Økonomi

Uføretrygd og leieinntekter

Publisert: 30.10.2019

Jeg ble 100 % uføretrygdet i januar i år og mottar uføretrygd fra NAV. Jeg bor i enebolig sammen med min ektefelle. I tillegg eier jeg en leilighet som jeg har på særeie et stykke unna her jeg bor som jeg benytter til utleie og får utleieinntekter fra den. Jeg skatter av leiligheten som blir ført opp i selvangivelsen. Hvordan er reglene vedrørende utleieinntekter og utbetalinger fra Nav?

Les mer

Problemer med å betale krav fra NAVI

Publisert: 30.10.2019
Emneord:

Finnes det noen som helst løsning på hvordan man skal klare og leve på -1000kr per mnd grunnet krav fra NAVI? Er 100 % ufør og mottar betaling fra NAV som NAVI krever pluss en ekstra 1000 lapp. Må gjøre noe for å dekke vanlige levekostnader.

Les mer

Dagpenger og studier

Publisert: 30.10.2019

Har vært uten jobb i over ett år og mottatt dagpenger. I mellomtiden har jeg vært student noe jeg ikke har sagt ifra til NAV om. Nå ber NAV meg betale tilbake penger fordi de påstår at jeg har fått dagpenger feil pga at jeg har vært student. Stemmer dette?

Les mer

Klage på avslag fra NAV

Publisert: 30.10.2019

Vi har fått innvilget ufør på min kone som har ME/CFS, men vi fikk ikke innvilget ung ufør. Vi klaget på vedtaket hvor vi la detaljert grunnlag for hennes "alvorlighetsgrad". Dette ble igjen avvist pga NAV mente hennes tilstand MÅ være at man er sengeliggende og trenger fysisk hjelp hver dag med mat osv for at pasienter med ME/CFS skal få innvilget ung ufør. Hun fikk innvilget 100 % ufør etter første innsendt søknad i alder av 24 år. Har vært påvist syk siden en alder av 12 år.

Les mer

Midlertidig oppholdstillatelse og uføretrygd

Publisert: 07.10.2019

Jeg har midlertidig oppholdstillatelse i siste 7 år. Jeg har mottatt AAP i siste tre år, har jeg rett å søke og å få uføretrygd?

Les mer

Personlig konkurs for å bli kvitt gjeld

Publisert: 07.10.2019

Personlig konkurs. Jeg har ikke noe eiendom, eiendeler men har masse gjeld fra før. Jeg eier ingenting. Jeg har ikke jobb heller på grunn av helsa mi. Ingen inntekter. Kan jeg slå meg personlig konkurs? hva er prosessen? Blir alt gjeld fjernet ettertid eller? Hvis jeg får jobb igjen, tar kreditorer alt lønn eller det blir noe igjen for meg?

Les mer

Hjelp til å ordne opp i gjeld

Publisert: 07.10.2019

Jeg har pådratt meg gjeld og mistet oversikt og kontroll over min økonomi. Jeg håpte dere kunne eventuelt hjulpet meg ut av denne situasjonen/ eventuelt fått en konkret oversikt og satt opp en gjeldsordning

Les mer

Sykepenger som selvstendig næringsdrivende

Publisert: 07.10.2019

Jeg har lest idag at hvis man har registrert selvstendig næringsdrivende og blitt sykemeldt, har man rett å få 80 % fra inntekt fra 1.10.19, så hvis man tjener 1 million i år, får 800 000 sykepenger? Eller det er noen grense på sykepenger?

Les mer

Hjelpe far med betalingsproblemer

Publisert: 02.10.2019

Min far har kjøpt bil og fikk betalingsproblemer grunnet sykdom og arbeidsuførhet. På dette tidspunktet, i mai 2018, fikk far avklaringspenger inntil førtidspensjonering. Han er alkoholiker og nedsatt almentilstand. Kreditors krav er kr 230 000 på en bil som kan selges til kr 40 000 idag. Kravet var i mai 2018 på kr 70 000. Hvilke rettigheter har far til å få hjelp? Jeg ønsker å få han ut av problemet, men kan ikke betale hans synder.

Les mer

Må man betale faktura fra Velforening?

Publisert: 30.09.2019
Emneord: ,

Jeg bor i et sameie på Sørlandet der vi eierne betaler f.eks for egen brøyting om vinteren, gjør egne dugnader og vedlikeholder leiligheter/lekeplass for egen lommebok. Nå er det sendt ut en egen faktura fra en Velforening i nærheten der de krever penger innen en bestemt dato. Trodde Velforening betaling var frivillig og ikke tvungen. Hva er riktig i forhold til jussen her?

Les mer