Oppsigelse og avskjed

Truer med oppsigelse pga høyt sykefravær

Publisert: 15.11.2018

Er ansatt i et 40 % vikariat på en skole som strekker seg fra august til juni neste år. Har de første 3 mnd av vikariatet hatt et sykefravær på ca 50 %. I en medarbeidersamtale får jeg beskjed om at jeg venter en advarsel i posten fordi jeg har et for høyt sykefravær og at de vil se an videre hvordan sykefraværet blir. Beskjeden er at jeg risikerer å få sparken. Kan skolen gjøre dette?

Les mer

Hvor lenge gjelder et skriftlig varsel på jobb?

Publisert: 25.10.2018

Fikk for en tid tilbake skriftlig advarsel på jobb. Deretter ble laget en kort oppfølgingsplan. Etter ca 3 mnd ble jeg innkalt til medarbeidersamtale og fikk opplyst at tilliten var gjenopprettet. Men, hefter den gamle advarselen fortsatt ved meg eller har den ikke lenger gyldighet?

Les mer

Kompensasjon for manglende attest

Publisert: 01.10.2018

Hvor alvorlig er det å ikke leverer attest etter endt arbeidsoppdrag? Hva kan man kreve som en kompensasjon? Trenger jeg å bevise at jeg har hatt økonomisk tap/ mistet jobbmuligheter grunnet dette? Kan man kreve noe i forhold til stress på grunn av arbeidskonflikt og urettferdig/ulovlig behandling? Kan jeg kreve erstatning på grunn av sjefens ledelsesfeil og ressursmangel som forhindret meg i å fullføre oppgaven min i kontraktperiode?

Les mer

Plutselig oppsigelse

Publisert: 01.10.2018

Min kone jobber i et skianlegg. Hun har arbeidskontrakt som sier at hun har fastlønn fra 1. november til 1. mai. Resten av året er hun vikar. Hun spurte sin nærmeste leder for 3 dager siden om hun skulle begynne fast igjen 1. november. Hun fikk beskjed at arbeidsavtalen var sagt opp. I kontrakten har hun 3 måneders oppsigelsestid. Har hun rett til å gå på dagen nå siden arbeidsavtalen er sagt opp? Kan arbeidsgiver si opp arbeidsavtalen uten å gi beskjed til arbeidstaker? Hva sier loven?

Les mer

Oppsagt under oppklaringssamtale

Publisert: 31.05.2018

Min svigerinne kom på jobb til det hun trodde var en vanlig vakt, og ble innkalt til en "oppklaringssamtale" som jobben hadde planlagt over tid (det var kommet en utenbys til møtet). Hun hadde ikke fått noen innkalling til dette møtet, og sjokket ble derfor stort da hun fikk sparken under møtet. Hun skrev under på alt de sa, men følte selv hun var i sjokk. Har hun noen rettigheter nå i etterkant? Kan møtet kjennes ugyldig fordi hun ikke har fått innkalling?

Les mer

Oppsigelse mens man er sykemeldt

Publisert: 09.05.2018

Ref deres artikkel https://advokatenhjelperdeg.no/spor-advokaten/rett-til-sykepenger/ Jeg var 30 % sykmeldt den dagen jeg ble oppsagt pga nedbemanning (fredag 270418). Mandag 300418 ble jeg 100 % sykmeldt til 150518 som aller mest sannsynlig blir forlenget. Altså er jeg sykmeldt når arbeidsforholdet går ut den 270518. Bedriften betaler ikke lønn ut over arbeidsgiverperioden. Har jeg da rett til sykepenger fra NAV etter den 270518 hvis jeg blir fortsatt sykmeldt i 100 % eller f.eks. i 50 %?

Les mer

Nedbemanning når man er i permisjon

Publisert: 09.05.2018

Jeg har mottatt oppsigelse som er begrunnet med nedbemanning. Oppsigelsestiden er tre måneder, altså 1. mai - 31. juli. Jeg har tidligere meldt fra til arbeidsgiver og NAV at jeg skal ha foreldrepermisjon fra 1. juni til 28. desember. Vil oppsigelsestiden løpe i foreldrepermisjonen eller blir de to siste månedene av oppsigelsestiden fortsette etter at foreldrepermisjonen er ferdig?

Les mer

Vil avlyse drøftelsesmøte

Publisert: 09.05.2018

Kan jeg bruke arbeidsmiljølovens § 15-1 for å avlyse et drøftelsesmøte i forbindelse med en vurdering av oppsigelse? Dersom jeg velger å gjøre det, har jeg i så fall en like sterk sak i retten?

Les mer

Drøftingsmøte på jobb og mulig oppsigelse

Publisert: 05.05.2017

Jeg fikk nylig innkallelse til drøftingsmøte. Grunnlaget for dette var at jeg hadde fire forsentkomminger. Jeg var ikke selv klar over dette, og har tidligere kun oppfattet kommentarer fra arbeidsgiver som kritikk og ikke en formell advarsel. Arbeidsgiver mener dette har vært en form for advarsel, selv om jeg aldri mottok noe skriftlig. Det ser ut til at jeg vil få sparket etter denne episoden. Spørsmålet mitt er om dette en saklig oppsigelse?

Les mer