Naboer

Naboen har tatt seg til rette på eiendom

Publisert: 04.08.2020

Vi har kjøpt en bolig fra 1979. Ikke så lenge etter så vi at naboen har tatt seg til rette på vår eiendom. Ca 33 kvm av 460 kvm. Det er ingenting som er tinglyst i forbindelse med dette. Vi har ikke fått beskjed om dette i forbindelse med kjøpet. Har vi noen som helst rett på å få tilbake eiendommen vi har betalt for?

Les mer

Nabo som mobber

Publisert: 22.06.2020

Nabo som mobber. Venninnen min bor i et boligsameie med under 10 beboere. En av naboene har lagt henne for hat og sender henne og resten av sameiet lange mailer der hun klager på hver minste ting hun eller barnet hennes gjør eller ikke gjør. Dette skjer nesten månedlig. Mailene er et sammensurium av sannhet og oppdiktede historier og oppleves som forsøk på karakterdrap. Er dette trakassering eller mobbing? Hvordan kan man hjelpe henne med å sette en stopper for dette?

Les mer

Erstatning for støy fra naboen

Publisert: 08.05.2020

Vi bor i villaområde hvor i natt en nabo (vet ikke hvilket hus) hadde urimelig høy musikk . Vi og barna våknet kl 0600 av støy søndag morgen. Jeg ringte politiet som allerede hadde sendt en bil ditt. Jeg har filmet støyen. Jeg ønsker å saksøke denne naboen da opplevelsen var horribel og jeg skulle på nattevakt denne dagen (barnelege). Spørsmålet: Kan man saksøke og regne med å kunne legge frem krav om erstatning?

Les mer

Ansvarlig for skader ved bruk av badebrygge

Publisert: 08.05.2020

Barna i byggefeltet ønsker å søke Frifond om penger til badebrygge med stupebrett til å ha på vannet ved badestrand i det private byggefeltet. Hvem har ansvar dersom noen skulle skade seg? Vil noen stå erstatningspliktig dersom et barn skulle skade seg på bryggen?

Les mer

Hva kan man gjøre med bråkete nabo?

Publisert: 05.05.2020

Vi er en familie, mannen jobber natt. Vi kjøpte et hus for 6 mnd siden, naboen spiller veldig høy musikk i bilen sin og i hagen på dagtid. Vi snakket med dem, de bråker mer. Vi har sendt nabovarsel, de kom og truet oss og fortsetter å spille i hagen og på tomgang i bilen. Datteren min er nå redd for å leke i hagen eller på trampoline. Vi snakket med politiet, de kom og sa til oss at det bare er vi som klager. De andre naboene klaget ikke, men de bor 300 meter fra. Politiet har ikke snakket med naboene. Hva er løsningen?

Les mer

Kjøpe eiendom med ulovlig takterrasse

Publisert: 29.04.2020

Jeg vurderer å kjøpe en eiendom der man har oppført en takterrasse uten byggetillatelse og nå selger eiendommen til kjøpers risiko "som den er". Boligen ble forøvrig seksjonert opp i 2012 der tegninger av seksjonene, inkludert takterrassen, ble tinglyst av kommunen. Er risikoen stor for at kommunen nå, 8 år senere, vil evt. kreve å rive terrassen? Er det noe vits å søke om byggetillatelse fra kommunen nå i ettertid? Terrassen er vesentlig utifra attraktivitet og verdisetting av boligen.

Les mer

Grunneiers rett til å forby motorferdsel på egen eiendom

Publisert: 10.03.2020

Spørsmål om grunneiers rett til å forby motorferdsel på egen eiendom: Kan jeg som grunneier forby andre folks kjøring i næring på egen eiendom? Tenker anleggsarbeid, landbruksnæring og reindriftsnæring. Vet at politi og redningstjeneste ikke kan nektes.

Les mer

Rett til å kjøpe nabotomt?

Publisert: 27.02.2020

Vår eiendom grenser til en tomt som går ned mot innsjø. Vi er rettighetshavere til denne tomta, reg i kartverket med tinglyst skjøte fra ca 1960. Eiere kan kun bruke tomta som rulleplass for tømmer, noe som ikke har vært aktuelt de siste seksti årene. Vi har bruksrett ellers. Siden tomta har "tilhørt" vår tomt så lenge ønsker vi å kjøpe den, men eierne svarer ikke på vår høflige henvendelse. Har vi noen rettigheter ifm kjøp?

Les mer

Hvem har ansvar for brudd på veirett?

Publisert: 25.02.2020

Miss X har tinglyst veirett for seg på adkomstvei over eiendommen til Miss Y. Nabo Herr&Fru Z parkerer kjøretøy og annet på deler av adkomstvei der det er tinglyst veirett for X (Slik at X ikke kommer frem til seg). Miss X har sendt forliksklage på Herr&Fru Z. Forliksrådet mener at Miss X ikke kan klage på Z, men må klage på grunneier Miss Y. Er det riktig? Alle vet det er Herr&Fru Z som krenker rettigheten?

Les mer

Utbygger krever utbedring av privat vei

Publisert: 11.02.2020

Ang rettigheter i privat vei: Vi bor i en liten privat vei. En nabo har solgt til en utbygger som vil bygge 6 hus der det nå er 1. De krever veien utbedret, men den er i god stand per i dag, med asfalt og varmekabler. Veilaget/naboene ønsker ikke utbyggingen pga bl.a. økningen i bruk og trafikk. Utbygger ønsker også trolig veien utbedret pga anleggsmaskiner. Har en utbygger lov å kreve utbedring av felles privat vei? Kan de pålegge alle brukerne kostnadene for dette samt ta av andres eiendom?

Les mer
1 2 3 13