Naboer

Ny eier vil fjerne veirett

Publisert: 07.12.2018

Jeg kjøpte i 93 en bolig som ble fradelt en større eiendom. Ankomstveien til denne boligen går over denne eiendommen + at den også går over annen eiendom også fradelt samme eiendom som min. Jeg har ikke lykkes med å finne noen tinglyst vegrett til min eiendom, og så langt har dette heller ikke vært noe problem. Nå har derimot neste generasjon tatt over sistnevnte eiendom og den nye eieren ønsker å stenge veien. Hva gjør jeg?

Les mer

Støy fra datalagringsanlegg

Publisert: 07.12.2018

Gamle foreldre som har en fin hytte som var i LNF-område. Kommune omregulerer og tillater bygging av massivt anlegg for datalagring i tomtegrensen. Mine foreldre har vært imøtekommende til utbyggingen, men ser nå at hytten er blitt ubrukelig pga, støy, lys, anleggstrafikk og vanskelig adkomst hvor tidligere vei er ødelagt. Det er 3 års frist for å kreve erstatning eller innløsning. Hvordan går man frem for å kreve innløsning? Og til hvem skal den stiles?

Les mer

Nabo har installert sjenerende varmepumpe

Publisert: 23.11.2018

Jeg bor i 2-mannsbolig, hvor terrassen min ligger vegg i vegg med naboen. Naboen har 3 frie vegger, men han gikk på min terrasse når jeg var på ferie og monterte varmepumpe over mitt tak på terrassen. (Har gjennomsiktig plast tak over ca halve terrassen). Så nå sitter jeg og ser på et stygt hvitt rør som kommer ut på veggen og ute delen som er plassert over der jeg sitter ute vibrerer og lager lyd så hele ute plassen min har mistet all sin sjarm. Er dette lovlig? Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Uenighet rundt bygging av garasje

Publisert: 23.11.2018

Eiere til naboeiendommen min har veirett over min eiendom. Veien er ikke bygd, og tinglysningen er fra 2002. Min eiendom er bebygd med hus og et eldre fjøs. I tinglysningen er det ikke tegnet inn vei, og jeg lurer på hvilke regler som gjelder her? Jeg ønsker å bygge garasje og plasseringen avhenger av dette. De som har veirett sier de vil se hva som passer dem best? Hva med hva som passer meg best?

Les mer

Nabo nekter å betale for vedlikehold av vei

Publisert: 23.11.2018

Vi er et lite veilag som drifter en privat vei. Vi har nå fått en ny nabo som renoverer et gammelt hus. Han nekter å betale sin del av helt nødvendig vedlikehold av veien samt at han sliter unormalt mye på veien med sine anleggsmaskiner. Hva kan vi gjøre for å innkreve betaling og hva kan vi gjøre hvis han ikke betaler?

Les mer

Ny garasje hindrer snøfjerning fra nabotomt

Publisert: 16.11.2018

Jeg lurer på hvordan det stiller seg med snøbrøyting, når BoligPartner har bygget et leilighetskompleks og garasjebygg bare en meter fra privat tomt? Har i over tyve år brøytet snøen over gjerdet og ut i skogen, men nå er det bygget et garasjebygg hvor baksiden av garasjen er langs med hele gjerdet noe som gjør det umulig og bli kvitt snøen fra min eiendom. Kan jeg kreve at kommunen kjører vekk snøen, så lenge de har godkjent bygging så nært, eller kan jeg legge snøen etter garasjeveggen?

Les mer

Rett til drift av anlegg

Publisert: 16.11.2018

En liten grend som har opparbeidet nytt VA ved å bruke samvirkeforetak som organisasjonsform. I ettertid har en nabo saksøkt dette SA som nå har gjeld (anlegget er ferdig). Vi har selvfølgelig måtte svare søksmålet. Spørsmålet er om SA isåfall skulle tape et slikt søksmål, og SA ikke får inn noen ny kapital fra andelseierne og det da går konkurs. Vil saksøker da kunne overta anlegget med mulighet å kunne innkreve avgift for fortsatt bruk? Anlegget er ment overdratt til kommunen når økonomien er i orden.

Les mer

Nabo nekter bruk av vei

Publisert: 02.11.2018

Har kjøpt hyttetomt med tinglyst vegrett over g.nr. 7, b.nr.20 (grunneiers eiendom). To naboer har kostet en vegstubb (ca 30 m.) over grunneiers eiendom. Denne går rett forbi vår tomt og er naturlig at vi bruker. Hyttenaboene hevder det er deres private veg og ønsker ikke at vi benytter den. Vi har tilbudt oss å spleise på kostnadene, noe de ikke ønsker. Kan de nekte oss så lenge grunneier gir oss lov til å bruke den? Grunneier har ingen særavtale med disse to ang. denne vegstubben.

Les mer

Nabo krever hevd på eiendom

Publisert: 01.11.2018

Jeg kjøpte hus for 10 år siden, og plutselig sender nabo meg hevd på min eiendom. Grensene er tinglyst og regnes dermed som kjent, ut fra dette er det ikke mulig å påberope seg hevd. Det ble holdt kartforretning for grensejustering mellom nåværende eier av gnr/bnr A og daværende eier av vårt gnr/bnr B den 3.07.2008. Grensejusteringen ble tinglyst den 20.08.2008. Stemmer det at nabo kan IKKE hevde fordi han var deltaker i kartforretningen og er dermed fullt innforstått med eierforholdene?

Les mer

Grunneier krever korrigering av veibredde

Publisert: 01.11.2018

Vi har hatt adkomst til vår hytte via en gammel kjerrevei/sti, der det ikke har vært mulig å kjøre bil. Vi har likevel tinglyst veirett fra mange år tilbake. Ifm. legging av VA i denne traseen, ble det sprengt grøft til frostfri dybde, som er fylt igjen og planert ut. Det er nå en bred sti eller smal vei med grus, som enkelte biler vil kunne kjøre på. Vi har mottatt et krav om å korrigere bredden til 1 meter. Er det rimelig å kreve at en slik kjerrevei/sti skal være maks 1 meter bred?

Les mer
1 2 3 15