Mekling ved advokat

Mekling ved advokat

Publisert: 19.08.2016

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter, og mange har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. En advokat som har fått slik meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen, har rett til å kalle seg sertifisert mekler. I tjenesten Finn advokat kan du lete opp sertifiserte meklere i ditt distrikt. Dette finner du ved å gå til Avansert søk, og velge Sertifisert mekler under Advokatroller.

Les mer

Nabokonflikt – prøv mekling ved nabokonflikt

Publisert: 05.08.2015

Mekling er en anerkjent og ofte effektiv metode for løsning av nabokonflikter og andre konflikter.

Les mer

Stevning og rettsmegling

Publisert: 08.04.2015

Hvis jeg tar ut stevning mot kommunen og erstatningssummen er mer enn 125 000 kroner. Har de da plikt til å møte til rettsmegling eller utenomrettslig megling, eller kan de velge å hoppe over dette trinnet? Jeg ønsker ikke å gå til rettsak, men trenger å komme i forhandlingsposisjon. Forklar meg trinnet mellom stevning og til rettsaken kommer opp. Jeg er forvirret og må ta de rette valgene.

Les mer

Ha med støttespiller på mekling

Publisert: 22.01.2015

Jeg er en mor med en datter på snart fem år. Barnefar er rusmisbruker og han har gjentatte ganger truet meg. Han har flere dommer for vold mot damer og går på sterke medisiner. Vi har hatt mekling fire ganger, og er nå kalt inn til en femte mekling - alt dette i en perioden over fem år. Vi har tidligere prøvd samvær med tilsyn. Hun har imidlertid ikke sett sin far på to og et halvt år, ettersom det siste gang endte det med at politiet måtte hente han, og det ble nedlagt kontakt- og besøksforbud. Han mener han har krav til samvær, selv om han har nektet rusprøver. Vi har kun delt foreldreansvar. Kan jeg ha med støttespiller på mekling?

Les mer