Oppholdstillatelse

DNA-testing av far

Publisert: 09.05.2017

I am a single mom to my 6 month old baby and the father doesn't want to acknowledge my baby. I want him to undergo a DNA test. I want to know what are the rights of my baby for him to be able to stay here in Norway. He has an Italian father who was been working here in Norway for the past 7 years, but I'm not sure if he is still here in Norway right now.

I was holding a working permit for the past 2 years but unfortunately my working permit ended last December 2016, and didn't had the chance to apply for a new job since I was pregnant. So I applied for a permit based on strong humanitarian grounds, but my application is already in UNE. So I am waiting for the final decision, but I really want to stay here in Norway since I have been here for almost 6 years and I believe that I can give a better life to my son here in Norway.

Les mer

Når kan jeg få permanent oppholdstillatelse?

Publisert: 23.05.2016

Jeg er familieinnvandret med ektefelle som er EU/EØS-borger og jeg er selv fra et land utenfor EU/EØS-område. Kravet for meg for å få varig oppholdsrett er at jeg må ha vært gift med EØS-borgeren i 5 år. Nå vil ektefellen min søke om norsk statsborgerskap. For familiemedlemmer av norske statsborgere er kravet for permanent oppholdstillatelse 3 års ekteskap. Vil tiden reduseres fra 5 år til 3 år når ektefellen har fått norsk statsborgerskap?

Les mer

Familiegjenforening – kompliserte regler for familiegjenforening

Publisert: 12.08.2015

Utenlandske statsborgere som har barn fra før og gifter seg med en nordmann, må søke om familiegjenforening for å få med barna til Norge. Reglene for denne type gjenforening er også kompliserte og kan skape uventede problemer.

Les mer

Arbeidstillatelse – vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

Publisert: 12.08.2015

Statsborgere fra land utenfor EU har til dels store problemer med å få arbeidstillatelse i Norge. Utenlandske studenter kan ha større problemer enn ventet med å få jobb i Norge etter studiene. For statsborgere fra EU-land er arbeidstillatelse i Norge en relativt enkel sak.

Les mer