var ok for arbeidsgiver som ordnet slik at jeg fikk noe mindre vakter men hadde forsatt 30 prosent stilling. Nå som jeg skal bli ferdig med studiene om halvt år har de sluttet å gi meg vakter. Nå fikk jeg også utbetalt feriepenger. Dvs. de har oppsagt meg uten noe som helst beskjed. Det er vel ikke lov?

Les mer

Oppsagt pga markedsituasjonen

Publisert: 24.02.2020

Har vært i drøftelsesmøte med arbeidsgiver. De mener å si meg opp pga. markedsituasjonen. Er ansatt som avdelingsleder. Firmaet har kontor to steder i fylket. Det kommer ikke fram i møtet om kontorene skal legges ned, med det sies at det ene skal drives fra en større by. Det er ikke gitt noen opplysninger angående vurdering i forhold til ansiennitet og drift. Fikk muntlig beskjed 2 dager etter møte, til tross for uenighet rundt referat.

Les mer

Trekk i feriepenger fra arbeidsgiver

Publisert: 21.02.2020

Jeg har sagt opp i januar 2020. Den 13. januar var min fridag, men den 12. januar kveld, sendte arbeidsgiver en ny vaktlisten. De endret arbeidsplan og i vaktlisten viste at jeg måtte jobbe den 13. - 26. januar. Jeg svarte at den 13. var min fridag, og jeg hadde avtale allerede. Jeg fikk spaken pga. jeg ikke stilte på jobb den 13. januar. Nå har jeg ikke fått feriepenger. Arbeidsgiver mener at de kan trekke feriepenger ved noe unntak (trekk tapt omsetning og opplæring ny ansatt). Er det lov å gjøre det?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

Publisert: 11.02.2020

Jeg er for tiden ansatt i Coop, men den avdelingen som jeg jobber på blir lagt ned 1. Mars. Men kontrakten min varer til 30. Juni 2020, har jeg da rett på lønn frem til kontrakten min går ut? Fikk tilbud om 100 % stilling, (tilsvarende timer jeg allerede har), på en annen avdeling, men er veldig langt for meg å pendle. Om jeg ikke takker ja til det tilbudet, vil jeg bli sagt opp før kontrakten min går ut?

Les mer

Ønsker å gi færre vakter til ansatt

Publisert: 10.02.2020

Jeg er butikksjef i en liten butikk hvor vi kun har behov og råd til å være 1 selger på jobb hver vakt. Omsetningen må opp hvis vi skal ha mulighet til å fortsette driften. Selger A selger bra og får til flere store salg, mens Selger B er dårligere og har mye sykefravær (2 i høst var uten syke/egenmelding. 1 advarsel er gitt pga manglende info om fravær). B har en kontrakt som sier hvor mange kvelder B skal jobbe hver uke. Spørsmålene er om jeg lovlig kan gi A vaktene til B? Evt si opp B?

Les mer

Drøftingsmøte mens man er sykemeldt

Publisert: 23.01.2020

Jeg ble innkalt på drøftelsesmøtet selv om jeg var sykemeldt siden ca. 2 uker. Arbeidsgiver sa at han visste ikke om sykemeldingen min og ville gi meg avskjed. Jeg leverte kopi av sykmeldingen min på møtet. De sa at de venter når er jeg frisk. 2 uker senere sender de innkalling på neste drøftelsesmøtet (selv om jeg er fortsatt sykemeldt) og de vil gi meg oppsigelse. Er det lov? Bør de ikke vente når er jeg tilbake på jobben? Hva bør jeg gjøre nå?

Les mer

Advarsel fra arbeidsgiver etter ulykke på jobb

Publisert: 21.01.2020

Min mann har hatt uhell å kjørt av veien med brøytebil på svært dårlig føre på jobb. Dette har de gitt han 2 advarsler for, og nå de sier at 2. advarsel er sparken. Har de lov til det? Skal sies at han ikke hadde kjetting på da føre var ok da det plutselig kom et glatt parti. Han er ikke fagorganisert, da arbeidsgiver ikke vil at noen av hans ansatte er det.

Les mer

Sagt opp pga betalingsanmerkning

Publisert: 01.08.2019

Jeg har blitt sagt opp fordi jeg hadde noen betalingsanmerkninger. Jeg er ansatt som daglig leder i en butikk, og arbeidsgiveren så på meg som en risiko. Arbeidsgiveren fortalte meg at banken hans hadde bedt han si meg opp med umiddelbar virkning pga dette. Arbeidsgiveren har også tydeligvis rådført seg med andre personer før han snakket med meg. Dette synes jeg var litt ubehagelig og kan få konsekvenser for meg under jobbsøking. Er det oppsigelsesgrunn dette?

Les mer

Ugyldig oppsagt i prøvetiden

Publisert: 12.04.2019

Jeg har blitt oppsagt fra min stilling som tømrer i prøvetid på 6 måneder. Jeg har vært sykemeldt 3,5 måneder. Var 80 % sykemeldt da jeg fikk oppsigelse. Har pratet med advokat og oppsigelsen er ugyldig. Det står ikke begrunnelse, det står ikke om jeg kan eller hvordan jeg kan bestride oppsigelsen. Advokaten mener jeg bør være fornøyd med tapt inntekt og oppreisning mellom 50 000-100 000 kr. Er det lavt? Kan jeg kreve at vi krever mer?

Les mer