Nedbemanning

Får ikke vikariat i bedriften etter nedbemanning

Publisert: 04.12.2019

Jobbet i et firma i 4 år. Nedbemanning. Mister jobben i jan 2019. Hun med bedre ansiennitet tar over stillingen, men melder seg syk. Jeg ble kalt tilbake som vikar i hennes sykefravær. Mens jeg er vikar hadde vikariat frem til september, ansetter firma ny medarbeider som ble kalt også vikariat. Jeg får ikke fortsette som vikar etter august. Jeg prøver å klage om fortrinnsrett til stillingen, men advokaten til firma påstår at jeg kan ikke kreve fortrinn til vikariat. Er det sant?

Les mer

Må ta ubetalt fri pga få oppdrag

Publisert: 30.11.2018
Emneord: ,

Min datter er ansatt som sjåfør i et transportfirma. De har for tiden lite oppdrag, og ved flere anledninger har hun blitt bedt om å ta fri uten lønn. Er dette lovlig? Hun ønsker å arbeide så mye som mulig, men synes det er ubehagelig å nekte å ta fri.

Les mer

Nedbemanning når man er i permisjon

Publisert: 09.05.2018

Jeg har mottatt oppsigelse som er begrunnet med nedbemanning. Oppsigelsestiden er tre måneder, altså 1. mai - 31. juli. Jeg har tidligere meldt fra til arbeidsgiver og NAV at jeg skal ha foreldrepermisjon fra 1. juni til 28. desember. Vil oppsigelsestiden løpe i foreldrepermisjonen eller blir de to siste månedene av oppsigelsestiden fortsette etter at foreldrepermisjonen er ferdig?

Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

Publisert: 19.08.2015

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

Publisert: 05.08.2015

En bedrift som skal nedbemanne må følge krav til fremgangsmåten. Blant annet gjelder dette krav til informasjon og drøfting. Hvis nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte gjelder det tilleggskrav til saksbehandlingen.

Les mer