Odel

Kan svigerforeldre gjøre krav på gård etter odelsloven?

Publisert: 06.11.2017

Jeg sitter i uskiftet bo på en gård med bo og driveplikt etter at min ektefelle døde. Vi hadde sameie. Våre to barn er ikke interessert i å ta over og vil fraskrive seg odel på farsgården når jeg etter hvert må selge. Vil mine svigerforeldre eller deres barn kunne gjøre krav på gården etter odelsloven?

Les mer

Eierandel på odelsgård

Publisert: 01.11.2017

Min samboer og jeg skal flytte inn på gård/småbruk, der han har odel. Til eksempel er gården verdt 5 millioner. Han får 50 % "odelsavslag", og deretter 1 250 000 i forskudd på arv. Kjøpesum blir da 1 250 000, hvor vi deler lånet likt. I tillegg skal vi pusse opp, og deler ytterligere lån. Jeg får da gjeld på gården tilsvarende under 1/7 av gårdens verdi på det åpne marked. Vil det da være naturlig/rettferdig at jeg har tilsvarende eierskap ved evt ekteskap, eller kan jeg ha rett på mer?

Les mer

Overføre halvparten av gård til ektefelle

Publisert: 26.10.2017

Kan man overføre halve gården til ektefelle, slik at de vil eie like mye, om det etter de nye reglene ikke er odel på gården lenger? Slik at det ved arveoppgjør vil deles slik som det ville vært om det var et vanlig bolighus?

Les mer

Odelsrett der andre er foran i arverekken

Publisert: 23.10.2017

Hvis en gård skal overtas på odel og det er 8 foran meg i arverekken, må disse fraskrive seg odelen før jeg kan overta?

Les mer

Kjøpe odelsgård på tvangssalg

Publisert: 18.10.2017

Odelsgård på tvangssalg. Jeg er interessert i å kjøpe et småbruk. Det er odel på eiendommen, som ligger som tvangssalg. Dagens eier er barnebarn av tidligere eiere. Dagens eier har 3 barn, 2 over 18 år - 1 barn under 18 år. Selvsagt har barn odelsrett. Hvem har odel etter dem? Foreldre av dagens eier, samt søsken og barn av dem? Det er lite informasjon fra megler som formidler salget.

Les mer

Hvem har odelsretten?

Publisert: 23.08.2017
Emneord: ,

Gjelder odelsretten til min hjemgård: Vi er tre søsken. Jente (dvs meg) født 1959, gutt født 1961, gutt født 1973. Hvem har odelsretten?

Les mer

Odel – den vanskelige odelsretten

Publisert: 21.10.2015
Emneord: ,

Odelsretten har lange og sterke tradisjoner i Norge. Reglene er imidlertid kompliserte, og fallgruvene er mange. I tillegg til lovreglene finnes det en omfattende rettspraksis som er retningsgivende.

Les mer