Økonomi

Kraftselskapet klarer ikke levere strøm

Publisert: 02.02.2018
Emneord:

Kraftselskapet klarer ikke levere strøm i perioder pga trær over linja. Agder energi. De har ikke bruk tilgjengelig kapital på å rydde under linja. Den tar de som utbytte! Det er rart at dette er lovlig, ettersom de har monopol? Enig?

Les mer

Båtforening med betalingsproblemer

Publisert: 02.02.2018

Jeg er styremedlem i en båtforening (selskapsform: forening/lag/innretning) som har problemer med å betjene sine betalingsforpliktelser. Foreningens gjeld til bank er ca. 2,8 mill. Vi har foreløpig fått avtale med bank om avdragsfrihet i ett år, men det er reell fare for konkurs.

Hva kan konsekvensene av en konkurs bli for foreningens medlemmer og styre? Vil det bli som ved en konkurs i et AS? Eller kan krav rettes mot havnas styre/medlemmer personlig?

Les mer

Ansvar for lekkasje i firemannsbolig

Publisert: 02.02.2018

Vi leier i 2. etg i en firemannsbolig, og har hatt en vannlekkasje på badet vårt, fra krana bak vaskemaskinen. Det samlet seg på gulvet, ca 0,5 cm og rant ikke mot sluk. Vi måtte ligge på gulvet med nal og dra vannet fra hele overflaten på badegulvet og ned til sluket i dusjen. Tydeligvis gikk det gjennom til naboen under (?), og det har nå vært en takstmann her og kikket, og kommet frem til at det måtte repareres hos hun i etasjen under, og at det kom på 15 000 kr, med en egenandel på 10 000 kr.

Les mer

Trenger hjelp med gjeldsproblemer

Publisert: 02.02.2018

Har hatt økonomiske problemer i mange mange år. Mye er dårlig styring av sitt eget liv og samboerforhold med dårlig eller ingen inntekt. Har hatt gjeldsordning som er blitt opphevet. Har kommet til et stadie i livet der jeg ønsker å få ryddet opp og få et stabilt økonomisk liv for meg og ungene mine. Men trenger hjelp til dette. Gjelda har vel i dag renta seg opp til vel 2 millioner. Har et hus jeg skal arve med en ca verdi på 1,5 millioner. Er det noe som helst mulig å få dette til?

Les mer

Kan kreditor ta pant i bilen?

Publisert: 29.01.2018

Jeg har et billån på 108 000 kr hvor lånegiver har pant i bilen. Bilens verdi nå i dag er på ca. 80 000 kr. Kan andre kreditorer enn de med salgspant kreve at bilen blir solgt (utleggsforretning)? Hva kan jeg gjøre for å beholde bilen? Jeg er uføretrygdet og trenger bilen.

Les mer

Hjelpe samboer med å betale gjeld

Publisert: 22.01.2018

Min samboer har et prosjekt til en meget stor verdi som nå må realiseres. Problemet er at han sliter med anmerkning og 2 millioner i gjeld etter en konkurs som skjedde før vi traff hverandre. Han har et rammelån på 5,1 million sammen for tre eiendommer. Her finnes en oververdi etter verdiøkning som kunne bli brukt til å løse gjeld og komme oss videre. Jeg ønsker å ta lån og kjøpe meg inn for å bruke pengerne til sletting av gjeld. Kan dette være en mulig løsning?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

Publisert: 07.08.2015

Det er ikke uvanlig å kausjonere for lån til familiemedlemmer og venner uten først å vurdere risikoen for at låntakeren kan få betalingsproblemer. Hvis låntakeren får problemer med å tilbakebetale lånet, er det imidlertid viktig å handle raskt for å sikre verdier.

Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

Publisert: 05.08.2015

Hvis du har gjeldsproblemer, er det viktig å ta kontakt med kreditorene så raskt som mulig og forhandle om en betalingsordning. Jo lenger du venter, desto vanskeligere blir det å finne en løsning, og kostnadene øker.

Les mer

Inkasso – høye kostnader ved inkasso

Publisert: 05.08.2015

Når regninger sendes til inkasso, stiger kostnadene raskt. Du har krav på skriftlig varsel før en regning sendes til inkasso. Hvis du mener at kravet ikke er berettiget, bør du melde dette skriftlig til inkassoselskapet eller kreditor så raskt som mulig.

Les mer

Forbrukslån – lånegiver må sjekke din betalingsevne

Publisert: 05.08.2015

Banker og andre profesjonelle långivere skal fraråde låneopptak hvis låntakeren ikke har evne til å tilbakebetale lånet. Hvis de likevel gir deg et usikret forbrukslån, og du ikke makter avdrag og renter, kan lånet bli satt ned.

Les mer