Oppløsning av samboerforhold

Salg av hus ved endt samboerskap

Publisert: 20.12.2018

Jeg og samboeren kjøpte hus for 2 år siden. 3,4 millioner. Huslån no er ca 2,4 millioner. Han betaler 70 % og jeg 30 %, siden vi har ikke samboeravtale, bare noke vi var enige om i banken for 2 år siden. Hvor mye penger får jeg hvis det blir slutt mellom oss?

Les mer

Overføre penger fra salg av bolig til firmakonto

Publisert: 20.12.2018

Har bodd sammen i 8 år uten samboeravtale . Har nå solgt hus og skal dele overskudd med eks. Kan jeg overføre beløpet (over 1 mill) på en bedriftskonto (dette er et AS hvor han eier) uten problemer? Evt. hvordan må jeg gjøre dette?

Les mer

Hva skjer med boligen ved brudd i forholdet?

Publisert: 20.12.2018

Jeg og samboeren min eier et hus sammen. Eierandel er tinglyst med 4/5 på meg og 1/5 på samboeren. Vi har ingen samboeravtale oss imellom. Hva skjer ved brudd? Er det tinglyste papirer som gjelder? Vi har bodd sammen i boligen i mange år.

Les mer

Hvem kan bruke rettshjelpsforsikring?

Publisert: 09.11.2018

Samboere i mange år. Bygd hus sammen. Gått fra hverandre. Uenige om barnefordeling. Skrevet samværsavtale, fungerer ikke i praksis. Må søke advokathjelp. Advokat (kan) dekkes gjennom forsikring. Hvem av partene har "krav" på å benytte forsikringa. Kan den deles?

Les mer

Regne ut oppgjør etter salg av leilighet

Publisert: 26.10.2018

Spørsmål ang. oppgjør ved salg av leilighet. Vi kjøpte en leilighet sammen i 2017, han gikk inn med 440 000 og jeg gikk inn med rundt 60 000. 230 000 av egenkapitalen hans ble brukt på å kjøpe 7 % mer enn meg i boligen (tinglyst). Lånet er 50/50. Vi har en kontrakt som sier at han skal få tilbakebetalt egenkapital på 150 000 ,-, men det vi ikke helt skjønner er hva som skjer med de 230 000 som han brukte til å kjøpe 7 % mer i boligen. Får han disse tilbake samt 7 % mer av overskuddet? Altså 150 000 + 230 000 + 7 % mer overskudd?

Les mer

Eks-samboer vil kjøpe leiligheten

Publisert: 22.10.2018

Jeg og min samboer skal flytte fra hverandre. Vi har felles lån på 2,1 millioner hvor jeg gikk inn med 150 000 i egenkapital og han 0. Vi bestemte oss for å legge ut leiligheten til salgs. Vi fikk da en takst på 2,3 millioner. Etter en treg start på boligsalget har vi kun fått noen skambud. Tidligere samboer luftet ideen om å ta over leiligheten alene. Men han mener å kjøpe meg ut ved bruk av takst ikke er realistisk pga vi ikke har fått noen kjøpere på leiligheten. Hva er riktig måte å gjøre dette på?

Les mer

Hvem skal betale for garderobeskap?

Publisert: 27.09.2018

Jeg og min tidligere samboer har gått ifra hverandre og vi deler 50/50 på bolig. Vi kjøper hverandre ut på eiendeler/møblement som vi begge har delt på, og tar med oss våre egne ting som vi har betalt for av egen lomme. Eks-samboer kjøpte selv garderobeskap på soverommene, og no mener ho at etter salg så skal jeg betale henne ut for de skapa. Ingen av oss skal ta over huset. Jeg har sagt at det er hennes eiendeler og at ho må ta det med seg. Ingen samboerkontrakt. Hva er riktig?

Les mer

Flytte fra samboer med stort forbrukslån

Publisert: 27.08.2018

Vi er samboere og vi kjøpte hus sammen for 5 år siden. Har 4 barn. Så har samboer tatt opp kort og forbrukslån på seg selv til 1 million. De lånene har samboeren ikke mulighet å betjene. Namsmannen vil få kloa i dette om 1-2 måneder.

Nå er det skilsmisse og en av partene flytter ut av huset og vi har skrevet samboerkontrakt at den andre part overtar huset og innbo for kr 0.

1. Bør kontrakten skrives av advokat?

2. kommer 2 års regel?

3. Kan namsmannen ta pant i huset når den er solgt til andre part?

Les mer

Eksmann betaler ikke på felles boliglån

Publisert: 27.08.2018

Min fraseparerte mann og jeg eier ett småbruk i sammen med to boenheter. Jeg har aleneomsorg for våre to barn. Vi har snart vært separert i ett år. Vi har et boliglån i sammen, men han lar være å betale på dette. Jeg betaler alt av lån, forsikringer og strøm på to hus. Samtidig gjør jeg i stand soverom for barna i annen etasje. Hva hvis vi må selge småbruket fordi jeg ikke har råd til å løse ut han? De siste årene har jeg betalt hele lånet. Får jeg igjen for alt jeg har betalt ved dele?

Les mer

Kjøpe ut samboer fra bolig

Publisert: 13.08.2018

Utkjøp fra bolig. Bolig ferdig sept 2016. Takst da 2.4 mill. Jeg har ikke lån. Samboer lån på ca 1,5 mill. Når jeg kjøper han ut hva blir prisen? Ev overtar jeg lånet hans?

Les mer