Økonomi

Pant i bolig man er kausjonist for

Publisert: 13.12.2018

Min datter har kjøpt bolig og jeg har gått inn som kausjonist for en del av kjøpet med pant i min bolig. Banken hun har lån i har tatt pant i boligen. Kan jeg ta pant i boligen slik at denne ikke kan selges uten at lånet jeg har kausjonert for blir dekket?

Les mer

Ønsker ikke å arve stor gjeld

Publisert: 22.11.2018

Situasjon: samboere med 2 felles barn. Bolig verdi 3,4 millioner med gjeld på 2,4 millioner.

Samboer dør og etterlater seg 1,3 millioner i kredittgjeld som ikke var kjent. Det finnes livsforsikring både via forsikringsselskap og via jobb. Men dersom man sier nei til å arve for å unngå å arve 1,3 millioner kroner i kredittgjeld, mister man da også retten på livsforsikring selv om disse er begunstiget gjenlevende samboer?

Forsikringsselskapet sier at de trenger skifteattest. Noen råd?

Les mer

Hva skjer med kausjonsansvar ved dødsfall?

Publisert: 16.11.2018

Hva skjer ned kausjonen til bolig hvis kausjonister dør og arvinger skal selge bolig som stilles pant for det? Er det automatisk at arvinger tar over kausjonen eller kan de nekte det?

Les mer

Låne penger til sønn for oppstart av firma

Publisert: 16.11.2018

Skal låne en av mine sønner kr 200 000, da han skal starte trafikkskole. Hva bør tas med i avtalen som vi skriver , utenom rente og avtale om tilbakebetaling, avdragsfrihet og hvordan vi skal gjøre med gjelden ved en eventuell konkurs? Selskapet skal startes som et aksjeselskap. Kan eventuell gjeld ved konkurs omgjøres til forskudd på arv? Eventuell rente. Jeg taper en del da det er penger fra fond. 2 brødre, de er orientert.

Les mer

Kunde nekter å betale faktura

Publisert: 14.11.2018
Emneord: ,

Håndverkerfirma. Avtaler fastpris på oppussing av leilighet. 1 faktura på 20 % betaling ble aldri betalt av kunde. Vi fullførte likevel arbeidet og kunde nekter nå å gjøre opp sluttfaktura i sin helhet. Viser til mangler, disse er nå utbedret. Men hun nekter fortsatt å gjøre opp. Materiale som ble brukt har bedriften lagt ut for, hun har ikke betalt noe hittil. Skriftlig avtale inngått, hun mener det er mangler på ekstra arbeid som ble gjort gratis. Hvilke alternativer har jeg? Sum 140 000 kr.

Les mer

Formuesskatt etter arv

Publisert: 25.10.2018

Jeg er norsk statsborger og har arvet penger etter min fars død. Vet at det ikke er noe arveavgift i Norge, men hvordan er det med formueskatten? Hvordan er reglene? Vi har et boliglån nå. Har også planer å kjøpe en leilighet i Oslo om jeg har fått pengene!

Les mer

Gave til sønn med stor gjeld

Publisert: 25.10.2018

Jeg vil gjerne gi min sønn en bil i forskudd på arv, verdi ca 50 000. Problemet er at han har mye gjeld og jeg vil ikke at kreditorene skal ta bilen. Gavebrev med tinglyst beslagsforbud trodde jeg var løsningen, men så er loven noe uklar, da det står at det i slike tilfeller ( dekningsloven par.3-4) må oppnevnes tillitsmann i form av advokat , bank e.l. Blir ikke dette litt merkelig kun for en bil med såpass lav verdi? Hva bør jeg gjøre?

Les mer

Går personlig konkurs- hva skjer med aksjene?

Publisert: 23.10.2018

Jeg er på vei til å gå personlig konkurs. Men jeg eier et selskap 100% og et annet ca. 40% med to andre partnere. Mitt spørsmål er da: Hva skjer med selskapene og aksjene etter at jeg går personlig konkurs? Vil disse tvangsselges? Vil ikke ødelegge for andre.

Les mer

Ta opp lån sammen med søsken

Publisert: 22.10.2018

Jeg har tatt opp boliglån med et søsken som medlåntaker. Det er min egenkapital som er brukt og det er jeg som skal betale for lånet. Må mitt søsken underskrive på kjøpskontrakten og stå som eier av boligen jeg har kjøpt, eller kan jeg skrive under og eie boligene alene? Søskenet skal kun være med på lånet til jeg er ferdig med utdanning.

Les mer

Ønsker kontrakt for faktura

Publisert: 03.10.2018
Emneord:

Jeg mottok et krav om å utbetale en sum innen 14 dager fra brevets dato som var 10 dager siden, dvs. jeg har 4 dager på meg. Jeg er villig til å betale summen, men ønsker at det skal signeres en kontrakt av den andre parten som forsikrer at saken avsluttes etter denne utbetalingen og at det ikke kommer ytterligere krav. Dersom hun ikke godtar denne kontrakten ønsker jeg ikke å betale ut summen. Er det rimelig å stille krav om at en kontrakt signeres før utbetaling for å hindre nye søksmål?

Les mer