Lønn og andre ytelser

Ikke fått lønn for ansiennitet

Publisert: 09.03.2021

Jeg jobber på sykehjemmet. Begynte som ringevikarassistent i april 2015 og fikk fast stilling som helsefagarbeider i juni 2016. Jeg har nettopp oppdaget at jeg har for lite ansiennitet. Jeg begynte på null ansiennitet hos dem og hadde allerede 6 års ansiennitet da jeg begynte hos dem. De viste meg kontrakten som jeg signerte og det står ansiennitet kun fra april 2015, men ingen som forklarte meg om dette før. Har jeg rett til etterbetaling?

Les mer

Arbeidsgivere trekker i lønn i stedet for å permittere

Publisert: 09.03.2021

Vår arbeidsgiver trekker oss i lønn og vi har ikke fått permitteringsvarsel eller blitt permittert, vi kommer på jobb og ser hvor mye vi har å produsere og nå som det er korona er det mye mindre produksjon, og når vi er ferdig har vi ikke flere oppgaver å gjøre og må dra hjem, så blir vi trukket i lønn, vi mener at vi burde blitt permittert eller at vi har krav på full lønn?

Les mer

Provisjon når man er permittert

Publisert: 09.03.2021

Jeg er permittert 90 % og min lønn er fastlønn + provisjon. I perioden har jeg på å jobbe lite, allikevel klart å levere slik at jeg ville fått provisjon. Har jeg rett på å få utbetalt provisjon mens jeg er permittert, eller må jeg vente til (forhåpentligvis) permitteringen blir opphevet. Vil dette får konsekvenser eller innvirkning på dagpengene?

Les mer

Ikke fått høyere lønn etter opprykk

Publisert: 09.03.2021

Jeg er lærer, og for noen år siden tok jeg etterutdanning. Det kvalifiserte meg til «adjunkt med opprykk», men jeg har vært sløv. Jeg leverte ikke vitnemålet. Tenkte ikke på det siden arbeidsplassen min visste om studiet som jeg tok gjennom udir sitt kompetansehevingsopplegg. Har jeg krav på etterbetaling fra studieslutt eller fra den dagen jeg leverte vitnemålet?

Les mer

Ønsker tidligere utbetaling av provisjon

Publisert: 23.02.2021

Jeg jobber som selger av et produkt som har veldig lang leveringstid, 6 - 14 mnd etter bindende kontrakt er skrevet med kunde. Jeg har en lav fastlønn. Jeg får ikke utbetalt provisjonslønnen min før produktet er betalt av kunde, og finner det lite motiverende å få lønn for hardt arbeid så lang tid etter jobben er gjort, da jobben har varierende arbeidsmengde i løpet av året, og det blir mye overtid da det er som best. Kan jeg forlange utbetaling tidligere?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn uten timelister?

Publisert: 23.02.2021

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn til ansatte på fastlønn dersom timelister ikke leveres?

Les mer

Ønsker ikke å signere nytt lønnsbrev

Publisert: 18.02.2021

Jag har fått ett nytt lønnsbrev (kommer som vedlegg till avtalet) där man har låtit fastlönen stå och ändrat bonusordningen väsentligt. Lønnsbrevet blev sänt över för året 2021 i mitten av februari och förväntades att signeras på direkten. Man har inte diskuterat specifikt vad som skulle ändras i bonusordningen. I lønnsbrevet för 2020 så stod det specificerat att lønnsbrevet skulle gälla år 2020. Kan jag välja att inte signera det nya 2021 avtalet och vad vill då vara gällande avtal?

Les mer

Ulik lønn på kommunal arbeidsplass

Publisert: 18.02.2021

Jeg jobber i kommunal psykiatritjeneste. Ansatt som barnevernspedagog (har i tillegg fagbrev som helsefagarbeider og videreutdanning på masternivå 60 stp). På jobben min blir vi lønnet ulikt. Sjefen sier vi får betalt tariff, men kolleger forteller at de har ekstralønn. Har bedt om innsyn i lønn og fått det. Reagerer blant annet på at en kollega som kun har fagbrev tjener 497 400, og jeg selv som har høyere kompetanse tjener 501 400. Er dette riktig? Selv om man ser bort fra ansiennitet.

Les mer

Ønsker lønn en gang i måneden

Publisert: 12.02.2021

Jeg har gått nå i to år og fått lønn to ganger i måneden, noe jeg aldri har vært noe tilhenger av. Jeg har de siste månedene presset på å få lønn inn en gang i måneden pga familieøkonomi etc. Dette får jeg ikke gjennom. Har jeg noe å klage på her? Har jeg rett til å få lønnen min en og ikke to ganger i måneden?

Les mer

Får ikke kontrakt eller lønn

Publisert: 12.02.2021

En bekjent har jobbet som sjåfør i 40 dager. Han har daglig bedt om og blitt lovet en arbeidsavtale, men har ikke fått noen. Nå har arbeidet opphørt uten at skriftlig avtale ble inngått, og arbeidsgiver vil ikke utbetale lønn. Min bekjente er EU-borger, fast bosatt i Norge, men snakker dårlig norsk og har begrenset kunnskap om lokale forhold. Også arbeidsgiver har utenlandsk bakgrunn. Jeg antar arbeidsgiver spekulerer i at han ikke har ressurser til å forfølge forholdet. Hva skal han gjøre?

Les mer