Økonomi

Bruke BSU på utleiebolig

Publisert: 21.06.2021

Min mann tok opp lån og kjøpte en leilighet ca 2 år før vi gifter oss. Vi har vært gift i 6 år. Han betaler fortsatt ned på lånet og det er fortsatt en god del å igjen å betale. Lånet er oppført kun på han. Dette er vår faste bolig. Kan jeg bruke BSU på å kjøpe en annen leilighet som jeg evt leier ut? Eller beregnes den leiligheten jeg bor i nå som primærbolig?

Les mer

Arv etter far med mye gjeld

Publisert: 18.06.2021

Min far døde brått og det viser seg at det er stor gjeld. Vi er tre helsøsken og to halvsøsken, disse to er ikke myndige. Vår far eide eget hus, i tillegg hadde våre besteforeldre satt over hus og hytte på vår far og hans ene søsken. Vi har ikke mulighet til å overta all denne gjelden og salg av hus vil ikke dekke den. Det er mange smålån og vanskelig med oversikt. Hva kan vi gjøre? Hva skjer med vår fars andel i besteforeldres hus og hytte?

Les mer

Fått feil faktura fra lege

Publisert: 31.05.2021

Har lenge ventet på innkallelse til en undersøkelse (etter henv. fra lege). Det har latt vente på seg. Nå har jeg imidlertid fått en faktura på "ikke møtt til undersøkelse". Jeg har hverken mottatt brev eller SMS på denne timen. Har kontaktet Unilabs. De sier det ble sendt ut brev om time. Dette blir ord mot ord og de sitter med "makten", så lenge de har myndighet til å skrive ut fakturaer og den vil gå videre til inkasso om jeg ikke betaler. Hva gjør jeg?

Les mer

Uenighet om pris ved salg av aksjer

Publisert: 27.05.2021
Emneord: ,

Jeg ser meg nødt til å selge mine 10% aksjer i et firma jeg har arbeidet i noen år. Det er uenighet angående pris, hvordan løses dette? Hvordan verdivurderer man firmaet? Kan man bruke "sum eiendeler"? Hvem betaler advokatutgiftene ved slike tvistetilfeller?

Les mer

Hvem skal betale tilkjente saksomkostninger?

Publisert: 25.05.2021
Emneord:

Jeg er tilkjent over 200 000 i saksomkostninger i en kjennelse siste uken i april, med 14 dagers betalingsfrist. Ankefristen går ut i neste uke - var 30 dagers frist. Når jeg har purret blir jeg bare henvist til motpartens advokat. Det er vel slik at det er motparten som er ansvarlig for betaling? Ikke deres advokat?

Les mer

Når skal betaling finne sted?

Publisert: 10.05.2021
Emneord: ,

Når det i et gjeldsbrev er oppgitt at betaling skal finne sted innen f.eks. 2021, betyr det at betaling skal finne sted innen 31.12. 21 eller innen ( i betydningen FØR 2021 ) altså 31.12.2020?

Les mer

Mor har forbrukslån med samboer

Publisert: 04.05.2021

Min mor har signert seg opp til to forbrukslån på ca. 700 000 sammen med samboer for å samle samboerens mindre lån. Nå ønsker hun å gjøre det slutt. Er min mor like mye ansvarlig som samboer til å betale ned «felleslånet» og deles lånet på likt når de går fra hverandre?

Les mer

Sikre seg mot at kreditorer tar pant i samboers bolig

Publisert: 29.04.2021

Jeg skal flytte inn til min kjæreste som eier egen bolig. Jeg har over en million i usikret gjeld som jeg er ansvarlig for. Vi har ingen felles eiendeler. Hvordan kan jeg sikre min samboer slik at min gjeld ikke berører hen i et samboerskap? Hvordan sikre at kreditorer ikke krever hen å betale og sikre at de ikke tar pant i hen sine eiendeler? Hvordan kan vi sikre at min gjeld ikke berører hen om vi inngår ekteskap?

Les mer

Banken bekrefter ikke sletting av pant i bolig

Publisert: 26.04.2021

Jeg har hatt et boligkredit lån i bank, hvor de har tatt pant (signert en elektronisk erklæring om pantsettelse) i boligen for beløpet. Lånet er fullt innbetalt og boligkreditten oppsagt. Banken har bekreftet at de har slettet boligkredit kontoen, men ikke bekreftet at pantet i bolig er slettet. Boligkreditten har positiv saldo i min favør. Hva kan kreves av "kvittering" for at boligpantet er slettet? Skal ikke min positive saldo ha en avregning mot renten banken beregner seg?

Les mer

Pant i AS

Publisert: 26.04.2021

Jeg har havnet i økonomisk uføre, og har trekk på inntekt. Vurderer å starte et AS og håper med det å kunne gjøre opp for meg på sikt. Er det slik at det kan tas pant i AS-et for å dekke min private gjeld?

Les mer
1 2 3 58