Møte med advokat

Forelegg for doping i posten

Publisert: 27.03.2017

Det er en ukjent som sender dopingmiddel til meg fra utlandet. Jeg vet ikke hvem som har sendt det til meg i posten. Jeg har ikke bestilt det og har ikke kvittering på det.

Så fikk fra jeg forelegg på kr 5000 fra politiet.  Jeg vil ikke vedta forelegget, men jeg er redd for konsekvensene. Hva kan advokaten hjelpe meg med?

Les mer

Advokat krever legejournal

Publisert: 09.11.2016

Jeg sendte et henvendelse til en advokatfirma angående et søksmål som jeg vil gå med mot min hjemkommune på grunn av mangelfull opplæring fra grunnskole. Jeg må søke fri rettshjelp siden jeg ikke har inntekt til å dekke utgifter, og fikk svar fra dem at jeg måtte legge fram "legejournal under vurdering" på at jeg har personskade for å få fri retthjelp! Stemmer dette at jeg må legge fram det?

Les mer

Mekling ved advokat

Publisert: 19.08.2016

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter, og mange har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. En advokat som har fått slik meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen, har rett til å kalle seg sertifisert mekler. I tjenesten Finn advokat kan du lete opp sertifiserte meklere i ditt distrikt. Dette finner du ved å gå til Avansert søk, og velge Sertifisert mekler under Advokatroller.

Les mer

Hvor lang tid tar det å lage lisensavtale?

Publisert: 18.02.2016

Hvor mange timer tar det for en advokat å lage en lisensavtale? Lisensavtalen går på å lisensiere vekk en nettside og dens funksjoner. Nettsiden har innebygd salg/kjøpsmuligheter og fungerer lignende som finn.no. Avtalen skal være mellom et norsk AS (som lisensierer ut) og en engelsk non-profit (som kjøper lisensen) om dette har noe å si.

Les mer

Skattefradrag på advokatutgifter

Publisert: 05.10.2015

Min ektefelle ble saksøkt av tidligere arbeidsgiver i forbindelse med oppstart av nytt selskap i UK. Det kom aldri til rettsak, men ble inngått et "forlik". Konsekvensen var at det nyetablerte selskapet måtte slås konkurs uten av man hadde noen verdier i selskapet. Vi har hatt advokatutgifter på over 250 000 kroner som vi har dekket av egen lomme. Spørsmålet er om vi for 2015 vil kunne gjøre fradrag i skatt på grunn av disse advokatutgiftene? Hvilken dokumentasjon kreves i så fall?

Les mer

Hvordan forberede møtet med advokat?

Publisert: 01.10.2015

Før det første møtet med advokaten bør du ta deg tid til å lage en oversikt over saken din. Da blir det lettere for advokaten å gi deg rask og god hjelp. For deg kan dette også bety penger spart.

Les mer

Advokat – klage på advokat

Publisert: 20.08.2015

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Les mer

Advokatetikk – krav til advokatens etikk

Publisert: 05.08.2015

Advokater arbeider under strenge etiske regler. Alle advokater skal opptre i samsvar med Regler for god advokatskikk.

Les mer

Advokatkostnader – hva koster det å gå til advokat?

Publisert: 01.07.2015

Hva det koster å gå til advokat, varierer svært mye. Bruker du advokat for å sette opp avtaler, vil det som regel koste lite i forhold til hva du senere kan spare ved å unngå konflikter. Saker som ender for retten, krever flere timer og koster tilsvarende mer.

Les mer

Advokat – hva kan jeg forvente av min advokat

Publisert: 01.07.2015

Når du har valgt advokat, ivaretar denne advokaten dine interesser – og bare dine. Advokaten har taushetsplikt, og du kan derfor trygt betro deg. Går du til advokat, kan du forvente en profesjonell rådgiver med stor faglig og praktisk innsikt innenfor sitt felt.

Les mer