Nedbemanning

Må ta ubetalt fri pga få oppdrag

Publisert: 30.11.2018
Emneord: ,

Min datter er ansatt som sjåfør i et transportfirma. De har for tiden lite oppdrag, og ved flere anledninger har hun blitt bedt om å ta fri uten lønn. Er dette lovlig? Hun ønsker å arbeide så mye som mulig, men synes det er ubehagelig å nekte å ta fri.

Les mer

Nedbemanning når man er i permisjon

Publisert: 09.05.2018

Jeg har mottatt oppsigelse som er begrunnet med nedbemanning. Oppsigelsestiden er tre måneder, altså 1. mai - 31. juli. Jeg har tidligere meldt fra til arbeidsgiver og NAV at jeg skal ha foreldrepermisjon fra 1. juni til 28. desember. Vil oppsigelsestiden løpe i foreldrepermisjonen eller blir de to siste månedene av oppsigelsestiden fortsette etter at foreldrepermisjonen er ferdig?

Les mer

Arbeidsgiver kutter 25 % av arbeidstimen

Publisert: 09.06.2017

Jeg jobber pr. dags dato som sjåfør. Min arbeidstid er fra 07:00 til 17:00, med pause fra 10:00 til 12:00, altså 8 timer hver dag. Nå er det litt lite kjøreoppdrag, så min arbeidsgiver vil sette ned arbeidstiden. De vil at vi skal jobb 07:00 til 10:00 pause til 14:00 så jobbe til 17:00. Det er en reduksjon på 2 timer hver dag. Vi vil gå fra 40 timers uke til 30 timers uke. Kan arbeidsgiver kutte 25 % av arbeidstiden? Dette vil få katastrofale følger for økonomien.

Les mer

Permittert pga dårlig salg

Publisert: 17.10.2016

Jeg er permittert fra min stilling pga dårlig salg. Fra folk uten tilknytning til firma har jeg fått høre at jeg ikke har jobb lengre innen et halvt år. Denne informasjon kommer fra noen som ikke har noe med firmaet å gjøre. Jeg har ikke hørt det fra daglig leder selv heller. Rykter sier at de skal flytte driften. Hvordan bør jeg forholde meg til dette? Har de ikke taushetsplikt rundt slikt?

Les mer

Oppsigelse i permisjonstiden

Publisert: 27.09.2016

Fått beskjed om at pga nedskjæringer i bedriften jeg jobber i, vil jeg snart få levert oppsigelse. Er i ulønnet permisjon etter vanlig foreldrepermisjon, men pga økonomi hadde jeg tenkt å bryte den og starte å jobbe igjen. Har jeg noen rettigheter ang lønn i oppsigelsestiden? Har jeg rett til å bryte permisjonen og jobbe i oppsigelsestiden?

Les mer

Innsyn i nedbemanningsprosess

Publisert: 02.09.2016
Emneord: ,

Jeg jobber i et større firma i maritim industri som nå gjennomfører vesentlige nedbemanninger pga markedssituasjonen. Jeg har i drøftingsmøte fått beskjed om at jeg er i risikogruppen for å få oppsigelse.

Mitt spørsmål er hva jeg kan kreve av skriftlig dokumentasjon av prosessen frem til beslutning. Kan jeg kreve skriftlig vurdering av hvorfor jeg ble plassert i utvalgsgruppen? Har jeg rett på tilgang til referat / protokoller fra møter mellom HR/ avdelingsledere (++)? Vurdering av min situasjon vs andre som ikke blir oppsagt?

Les mer

Kutt i lønn pga dårlig tider

Publisert: 21.06.2016
Emneord: ,

Dersom arbeidsgiver ønsker å sette sine ansatte kollektivt ned i lønn pga dårlige tider, er de innenfor sin styringsrett til å gjøre dette? Dersom man ikke ønsker å godta dette lønnskuttet fordi man uansett vet at man blir permittert om to måneder, må arbeidsgiver gå til endringsoppsigelse? Hva skjer i forhold til NAV og retten til dagpenger dersom man takker nei til ny stilling med dårligere lønn? Mister man retten til dagpenger?

Les mer

Feriepenger og lønn i oppsigelsestid

Publisert: 20.06.2016
Emneord: ,

Jeg ble ansatt i et nytt firma 1. januar 2016, som en del i et outsourcingprosjekt. Hadde da denne jobben i 3 mnd, altså ut mars - og jeg måtte gå som en del i en masseoppsigelse. Jeg har oppsigelsestid i 3mnd - ut juni.

Bedriften har, som mange andre, feriepenger og ikke lønn i juni, har jeg rett på noe utbetalt denne siste mnd?

Les mer

Nedbemanning i permisjonstiden

Publisert: 13.04.2016

Jeg blir mest sannsynlig sagt opp i min stilling i mai pga nedbemanning i bedriften. Har 3 mnd oppsigelse. Så går jeg ut i svangerskapspermisjon. Permisjonen min starter 9. august, 3 uker før oppsigelsetiden min er ferdig.

Vil oppsigelsetiden min stoppes 9. august? Permisjonen er ferdig 9. mai, vil det da bety at jeg fra 9. mai vil begynne direkte med de tre ukene jeg har igjen av oppsigelsen? Kan arbeidsgiver kreve å bare betale meg ut de siste ukene av oppsigelse når jeg går i permisjon? Eller må de vente til permisjonen er over?

Les mer

Virksomheten legges ned – hva nå?

Publisert: 13.04.2016
Emneord: ,

Jeger daglig leder for et interkommunalt selskap (§27). En av kommunene har uten forvarsel sagt opp samarbeidsavtalen, med et års oppsigelsestid. Driften er av avhengig av kommunale tilskudd og uten tiltak er det sannsynlig at kontoret legges ned.

Har koblet inn fagforeningen. Hva mer kan jeg gjøre?

Les mer