Naboer

Kan medeiere av privat vei påvirke byggesøknadens behandling?

Publisert: 08.05.2018

Er i en byggesaksprosess. Bor på en privat vei. Kan naboer som er medeiere av vei påvirke byggesøknadens behandling? Kan naboer nekte bruk av veien til tung byggetrafikk og evt trafikk fra nye naboer?

Les mer

Lov med to adkomster til boligeiendom?

Publisert: 08.05.2018

Vi har en nabo som har adkomstrett over vår eiendom til sin garasje. Før naboen kjøpte huset så søkte de forrige eierne om en ny adkomstrett til sin eiendom (gjennom sin egen port) og fikk det, men de nye naboene fortsetter å bruke vår vei til å komme seg til sin garasje. Er det lov å ha to adkomster til sin eiendom? Er det vanskelig å avskaffe adkomstretten til naboen?

Les mer

Vil at nabo skal opparbeide ny vei

Publisert: 08.05.2018

Vår privatvei, fra fylkesveien inn til to naboeiendommer går gjennom vårt gårdstun (småbruk). Veirett for nabo er ikke tinglyst. Vi vil ikke ha gjennomkjøring på gårdstunet, og vil tilby naboene noe av vår tomt gratis slik at de kan opparbeide ny vei. Ca 200 og betales av naboen selv. Så lenge vi tilbyr dette, kan vi kreve at de opparbeider ny vei? Deres bruk over tunet er stor ulempe for oss og mye slitasje på vei og tun. Hva sier loven?

Les mer

Må endring av bygning godkjennes av naboene?

Publisert: 03.05.2018

Jeg bor i et rekkehus og har følgende servitutt på eiendommen: "Det må ikke foretas utvendige forandringer på noen av boligene eller føres opp andre hus på tomtene uten at de øvrige eierne er varslet." Hvordan skal denne servitutten tolkes i forbindelse med oppføring av "Sanner-bua"? Er det fritt fram å bygge hva man vil, eller må bygningen godkjennes av naboene?

Les mer

Godkjennig for å asfaltere over felleseie

Publisert: 03.05.2018

Under en liten del av min tomt går det en privat felles vannledning som eies av fem andre naboer. Jeg planlegger å fylle opp for å anlegge asfaltert vei over denne vannledningen. Må jeg ha godkjenning fra eierne av vannledningen før jeg setter i gang?

Les mer

Klage til kommunen om nedslitt eiendom?

Publisert: 03.05.2018

Har et betongbygg på to etasjer (vært flere små leiligheter) som nærmeste nabo til meg og noen til. Det har forfalt over 15 år, er nedsarvet, søppel ligger rundt, det er vannskader, knuste dører og vinduer står åpne og knust. Det er fri tilgang til dem som vil og er farlig. Må til total ombygging om det skal benyttes. Blir ikke tatt vare på i det hele tatt. Hva kan jeg og vi som naboer gjøre? Klage til kommunen? Kan man benytte seg av plan og byggnigslov for å tvinge fram at noe blir gjort?

Les mer

Nabo vil politianmelde for ulovlig parkering

Publisert: 24.04.2018

Vår eiendom har en tinglyst veirett over naboeiendommen. I servituttet står det «xx eiendom skal ha rett til vei over xx eiendom». Frem til nå har dette vært problemfritt. Vi har vedlikeholdt veien og benyttet den innerste delen, i grensen mellom eiendommene, til å parkere en bil. Dette har skjedd slik at det ikke er til hinder for naboene, og de har ikke selv mulighet til å bruke arealet uten å blokkere for oss. Nye eiere ønsker nå å politianmelde oss for ulovlig parkering, er dette lov?

Les mer

Vil protestere mot utbyggingsplaner i nabolaget

Publisert: 25.03.2018

Eier enebolig i et boligfelt med felles garasje, felles uteområde/parkering og felles innkjørsel til alle husene. Utbygger har nå kjøpt enkelte av eneboligene på feltet (ca 50 %), og uttaler at ham kommer til å be om omregulering av boligfeltet slik at han i fremtiden kan bygge leiligheter på hele området. Utbygger påpeker at de kommer til å bare bygge rundt oss hvis vi ikke selger til dem. Hvilke rettigheter og lovverk har vi på vår side for ikke å bli overkjørt i en slik situasjon?

Les mer

Kreve hevd på veirett?

Publisert: 21.03.2018

For ca 40 år siden bygde far og 2 av hans brødre veg over naboeiendom som de har fått skriftlig lov til. Men i det tinglyste skrivet som ble laget ble det i siste liten av nabo påført at veg retten kun skal gjelde for far/hans brødre m/ kone og barn. Dvs at det står ikke på våres gr og bnr. Vi er nå 5 etterkommere (barn) som bruker vegen. Har vi hevd på veg rett med tanke fremtiden? Kan vi evt selge våres eiendommer med varig veg rett?

Les mer

Gjentatt bråk fra naboer

Publisert: 19.03.2018

Sameie på Grünerløkka, vilter festing. Jeg klager aldri før etter midnatt. Mange fester fra midnatt til 06.30. Har daterte audio/videoopptak av alle. Ofte fulle eiere og gjester, orker ikke lenger belastningen med å si fra selv. Har måttet rømme/finne alternativ overnatting. Husordensregler spesifiserer at krav om fravikelse skal skje ved gjentatte tilfeller. Men HVOR mange? Og HVA er foreldelsesfristen? Kyniske utleiere som ikke bor her selv er styremedlemmer.

Les mer
1 2 3 9