Mekling ved advokat

Mekling ved advokat

Publisert: 19.08.2016

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter, og mange har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. En advokat som har fått slik meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen, har rett til å kalle seg sertifisert mekler. I tjenesten Finn advokat kan du lete opp sertifiserte meklere i ditt distrikt. Dette finner du ved å gå til Avansert søk, og velge Sertifisert mekler under Advokatroller.

Les mer

Nabokonflikt – prøv mekling ved nabokonflikt

Publisert: 05.08.2015

Mekling er en anerkjent og ofte effektiv metode for løsning av nabokonflikter og andre konflikter.

Les mer

Stevning og rettsmegling

Publisert: 08.04.2015

Hvis jeg tar ut stevning mot kommunen og erstatningssummen er mer enn 125 000 kroner. Har de da plikt til å møte til rettsmegling eller utenomrettslig megling, eller kan de velge å hoppe over dette trinnet? Jeg ønsker ikke å gå til rettsak, men trenger å komme i forhandlingsposisjon. Forklar meg trinnet mellom stevning og til rettsaken kommer opp. Jeg er forvirret og må ta de rette valgene.

Les mer