Oppsigelse og avskjed

Arbeidsgiveransvar ved oppsigelse

Publisert: 10.09.2020

Hvis en bedrift velger å si opp en ansatt på grunn av sviktende omsetning og fristiller den vedkommende, samt gir den ansatte 3 måneders lønn; slipper da arbeidsgiver å betale arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader på den ansatte?

Les mer

Oppsagt pga virksmhetsoverdragelse

Publisert: 10.09.2020

Min kone ble oppsagt av forrige arbeidsgiver da restauranten ble solgt. Vi syntes det var urimelig da vi mener at dette er en virksomhetsoverdragelse, så vi tok kontakt med Jussformidlingen som har hjulpet oss. De nye eierne sier at de har endret/pusset opp restauranten og at de serverer annen mat der nå (før asiatisk mat, nå kinesisk) slik at dette ikke er en virksomhetsoverdragelse. Hvis vi skal komme oss videre må vi ta saken for Tingretten og det kan bli dyrt. Hva skal vi gjøre?

Les mer

Trenger advokathjelp etter oppsigelse

Publisert: 24.08.2020

I need a free legal advice, It’s regarding the termination of my work contract and I believe my employer has violated my rights.

Les mer

Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

Publisert: 24.08.2020

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Oppsagt pga vaktbytte

Publisert: 24.08.2020

Jeg er vikar på ett omsorgsenter, like før ferien fikk jeg beskjed om at jeg skulle jobbe 100 %, så derfor takket jeg nei til annet arbeid. Men så slutten sjefen og en ny sjef startet, og dermed fikk jeg ikke jobbet 100 % allikevel. Jeg fikk tilbud om 100 % i to uker hos en annen arbeidsgiver og dermed byttet jeg vekk de 6 vaktene jeg hadde de to vekene hos sykehjemmet (vi har lov og bytte vakter). Såg brukeren min var deaktivert, og spurte sjefen om hvorfor, så sa hun jeg har sparken pga dette.

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 23.04.2020

Jeg har blitt oppsagt uten gyldig grunn og heller ikke fått oppsigelse fra arbeidsgiver. Ikke fått lønn for den siste uken jeg jobbet før han sa meg opp. Gikk til lege og forklarte saken, han ga meg sykemelding over 3 uker, men arbeidsgiver har ikke svart NAV i denne saken, så jeg har verken fått lønn eller sykepenger for hele mars måned. Arbeidsgiver svarer meg ikke når jeg kontaker han! Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Oppsagt uten å få beskjed

Publisert: 27.02.2020

Jeg har blitt oppsagt fra jobben min uten at jeg fikk noe skriftlig oppsigelse eller beskjed. Jeg har jobbet som servitør hos dem i 3 år. Etter ca. 1 år i jobb har jeg begynt å studere. Det var ok for arbeidsgiver som ordnet slik at jeg fikk noe mindre vakter men hadde forsatt 30 prosent stilling. Nå som jeg skal bli ferdig med studiene om halvt år har de sluttet å gi meg vakter. Nå fikk jeg også utbetalt feriepenger. Dvs. de har oppsagt meg uten noe som helst beskjed. Det er vel ikke lov?

Les mer

Oppsagt pga markedsituasjonen

Publisert: 24.02.2020

Har vært i drøftelsesmøte med arbeidsgiver. De mener å si meg opp pga. markedsituasjonen. Er ansatt som avdelingsleder. Firmaet har kontor to steder i fylket. Det kommer ikke fram i møtet om kontorene skal legges ned, med det sies at det ene skal drives fra en større by. Det er ikke gitt noen opplysninger angående vurdering i forhold til ansiennitet og drift. Fikk muntlig beskjed 2 dager etter møte, til tross for uenighet rundt referat.

Les mer

Trekk i feriepenger fra arbeidsgiver

Publisert: 21.02.2020

Jeg har sagt opp i januar 2020. Den 13. januar var min fridag, men den 12. januar kveld, sendte arbeidsgiver en ny vaktlisten. De endret arbeidsplan og i vaktlisten viste at jeg måtte jobbe den 13. - 26. januar. Jeg svarte at den 13. var min fridag, og jeg hadde avtale allerede. Jeg fikk spaken pga. jeg ikke stilte på jobb den 13. januar. Nå har jeg ikke fått feriepenger. Arbeidsgiver mener at de kan trekke feriepenger ved noe unntak (trekk tapt omsetning og opplæring ny ansatt). Er det lov å gjøre det?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

Publisert: 11.02.2020

Jeg er for tiden ansatt i Coop, men den avdelingen som jeg jobber på blir lagt ned 1. Mars. Men kontrakten min varer til 30. Juni 2020, har jeg da rett på lønn frem til kontrakten min går ut? Fikk tilbud om 100 % stilling, (tilsvarende timer jeg allerede har), på en annen avdeling, men er veldig langt for meg å pendle. Om jeg ikke takker ja til det tilbudet, vil jeg bli sagt opp før kontrakten min går ut?

Les mer