Lønn og andre ytelser

Mister vakter pga koronaviruset

Publisert: 13.03.2020

Jeg jobber deltid på en butikk og vi blir satt opp på månedslister, nå har corona-smitten tatt av og kjøpesenteretbutikken holder til på har bestemt at det skal være kortere åpningstider, som vil si at jeg mister vaktene mine fremover, da jeg jobber kveldsvakter. Hvis jeg har blitt satt opp for å jobbe og så skjer dette her, har jeg da krav på vanlig lønn disse vaktene jeg mister? Eller har jeg ingen rett til noe lønn her?

Les mer

Arbeidsgiver nekter for lønnsplikt når arbeidsavtale mangler

Publisert: 13.03.2020

Jeg er ansatt som tillkallingsvikar/timevikar i en barnehage. Det hat jeg vært i over 2 år. Jeg har siden jul vikariert for en ansatt som er sykemeldt. Kontrakt på det vikariatet har jeg ikke. Men jeg ble lovet muntlig at jeg skulle få ha det vikariatet til den ansatte blir frisk igjen. Nå er barnehagen Korona-stengt. Arbeidsgiver mener da at hun ikke har lønnsplikt overfor meg. Er dette riktig?

Les mer

Må man yte like mye når man får dårlig betalt?

Publisert: 13.03.2020

Jobber som håndverker i byggebransjen som er preget av lave priser! Så har 2 spørsmål.

1: kan arbeidsgiver kreve at jeg som ansatt produserer etter hans ønske? At hvis jeg ikke produserer nok så går dette utover arbeidsforholdet?, at det kan dette føre til advarsel, og i verste fall oppsigelse? Er alltid punktlig på arbeidstider og arbeidet blir alltid bra!

2: hva går terskelen til at produksjonen er for lav til at det kan gå utover arbeidsforholdet? Da mener jeg, hva sier domstolene?

Les mer

Vikar i barnehage som er koronastengt

Publisert: 13.03.2020

Min datter er vikar i en barnehage i Oslo, men nå er denne stengt i to uker pga Corona. Hun var satt opp på 8 vakter i denne perioden. Har hun rett på lønn? Hun er en fattig student.

Les mer

Arbeidsgiver utbetaler ikke lønn

Publisert: 13.03.2020

Det er en butikk som svindler sine ansatte og anklager ansatte for tyveri. Butikken gir lav lønn og lønnen er alltid forsinket. Jeg personlig, og mine brødre, har ikke fått lønn fra butikken og min bror har blitt fortalt at han stjeler i butikken og dette stemmer ikke. Nå truer han oss og sier vi har gjort feil. Vi har anmeldt saken til politiet. Vi mistenker at disse personene har forbindelse med tidligere svindelsaker (Lime-saken).

Les mer

Lønn til kokk gjennom cateringregnskap

Publisert: 13.03.2020

Er det lov av et rederi å lønne kokken ombord i en ferge som går sjøvakter og som er i sikkerhetsbemanningen gjennom cateringregnskapet. Er dette vanlig?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke betale lønn i oppsigelsestiden

Publisert: 13.03.2020

Jeg har vært ansatt i en bedrift siden 01.04.20. Iflg. arbeidsavtalen jeg har står det at det er 14 dager oppsigelse til 6 mnd og etter det gjelder 3 mnd. Nå sa jeg opp på mandag (09.03.20) med forespørsel om å gå den 15.04.20. Sjefen sier han vil nekte å betale lønn til meg lenger enn ut mars. Han vil heller sparke meg på dagen. Har jeg en grei sak her hvis det kommer til stykket?

Les mer

Rett på lønn hvis vakter fjernes pga korona?

Publisert: 12.03.2020

Har jeg rett på lønn hvis en/flere vakt er fjernet pga nedbemanning forårsaket av Covid-19? Dette er vakter som er avtalt på forhånd og som typisk har pågått som en turnusordning. Har ikke satt prosentstilling i arbeidskontrakten, men har jobbet kontinuerlig annenhver helg og vært tilkallingsvakt på andre oppdrag.

Les mer

Rettigheter som tilkallingshjelp og korona

Publisert: 12.03.2020

Jeg jobber som som vekter (stillingsbeskrivelse tilkallingshjelp). Jeg er satt opp på vaktlister på ulike arrangementer/oppdrag som er bestilt. Nå i disse coronatider blir mange av disse avbestilt og arbeidsgiver mener de ikke behøver å betale siden jeg er ekstrahjelp. Vaktene er bekreftet og var i en vaktliste. Det er ikke tatt noen forbehold fra arbeidsgiver om at arrangement kan bortfalle. Har de da en lønnsplikt? Jeg har jo satt av tid til arbeid og planlegger min økonomi deretter.

Les mer

Får ikke sykepenger for planlagt overtid

Publisert: 10.03.2020

Min arbeidsgiver er en stor tilhenger av "planlagt overtid". Dette vil si overtidsarbeid som planlegges mange mnd i forveien, og som gjennomføres på faste datoer/perioder hvert eneste år. Dette utgjør en stor andel av lønnen min. Nå er jeg blitt sykemeldt, og arbeidsgiver betaler ikke ut sykepenger for denne aktiviteten. Dette til tross for at det planlegges med overtidsarbeid flere mnd i forveien. Har arbeidsgiver lov til dette?

Les mer