Økonomi

Tilbakebetaling av privat lån

Publisert: 01.02.2016

Lånte min ekskone 30 000,- i mai 2012. Har purret muntlig, samt at lånet var muntlig. Kan få tak i en bekreftelse via sms på lånet. Siden saken er foreldet, så lurer jeg på hva jeg kan gjøre nå. Hun har nå kjøpt leilighet og bil. Nav gir støtte pga hennes lave inntekt. På vegne av vår felles sønn vil jeg unngå hun mister leilighet/bil. Hun sier hun skal betale når hun får mulighet, men jeg har ikke sett en krone av de månedlige avdragene som var avtalt.

Les mer

Skatterekk på tap av investering

Publisert: 01.02.2016
Emneord:

Dreiv eit hotell som AS i 2 år. Leverte oppbud mars 2011. Fekk tapsfrådrag på skatten på eigenkapitalen som var 100 000,- kr. Hadde puttet inn ca 1 500 000,- i reine midler som vi tapte. Desse pengene fekk eg ikkje ført som tap og eg klaget til SkattVest med dokumenterte bilag. Eg fekk avslag. Er det rett og rimelig at vi ikkje får trekt frå tapet? No nærmer det seg 5 år og då går vel fristen ut.

Les mer

Rettigheter som kausjonist

Publisert: 01.02.2016

Jeg lurer litt på hvilke rettigheter jeg har når det kommer til renter og avgifter som kausjonist? Jeg har tatt over lånet etter min far (jeg fikk halve lånet ettergitt på grunn av min helsetilstand når jeg signerte - og min fars økonomiske situasjon ved samme tidspunkt).

Min far er nå ferdig med sin gjeldssanering og etter det har banken satt opp lånet. Jeg sitter fremdeles som student med redusert arbeidsevne, noe som også betyr dårlig økonomi.

Les mer

Kan man havne i fengsel for å ikke innfri kredittkortgjeld?

Publisert: 01.02.2016

Jeg lurer på om jeg kan havne i fengsel dersom jeg ikke får betalt tilbake gjeld på kredittkort? Jeg har tre stykker på tilsammen ca 100 000 kr. Disse har jeg ikke betalt ned noe på. Har ingen jobb.

Les mer

Ansvar som kasserer i styre

Publisert: 01.02.2016
Emneord:

Jeg er kasserer i et styre. Ved utbetalinger skal kasserer legge inn betaling og leder godkjenne. Leder har i løpet av to måneder lagt inn flere utbetalinger til sin egen privatkonto og godkjent disse. Som kasserer har jeg ikke mottatt noen kvitteringer på disse utbetalingene. Jeg har informert leder om dette men får ikke svar eller kvitteringer tilsendt. Kan jeg få noe skyld i dette når det er leder som har gjort det selv?

Les mer

Gjeldsbrev og privat lån

Publisert: 01.02.2016
Emneord:

 Jeg vil låne penger fra en venn og vi vil skrive avtale. Hvor jeg kan gjøre dette? Er det hos advokat og kan jeg gå til gratis advokat? Er det noe renter når man skriver en slik avtale?

Les mer

Billån som blir misligholdt

Publisert: 01.02.2016

Hvis noen har et billån med bilen som pant og ikke kan betale så lånet går till inkasso: Hva slags alternativer har vedkommende for å beholde bilen?Kommer namsmannen til å bilen?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

Publisert: 07.08.2015

Det er ikke uvanlig å kausjonere for lån til familiemedlemmer og venner uten først å vurdere risikoen for at låntakeren kan få betalingsproblemer. Hvis låntakeren får problemer med å tilbakebetale lånet, er det imidlertid viktig å handle raskt for å sikre verdier.

Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

Publisert: 05.08.2015

Hvis du har gjeldsproblemer, er det viktig å ta kontakt med kreditorene så raskt som mulig og forhandle om en betalingsordning. Jo lenger du venter, desto vanskeligere blir det å finne en løsning, og kostnadene øker.

Les mer

Inkasso – høye kostnader ved inkasso

Publisert: 05.08.2015

Når regninger sendes til inkasso, stiger kostnadene raskt. Du har krav på skriftlig varsel før en regning sendes til inkasso. Hvis du mener at kravet ikke er berettiget, bør du melde dette skriftlig til inkassoselskapet eller kreditor så raskt som mulig.

Les mer