Naboer

Hytteeier vil sperre vei

Publisert: 19.01.2018

En hytteeier har ved kjøp av eiendommen også fått kjøpe deler av veien i tilknytning til eiendommen av grunneier. Samme hytteeier krever nå å kunne sperre denne veien for gjennomfart til andre hytter som ligger nedenfor. Det går en vei parallelt med nevnte vei som de kan bruke (kun tre eiendommer på rekke skiller de), men denne tilhører en annen grunneier. Ved å sperre nevnte vei vil belastningen på den andre veien øke betraktelig. Er det mulig å kreve hevd eller på annen måte stoppe dette?

Les mer

Utbygger har lagt kabel på min tomt uten å spørre

Publisert: 16.01.2018

Canal Digital/Telenor bygger ut fiber i mitt nabolag. Og i den forbindelse har det blitt lagt kabel i jord over min eiendom, og fram til min nabo. Det har ikke blitt beskjed til meg om dette, selv om naboen min påpekte ovenfor utbygger at det burde gjøres. Til mitt hus har de lagt det i luftstrekk. Kan utbygger ta seg til rette på denne måten? Er det noe regelverk for graving på annen manns eiendom?

Les mer

Krever erstatning etter 1,5 år

Publisert: 04.01.2018

For ett og halvt år siden hadde jeg en bursdagsfest i lokalet. Gjennom kvelden ble toalettet ødelagt. Da eierne kom sa de at det går fint. Og plutselig idag fikk jeg melding om at jeg må betale for toalettet. Jeg har underskrevet kontrakt med dem at vi skal dekke skader, men det var nesten 2 år siden. Er det ennå gyldig og må jeg betale?

Les mer

Naboens vedbu medfører ulempe

Publisert: 04.12.2017

Jeg bor i en tomannsbolig der vi har hver vår seksjon og ellers er det fellesareal. Jeg bor i andre etasje. Min nabo som bor i første etasje har bygget en vedbu inntil vegg på fellesareal og har fastmontert et partytelt på sin seksjon inntil vegg. Dette gjør at jeg får problemer med stigeoppsett for vedlikehold av min etasje. Jeg har prøvd å snakke med naboen om dette, men til liten nytte. Hvilke rettigheter har jeg hva gjelder avstand fra vegg og så videre?

Les mer

Naboen har sendt krav om reparasjon av garasje

Publisert: 01.12.2017

Jeg bestilt byggefirma for å bygge tilbygg. Byggefirma bestilte et transportfirma, som var uheldig og knakk noe på nabogarasjen. Jeg tok kontakt med transportfirma og de bekreftet at de tar ansvar, og etter 5 dager har transportfirmaet fikset nabogarasjen. Etter det fikk jeg brev fra nabo. Han mener at jeg også må fikse noen råtne planker på garasjen fordi han mener at disse var skadet også. Disse råtne plankene var slik i mange år. Jeg har ikke skadet noe, så hvorfor nabo krever noe av meg?

Les mer

Nabobarna leker på felles vei

Publisert: 01.12.2017

Vår nabo har tinglyst adkomst over vår eiendom. Hva vil dette si, og hvilket bruksomfang snakker vi om? Naboen benytter denne veien som lekeplass og akebakke til barna, noe vi synes er ganske plagsomt da denne veien ligger 3,5-4 meter fra vår fasade. I tillegg mener han at han eier halve veien.

Les mer

Nabo vil ha betalt for måking

Publisert: 22.11.2017

Vi har en nabo som har brøyting på en felles vei på vinteren. Vi flyttet hit for 2 år siden og har ingen avtale med han om noe. Nå krever han en sum jeg ikke syns er verd å betale, og jeg klagde til han. Kan jeg nekte å betale den? Har han noen rett til å kreve penger for noe vi ikke vill ha eller har en avtale på?

Les mer

Kan jeg trekke meg fra en privat avtale?

Publisert: 22.11.2017

Er det mulig å kreve en privat inngått avtale ugyldig? Jeg har signert en privat avtale med eier av nabotomten om påfylling av hans tomt. I forkant ble det muntlig forklart som en liten justering, men når jeg leser teksten i etterkant ser jeg at det i avtalen ikke er tatt med noe om hvor mye som kan fylles opp. Det mye mas og stress om signering, ikke noen frist og nesten uten betenkningstid. Jeg angrer nå på at jeg signerte og lurer på om det er en angrefrist i slike tilfeller.

Les mer

Nabo gjør endringer på felles vei

Publisert: 18.11.2017

Vi har en tinglyst rett til adkomst over naboeiendom. Retten er gjensidig, de kan bruke vår trapp opp til nærmeste gate, og vi kan gå over deres eiendom trappefritt til gaten nedenfor eiendommene. Veien har kun vært brukt til gang/sykkel i nyere tid. Naboen har gjort anleggsarbeid som etablerer en nivåforskjell og vil anlegge to trinn på veien. Vi mener det tar fra oss muligheter ved behov for for eks rullestol, og også er en ulempe for sykkelatkomst. Hva er vår rett?

Les mer

Sti og parkering rasert av naboens beitende dyr

Publisert: 09.11.2017

Jeg har kjøpt en hytte der det ligger ved en tinglysing på 2 parkeringsplasser og gangsti til hytten. Hva kan jeg se på som en parkeringsplass og en gangsti? Eier av parkeringsplass og stien bruker området som kubeite. Der både stien og parkeringsplassen er rasert. Eier er arrogant og hoven, og vanskelig å ha med å gjøre. Hva kan jeg gjøre og hvem kan jeg kontakte for å få det jeg har krav på i følge tinglysing.

Les mer
1 2 3 6