Oppsigelse og avskjed

Oppsagt uten saklig grunn

Publisert: 12.01.2021

Employer terminated verbally our job contracts without notification before 14 days. Two of my colleagues are still on sick leave. One sick leave ends on 10.02 another on 24.01. The probationary period 3 months and notice period 14 days. Employer only told me, that I had one fault at the first week, but then I fixed it and worked without faults. And it's the "reason" he doesn't need to warn before. Under what conditions he may do this? Must he pay for these at least 14 days and for sickness?

Les mer

Får redusert stilling etter permittering

Publisert: 16.12.2020

Jeg jobber i dag i en 80 % stilling som jeg er 100 % permittert fra. Arbeidsgiver har etter drøftelsesmøte tilbudt meg en ny stilling på 45 % etter endt permitteringsperiode. Dette vil ikke dekke utgifter til livsopphold, og slik jeg tolker NAVs regelverk vil jeg miste retten på dagpenger. Hvilke alternativer har jeg?

Les mer

Ansiennitet og oppsigelse

Publisert: 17.11.2020

Hvilken rettigheter har man hvis man har mer ansiennitet enn noen, og man blir sagt opp fram for noen som har mindre en en meg? Kan man klage på det? Hvordan går man evt fram?

Les mer

Oppsagt etter ni år

Publisert: 28.10.2020

Jeg tegnet arbeidsavtale med bedrift i 2011 og avtalen gikk ut i 2014. Jeg har arbeidet uten avtale fra 2014 til nå og blir oppsagt med en mnd oppsigelse. Dette skjer etter 9 år fordi arbeidsgiver mener nå at jeg ikke har overholdt avtalen fra 2014. Er dette etter arbeidsmiljøloven forsvarlig? Hvis avtalen utgår og arbeidsgiver ikke inngår ny, går stillingen min da over til fast stilling, som jeg har forstått?

Les mer

Arbeidsgiveransvar ved oppsigelse

Publisert: 10.09.2020

Hvis en bedrift velger å si opp en ansatt på grunn av sviktende omsetning og fristiller den vedkommende, samt gir den ansatte 3 måneders lønn; slipper da arbeidsgiver å betale arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader på den ansatte?

Les mer

Oppsagt pga virksmhetsoverdragelse

Publisert: 10.09.2020

Min kone ble oppsagt av forrige arbeidsgiver da restauranten ble solgt. Vi syntes det var urimelig da vi mener at dette er en virksomhetsoverdragelse, så vi tok kontakt med Jussformidlingen som har hjulpet oss. De nye eierne sier at de har endret/pusset opp restauranten og at de serverer annen mat der nå (før asiatisk mat, nå kinesisk) slik at dette ikke er en virksomhetsoverdragelse. Hvis vi skal komme oss videre må vi ta saken for Tingretten og det kan bli dyrt. Hva skal vi gjøre?

Les mer

Trenger advokathjelp etter oppsigelse

Publisert: 24.08.2020

I need a free legal advice, It’s regarding the termination of my work contract and I believe my employer has violated my rights.

Les mer

Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

Publisert: 24.08.2020

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Oppsagt pga vaktbytte

Publisert: 24.08.2020

Jeg er vikar på ett omsorgsenter, like før ferien fikk jeg beskjed om at jeg skulle jobbe 100 %, så derfor takket jeg nei til annet arbeid. Men så slutten sjefen og en ny sjef startet, og dermed fikk jeg ikke jobbet 100 % allikevel. Jeg fikk tilbud om 100 % i to uker hos en annen arbeidsgiver og dermed byttet jeg vekk de 6 vaktene jeg hadde de to vekene hos sykehjemmet (vi har lov og bytte vakter). Såg brukeren min var deaktivert, og spurte sjefen om hvorfor, så sa hun jeg har sparken pga dette.

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 23.04.2020

Jeg har blitt oppsagt uten gyldig grunn og heller ikke fått oppsigelse fra arbeidsgiver. Ikke fått lønn for den siste uken jeg jobbet før han sa meg opp. Gikk til lege og forklarte saken, han ga meg sykemelding over 3 uker, men arbeidsgiver har ikke svart NAV i denne saken, så jeg har verken fått lønn eller sykepenger for hele mars måned. Arbeidsgiver svarer meg ikke når jeg kontaker han! Hva skal jeg gjøre?

Les mer