Medlemskap i Folketrygden

Registrere flytting til utland som student

Publisert: 21.02.2018

Jeg flyttet til utlandet (Storbrittania) i September for å studere, men glemte å registere flytting til folkeregisteret. Hva gjør jeg nå, og hvilke konsekvensere får det at jeg glemt å registere til nå?

Les mer

Mistet medlemskap i folketrygden

Publisert: 06.02.2018

Jeg flyttet til utlandet i 5 måneder for å være praktikant på et arkitektkontor der. Så bor jeg i Norge i 2 måneder, før jeg flytter til et annet land som utvekslingsstudent. to semestre. Hvor jeg sannsynligvis kommer til å bo i Norge i to måneder på sommeren.

Hvis noe skulle skje med meg nå, har jeg ingen rettigheter fra folketrygden? De meldte meg ut av folkeregisteret, og vil ikke ta meg tilbake. Jeg får også beskjed om at jeg ikke lenger har en fastlege og at jeg ikke får velge en ny.

Les mer

Trygderettigheter i Norge når man flytter til Danmark

Publisert: 18.10.2017

Min mor 71 år, som ble enke ifjor, har en leilighet på Hamar og ett sommerhus i Danmark. Hun vurderer å selge leiligheten og flytte til sommerhuset i Danmark. Det hun lurer på er om hva slags rettigheter hun har i forhold til pensjonsutbetaling, skatt og hvem hun skal skatte til.

Et annet spørsmål er hvis hun skulle bli syk og ønsker å komme hjem til Norge for behandling/ sykehjem. Har hun da samme rettigheter som nå? Og burde hun ha en adresse her i Norge hvis hun flytter til Danmark?

Les mer

Syk mor vil flytte hjem til Norge

Publisert: 20.06.2017

Min mor flyttet til USA i 1998 for å bo nær meg og min familie. Hun er nå etter sykdom avhengig av andre og har måttet bli tatt hånd om av meg i mitt hjem de siste fem årene da hun er mentalt redusert. Hun betaler ca. $600/måned for helseforsikring her, men denne dekker ikke sykehjemsplass. Pris for å bo på sykehjem her er mellom $4-10 000 per måned, langt mer enn hun har i inntekt.

Hun ønsker selv å flytte hjem til sitt hjemland og jeg selv er utslitt etter fem år med omsorg 24 timer i døgnet. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme hjem? Hun vil ha behov for sykehjemsplass med det samme hun lander. Hun er norsk statsborger og får sin pensjon i fra Norge.

Les mer

Bor i utlandet og vil føde i Norge

Publisert: 09.06.2017

Jeg har flyttet til Tyrkia for 2.5 år siden og ikke meldt flytting. Har startet selskap i Tyrkia og lever og jobber her. Nå er jeg gravid og vil føde hjemme. Kan jeg bli tatt for noe eller er det bare å komme hjem og late som ingenting? Jeg har nå startet et AS i Norge sånn at jeg kan bakdatere med 3 mnd lønn fra mitt tyrkiske selskap til mitt norske selskap, begynner å bli redd for at jeg gjør mye feil nå?

Les mer