Økonomi

Faktura fra inkassobyrå for gammel telefonregning

Publisert: 20.08.2019

Jeg fikk nylig en faktura på 21 000 kr fra Lindorff. Det gjelder et mobilabonnement fra Telenor tidlig på 2000-tallet. Siden jeg ikke har noen formening om hva det dreier seg om, sendte jeg Lindorff en forespørsel om de hadde et eller annet dokument i saken, og de svarte at det ikke finnes noen signert avtale, men at det er en dom i saken fra 2006 (tror jeg). Dommen ble besluttet uten at jeg var til stede. Jeg synes hele saken er litt "rar".

Les mer

Blir uføretrygd påvirket av leieinntekter?

Publisert: 20.08.2019

Er uføretrygdet. I tillegg kan jeg tjene 37 000 kr i året uten at summen blir redusert av NAV. Jeg har tenkt å leie ut kjelleren min i huset jeg bor selv for 7000 kr. Vet jeg slipper skatt, men blir det sett på som inntekt av NAV slik at de reduserer min uføretrygd?

Les mer

Sliter med å betale tilbake gjeld til venninne

Publisert: 06.08.2019

Jeg har lånt penger av en venninne, og det er snakk om 68 000 kr. Jeg lovet henne å betale alt tilbake, vi har ikke laget noe som helst gjeldsbrev eller noe som helst. Jeg sa jeg skal gjøre mitt beste å jobbe i sommerferien for å kunne betale så mye av lånet som jeg klarer, men det har blitt lite arbeid pga sykdom, jeg lurer på om hun da kan gå videre med dette slik at det evt blir en sak mot meg om dette. For jeg har lovet henne pengene, men vi har aldri fastslått dato eller noe.

Les mer

Ønsker ikke at familie skal være verge

Publisert: 06.08.2019

Det står mye i media om framtidsfullmakt ift eventuell framtidig demens el annen sykdom som kan gjøre en ute av stand til å ta hånd om økonomi, hjelp ift helsevesen, etc. Da foreslås det å oppnevne en i familien som kan ta hånd om dette. Hva med oss som ikke har familie, eller ikke under noen omstendighet ønsker at disse skal "ta over" ved egen, framtidig sykdom? Jeg har et søsken jeg ikke ønsker skal ha noen innflytelse. Kan jeg lage et juridisk holdbart dokument som sikrer dette?

Les mer

Verge for sønn med Asperger

Publisert: 30.07.2019

Lurer på hva vi skal gjøre i forhold til at vår sønn har Asperger syndrom. Tidligere samboer og vi som foreldre kan få fullmakt til å styre alt rundt hans private liv. Personen er født 1980 og han dette selv, det haster og vi er helt hjelpeløse.

Les mer

Rettigheter etter endring i folketrygdeloven

Publisert: 30.07.2019

Hva skjer med rettigheter man hadde etter folketrygdlovens §3-21 da denne ble opphevet? På 80-tallet ble jeg utredet hos lege på oppdrag fra den daværende Trygdeetaten. Legen fastslo en varig skade som skrev seg tilbake til før fylte 16 år, og at min arbeids- og inntektsevne, og dermed opptjening av pensjonsrettigheter, som følge av dette var nedsatt. Jeg fikk opplyst fra mitt lokale trygdekontor at jeg var tilkjent 2 tilleggspoeng i folketrygden etter FTL §3-21, som skulle kompensere for det.

Les mer

Innfri lån som har gått til inkasso

Publisert: 30.07.2019

Jeg har et forbrukslån på 280 000 som jeg har hatt problem med å betjene og har gått til inkasso. Jeg har nå midler til å innfri hele lånet, men jeg skal vel ikke da innfri den summen som utgjør fremtidige renter? Lånet løper til 2027, og av de 280 000 så er det vel omtrent 100 000 bare i renter. Så mitt spørsmål er - kan de kreve renter frem i tid når jeg skal betale ut hele lånesummen?

Les mer

Inhabilitet i NAV-sak

Publisert: 25.06.2019
Emneord:

Jeg hadde med meg i 3 møter med NAV ei dame som jeg brukte/opplyste som fagperson. Så viser det seg at motpart, altså NAV, stiller med en avdelingsleder som er EKSMANNEN til min fagperson. Denne avdelingslederen har også i ettertid avslått alle mine søknader. Jeg har protestert på dette og hevdet inhabilitet fordi jeg anser min fagperson som min part og jeg skal da ikke møte en eksmann i følge § 6, automatisk inhabil. Dette benektes. Er ikke en fagperson for møtedeltaker en part?

Les mer

Hva kan namsmannen kreve i lønnstrekk?

Publisert: 25.06.2019

Kan namsmannen tvinge samboeren til å bidra mer i husleie og felles da samboeren har lønnstrekk og samboeren ikke har mer en 2000 kr igjen etter trygd?

Les mer

Får ikke gjeldsordning når man går på AAP

Publisert: 25.06.2019

Har nå vært i møte med namsmannen i forbindelse med gjeldsordning. Fikk avslag pga uavklart økonomisk situasjon siden jeg har AAP. Hun sa jeg måtte vente til det er mer avklart før jeg prøver søke på nytt. Hva mener du? Bør jeg klage på vedtaket? Er situasjonen min helt fastlåst når man går på AAP?

Les mer
1 2 3 33