Midlertidig ansettelse

Venter på ny kontrakt for midlertidig stilling

Publisert: 06.02.2018

Jeg er fulltidsansatt i en midlertidig stilling. Stillingen går ut om to måneder. Venter på ny kontrakt, har etterspurt dette, siden datoen for ny kontrakt nærmer seg. Finnes det regler for hvor lenge arbeidsgiver kan dra dette ut? Kan han i utgangspunktet vente helt til siste dag med å gi meg ny kontrakt?

Les mer

Fortrinnsrett på utlyste stillinger

Publisert: 05.04.2016

Er en av flere midlertidig ansatte i en bedrift som nylig har lyst ut et begrenset antall stillinger de ønsker å fylle med eksisterende vikarer. Kontraktene til både vikarer og midlertidige går ut 30.04. De nye stillingene er utlyst med startdato 01.04, noe som er gjort for å unngå at de midlertidige vil ha fortrinnsrett til de nye stillingene. Samtlige fortsetter med sine oppgaver ut april, så det naturlige ville vært en startdato 01.05. Kan man lovlig omgå fortrinnsretten på denne måten?

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 15.01.2016

Jeg ble oppsagt i gammel jobb, og på forhandlingsmøtet ble det avtalt 8 mnd med etterlønn og fikk en fin sluttattest. Fikk så jobb som fast vikar i ny bedrift. Jobbet her et halvt år og søkte på en ledig stilling som ble ledig. Jeg ble anbefalt av mine kollegaer i den nye bedriften og som gjerne ville ha meg.

Den nye bedriften hadde tatt kontakt med min forrige bedrift som ikke ville anbefale meg. Så da fikk jeg ingen jobb eller fortsette som vikar. Så nå er mine muligheter ny jobb lik null. Har min tidligere arbeidsgiver noe ansvar?

Les mer

Oppsigelsestid ved engasjement

Publisert: 03.12.2015

Jeg ble i høst oppsagt ifra et arbeid jeg hadde hatt i noen måneder. Jeg hadde ikke kontrakt, men fikk honorar pr. time. Grunnen til oppsigelsen var at dette skolekorpset ikke lengre ønsket å tilby undervisningen som jeg gav, men de hadde glemt å gi beskjed før dagen jeg hadde fått beskjed om å møte opp i høst. Har jeg krav på en måned med oppsigelsestid, dvs. forventet lønn uten arbeid?

Les mer

Rett til dokumentinnsyn ved oppsigelse?

Publisert: 30.11.2015

Jeg er lærer og har hatt vikarjobber. Like før påske i fjor fikk jeg beskjed om at noen foreldre hadde klaget på meg. Jeg var i flere samtaler med ledelsen og tillitsvalgte og ba om møte med foreldrene. Jeg fikk deretter beskjed om at foreldre ikke ville i møte med meg, men at skolen jobbet videre med saken. Jeg måtte også ta en midlertidig permisjon (med lønn). Dette varte ut året og arbforhold avsluttet. Jeg har bedt om å få innsikt i saken, referater og slikt, men dette nektes. Har jeg krav på å vite detaljene i klagen?

Les mer

Oppsigelsesfrist som tilkallingsvikar

Publisert: 09.11.2015

Om jag är ansatt som tilkallningsvikar och kontraktet säger att det gäller till 31.12.15, och det står att uppsägelsetiden är; "vid upphörelse av de avtalte timmarna, uten forutgående oppsigelse" kan jag gå när jag vill då? Alltså om min chef har sagt att han ska ringa på måndag OM det blir jobb, kan jag då svara när han ringer och säga att jag slutar där och då, lagligt sluta plus få betalt för de timmarna jag har jobbat? kan de på något sätt komma undan med att betala ut min lön samt feripengarna?

Les mer

Forpliktelser som arbeidstaker

Publisert: 26.10.2015

I min arbeidskontrakt står det deltid/ekstrahjelp, og ingen faste timer er nevnt. Jeg jobber i klesbutikk. Da jeg begynte hadde jeg ingen faste vakter, men de siste månedene har vaktene blitt faste, med 3 dager pr. uke på faste dager/tider. Timelistene skrives for ca. 4-8 uker omgangen. Jeg trenger fri en dag i november, men pga. lite folk/bemanning så sier sjefen min at han skal se hva han får til, men at han ikke kan love noe. Det er ikke skrevet timelister så langt frem i tid enda. Hvilke forpliktelser har jeg som arbeidstaker i en sånn situasjon?

Les mer

Rett til fast ansettelse

Publisert: 11.09.2015

Jeg er utdannet helsefagarbeider, og har jobbet som vikar i vel fire år ved et sykehjem i kommunen jeg bor i. I mai 2015 ble jeg sykemeldt, men er nå snart klar til å begynne å jobbe igjen. I løpet av denne tiden har Fagforbundet sendt krav til arbeidsgiver om at jeg har jobbet sammenhengende fire år (eller mer) i kommunen, og har derfor krav på fast stilling. Da jeg ringte og snakket med min sjef idag, anbefalte hun meg å prøve finne meg arbeid andre steder på grunn av innskrenkelse av vikarbruken. Kan min arbeidsgiver gjøre dette mot meg?

Les mer

Ekstrahjelp med faste vakter?

Publisert: 09.09.2015

I arbeidskontrakten min står det at jeg er ekstrahjelp med 2-4 vakter i uken. Er det da en gyldig kontrakt? Kan jeg være ekstrahjelp med faste vakter?

Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

Publisert: 03.09.2015

Jeg startet i en ny jobb den 19. august i år igjennom et bemanningsfirma. På e-posten jeg fikk fra dem så sto det at jeg hadde fått en fast stilling hos et annet firma igjennom dem, men den 31. august fikk jeg beskjed fra bemanningsbyrået at jeg enten kunne si opp frivillig, eller prøve og få 20 salg på en dag. Hvis jeg ikke klarte å innfri det så fikk jeg sparken. Er dette lov? Det står også i kontrakten min at jeg hadde seks måneders prøvetid og to dagers oppsigelsestid.

Les mer