Oppløsning av samboerforhold

Hvem kan bruke rettshjelpsforsikring?

Publisert: 09.11.2018

Samboere i mange år. Bygd hus sammen. Gått fra hverandre. Uenige om barnefordeling. Skrevet samværsavtale, fungerer ikke i praksis. Må søke advokathjelp. Advokat (kan) dekkes gjennom forsikring. Hvem av partene har "krav" på å benytte forsikringa. Kan den deles?

Les mer

Regne ut oppgjør etter salg av leilighet

Publisert: 26.10.2018

Spørsmål ang. oppgjør ved salg av leilighet. Vi kjøpte en leilighet sammen i 2017, han gikk inn med 440 000 og jeg gikk inn med rundt 60 000. 230 000 av egenkapitalen hans ble brukt på å kjøpe 7 % mer enn meg i boligen (tinglyst). Lånet er 50/50. Vi har en kontrakt som sier at han skal få tilbakebetalt egenkapital på 150 000 ,-, men det vi ikke helt skjønner er hva som skjer med de 230 000 som han brukte til å kjøpe 7 % mer i boligen. Får han disse tilbake samt 7 % mer av overskuddet? Altså 150 000 + 230 000 + 7 % mer overskudd?

Les mer

Eks-samboer vil kjøpe leiligheten

Publisert: 22.10.2018

Jeg og min samboer skal flytte fra hverandre. Vi har felles lån på 2,1 millioner hvor jeg gikk inn med 150 000 i egenkapital og han 0. Vi bestemte oss for å legge ut leiligheten til salgs. Vi fikk da en takst på 2,3 millioner. Etter en treg start på boligsalget har vi kun fått noen skambud. Tidligere samboer luftet ideen om å ta over leiligheten alene. Men han mener å kjøpe meg ut ved bruk av takst ikke er realistisk pga vi ikke har fått noen kjøpere på leiligheten. Hva er riktig måte å gjøre dette på?

Les mer

Hvem skal betale for garderobeskap?

Publisert: 27.09.2018

Jeg og min tidligere samboer har gått ifra hverandre og vi deler 50/50 på bolig. Vi kjøper hverandre ut på eiendeler/møblement som vi begge har delt på, og tar med oss våre egne ting som vi har betalt for av egen lomme. Eks-samboer kjøpte selv garderobeskap på soverommene, og no mener ho at etter salg så skal jeg betale henne ut for de skapa. Ingen av oss skal ta over huset. Jeg har sagt at det er hennes eiendeler og at ho må ta det med seg. Ingen samboerkontrakt. Hva er riktig?

Les mer

Flytte fra samboer med stort forbrukslån

Publisert: 27.08.2018

Vi er samboere og vi kjøpte hus sammen for 5 år siden. Har 4 barn. Så har samboer tatt opp kort og forbrukslån på seg selv til 1 million. De lånene har samboeren ikke mulighet å betjene. Namsmannen vil få kloa i dette om 1-2 måneder.

Nå er det skilsmisse og en av partene flytter ut av huset og vi har skrevet samboerkontrakt at den andre part overtar huset og innbo for kr 0.

1. Bør kontrakten skrives av advokat?

2. kommer 2 års regel?

3. Kan namsmannen ta pant i huset når den er solgt til andre part?

Les mer

Eksmann betaler ikke på felles boliglån

Publisert: 27.08.2018

Min fraseparerte mann og jeg eier ett småbruk i sammen med to boenheter. Jeg har aleneomsorg for våre to barn. Vi har snart vært separert i ett år. Vi har et boliglån i sammen, men han lar være å betale på dette. Jeg betaler alt av lån, forsikringer og strøm på to hus. Samtidig gjør jeg i stand soverom for barna i annen etasje. Hva hvis vi må selge småbruket fordi jeg ikke har råd til å løse ut han? De siste årene har jeg betalt hele lånet. Får jeg igjen for alt jeg har betalt ved dele?

Les mer

Kjøpe ut samboer fra bolig

Publisert: 13.08.2018

Utkjøp fra bolig. Bolig ferdig sept 2016. Takst da 2.4 mill. Jeg har ikke lån. Samboer lån på ca 1,5 mill. Når jeg kjøper han ut hva blir prisen? Ev overtar jeg lånet hans?

Les mer

Kjøpe ut samboer fra bolig

Publisert: 06.08.2018

Har eit spørsmål ang. kjøpe sambuar ut av bolig. Vi skal ha eit lån på 3 500 000. Begge 2 går inn med 500 000 i eigenkapital, då vi får eit lån på 2 500 000. Etter 10 år flytter sambuar ut og vi har på denne tiden betalt ned 500 000 kr på lånet. Bolig har og ein prisstigning på 500 000 kr. Sambuar har du rett på 500 000 som var eigenkapital, halvparten av pristigning 250 000, men har sambuar rett på halvparten av det som er nedbetalt på lån? Isåfall blir dette 250 000 eller er det kun avdrag summen?

Les mer

Samboer vil kjøpe ut eks

Publisert: 28.06.2018

Min ekssamboer og jeg har en felles eiendom. Vi har skrevet en kontrakt der hun skal kjøpe meg ut. Jeg er nysgjerrig på prosessen i det å bli kjøpt ut. Hva må jeg gjøre for at det skal bli en lovlig overføring? Vil det bli lagt merke til fra myndighetene hvis det kommer en stor sum inn på kontoen min uten at de vet hva disse pengene gjelder? Kan hun delbetale meg ut? Må jeg opplyse om dette til noen? Må jeg skatte? Hva må gjøres for at alt skal bli gjort riktig?

Les mer

Eks nekter å selge bolig

Publisert: 22.05.2018

Mitt samboerskap med x gikk i oppløsning og vi hadde kjøpt en leilighet sammen 50/50. I utgangspunktet skulle jeg kjøpe han ut og han hadde lagd kontrakt på summen og når tid overtakelse finner sted. Men han ville ikke signere på kontrakten! Jeg fikk lån og skulle til å løse han ut, men nå brånekter han å selge til meg og mente at kontrakten er ugyldig uten signatur. Han tok nå advokat mot meg og presser meg til å selge i det åpne marked. Hva er min odds til å vinne om jeg bruker advokat nå?

Les mer