Oppsigelse og avskjed

Drøftingsmøte mens man er sykemeldt

Publisert: 23.01.2020

Jeg ble innkalt på drøftelsesmøtet selv om jeg var sykemeldt siden ca. 2 uker. Arbeidsgiver sa at han visste ikke om sykemeldingen min og ville gi meg avskjed. Jeg leverte kopi av sykmeldingen min på møtet. De sa at de venter når er jeg frisk. 2 uker senere sender de innkalling på neste drøftelsesmøtet (selv om jeg er fortsatt sykemeldt) og de vil gi meg oppsigelse. Er det lov? Bør de ikke vente når er jeg tilbake på jobben? Hva bør jeg gjøre nå?

Les mer

Advarsel fra arbeidsgiver etter ulykke på jobb

Publisert: 21.01.2020

Min mann har hatt uhell å kjørt av veien med brøytebil på svært dårlig føre på jobb. Dette har de gitt han 2 advarsler for, og nå de sier at 2. advarsel er sparken. Har de lov til det? Skal sies at han ikke hadde kjetting på da føre var ok da det plutselig kom et glatt parti. Han er ikke fagorganisert, da arbeidsgiver ikke vil at noen av hans ansatte er det.

Les mer

Sagt opp pga betalingsanmerkning

Publisert: 01.08.2019

Jeg har blitt sagt opp fordi jeg hadde noen betalingsanmerkninger. Jeg er ansatt som daglig leder i en butikk, og arbeidsgiveren så på meg som en risiko. Arbeidsgiveren fortalte meg at banken hans hadde bedt han si meg opp med umiddelbar virkning pga dette. Arbeidsgiveren har også tydeligvis rådført seg med andre personer før han snakket med meg. Dette synes jeg var litt ubehagelig og kan få konsekvenser for meg under jobbsøking. Er det oppsigelsesgrunn dette?

Les mer

Ugyldig oppsagt i prøvetiden

Publisert: 12.04.2019

Jeg har blitt oppsagt fra min stilling som tømrer i prøvetid på 6 måneder. Jeg har vært sykemeldt 3,5 måneder. Var 80 % sykemeldt da jeg fikk oppsigelse. Har pratet med advokat og oppsigelsen er ugyldig. Det står ikke begrunnelse, det står ikke om jeg kan eller hvordan jeg kan bestride oppsigelsen. Advokaten mener jeg bør være fornøyd med tapt inntekt og oppreisning mellom 50 000-100 000 kr. Er det lavt? Kan jeg kreve at vi krever mer?

Les mer

Mistet jobben pga sykemelding

Publisert: 12.04.2019

Jeg kjører brød på natt, fra ca 22.30 til 07.30 og har turpris. Ble sykemeldt først på april. Etter 8 dager ringer sjefen og sier jeg mister brødkjøringa fordi at jeg er sykemeldt, og de må ha en som ikke blir sykemeldt i den jobben. Så jeg blir satt på langkjøring når jeg blir friskmeldt. Noe han vet jeg ikke kan pga familieliv. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Forlenget oppsigelsestid ved sykemelding?

Publisert: 05.04.2019

Dersom jeg er sykemeldt/utbrent i oppsigelsestiden, vil oppsigelsen perioden forlenges tilsvarende? Kan jeg starte opp eget firma i oppsigelsestiden (sammen med annen) og stå som daglig leder? Hvor aktiv kan jeg være i dette firma? Hva kan jeg gjøre?

Jeg har bonus som blir utbetalt dersom en er i « uoppsagt stilling ved regnskapet utløp». Nå forsøker de å si at det ikke er regnskapsåret 2018, men når regnskapet er ferdig behandlet. Jeg trodde at regnskapet utløp er 31.12.18.

Les mer

Truer med oppsigelse pga høyt sykefravær

Publisert: 15.11.2018

Er ansatt i et 40 % vikariat på en skole som strekker seg fra august til juni neste år. Har de første 3 mnd av vikariatet hatt et sykefravær på ca 50 %. I en medarbeidersamtale får jeg beskjed om at jeg venter en advarsel i posten fordi jeg har et for høyt sykefravær og at de vil se an videre hvordan sykefraværet blir. Beskjeden er at jeg risikerer å få sparken. Kan skolen gjøre dette?

Les mer

Hvor lenge gjelder et skriftlig varsel på jobb?

Publisert: 25.10.2018

Fikk for en tid tilbake skriftlig advarsel på jobb. Deretter ble laget en kort oppfølgingsplan. Etter ca 3 mnd ble jeg innkalt til medarbeidersamtale og fikk opplyst at tilliten var gjenopprettet. Men, hefter den gamle advarselen fortsatt ved meg eller har den ikke lenger gyldighet?

Les mer

Kompensasjon for manglende attest

Publisert: 01.10.2018

Hvor alvorlig er det å ikke leverer attest etter endt arbeidsoppdrag? Hva kan man kreve som en kompensasjon? Trenger jeg å bevise at jeg har hatt økonomisk tap/ mistet jobbmuligheter grunnet dette? Kan man kreve noe i forhold til stress på grunn av arbeidskonflikt og urettferdig/ulovlig behandling? Kan jeg kreve erstatning på grunn av sjefens ledelsesfeil og ressursmangel som forhindret meg i å fullføre oppgaven min i kontraktperiode?

Les mer

Plutselig oppsigelse

Publisert: 01.10.2018

Min kone jobber i et skianlegg. Hun har arbeidskontrakt som sier at hun har fastlønn fra 1. november til 1. mai. Resten av året er hun vikar. Hun spurte sin nærmeste leder for 3 dager siden om hun skulle begynne fast igjen 1. november. Hun fikk beskjed at arbeidsavtalen var sagt opp. I kontrakten har hun 3 måneders oppsigelsestid. Har hun rett til å gå på dagen nå siden arbeidsavtalen er sagt opp? Kan arbeidsgiver si opp arbeidsavtalen uten å gi beskjed til arbeidstaker? Hva sier loven?

Les mer