Økonomi

Dekke gravferd når det ikke er penger i boet

Publisert: 11.12.2017

Vår mor døde med gjeld som overstiger formue og løsøre. Det er heller ikke forsikringer eller eiendom inne i bildet. Det virker nødvendig å gi avkall på arv. Spørsmålet blir så kostnadene for gravferd. Vi står som ansvarlige ovenfor gravferdbyrået. Ettersom kostnadene til gravferd har førsteprioritet i boet, er spørsmålet om vi kan tømme vår mors brukskonto for å betale deler av kostnadene til gravferden og etterpå melde avkall på arv.

Les mer

Kjøpt ut samboer med dårlig økonomi

Publisert: 21.11.2017

Jeg og samboer kjøpte leilighet sammen for litt under halvannet år siden. Han har nå undertegnet skjøte slik at jeg står alene som eier på boligen. Jeg kjøpte han ut for en sum vi ble enige om. Dette fordi han har havnet i en dårligere situasjon økonomisk og jeg nekter å betale alt som har med bolig å gjøre hvis begge står som eiere. Han står fortsatt som medlåner på boliglånet fordi jeg ikke har klart å få lån alene. Blir han fortsatt regnet som eier hvis kreditorene banker på?

Les mer

Selge aksjer mot gjeldsbrev

Publisert: 21.11.2017

Har aksjer i et firma jeg gjerne vil selge. Da en person i firmaet har førsterett, kan man da skrive gjeldsbrev på månedlig betaling? (Ser helst at denne personen kjøper dem, men har ikke oppgjør for hånden). Og om det kan lages et slikt dokument, hva skjer videre om betalingene uteblir?

Les mer

Overføre leilighet til kona pga gjeld

Publisert: 14.11.2017

Jeg og min kone eier hver vår del i en leilighet. Jeg har dratt på meg en del gjeld, men vi har fått hjelp fra NAV. De krever at vi må skilles for at min halvdel skal kunne overføres på henne, noe som jeg vil. Det er en sikkerhet for kona og felles barn at ikke namsmannen tar ny pant i min halvdel. Må vi ta ut separasjon?

Les mer

Hvordan fordeles avkastning som er mottatt under ekteskap?

Publisert: 13.11.2017

Jeg lurer på hvordan avkastning skal deles under en skilsmisse. Sett at en ektefelle har mottatt avkastningen under ekteskapet.

Les mer

NAV krever bo for restgjeld

Publisert: 20.10.2017

Jeg er arving etter min far. Han har hatt en bil kjøpt med tilskudd fra NAV. NAV har sagt de vil kreve boet for restgjeld på bilen, og dette overstiger langt bilens verdi. Min far hadde ingen midler som kan dekke dette, og jeg vurderer å frasi meg arven ettersom det ser ut til å bli store kostnader. Hva skjer da med bilen? Hvem skal eventuelt selge denne? Eller blir det NAV som blir eier av bilen?

Les mer

Skatteplikt ved hobbyproduksjon av lydforsterkere

Publisert: 25.09.2017

Som et lite hobbyprosjekt lager og selger jeg lydforsterkere og har også opprettet en webshop som kunder kan bestille fra. Jeg selger tre-fire stykker av disse i måneden til kr. 2000,- per stykk og går så og si ikke i overskudd. Det jeg uroer meg for er om dette i det hele tatt er lov? Hvor mye må jeg selge for før skattemyndighetene begynner å rynke på pannen?

Les mer

Fordeling av odelseiendom ved skilsmisse

Publisert: 25.09.2017

Jeg og ektefellen har felles lån på odelseiendom ved skilsmisse. Hvordan løses det?

Les mer

Kreve inn penger fra tidligere samboer

Publisert: 21.09.2017
Emneord: ,

Jeg har en sak med min tidligere samboer der jeg oppdaget at hans gjeld stod som pant i min leilighet. Jeg har gjort opp gjelden (totalt kr 231 529) som jeg trenger hjelp til å kreve tilbake. Jeg har forsøk en privat løsning via en annen advokat uten å lykkes. Har blitt anbefalt å ta dette videre i forliksrådet. Kan dere hjelpe?

Les mer

Skattefradrag for renter på gjeld

Publisert: 21.09.2017

Jeg har endel gjeld som har kommet ut av kontroll, og betaler følgelig endel heftig rente på dette. Er denne renten fradragsberettiget i selvangivelsen, og er det i så fall en automatikk i at dette blir rapportert inn av inkassoselskaper/namsmannen el.l.? Er inkassogebyrer/rettsgebyrer også fradragsberettiget?

Les mer
1 2 3 10