Oppsigelse og avskjed

Arbeidsgiver har brutt taushetsplikten

Publisert: 21.06.2021

Jeg hadde en lederjobb i en offentlig virksomhet, ledet av et råd valgt for en periode på 4 år. Det har vært store samarbeidsproblemer internt i rådet, men også mellom deler (mindretall) av rådet og meg. Etter flere måneders sykemelding grunnet disse forholdene, fikk jeg forhandlet fram en sluttavtale. Nå har jeg fått et bekreftet rykte om at jeg har MISTET jobben min. Ryktet kan "spores". Jeg opplever dette som krenkende og rådet har brutt sin taushetsplikt. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Må arbeidsgiver gi en skriftlig advarsel før beslutning om oppsigelse?

Publisert: 29.04.2021

Jeg er i prøvetid og har 14 dager igjen før den er over. Jeg har fått signaler om at arbeidsgiver ikke ønsker meg med videre. Burde jeg ikke få en skriftlig advarsel, innkalling til drøftelsesmøte etc. ? Jeg har ikke mottatt noen skriftlige tilbakemeldinger hittil. Jobber som selger i et tregt marked om dagen, og har ikke nådd mine salgsmål. Dette er bakgrunnen for arbeidsgivers synspunkter.

Les mer

Sluttavtale etter anklage om seksuell trakassering

Publisert: 14.04.2021

Jag blev i augusti anklagad för sexuella trakaserier på ansatta. Jag blev kallad till möte i augusti 2020. Jag blev helt i chock för detta och sa att detta stämmer inte och jag ville gå vidare till rättssak. Men arbetsgivaren ville tysta ner det och tyckte det var bättre jag slutade och vi gjorde en bra avtal. Först så tyckte jag inte om det och mådde så dåligt för att blivit anklagad för detta. Nu när snart slutavtalen är klar har jag fått brev med massa ting jag ska betala firman.

Les mer

Får ikke lønn etter å ha mistet lappen

Publisert: 14.04.2021

Jeg mistet min jobb, på dagen, da jeg ble fratatt mitt førerkort. Jeg fikk da verbal beskjed, at jeg ikke trengte å møte på jobb mer. De kunne ikke tilrettelegge for meg. Jeg fikk også en skriftlig oppsigelse, der det står at jeg har fritak fra arbeidsplikt, men den har jeg ikke signert. Da jeg spurte etter min lønn, sa min sjef, at jeg måtte jobbe, hvis jeg skulle ha lønn. Kan avtalen vi hadde om fritak arbeidsplikt, verbalt og skriftlig, trekkes tilbake etter 3 uker og hva med min lønn?

Les mer

Kan ikke møte på drøftingsmøte pga sykdom

Publisert: 30.03.2021

En ansatt blir sykemeldt grunnet langvarig press og stress, og blir kort tid etter innkalt til drøftelsesmøte for vurdering om oppsigelse eller avskjed. Den sykemeldte ber om utsettelse til hen er friskmeldt (3 uker), da hen ikke kan møte grunnet alvorlig sykdom. Videre ønsker arbeidstaker tid til å kontakte advokat som kan sette seg inn i saken og representere sammen med den ansatte i møtet. Kan arbeidsgiver likevel gjennomføre oppsigelse uten evt. juridiske konsekvenser?

Les mer

Sagt opp uten arbeidsavtale

Publisert: 29.03.2021

En bekjent skulle prøvejobbe for en ny jobb. Det ble avtalt muntlig at han skulle få fortsette fast i jobben, og de ble enige om lønn. Ca 1,5 uker deretter fikk han imidlertid høre at han ikke ville få jobben likevel. Det ble ikke laget skriftlig kontrakt/arbeidsavtale. Har arbeidsgiveren rett til å trekke tilbake jobbtilbudet på denne måten? Tenker da på at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

Les mer

Rett for å miste jobben etter dårlig spøk

Publisert: 23.02.2021

Jeg dro en spøk på jobben med å skrive i en arbeidsordre for en annen att personen var «gay». Nå er må jeg inn til samtale med arbeidsgiver for att jeg har trakassert personen. Kan de sparke meg for dette? Har beklaget meg for personen de gikk utover, han syntes de var litt gøy og skjønte spøken. Har det noe å si, eller kan jeg bli sparket for min lille spøk. Er ikke slik att jeg alltid gjør dumme ting.

Les mer

Grunnlag for å si opp hjemmesykepleier?

Publisert: 18.02.2021

Jeg har en venn som jobber som hjemmesykepleier. Ved et besøk hos en bruker tok hun med seg kr 20,- fra en skål som sto ved utgangsdøren. Arbeidsgiver ble informert som følge av at pårørende hadde satt opp kamera. Ved møte med arbeidsgiver ble hun informert om videoen og erkjente forholdet. Hun har ingen god forklaring på hvorfor hun tok dem, men bedyrer at hun ikke har hatt forsett om å stjele. Hun har ingen tilsvarende saker på seg, og aldri stjålet før. Er dette grunnlag for avskjedigelse?

Les mer

Oppsagt uten saklig grunn

Publisert: 12.01.2021

Employer terminated verbally our job contracts without notification before 14 days. Two of my colleagues are still on sick leave. One sick leave ends on 10.02 another on 24.01. The probationary period 3 months and notice period 14 days. Employer only told me, that I had one fault at the first week, but then I fixed it and worked without faults. And it's the "reason" he doesn't need to warn before. Under what conditions he may do this? Must he pay for these at least 14 days and for sickness?

Les mer

Får redusert stilling etter permittering

Publisert: 16.12.2020

Jeg jobber i dag i en 80 % stilling som jeg er 100 % permittert fra. Arbeidsgiver har etter drøftelsesmøte tilbudt meg en ny stilling på 45 % etter endt permitteringsperiode. Dette vil ikke dekke utgifter til livsopphold, og slik jeg tolker NAVs regelverk vil jeg miste retten på dagpenger. Hvilke alternativer har jeg?

Les mer