Nabokrangel

Ny garasje hindrer snøfjerning fra nabotomt

Publisert: 16.11.2018

Jeg lurer på hvordan det stiller seg med snøbrøyting, når BoligPartner har bygget et leilighetskompleks og garasjebygg bare en meter fra privat tomt? Har i over tyve år brøytet snøen over gjerdet og ut i skogen, men nå er det bygget et garasjebygg hvor baksiden av garasjen er langs med hele gjerdet noe som gjør det umulig og bli kvitt snøen fra min eiendom. Kan jeg kreve at kommunen kjører vekk snøen, så lenge de har godkjent bygging så nært, eller kan jeg legge snøen etter garasjeveggen?

Les mer

Rett til drift av anlegg

Publisert: 16.11.2018

En liten grend som har opparbeidet nytt VA ved å bruke samvirkeforetak som organisasjonsform. I ettertid har en nabo saksøkt dette SA som nå har gjeld (anlegget er ferdig). Vi har selvfølgelig måtte svare søksmålet. Spørsmålet er om SA isåfall skulle tape et slikt søksmål, og SA ikke får inn noen ny kapital fra andelseierne og det da går konkurs. Vil saksøker da kunne overta anlegget med mulighet å kunne innkreve avgift for fortsatt bruk? Anlegget er ment overdratt til kommunen når økonomien er i orden.

Les mer

Nabo nekter bruk av vei

Publisert: 02.11.2018

Har kjøpt hyttetomt med tinglyst vegrett over g.nr. 7, b.nr.20 (grunneiers eiendom). To naboer har kostet en vegstubb (ca 30 m.) over grunneiers eiendom. Denne går rett forbi vår tomt og er naturlig at vi bruker. Hyttenaboene hevder det er deres private veg og ønsker ikke at vi benytter den. Vi har tilbudt oss å spleise på kostnadene, noe de ikke ønsker. Kan de nekte oss så lenge grunneier gir oss lov til å bruke den? Grunneier har ingen særavtale med disse to ang. denne vegstubben.

Les mer

Nabo krever hevd på eiendom

Publisert: 01.11.2018

Jeg kjøpte hus for 10 år siden, og plutselig sender nabo meg hevd på min eiendom. Grensene er tinglyst og regnes dermed som kjent, ut fra dette er det ikke mulig å påberope seg hevd. Det ble holdt kartforretning for grensejustering mellom nåværende eier av gnr/bnr A og daværende eier av vårt gnr/bnr B den 3.07.2008. Grensejusteringen ble tinglyst den 20.08.2008. Stemmer det at nabo kan IKKE hevde fordi han var deltaker i kartforretningen og er dermed fullt innforstått med eierforholdene?

Les mer

Port forhindrer rygging på eiendom

Publisert: 26.10.2018

Vi har landsted avdelt fra et gårdsbruk og tillatelse til bruk av avkjørsel og veirett. For å komme til huset kjører vi på en liten gårdsvei opp fra en privat vei. Denne gårdsveien er parallelt med vårt gjerde, ca 5-7 meter unna. Denne gårdsveien går forbi vår tomt og ender i et jorde. Eier av gården har satt opp en port og et gjerde helt inntil vår port for å utvide jordet. Dette vanskeliggjør rygging ut av vår tomt. Er dette lov? Hva regnes som tilstrekkelig plass for oss?

Les mer

Naboen krever bruksrett til eiendom

Publisert: 26.10.2018

Kjøpte hus for 10 år siden, og var veldig glad å bo i det. Men plutselig det kom brev fra nabo, som sier at han vil hevde på min eiendom fordi han brukte den i 40 år etter avtale med sin svigerfar. Men det noe tull. Nabo bruker ikke den delen av eiendom.

Som dere vet, alle boligkjøp tinglyses, og alt hevd er umulig fordi grenser over eiendom er klare. Så nabo vet at han eier/eide ikke del av min eiendom. § 4. Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje.

Les mer

Erstatning etter at nabo hugget ned trær

Publisert: 24.10.2018

I sommer hugget naboen 15 trær på min eiendom uten å spørre eller varsle. Jeg var bortreist da det skjedde. Kan jeg kreve erstatning i tillegg til å kreve beplantning?

Les mer

Naboen vil at garasje skal rives

Publisert: 12.10.2018

Vi har bodd 17 år i et hus hvor vår garasje står på tomtegrensen til naboen. Nå vil de ha den fjernet. Deres hus ligger på en tomt som er skilt ut fra vår etter at garasjen vår er bygget, så tomten er skilt ut for nærme vår garasje. Hva er reglene for slikt?

Les mer

Hvem skal betale for sikring av fjellvegg?

Publisert: 03.10.2018

Huset mitt ligger ca 4 meter over naboens og det er en loddrett fjellvegg som skiller. Mitt hus ble bygget noen år før naboens, og da det ble sprengt ut til tomt ble det sprengt for langt inn mot min tomt. Fjellveggen ble i sin tid forskriftsmessig sikret, men nå mener den nye eieren at dette arbeidet ikke er godt nok og at stein som kan rase, løsner fra under min tomt. Hvem skal ta utgiften ved en evt befaring og ny sikring av veggen?

Les mer

Stanse omgjøring fra næringslokale til bolig

Publisert: 27.09.2018

Boligsameie med 8 eierseksjoner fra 1985. Seksjon nr.1 som er en forretnings/disp-seksjon på 72 m2. er nå søkt omgjort fra nærings til boligformål. Dette er en lav 1. etg. med store åpne forretningsvindu mot gate. Tidligere galleri. Alle seksjonseiere, bortsett fra eier av sek.nr. 1, er imot dette. Vi har fått nabovarsel, via arkitekt, med ny planløsning av lokalet, og forslag til nye like store, men oppdelte, vinduer (luftemulighet). Vi har klaget på dette. Fasadeendring. God sak for oss?

Les mer
1 2 3 7