Opplæringstilbud

Tilrettelagt praksis

Publisert: 29.09.2015

Jeg er vernepleierstudent og skal ha praksis. Jeg har sendt søknad om tilrettelagt praksis til skolen, med vedlagt legeerklæring på at jeg burde ha praksis i hjemkommunen på grunn av sykdom. Likevel vil ikke skolen gi meg tilrettelagt praksis. Har de lov til å overstyre min legeerklæring?

Les mer