Naboer

Har nabo brukshevd på adkomst fra min eiendom?

Publisert: 31.08.2017

Vi er et sameie på 5 hus med felles garasje og en plass foran. Naboen går inn fra denne plassen inn til sin eiendom fordi det er en snarvei for han. Han har gjort dette i mer enn 20 år. Har han da brukshevd på denne adkomsten?

Les mer

Nabo med gangrett på eiendom

Publisert: 31.08.2017

Naboen har gangrett på et stykke av eiendommen vår. Betyr dette at vi ikke kan gjøre som vi vil med det stykket som han har gangrett på? Vi vil selvsagt ikke gjøre det vanskelig for ham å gå der, men slik det er nå er det hverken pent å se på eller brukenes til noe.

Les mer

Veirett til tomt ved motorvei

Publisert: 29.08.2017

Min familie eier en tomt på ca 10 mål i Bergen. Lurer på hva vi har rett på når det kommer til veirett. Per i dag er eneste veien som går til tomten motorvei og eventuelt parkering på veiskulderen. Vi har hatt lyst å selge denne tomten, å lurer da på hvilken rettigheter vi har når det kommer til veirett og ankomst?

Les mer

Naboens trær skygger for solen

Publisert: 03.08.2017

Vi har kjøpt oss en nyoppført enebolig. Naboen bak oss har veldig høye trær. Vi har snakket med naboen om at vi ønsker at han tar tuppene av de høyeste trær som grenser til oss da disse dekker solen etter kl 16 og det blåser inn mye løv og kvister. Det er ikke snakk om å hogge ned trær. Naboen nekter da han er sint fordi det har kommet opp nye boliger og sier at vi ikke har rettighet til sol hele dagen, at det burde være nok med sol fra morgen til 16. Hva kan vi gjøre her? Og hva gjelder?

Les mer

Krangel om vannledning på hyttetomt

Publisert: 27.06.2017

Naboene mine har lagt en vannledning over min fritidseiendom (ca 140 meter). Jeg ønsker ikke å knytte meg på denne ledningen, men ønsker en tidsreservasjon for fremtidige eiere (hvis det er ønskelig for deres del å knytte seg til) samt et akseptabelt påkoblingsbeløp. Jeg har foreslått en sum som tilsvarer halvparten av det beløpet de andre som er påkoblet ledningen har betalt og som ikke har avgitt grunn. Er det rimelig å forlange dette for grunnavståelse? Naboene nekter, vi har ingen avtale.

Les mer

Rettigheter til sti

Publisert: 25.06.2017

Jag har kjøpt en hytta nydligen og har en hytta 50 meter bak mig og en ca 15 meter bredvid min. Vi har en felles sti som ligger på min eiendomsgrense som tidligere eier byggt, og hyttan bak mig har tinglyst på stien og veirett, men den bredvid har ikke noe av dette og dem har tidligare brukt en gammal sti som gick mellom våra hyttor som ligger på kommunal mark, men di sluttade bruka den efter min hytta byggde ny sti på vår mark. Nabohytta er nå til salg og kan jag neka di at bruka den?

Les mer

Støy i borettslag

Publisert: 16.06.2017

Vi bor i en leilighet i borettslag i Skien. Vi har bodd til nåværende adresse siden desember 2000. Alt var greit inntil ny person flyttet under oss i september 2014, og siden vi har hatt bare støy og tull og tøys på natten! Klager er sendt til styret, men de mener at det er bare oss som hører henne og det er ikke noe de kan gjøre! Vi har politianmeldelse på henne og vi har tatt kontakt med Konfliktrådet, men hun vil ikke møte opp! Styret leder sier vi bare må flytte.

Les mer

Ansvar for vedlikehold av privat vei

Publisert: 09.06.2017

Eier en stor eiendom med vei til 3 hus lenger inn som er på min tomt. 1 av naboene maser hele tiden om hvem som skal betale for vedlikehold enda jeg sier at jeg eier veien og han kun er bruker. Han mener at naboer som grenser med skog inntil skal betale. Disse bruker jo ikke veien. Han legger seg oppi alt som har med dette å gjøre og bestemmer når og hva som må gjøres. Veien er på min eiendom og jeg vedlikeholder og de andre bare betaler inn et fast beløp når vi trenger det til veivedlikehold. Er det noen lov som tilsier at de må betale meg for å bruke min vei når denne er min tomt.

Les mer

Vedlikehold av vei med veirett

Publisert: 24.04.2017

Vi kjøpte et hus fra kommunen hvor det blitt tinglyst veirett for naboen over tomten vårt. I tinglysing står det at det gis veirett til seksjon nr. 2 for å komme opp til seksjon nr. 2, samtidig ble det tinglyst delt vedlikeholdsplikt. Problemet er at naboen bryr seg svært lite om dette og han får ordentlig med besøk som kjører opp og ned. Noe smarte tips til oss? Liker ikke krangel, men her blir eiendelene våre ødelagt.

Les mer

Klage på bygg som skygger for solen

Publisert: 24.04.2017

Jeg bor i en enebolig i i min kommune. Har nabo på to sider (private) en skole på to sider. Foran huset har jeg en fotballbane, ved siden av meg har jeg først en friareal/fjellknaus som jeg setter stor pris på, den er omkranset av min tomt, en svømmehall og en liten gymsal og fotballbanen. Nå har kommunen bestemt å rive gymsalen og bygge stor idrettshall der hvor friarealet er. Det vil si at jeg får en svær bygning nesten inntil gjerdet mitt, og jeg selv har huset nesten inntil gjerdet.

Jeg har enda ikke fått nabovarsel, men saken omtales i media og jeg leser saksdokumenter på nettet. Vedtatt i kommunestyret nå i mars. Riving av gymsal starer 1. september. Hvilke rettigheter har jeg, og hvor mye kan jeg protestere når jeg ikke har råd til advokat hjelp? Denne gymsalen kommer til å dekke all sol til eiendommen min fram til kl. 14:15 tenker jeg. Jeg hører allerede litt støy fra gymsalen og jeg regner med at det kommer til å bli mer når denne store salen kommer.

Hva gjør jeg for å stoppe dette? Kan jeg gjøre noe? Kan jeg kreve erstatning eller støyskjerming?

Les mer