Misbruk av bankkort/kredittkort

Kredittkort – mange klager ved misbruk av kredittkort

Publisert: 05.08.2015

De fleste klager på banker og andre finansinstitusjoner gjelder misbruk av kredittkort eller bankkort. Problemet ved kortmisbruk er at det kan være vanskelig å bevise at kortet ditt ble misbrukt. Hvis du ikke når frem med en klage til banken eller kortselskapet, kan du kontakte Finansklagenemnda.

Les mer