Økonomi

Advokathjelp til å flytte utenlands

Publisert: 20.08.2018
Emneord:

Finnes det en advokat som kan hjelpe meg med mine rettigheter og den prosessen jeg må igjennom før vi flytter når jeg eventuelt flytter til Hellas med min mann? Han er gresk (norsk statsborger og pensjonert). Jeg går eventuelt av med AFP neste år når jeg blir 65 år.

Les mer

Erstatning etter at mor døde av kreft

Publisert: 20.08.2018

Min mor døde i København 2015, etter en kortere tid med påvist kreftsykdom. Hun var dansk, men hadde bodd i Norge de siste 25 årene, det 1,5 siste året før hun døde flyttet hun til København. Hun hadde ikke noen forsikring annet enn den vanlige sykeforsikringen man får i Danmark. Er det noe form for erstatning man kan få gjennom den sykeforsikringen i og med at hun døde tidlig?

Les mer

Startlån fra Husbanken når man eier hytte

Publisert: 14.08.2018

Eg er separert og ufør med 2 barn. Etter skilsmissen får eg hyttetomten vår, med takst på 1.3 mill og resterende 900 000 i lån. Pdd. er denne hytten utleid for 6500 kr i mnd. Pga at eg bare har uføretrygd å rutte med, har eg kontakt med NAV og Husbanken ift å få satt opp et enkelt lite hus på 68 m2 (enkelrum.se) på foreldrene mine sin tomt, og dermed få gunstig lån og tilskudd for å få dette til å gå opp. Er det mulig å kunne beholde hytte, og leie denne ut, men likevel få tilskudd + startlån?

Les mer

Beregning av egenandel for praktisk bistand

Publisert: 14.08.2018
Emneord:

Kommune krever egenbetaling for noen tjenester til en funksjonshemmet. I forskriften for kommunal helse- og omsorgstjenester §9 Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring, tredje ledd står: Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger." Er det et standard beløp funksjonshemmede bør få beholde for å spare opp en reserve for å kunne dekke andre utgifter enn SIFOs tall? Hva er minstebeløpet?

Les mer

Hvor ofte kan namsmann holde utleggsforretning?

Publisert: 14.08.2018

Hvor lang tid må det gå mellom hver gang namsmannen kan holde utleggsforretning på en dom fra forliksrådet? Det har hver gang blitt «intet til utlegg».

Les mer

Kommunalt lån mens man venter på AAP

Publisert: 14.08.2018

Har man krav på krisehjelp eller evt gratis kommunalt lån, under påvente av ferdigbehandlet AAP-søknad? Den aktuelle personen har ikke fått utbetalt penger siden februar, da sykepengene tok slutt, men AAP-søknaden er levert for bare tre uker siden. Personen er nylig separert. Legen har skrevet brev med anbefaling om AAP

Les mer

Hvem kan ta kredittsjekk av deg?

Publisert: 14.08.2018
Emneord:

Har en avis lov til å ta kredittsjekk uten samtykke? Leste følgende på nett: «Muligheten til å foreta en kredittsjekk er regulert i personopplysningsloven, som fastslår at det skal være “saklig grunn” til å foreta en slik sjekk.»

Les mer

Mor nekter å gi tilbake kontroll over penger

Publisert: 14.08.2018
Emneord:

Min mor ga meg en leilighet som forskudd på arv. Hun står som eier mens vi begge står på lån. Jeg får så en forsikringsutbetaling på 1,4 millioner. Min mor får meg med på en avtale der hun skal sitte på pengene mine ved visse premisser. Hun bryter disse premissene og jeg ber henne overføre pengene på en konto jeg har kontroll. Nekter hun da dette og begynner ut presse meg ved å si hun skal kaste meg ut av leiligheten og selge den om hun ikke får beholde pengene. Hva gjør jeg i en slik situasjon?

Les mer

Søster selger tomter på odelsgård

Publisert: 14.08.2018

Min eldste søster overtok familiegården på odel, med bo- og driveplikt i 10 år. Det blir gjort veldig lite gårdsarbeid og jeg ønsker å finne ut hvor mange tomter de har solgt og om det er dette de har hatt som inntekt til nå. Hvor henvender jeg meg da? Hvem er det som skal følge med på om hun overholder det som ligger i en sånn overtagelse? Det er vel sånn at dersom de har solgt tomter for mer enn hun betalte for gården, så kan det hende hun må dele med søsken.

Les mer

Kunde nekter å betale håndverker

Publisert: 14.08.2018
Emneord: ,

Hvilke rettigheter har håndverkeren når kunde nekter å betale? Det ble avtalt å utføre en jobb (39 480,-), men jobben ble stoppet umiddelbart når snekker en bærevegg som er fjernet. På bakgrunn av at statiker og andre fagfolk må inn, stoppet arbeidet. Det er utført 2/3 deler av arbeidet, men kunden nekter å betale for deler av jobben som er gjort. Finner ingenting om dette i loven, bare for forbrukeren.

Les mer
1 2 3 31