Odel

Spørsmål om odelsrett på familiegård

Publisert: 19.06.2018

Har et spørsmål angående arv og odel på en gård. Jeg har en eldre søster som nå ønsker å overta familiegården på odel. I den forbindelse har jeg ikke noe jeg skulle ha sagt? Har fått beskjed at dette er en sak mellom min far og min søster, er dette riktig? Føler meg ganske så overkjørt!

Les mer

Arveoppgjør om gård mellom fem søsken

Publisert: 30.05.2018
Emneord: , ,

Fem søsken skal møtes for å avgjøre/gjøre opp en landbrukseiendom etter våre foreldre. Hvilke papirer/dokumenter/skjema trenger vi? Eldste bror vil gjerne kjøpe for takst, og gi meg borett/bruksrett til huset så lenge jeg lever, mot en husleie. Vi trenger råd om hvilke dokumenter vi trenger til dette møtet mellom fem søsken. Må det settes opp en kontrakt av advokat, eller finnes det standard skjema for slikt?

Les mer

Råd til avtale om jaktrettigheter

Publisert: 03.05.2018

Min eldre søster skal ved odel overta våre foreldres gård (skog og dyrket mark). I den forbindelse ønsker vår felles far at jeg, som deres sønn, skal overta jaktrettighetene tilhørende eiendommen. Hva er beste løsningen for å skrive en juridisk bindene avtale, uten tidsbegrensning, og som følger eiendommen? Skal denne avtalen, med G.nr/B.nr, om jakt inn som en del av kjøpekontrakten mellom mine foreldre og søster? Skal det etableres og tinglyses en egen avtale som omhandler jaktrettighetene

Les mer

Vil bygge hus på fremmed grunn

Publisert: 04.04.2018

Jeg har et spørsmål ang tomtefeste. Min mormor har en gård, hvor min mor har odel, deretter min storebror. På gården er det to hus, et bryggerhus (nåværende hovedhus) og et falleferdig hus (hovedhuset fra gammelt av). Jeg ønsker å rive det gamle huset, og sette opp et nytt. I følge kommunen er det vanskelig å skille ut en tomt inne på et tun. Er det mulig at jeg kan bygge hus på fremmed grunn, og skrive en slags kontrakt slik at dette huset er og forblir mitt? Slik at ikke huset følger gården.

Les mer

Rettigheter når samboer har odel

Publisert: 02.03.2018

Min samboer har odel på gården vi bor på og skal nå i disse dager ta over. Saksbehandler som hjelper oss med overtakelsen anbefaler han å ha særeie på gården. Jeg er litt usikker på hva jeg føler rundt dette. Har jeg noen rettigheter hvis vi flytter fra hverandre en gang? Vil det lønne seg for oss å gifte oss eller er det like «bra» med samboerkontrakt? Er redd dette ikke er særlig lønnsomt for meg.

Les mer

Ønsker å selge eierandel av gård til mor

Publisert: 12.01.2018

Jeg og broren min overtok gården etter at vår far døde for noen år siden. Han vil gjerne bo der, men har ikke muligheter til å ha gården alene så vi eier nå gården begge to. Nå har det kommet til det at jeg er på god vei til å starte egen familie og ønsker og bo med kjæreste og fremtidige barn utenfor gården. Så da lurer jeg og min mor på om det går an at hun kjøper min del av gården så hun og min bror eier det og ikke jeg. Jeg er den yngste, så det er min bror som har odel.

Les mer

Rett på arv fra odelsgård som bror har kjøpt

Publisert: 12.01.2018

Jeg lurer på noe angående fordeling mellom 3 søsken ved salg /overtagelse av gårdsbruk . I 1999 vart mor og far skilt etter 25 års ekteskap. Vi var en familie på 5. Spørsmålet er : Da sønn kjøpte gården av far i 2005 , fekk itte vi andre noe som helst . Har vi som søsken krav på en viss prosentandel ved salg/overdragelse av gardsbruk ? Søster frasa seg odel. Og jeg ønsket itte å ta over på grunn av at far var ugrei.

Les mer

Begjært tvangssalg av odelsgård

Publisert: 05.01.2018

Jeg er yngst i en søskenflokk på 4. Den eldste overtok familiegården for noen år siden, men har opparbeidet seg en solid gjeld, så det er nå begjært tvangssalg. Spørsmålet mitt er hvordan er muligheten for min del å kjøpe gården? Gården er i veldig dårlig forfatning, men har noen mål med skog. Hvor lang tid tar det vanligvis fra et tvangssalg besluttes til salget blir gjort? Det ble begjært i september 2017.

Les mer

Rettigheter etter at man har frasagt seg odelsretten

Publisert: 11.12.2017

Min halvsøster kjøpte familiegården fra min mor i 2009, da måtte jeg og min lillebror frasi oss odelsretten. Hun kjøpte den fordi hun var den eneste som kunne på det tidspunktet, det var en krisesituasjon fordi min mor hadde ødelagt gårdens økonomi. Det ble understreket at dette var den beste løsningen for å beholde gården i familien. Nå har jeg funnet ut at søsteren min vil selge gården på det åpne markedet, til tross for at jeg og min bror vil kjøpe gården. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Kan jeg selge en eiendom fritt, selv om jeg har arvinger?

Publisert: 13.11.2017

I 1968 arvet jeg et delvis nedlagt småbruk på cirka 300 dekar som for det meste bestod av uproduktivt utmark, men med 40 mål dyrket mark. Nå vil jeg selge, men min eldste sønn har begynt å gi uttrykk for at han vil ha det. Jeg har to barn fra første ekteskap og ett fra nåværende ekteskap. Småbruket ligger i Nord Norge og vi bor på Sørvestlandet. Det er 19 år siden han var der sist, så jeg trodde det var en kurant sak å selge. Når jeg ble oppringt av en kjøper sa jeg derfor ja, men uten å snakke med barna om saken. Har jeg lov til å selge fritt?

Les mer