odelsrett

Hvem har odelsrett på gården?

Publisert: 26.10.2018

Vurderer å by på en landbrukseiendom som er lagt ut på det åpne markedet. Ingen av de odelsberettigede har fraskrevet seg odelen, men megleren mener at siden eieren av eiendommen har eid gården i over 20 år, er det kun hans egne barn (umyndige) som har odelsrett på gården. Vil ikke barn av tidligere eiere også ha odelsrett, selv om nåværende eier har eid eiendommen i 20 år? Eller har megleren rett?

Les mer

Kreve odelsløsning når man er myndig

Publisert: 22.10.2018

Dette gjelder en gård med odel som er til salgs. Jeg vet at den som eier gården nå og et barn som er over 18 år har fraskrevet seg odelen, men der er et barn til som er 16 år. Hvis jeg kjøper gården, kan da hun som nå er 16 år komme og ta gården på odel når hun er blitt 18 år?

Les mer

Oppheve 9 år gammelt boligsalg

Publisert: 12.10.2018

Jeg lurer på om det er noen mulighet for å få opphevet/gjort ugyldig kjøp av eiendom som skjedde for 9 år siden? Det handler om en odelsgård som måtte selges pga. økonomisk rot, og at de eneste som kunne kjøpe var et av søsknene som ikke hadde odel (og som tvang søsken med odel til å si fra seg denne for at hun skulle kjøpe). Vilkårene for salget var at felles mor skulle ha borett til hovedleiligheten i våningshuset, at gården skulle forbli i familien. Kjøperen vil nå bryte disse vilkårene

Les mer

Odelsrett ved salg av gård

Publisert: 25.09.2018
Emneord: , ,

Mor og Far kjøpte gård i 1976. Solgte en ideell halvpart til min yngre bror i 1995. Andre halvpart til meg i 1997. Så kjøpte jeg ut han i 2001. I dag vil vi selge ut av slekten. Har yngre bror odelsrett?

Les mer

Søster selger tomter på odelsgård

Publisert: 14.08.2018

Min eldste søster overtok familiegården på odel, med bo- og driveplikt i 10 år. Det blir gjort veldig lite gårdsarbeid og jeg ønsker å finne ut hvor mange tomter de har solgt og om det er dette de har hatt som inntekt til nå. Hvor henvender jeg meg da? Hvem er det som skal følge med på om hun overholder det som ligger i en sånn overtagelse? Det er vel sånn at dersom de har solgt tomter for mer enn hun betalte for gården, så kan det hende hun må dele med søsken.

Les mer

Har fars samboer krav på odel?

Publisert: 01.08.2018

Min far er enkemann og bor sammen med en ny kvinne. Vi barna har ikke gjort noe fremstøt angående morsarv. Han har solgt vårt gamle hjem, og bor nå hos sin nye samboer. Jeg overtok for flere år siden en odelseiendom fra min far. Nå er min far alvorlig syk, og jeg har da følgende spørsmål:

1. Har ny samboer krav på noen av min fars (avdøde mor) verdier?

2. Har min overtagelse av odelseiendom innvirkning på et eventuelt arveoppgjør?

3. Kan det være hensiktsmessig å overlate dette til en advokat?

Les mer

Skilsmisseoppgjør når den ene har odel

Publisert: 02.07.2018

Hvordan forholder det seg med fordeling av verdier når man har giftet seg med odelsgutten på et gardsbruk og etter å ha vært gift et antall år ønsker separasjon og skilsmisse? Jeg antar at taksten på gardsbruket er lavere enn et tilsvarende bolighus, og selv om gjelda er borte så er det vel ikke mye å hente for den inngiftede som vil ut? Det er barn inne i bildet og vedkommende har brukt alle sine midler til gard og familie i perioden giftermålet varte.

Les mer

Vil starte opp nedlagt familiegård

Publisert: 19.06.2018

Sitter nå i en situasjon hvor mine besteforeldre har lagt ned sin gård (100 mål dyrka) ettersom hverken min far eller noen av mine tre søsken var interessert i å fortsette. Hvordan er det med odel og driveplikt dersom jeg skulle ønske å starte opp på nytt på denne gården? Må det gå gjennom min far(som jeg ikke har spurt), eller kan mine besteforeldre bestemme?

Les mer

Spørsmål om odelsrett på familiegård

Publisert: 19.06.2018

Har et spørsmål angående arv og odel på en gård. Jeg har en eldre søster som nå ønsker å overta familiegården på odel. I den forbindelse har jeg ikke noe jeg skulle ha sagt? Har fått beskjed at dette er en sak mellom min far og min søster, er dette riktig? Føler meg ganske så overkjørt!

Les mer

Råd til avtale om jaktrettigheter

Publisert: 03.05.2018

Min eldre søster skal ved odel overta våre foreldres gård (skog og dyrket mark). I den forbindelse ønsker vår felles far at jeg, som deres sønn, skal overta jaktrettighetene tilhørende eiendommen. Hva er beste løsningen for å skrive en juridisk bindene avtale, uten tidsbegrensning, og som følger eiendommen? Skal denne avtalen, med G.nr/B.nr, om jakt inn som en del av kjøpekontrakten mellom mine foreldre og søster? Skal det etableres og tinglyses en egen avtale som omhandler jaktrettighetene

Les mer