Økonomi

Bekymret for å arve gjeld

Publisert: 16.09.2020

Vi er fire søsken som har begge foreldre i live enda, men de nærmer seg 90 år begge to. Vi er redd for at det er en del gjeld som ingen av oss ønsker å arve. Hvordan kan vi få mulighet til å se over økonomien når en av dem dør. Blir alle bankkonto stengt, og hvem skal vi snakke med? Ellers noe vi må være obs på? Begge er boende hjemme i eget hus i dag.

Les mer

Arve gjeld etter far

Publisert: 15.09.2020
Emneord: ,

Min far hadde maskinfirma, gikk konkurs for 23 år siden. Så døde han 1. september, 85 år gammel. Min mor lever. Så ser vi det står en gjeld på han i banken etter konkursen på kr. 1,9 mill. Far eide ingenting etter konkursen. Eneste som er etter han er ca. Kr 30 000,- på hans konto. Er det riktig at det fortsatt er gjeld på han? Hva burde jeg gjøre?

Les mer

Får ikke innvilget ettergivelse av restskatt

Publisert: 15.09.2020

Jeg søkte om ettergivelse til min restskatt for 6 måneder siden, og jeg fikk avslag på mine søknader, selv om jeg hadde mange grunner til det.

1. Jeg mistet jobben min, jeg mistet autorisasjon til å jobbe som lege. Jeg har masse gjeld.

2. Jeg ble syk psykisk og ble innlagt på sykehus på psykiatrisk avdeling i 40 dager, jeg lider av depresjoner.

3. Jeg mistet faren min, jeg mistet søsteren min med min kjæreste i bilykke.

4. Min mor gikk bort.

Les mer

Husleieinntekter og uføretrygd

Publisert: 15.09.2020

Jeg er 100 % ufør og jeg leier ut en del av mitt hus. Kan NAV kan redusere uføreinntekten min?

Les mer

Fri rettshjelp til sak mot Statens innkrevingssentral

Publisert: 15.09.2020

En person lider av en alvorlig psykisk invalidiserende lidelse innenfor schizofrenspekteret. Han har en brutto inntekt pr. mnd på 20 637. Han har fått et avslag på ettergivelse av studielån, åpenbart bygd på en misforståelse av de faktiske forhold hos Statens innkrevingssentral, som imidlertid hevder at de ikke tar imot klager på vedtak (med mindre nye saksopplysninger). Kan han ha krav på hjelp fra advokat til å klage i saken?

Les mer

Kan innkrevingssentralen trekke penger fra engangsstønad?

Publisert: 15.09.2020

Jeg er arbeidsledig, student på en privat høgskole. Tidligere har jeg hatt en sak hos Lånekassen som senere ble videresendt til SI. Jeg fikk en årlig varsel idag om at jeg fortsatt skylder en tvangsinnkreving på 200 000. Jeg vil sende en klage, men jeg lurer på om fri rettshjelp kan hjelpe meg med det? Jeg er gravid og blir nødt til å søke om engangsstønad for å kjøpe nødvendige ting, men jeg frykter at SI kan ta pant i de pengene jeg kommer til å få. Kan dette stemme?

Les mer

Økonomiske problemer pga arbeidsledighet

Publisert: 15.09.2020

Jeg er en kar på 49 år som sårt trenger et tips/råd om hva jeg skal gjøre med livet og den situasjon jeg er i. Jeg har vært arbeidsledig i 8 måneder, har ingen bil eller andre verdier - altså på helt bar bakke. Jeg leier bolig. Arbeidsmarkedet er svært krevende da konkurransen har tilspisset seg etter Covid-19. Min gjeld er i dag 500 000,-. Slå meg personlig konkurs? Jeg er jo nå insolvent og svært fortvilet over situasjonen. NAV mente jeg kanskje må vente til 2020 for å søke gjeldsordning.

Les mer

Får hverken AAP eller uføretrygd

Publisert: 04.09.2020

Jeg har vært på arbeidsavklaringspenger i fire år. Nå har min lege søkt om uføretrygd. Nav sier at jeg etter fire år må vente et år uten rett til arbeidsavklaringspenger. Jeg har også fått avslag på uføretrygd. Jeg har fra januar 2020 ikke hatt rett på arbeidsavklaringspenger og heller ikke fått uføretrygd. Jeg har vært uten inntekt og noe støtte av NAV i snart et år. Jeg sliter med faktura og livsopphold. Har jeg ikke rett på noe støtte?

Les mer

Inkasso uten å ha fått den opprinnelige regningen

Publisert: 04.09.2020

Jeg har mottatt et inkassokrav uten at den opprinnelige regningen er sendt. Hvordan skal jeg forholde meg til det?

Les mer

Hjelp med gjeldsproblemer

Publisert: 04.09.2020

Hvis man har mye gjeld i inkasso og har ingen jobb og får litt lån fra lånekassen for å ta utdanning. Gjelden blir mer og mer og det blir mer vanskelig for meg å betale. Hva er det beste løsningen?

Les mer
1 2 3 46