Naboer

Hvor lenge gjelder bruksrett til vei

Publisert: 22.10.2018

Bruksrett til veg over min tomt. Naboeiendommen har tinglyst bruksrett til vei på min eiendom. Naboen har en direkte utkjørsel til offentlig veg. I de 38 årene vi har bodd her har det ikke vært noen vei eller kjøring over vår tomt. Gjelder bruksretten fortsatt?

Les mer

Rett til bruk av vinterbrøytet vei

Publisert: 22.10.2018

Vi har en hytte på festet tomt og vei eiet av Statsskog. Veien frem til hytten har ikke vært vinterbrøytet tidligere, men de senere årene har velforeningen avtalt vinterbrøyting. Ikke alle hytteeiere er medlemmer i foreningen, og er heller ikke interessert i å betale fast sum for brøyting. Velforeningen hevder at kun hytteeiere som er med på å betale får lov til å bruke veien på vinteren. Kan de nekte andre å kjøre på veien vinterstid? Jeg har foreslått å betale etter bruk av veien vinterstid.

Les mer

Ny vurdering av byggesak i kommune

Publisert: 22.10.2018

Dette dreier seg om en brygge som ble saksbehandlet og godkjent i 2009 av bygningsråd, og også av rådmann i kommunen (noe senere). Nå har eieren av bryggen (en kamerat) fått signal om at byggesaken er oppe til ny vurdering.

Etter fusjonering av kommuner, er det nå en annen kommune som gjennomgår byggesaker. Det kan dreie seg om grenser.

1) Når blir en slik byggesak eventuelt foreldet? 2) Har eieren grunn til å engste seg, når han har dokumenter på at byggesaken er godkjent?

Les mer

Beholde adkomst til hytta

Publisert: 15.10.2018

Jeg har for et par år siden overtatt familiehytta ved sjøen som er utskilt fra garden der min mor er født. Vi tilbrakte alle somrene der hos bestefar før mine foreldre for 60 år siden fikk kjøpe hønsehuset som vi innredet til sommerbolig. I 1965 ble det revet og ny hytte bygd opp. Adkomsten til hytta og til sjøen har alltid måtte gå gjennom bestefar sin eiendom som min onkel og tante overtok.Tante har sittet i uskifta bo og er nå død. Arvingene skal selge. Kan jeg bli nekta adkomst av de nye?

Les mer

Naboen vil at garasje skal rives

Publisert: 12.10.2018

Vi har bodd 17 år i et hus hvor vår garasje står på tomtegrensen til naboen. Nå vil de ha den fjernet. Deres hus ligger på en tomt som er skilt ut fra vår etter at garasjen vår er bygget, så tomten er skilt ut for nærme vår garasje. Hva er reglene for slikt?

Les mer

Hvem skal betale for sikring av fjellvegg?

Publisert: 03.10.2018

Huset mitt ligger ca 4 meter over naboens og det er en loddrett fjellvegg som skiller. Mitt hus ble bygget noen år før naboens, og da det ble sprengt ut til tomt ble det sprengt for langt inn mot min tomt. Fjellveggen ble i sin tid forskriftsmessig sikret, men nå mener den nye eieren at dette arbeidet ikke er godt nok og at stein som kan rase, løsner fra under min tomt. Hvem skal ta utgiften ved en evt befaring og ny sikring av veggen?

Les mer

Kommunen har bygget på bestemors tomt

Publisert: 03.10.2018

Min bestemor har arvet veldig masse eiendom i sin bostedskommune fra sin far. Her har kommunen opp gjennom årene laget vannverk på hennes tomt, satt opp pumpe til kloakk, laget kai og småbåthavn osv. Alt dette er spredd på forskjellige steder. De har aldri spurt om lov eller kjøpt/leid tomt hos henne. På kommunekartet kan man tydelig se at eiendommene tilhører henne. Har hun noen rettigheter her?

Les mer

Stanse omgjøring fra næringslokale til bolig

Publisert: 27.09.2018

Boligsameie med 8 eierseksjoner fra 1985. Seksjon nr.1 som er en forretnings/disp-seksjon på 72 m2. er nå søkt omgjort fra nærings til boligformål. Dette er en lav 1. etg. med store åpne forretningsvindu mot gate. Tidligere galleri. Alle seksjonseiere, bortsett fra eier av sek.nr. 1, er imot dette. Vi har fått nabovarsel, via arkitekt, med ny planløsning av lokalet, og forslag til nye like store, men oppdelte, vinduer (luftemulighet). Vi har klaget på dette. Fasadeendring. God sak for oss?

Les mer

Nabo nekter påkobling til offentlig avløp

Publisert: 27.09.2018

Skal bygge om hytte til bolig i område regulert til bolig. Nabo nekter å signere avtale om at jeg påkobler til offentlig avløp, og ledningen ligger i hennes ubrukte jorde, ca 6 m fra min hytte. Kan hun nekte meg å koble på og dermed hindre min bygging på lovlig tomt? Kommunen forlanger signatur samt tinglysing. Jfr plan- og bygningsloven 27, 2.ledd, som gir rom for skjønn, men kommunen står på sitt og jeg får ikke gjort noe. Trenger advokat for å komme videre i saken etter råd fra kommunen.

Les mer

Ansvar for utbedring av vei

Publisert: 20.09.2018

Jeg eier en skogteig og eier også veien til hytten vi har der. Nabo som kjøpte hyttetomt fra vår eiendom har rett til å bruke vår vei mot å ha vedlikeholdsansvaret på den. Ukjente uvedkommende har i sommer kjørt og skadet veien, og nabo mener han ikke har ansvaret ut fra behov for "reparasjon" og ikke "vedlikehold" som han mener jeg som eier må ta ansvar for. Er ikke reparasjon en del av vedlikehold? Og er det ikke uvesentlig hva som var grunnen til at veien ble skadet, feks som følge av uvær?

Les mer
1 2 3 14