Økonomi

Sak mot bank for brudd på §6 i markedsføringsloven

Publisert: 24.05.2018

Har et spørsmål angående diverse banker som klart og tydelig bryter §6 i markedsføringsloven. Vil det være mulig for meg å bygge sak mot de ulike bankene på det grunnlaget? Ettersom jeg personlig ikke har noe gjeld, så mener jeg at jeg kanskje kan ha en sak?

Les mer

Fartsbot uten målemetode

Publisert: 16.05.2018
Emneord:

Fikk nylig en fartsbot der det ikke har blitt krysset ut for hvilken målemetode jeg ble tatt med og hva type vei det var. Hvordan er det med feilskrevet forenklet forelegg? De har ikke fått med seg alle opplysningene som egentlig skulle vært på forelegget. Jeg trodde at alle eventuelle opplysninger skulle være på sånn at det ikke kan gjøres feil i systemet?

Les mer

Vil ny samboer få betydning for barnebidraget?

Publisert: 15.05.2018

Jeg og min tidligere samboer har tre barn sammen som har delt fast bosted. I dag betaler han meg 800kr i bidrag per måned. Jeg forstår at hans nye kjæreste skal flytte inn med sine to barn. Det er visst midlertidig fra august til desember. Skjer det noe med barnebidraget i denne perioden når far nå vil dele boutgifter med en annen voksen? Gjelder dette evt fra dag én? Regner med at han da ikke får aleneforsørgerfradrag og heller ikke dobbelt barnetrygd? Hva skjer evt om jeg skulle fått ny samboer ?

Les mer

Skjøte over bolig før samboer inngår gjeldsordning

Publisert: 14.05.2018

Jeg og min samboer har ca 1 million gjeld på leiligheten og tror den kommer til å gå for 1,4 mill etterhvert. Vi har kausjonister. Samboeren min har en kjempestor gjeld og vil få en gjeldsordning om 2 år. Han klarer ikke å betale ned på gjelda nå og vil få lønnstrekk. Kan vi skjøte boligen slik at den kommer på mitt navn før gjeldsordninga? Hvis ikke har du noen tips til hvordan vi kan løse det? Det er meg som betaler ned på huslånet. Vil kausjonistene få konsekvenser hvis han får gjeldsordning?

Les mer

Søster med verge har tatt opp dyrt forbrukslån

Publisert: 14.05.2018

Min søsters verge lot henne ta opp et lån på kr. 35 000 til skyhøy rente hos Remember. Lånet skulle gå til hennes sønn og svigerdatter, som skulle nedbetale lånet. Dette så de seg ikke i stand til grunnet svak økonomi, så nå må min søster betale. Hun sitter heller ikke godt i det økonomisk, og er skikkelig deprimert over situasjonen. Spørsmålet mitt blir: Hvordan kunne vergen godta dette lånet, og hva med lovligheten av det ?

Les mer

Hva skjer med boliglån når ektefellen dør?

Publisert: 14.05.2018

Mitt spørsmål er: Hvis en av ektefellene død og vi har boliglån, hva skal det komme å skje med boligen?

Les mer

Investeringer i kryptovaluta

Publisert: 09.05.2018

Har investert i kryptovaluta i ett år. Investeringene KAN defineres som næringsdrivende. Planen var å konvertere et ENK til et AS for å flytte verdier. Hyggelig med 23 % i skatt vs 50,3 % (reinvesteringer). Nå har bankene begynt å nekte bedriftsforhold som involverer kryptovaluta. En risikerer derfor å aldri få ut gevinster, mens staten skal fortsatt ha sin skatt. Hva kan man gjøre? Bli flådd som privat, bli kriminell (underrapportering) eller gå personlig konkurs (og NAVe?), med et AS som er verdt mill?

Les mer

Redd for å måtte betale fars gjeld

Publisert: 07.05.2018

Jeg er en datter på 17 år. Faren min har barn på sammen med sin samboer. Siden han har ganske mye gjeld og stemoren nekter å hjelpe han, går det i svinger. Hvis han da går i fengslet, vil det si at siden jeg blir 18 om en mnd at da må jeg betale hans gjeld?

Les mer

Er takst eller salgspris grunnlag for oppgjør?

Publisert: 07.05.2018

A har lånt B egenkapital for at B skulle klare å kjøpe A ut av boligen, som A og B kjøpte sammen 8 år før denne avtale. Nå, 2 år etter låneavtalen ble inngått, skal B selge boligen og spørsmålet er tolkning av ordlyden: "Ny takst på huset vil ved oppgjørstidspunkt være grunnlag. Hvis taksten er høyere enn i 2016, vil A få halvparten av overskytende av verdiøkning siden 2016: dvs halvparten av pris over x.xxx.xxx,-." Skal man her bruke takst eller pris som grunnlag ved oppgjør?

Les mer

Kan advokaten ta betaling uten å ta saken?

Publisert: 03.05.2018

Jeg var innom en av deres advokater for en stund siden, og forhørte meg vedrørende en sak og det samme gjentok seg igjen med enkelte advokater: Etter å ha snakket med advokaten i ca. 30 minutter, og fremvist mine dokumenter, fikk jeg meddelt at advokaten skulle "vurdere" saken og gi meg et svar i løpet av noen dager. Da disse "noen dager" var gått fikk jeg en giro pålydende kr. 3500,- og beskjed om at han ikke tar saken. Hvorfor er dette tillatt?

Les mer
1 2 3 20