Nabovarsel

Nabovarsel ved tinglysning av tomt

Publisert: 16.09.2019

Skal tinglyse ei tomt som me kjøpte for ca 25 år sidan. Tomta ligg i fortsettelsen av hagen vår og er 550m2. Må eg sende nabovarsel ved kjøp av dette? Må eg sende nabovarsel til min nabos nabo?

Les mer

Får ny parkeringsplass rett ved soverommet

Publisert: 15.06.2018

Jeg bor i en en bolig og hagen min er i grense med borettslag og de vil bygge nye parkeringsplasser. Da kommer de veldig nær til min stue og barnerom. Vi bli plager av bilyd og bil lys. Hvor stor avstand må de ha til min bolig? Er det lov å komme så tett til tomtgrensen min?

Les mer

Nabovarsel om fasadeendring

Publisert: 30.01.2018

Har fått nabovarsel fra nabo i 3. etg. I beskrivelsen står det: Fasadeendring syd på grunn av brannprosjektering og rømning. Det som de nå har gjort er satt inn vindu på tak fasade nord og brannstige fasade vest. Blir ikke nabovarsel feil da, når det er blitt gjort mer en hva som er beskrevet i nabovarsel?

Les mer

Byggevarsel om tomannsbolig på nabotomt

Publisert: 26.10.2017

Eg mottok på et nabovarsel fra en byggherre angående forandring fra en for så vidt vanlig tomannsbolig til en funkis tomannsbolig. Blei veldig overrasket fordi eg har ikkje hørt fra noen om bygging av hus der overhodet. Sist eg hørte noe var da det blei søkt om tomtefradeling og det var i 2012. Er dette noe som er lov? Nybygget ligger 4 meter fra grensen min og mitt hus 4 meter fra.

Les mer

Klage på bygg som skygger for solen

Publisert: 24.04.2017

Jeg bor i en enebolig i i min kommune. Har nabo på to sider (private) en skole på to sider. Foran huset har jeg en fotballbane, ved siden av meg har jeg først en friareal/fjellknaus som jeg setter stor pris på, den er omkranset av min tomt, en svømmehall og en liten gymsal og fotballbanen. Nå har kommunen bestemt å rive gymsalen og bygge stor idrettshall der hvor friarealet er. Det vil si at jeg får en svær bygning nesten inntil gjerdet mitt, og jeg selv har huset nesten inntil gjerdet.

Jeg har enda ikke fått nabovarsel, men saken omtales i media og jeg leser saksdokumenter på nettet. Vedtatt i kommunestyret nå i mars. Riving av gymsal starer 1. september. Hvilke rettigheter har jeg, og hvor mye kan jeg protestere når jeg ikke har råd til advokat hjelp? Denne gymsalen kommer til å dekke all sol til eiendommen min fram til kl. 14:15 tenker jeg. Jeg hører allerede litt støy fra gymsalen og jeg regner med at det kommer til å bli mer når denne store salen kommer.

Hva gjør jeg for å stoppe dette? Kan jeg gjøre noe? Kan jeg kreve erstatning eller støyskjerming?

Les mer

Utkastelse – strenge krav til utkastelse av bolig

Publisert: 19.08.2015

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Styret kan kaste ut beboere som bryter reglene. Utkastelse krever at det er snakk om vesentlig mislighold, og bevisbyrden er streng.

Les mer