Oppløsning av samboerforhold

Husleie når samboer flytter ut av felles bolig

Publisert: 23.08.2019

Jeg og min samboer skal selge huset. Hun skal flytte og har fikset seg ny leilighet. I perioden fra huset legges ut for salg og til det er solgt, skal jeg bo der fordi jeg ikke har noen plass å bo. Samboeren min som velger å flytte før huset er solgt. Har hun krav på husleie av meg da siden vi skal selge huset? Vi eier 50 % hver.

Les mer

Eks-samboer nekter å selge bolig

Publisert: 12.06.2019

Jeg og samboer gikk fra hverandre for snart 2 år siden og la hus vi begge eier likt ut for salg. Bestemte oss for å prøve igjen, men det funket ikke. Sambo flyttet ut for 3 mnd, jeg bor i huset. Huset har hele tiden stått for salg. Ingen bud, ingen på visning. Satt ned pris en gang, eks-sambo nekter å sette ned mer. Er belastning for meg å bli boende, jeg kommer ikke videre etter bruddet før huset er solgt og jeg kan flytte ut. Hvor lenge kan han nekte? Kan jeg gjøre noe? Han nekter å bo i huset.

Les mer

Samboer krever tilbakebetalt penger for leilighet

Publisert: 04.06.2019

Samboeren min og jeg kjøpte en leilighet sammen for 2 år siden. Jeg har betalt lån for begge til banken hver måned mot at hun har overført sin del av lånet til min konto. Nå ønsker hun å si opp sin del og flytte ut (jeg blir boende i leiligheten). Hun ber nå at jeg tilbakebetaler alt hun har betalt så langt til banken. Hvis jeg gjør det, betyr det at hun har bodd gratis de to siste årene i leiligheten som nå er min. Har jeg krav på å be om leie fra henne fra de årene hun har bodd her?

Les mer

Ønsker å overføre bolig til eks-samboer

Publisert: 16.04.2019

Jeg eier hus sammen med eks-samboer. Vi er gode venner. Jeg ønsker ikke å eie lenger. Jeg vil bare overføre huset til eksen, uten at eksen betaler meg ut. Så da lurer jeg på hvordan dette skal foregå.

Må jeg/vi betale noe for dette? Vi har bodd sammen i huset i over 30 år. Hva må skje fra begynnelse til slutt når det gjelder dokumenter. Hvordan går jeg fram?

Les mer

Oppgjør etter salg av bolig ved samlivsbrudd

Publisert: 16.04.2019

Vært samboere i 20 år (ikke gift). 3 barn under 18 år. Felles bolig. Eier 1/2 hver (tinglyst). Blir samlivsbrudd nå.

Problemstilling: Min mann gikk inn med egenkapital på første bolig ca 500 000 kr. Han har i alle år betalt lån og husleie. Jeg har betalt forbruk og andre felles utgifter. Vi har ingen samboeravtale.

Hvilke rettigheter og hva sitter jeg igjen/ har jeg krav på ved samlivsbrudd og salg av bolig? Har han rett på mer en meg pga at han har betalt på låner?

Les mer

Salg av hus ved endt samboerskap

Publisert: 20.12.2018

Jeg og samboeren kjøpte hus for 2 år siden. 3,4 millioner. Huslån no er ca 2,4 millioner. Han betaler 70 % og jeg 30 %, siden vi har ikke samboeravtale, bare noke vi var enige om i banken for 2 år siden. Hvor mye penger får jeg hvis det blir slutt mellom oss?

Les mer

Overføre penger fra salg av bolig til firmakonto

Publisert: 20.12.2018

Har bodd sammen i 8 år uten samboeravtale . Har nå solgt hus og skal dele overskudd med eks. Kan jeg overføre beløpet (over 1 mill) på en bedriftskonto (dette er et AS hvor han eier) uten problemer? Evt. hvordan må jeg gjøre dette?

Les mer

Hva skjer med boligen ved brudd i forholdet?

Publisert: 20.12.2018

Jeg og samboeren min eier et hus sammen. Eierandel er tinglyst med 4/5 på meg og 1/5 på samboeren. Vi har ingen samboeravtale oss imellom. Hva skjer ved brudd? Er det tinglyste papirer som gjelder? Vi har bodd sammen i boligen i mange år.

Les mer

Hvem kan bruke rettshjelpsforsikring?

Publisert: 09.11.2018

Samboere i mange år. Bygd hus sammen. Gått fra hverandre. Uenige om barnefordeling. Skrevet samværsavtale, fungerer ikke i praksis. Må søke advokathjelp. Advokat (kan) dekkes gjennom forsikring. Hvem av partene har "krav" på å benytte forsikringa. Kan den deles?

Les mer

Regne ut oppgjør etter salg av leilighet

Publisert: 26.10.2018

Spørsmål ang. oppgjør ved salg av leilighet. Vi kjøpte en leilighet sammen i 2017, han gikk inn med 440 000 og jeg gikk inn med rundt 60 000. 230 000 av egenkapitalen hans ble brukt på å kjøpe 7 % mer enn meg i boligen (tinglyst). Lånet er 50/50. Vi har en kontrakt som sier at han skal få tilbakebetalt egenkapital på 150 000 ,-, men det vi ikke helt skjønner er hva som skjer med de 230 000 som han brukte til å kjøpe 7 % mer i boligen. Får han disse tilbake samt 7 % mer av overskuddet? Altså 150 000 + 230 000 + 7 % mer overskudd?

Les mer