Naboer

Nabo gjør endringer på felles vei

Publisert: 18.11.2017

Vi har en tinglyst rett til adkomst over naboeiendom. Retten er gjensidig, de kan bruke vår trapp opp til nærmeste gate, og vi kan gå over deres eiendom trappefritt til gaten nedenfor eiendommene. Veien har kun vært brukt til gang/sykkel i nyere tid. Naboen har gjort anleggsarbeid som etablerer en nivåforskjell og vil anlegge to trinn på veien. Vi mener det tar fra oss muligheter ved behov for for eks rullestol, og også er en ulempe for sykkelatkomst. Hva er vår rett?

Les mer

Sti og parkering rasert av naboens beitende dyr

Publisert: 09.11.2017

Jeg har kjøpt en hytte der det ligger ved en tinglysing på 2 parkeringsplasser og gangsti til hytten. Hva kan jeg se på som en parkeringsplass og en gangsti? Eier av parkeringsplass og stien bruker området som kubeite. Der både stien og parkeringsplassen er rasert. Eier er arrogant og hoven, og vanskelig å ha med å gjøre. Hva kan jeg gjøre og hvem kan jeg kontakte for å få det jeg har krav på i følge tinglysing.

Les mer

Gammel avtale om veirett som ikke er tinglyst

Publisert: 09.11.2017

Er en 20 år gammel skriftlig avtale angående rett til å benytte vår private vei gyldig, når den ble inngått mellom selger av vår eiendom og en annen nabo uten vår viten.

Avtalen ble inngått i perioden mellom kontraktsunderskrivelse og utstedelse av skjøte. Avtalen er ikke tinglyst. Naboen har aldri benyttet vår private vei, men en utbygger som nå har kjøpt naboeiendommen hevder nå å ha rett til dette.

Les mer

Naboen ønsker å sette opp fem meter høy hekk

Publisert: 30.10.2017

Jeg er i en liten nabotvist med naboen min. Naboen er er et hotell. Jeg kjøpte dette huset for ca. 5 år siden og bygde på det ca. 50 kvm mot hotellets hage. Hotellet har en gammel stil og eieren mener at lysene fra stuen min sjenerer deres hage. De vil nå sette opp busker/trær på mellom fire og fem meter som stenger utsikten fra min stue. Har de lov til å stenge utsikten min?

Les mer

Veirett over annens tomt

Publisert: 30.10.2017

Jeg kjøpte et hus for noen år siden. Da visste jeg at det var ett hus som hadde veirett på privat vei som går igjennom tomten min. Det er flere hus som bruker denne veien, men nå skal det bygges flere boliger. De har fått veirett, men dette er ikke tinglyst. Jeg får høre at jeg eier tomten, men at en annen eier veien, altså asfalten oppå tomten min. Er dette mulig eller lovlig at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, og at det i prinsippet kan komme så mange boliger det bare vil uten mitt samtykke?

Les mer

Nabo lagrer ved på tomtegrensen

Publisert: 27.10.2017

Nabo lagrer flere favn ved langs nabogrensen. Er det regler hvor nærme grensen min for oppbevaring over tid? (hytter og bod =1 m) Det er 3 m avstand mellom balkongen deres og min hekk. Jeg spør fordi nabo har kuttet 2 m vid åpning i min lovlige hekk. Hekken henger ikke over grensen og er 150 cm høy. Veden er lagret 40 cm fra hvor hekken er ødelagt. Det lagres ved overalt på eiendommen deres. Omfanget av all ved + de kutter min hekk får meg til å spørre her om avstand fra min eiendom.

Les mer

Naboen nekter kjøring på felles vei

Publisert: 26.10.2017

Vi bor innerst i en vei som vi har ifølge grunnboken "felles adkomstvei og vedlikehold av" sammen med 3 andre naboer. Veien er smal og bare plass til en bil i bredden. Nærmeste nabo hevder at vi kun har gangrett, noe som vi ikke klarer å finne tinglyst. Er det andre steder vi bør sjekke for tinglyst adkomst rett? Har de lov til å sperre oss inne med sin bil eller nekte oss å bruke deres vei for å komme til vår parkering på egen tomt? Står på egen grunn og ikke i veien for de andre ved parkering

Les mer

Byggevarsel om tomannsbolig på nabotomt

Publisert: 26.10.2017

Eg mottok på et nabovarsel fra en byggherre angående forandring fra en for så vidt vanlig tomannsbolig til en funkis tomannsbolig. Blei veldig overrasket fordi eg har ikkje hørt fra noen om bygging av hus der overhodet. Sist eg hørte noe var da det blei søkt om tomtefradeling og det var i 2012. Er dette noe som er lov? Nybygget ligger 4 meter fra grensen min og mitt hus 4 meter fra.

Les mer

Naboens trær strekker seg over vår terrasse

Publisert: 17.10.2017

Lurer på hva som faktisk gjelder i et eneboligstrøk der nabo har stort tre som har greiner som er blitt så lange at de går over tomtegrense og over terrasse og hustak, som medfører mye dritt i takrenner? Kan man kreve noe?

Les mer

Garasjeanlegg som skygger for solen

Publisert: 13.10.2017

Vi kjøpte leilighet med en solrik veranda for et år siden. Nå har naboene startet med oppføring av garasjeanlegg og det viser seg at vi mister sola hele året på grunn av det. Er dette lov ? Saken er at den byggingen var godkjent før vi flyttet inn. Men å få en 3 meter vegg helt inn til eiendommen visste vi ikke. Kan vi gjøre noe med dette?

Les mer
1 2 3 6