Økonomi

Sletting av utleggsforretning

Publisert: 02.02.2016

For ca tre år siden ble det tatt en utleggforretning/pant i min bil ved to anledninger, på henholdsvis 5700 og 7500. Dette ble betalt rett etter på. Da jeg nå skulle selge bilen viste de seg at de IKKE var slettet. Da ringte jeg til dem og sa de måtte slette dette nå. De lovte meg å slette dem innen en uke. Nå har det gått fem-seks uker, men det er fremdeles ikke slettet. Dette har gjort at jeg ikke har fått meg jobb, ikke lån, telefonabonnement, forsikringer. Jeg har heller ikke kunnet velge strømleverandør på 3 år.

Les mer

Eksen krever tilbake penger for datamaskin

Publisert: 01.02.2016

Min eks kjøpte en datamaskin til meg mens vi var sammen og sa det ikke hastet med tilbake betaling. Da jeg flyttet derfra, tilbød jeg han datamaskinen, fordi jeg ikke visste når jeg kom til å få mulighet til å betale tilbake. Han takket nei og sa jeg kan ta den tiden jeg trenger. Nå sender han meldinger og krever pengene tilbake med renter, og mener vi hadde en skriftlig avtale om at jeg skulle betale tilbake nå i 2016.

Kan han kreve penger fra meg på den måten? Kan han saksøke meg for dette?

Les mer

Privat lån med pant i bolig

Publisert: 01.02.2016

Vi vurderer å hjelpe en venn med et privat lån på rundt 500 000 kr. Hun eier i dag et hus med takst på 2 800 000, men dette er belånt med 1 100 000 og hun får ikke mer lån fordi hun er pensjonist. Disse pengene skal egentlig gå til damens sønn for å hjelpe han i økonomisk uføre.

Det som er viktig for oss er at vi sikrer oss, slik at vi får en verdi i huset hun har. Når hun dør, om hun ikke har gjort opp gjelden før den tid, før arvetakerene hennes får sin del, så får vi utestående + renter. Hvordan gjør vi det?

Les mer

Lån fra utlandet

Publisert: 01.02.2016
Emneord:

Jeg kommer opprinnelig fra Albania og har arvet en del der. For øyeblikket er jeg i en veldig dårlig økonomisk situasjon. I Norge er det umulig å låne i banken for meg, så jeg har forsøkt i Albania. En fra familien min er villig til å låne meg penger siden han vet at hvis jeg ikke klarer å tilbakebetale, vil han få det jeg eier der. Er veldig usikker på hvordan jeg skal få pengene overført på en lovlig måte. Han er klar til å overføre dem gjennom sin bank fra Albania til Norge.

Les mer

Tilbakebetaling av privat lån

Publisert: 01.02.2016

Lånte min ekskone 30 000,- i mai 2012. Har purret muntlig, samt at lånet var muntlig. Kan få tak i en bekreftelse via sms på lånet. Siden saken er foreldet, så lurer jeg på hva jeg kan gjøre nå. Hun har nå kjøpt leilighet og bil. Nav gir støtte pga hennes lave inntekt. På vegne av vår felles sønn vil jeg unngå hun mister leilighet/bil. Hun sier hun skal betale når hun får mulighet, men jeg har ikke sett en krone av de månedlige avdragene som var avtalt.

Les mer

Skatterekk på tap av investering

Publisert: 01.02.2016
Emneord:

Dreiv eit hotell som AS i 2 år. Leverte oppbud mars 2011. Fekk tapsfrådrag på skatten på eigenkapitalen som var 100 000,- kr. Hadde puttet inn ca 1 500 000,- i reine midler som vi tapte. Desse pengene fekk eg ikkje ført som tap og eg klaget til SkattVest med dokumenterte bilag. Eg fekk avslag. Er det rett og rimelig at vi ikkje får trekt frå tapet? No nærmer det seg 5 år og då går vel fristen ut.

Les mer

Rettigheter som kausjonist

Publisert: 01.02.2016

Jeg lurer litt på hvilke rettigheter jeg har når det kommer til renter og avgifter som kausjonist? Jeg har tatt over lånet etter min far (jeg fikk halve lånet ettergitt på grunn av min helsetilstand når jeg signerte - og min fars økonomiske situasjon ved samme tidspunkt).

Min far er nå ferdig med sin gjeldssanering og etter det har banken satt opp lånet. Jeg sitter fremdeles som student med redusert arbeidsevne, noe som også betyr dårlig økonomi.

Les mer

Kan man havne i fengsel for å ikke innfri kredittkortgjeld?

Publisert: 01.02.2016

Jeg lurer på om jeg kan havne i fengsel dersom jeg ikke får betalt tilbake gjeld på kredittkort? Jeg har tre stykker på tilsammen ca 100 000 kr. Disse har jeg ikke betalt ned noe på. Har ingen jobb.

Les mer

Ansvar som kasserer i styre

Publisert: 01.02.2016
Emneord:

Jeg er kasserer i et styre. Ved utbetalinger skal kasserer legge inn betaling og leder godkjenne. Leder har i løpet av to måneder lagt inn flere utbetalinger til sin egen privatkonto og godkjent disse. Som kasserer har jeg ikke mottatt noen kvitteringer på disse utbetalingene. Jeg har informert leder om dette men får ikke svar eller kvitteringer tilsendt. Kan jeg få noe skyld i dette når det er leder som har gjort det selv?

Les mer

Gjeldsbrev og privat lån

Publisert: 01.02.2016
Emneord:

 Jeg vil låne penger fra en venn og vi vil skrive avtale. Hvor jeg kan gjøre dette? Er det hos advokat og kan jeg gå til gratis advokat? Er det noe renter når man skriver en slik avtale?

Les mer