Naboer

Krangel om vannledning på hyttetomt

Publisert: 27.06.2017

Naboene mine har lagt en vannledning over min fritidseiendom (ca 140 meter). Jeg ønsker ikke å knytte meg på denne ledningen, men ønsker en tidsreservasjon for fremtidige eiere (hvis det er ønskelig for deres del å knytte seg til) samt et akseptabelt påkoblingsbeløp. Jeg har foreslått en sum som tilsvarer halvparten av det beløpet de andre som er påkoblet ledningen har betalt og som ikke har avgitt grunn. Er det rimelig å forlange dette for grunnavståelse? Naboene nekter, vi har ingen avtale.

Les mer

Rettigheter til sti

Publisert: 25.06.2017

Jag har kjøpt en hytta nydligen og har en hytta 50 meter bak mig og en ca 15 meter bredvid min. Vi har en felles sti som ligger på min eiendomsgrense som tidligere eier byggt, og hyttan bak mig har tinglyst på stien og veirett, men den bredvid har ikke noe av dette og dem har tidligare brukt en gammal sti som gick mellom våra hyttor som ligger på kommunal mark, men di sluttade bruka den efter min hytta byggde ny sti på vår mark. Nabohytta er nå til salg og kan jag neka di at bruka den?

Les mer

Støy i borettslag

Publisert: 16.06.2017

Vi bor i en leilighet i borettslag i Skien. Vi har bodd til nåværende adresse siden desember 2000. Alt var greit inntil ny person flyttet under oss i september 2014, og siden vi har hatt bare støy og tull og tøys på natten! Klager er sendt til styret, men de mener at det er bare oss som hører henne og det er ikke noe de kan gjøre! Vi har politianmeldelse på henne og vi har tatt kontakt med Konfliktrådet, men hun vil ikke møte opp! Styret leder sier vi bare må flytte.

Les mer

Ansvar for vedlikehold av privat vei

Publisert: 09.06.2017

Eier en stor eiendom med vei til 3 hus lenger inn som er på min tomt. 1 av naboene maser hele tiden om hvem som skal betale for vedlikehold enda jeg sier at jeg eier veien og han kun er bruker. Han mener at naboer som grenser med skog inntil skal betale. Disse bruker jo ikke veien. Han legger seg oppi alt som har med dette å gjøre og bestemmer når og hva som må gjøres. Veien er på min eiendom og jeg vedlikeholder og de andre bare betaler inn et fast beløp når vi trenger det til veivedlikehold. Er det noen lov som tilsier at de må betale meg for å bruke min vei når denne er min tomt.

Les mer

Vedlikehold av vei med veirett

Publisert: 24.04.2017

Vi kjøpte et hus fra kommunen hvor det blitt tinglyst veirett for naboen over tomten vårt. I tinglysing står det at det gis veirett til seksjon nr. 2 for å komme opp til seksjon nr. 2, samtidig ble det tinglyst delt vedlikeholdsplikt. Problemet er at naboen bryr seg svært lite om dette og han får ordentlig med besøk som kjører opp og ned. Noe smarte tips til oss? Liker ikke krangel, men her blir eiendelene våre ødelagt.

Les mer

Klage på bygg som skygger for solen

Publisert: 24.04.2017

Jeg bor i en enebolig i i min kommune. Har nabo på to sider (private) en skole på to sider. Foran huset har jeg en fotballbane, ved siden av meg har jeg først en friareal/fjellknaus som jeg setter stor pris på, den er omkranset av min tomt, en svømmehall og en liten gymsal og fotballbanen. Nå har kommunen bestemt å rive gymsalen og bygge stor idrettshall der hvor friarealet er. Det vil si at jeg får en svær bygning nesten inntil gjerdet mitt, og jeg selv har huset nesten inntil gjerdet.

Jeg har enda ikke fått nabovarsel, men saken omtales i media og jeg leser saksdokumenter på nettet. Vedtatt i kommunestyret nå i mars. Riving av gymsal starer 1. september. Hvilke rettigheter har jeg, og hvor mye kan jeg protestere når jeg ikke har råd til advokat hjelp? Denne gymsalen kommer til å dekke all sol til eiendommen min fram til kl. 14:15 tenker jeg. Jeg hører allerede litt støy fra gymsalen og jeg regner med at det kommer til å bli mer når denne store salen kommer.

Hva gjør jeg for å stoppe dette? Kan jeg gjøre noe? Kan jeg kreve erstatning eller støyskjerming?

Les mer

Sprengning har ødelagt fjellbrønn

Publisert: 27.09.2016

I forbindelse med med bygging av ny hytte på nabotomt (ikke direkte grense) her det blitt utført omfattende utsprenging av tomten. Vi har nå oppdaget at vår fjellbrønn er ødelagt, slik at den ikke holder på vannet. Er dette noe entrepenør/sprenger er ansvarlig for?

Les mer

Eiendom uten veirett

Publisert: 27.09.2016

Kjøpte hus i 2002 som sto på festa grunn. Kjøpte i den tro at alle hus hadde en veirett. Utfester viser seg å ha solgt veien til huset til naboen. Vi tok kontakt med advokat, slik at vi kjøpte veien tilbake. Den står tinglyst på meg. Kostet oss 250.000.-

Kan han kreve noe som helst for denne festetomten? Den kjøpte veien er den eneste tilkomst til tomten. Finnes det en beregningsmal for en verdi av en tomt uten ankomst til tomten fra alle fire sider? 

Les mer

Ny nabobolig bygges uten nabovarsel

Publisert: 27.09.2016

Vi kjøpte hus med overtagelse i januar 2016. Nå i sommer startet utbygging av et nytt hus like ved vårt hus uten at vi har fått nabovarsel. Utbygger sier at nabovarsel var godkjent av tidligere eier, men dette var ikke oppgitt i vårt prospekt eller selgers egenerklæring. Jeg har i dag vært i kontakt med Trondheim kommune som har send meg nabovarselet. Det er signert av tidligere eier 7/1-15, altså et år før vi overtok boligen. Jeg har nå kontaktet megler og lagt ved nabovarslet. Hvilke rettigheter har vi som kjøpere?

Les mer

Verksted i borettslag

Publisert: 16.08.2016

Vi bor i et borettslag hvor utbygger har en utskilt næringsdel i etg som han planlegger å leie ut til et firma som skal bruke det til verksted/aktivitetssenter. Her skal det repareres sykler/ mopeder/ gressklippere bl.a. Vi synes ikke dette passer inn i samme bygn som borettslaget.

Det er en leilighet rett over og en ved siden av som blir særlig utsatt for bråk/lyd og forurensning. Hva slags krav stilles det til verksted? For å nevne det er det en syk , sengeliggende dame i leil ved siden av. Synes som sagt dette er uakseptabelt.

Les mer