Lønn og andre ytelser

Oppsigelse når man er misfornøyd med lønnsoppgjør

Publisert: 31.08.2018

Hvis man har årlige lønnsjusteringer fra 1.juli, oppgjøret fra arbeidsgiver blir forsinket til f.eks. midt i september (med tilbakebetaling fra 1.juli), man er misfornøyd med oppgjøret og sier opp jobben, må man da jobbe ut oppsigelsestiden fra midt i september som i praksis vil si ut året med 3 måneders oppsigelse, eller skal man beregne oppsigelsestiden juli-september?

Les mer

Paypal utbetaler ikke penger

Publisert: 29.08.2018

Jeg jobber som gamer og får betalt via Twitch for det. Men det går gjennom Paypal. Paypal har valgt å stenge kontoen min fordi jeg tjente for mye. Jeg registrere meg som et enkeltmannsforetak, men de nekter fremdeles å åpne kontoen mine. De holder penger fra meg som er mine! Og jeg har gitt dem informasjon de påstår de fortsatt trenger. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Har de rett til å holde penger som er mine fra meg?

Les mer

Spørsmål om timelønn og overtidsbetaling

Publisert: 28.08.2018

Har jobbet i et bakeri i 1,5 år nå. Hadde 120 i timen før jeg fylte 18, etter at jeg fylte 18 fikk jeg 140. Jeg mener jeg har krav på 180, i og med alle de andre jentene som pakker får det. Har jeg rett til 180 i timen? Jeg jobber også i utsalget, også på lørdager, men da får jeg bare vanlig lønn. Fikk høre jeg egentlig har krav på 50 % ekstra, noe jeg ikke får. Lønna er samme der, 140.

Les mer

Får ikke utbetalt feriepenger

Publisert: 24.08.2018

Har ikke mottatt feriepenger for avsluttet arbeid i 2017 september-perioden. Ønsket å ventet til 2018 mai-perioden for vanlig utbetaling. Fikk beskjed i mai om at arbeidsplassens kunder ikke hadde gjort opp kontoen (ikke betalt for oppdrag) - grunn til ikke utbetale feriepenger. Venter til august, sendte klage brev, som rekommandert post. Arbeidsgiveren har ikke hentet brevet. Hva bør jeg gjøre? Sende en kopi på mail? Vente til brevet blir returnert, deretter sende strengere krav om konkurs?

Les mer

Jobbet uten arbeidskontrakt

Publisert: 31.07.2018

Jeg jobber i et restaurant uten arbeidskontrakt. Da jeg startet der, så ba jeg sjefen min om kontrakt, men han sa neste måned. Jeg jobbet der i 6 mnd. Jeg jobbet mellom 180 til 220 timer i mnd. Jeg fikk ikke noe overtid eller kveld/helgetillegg.

Jeg ble sykemeldt, fordi jeg skulle operere kneet. Jeg har ikke fått utbetalt alt av arbeidsgiverperioden som jeg skal ha, og han har ikke betalt feriepengene mine. Kan dere hjelpe meg med dette?

Les mer

Feriepenger eller lønn i juli

Publisert: 02.07.2018

Jeg har et spørsmål om feriepengeperioden. Har 100 % stilling, jobber i byggebransjen. Jobba hele 2017. Skal ta ferie i juli. Jobba hele juni og fikk nettopp feriepenger isteden for vanlig lønn. Det jeg lurer på er: Får jeg lønn i juli selv om jeg er på ferie?

Les mer

Får bare betalt for en dag med egenmelding

Publisert: 25.05.2018

Jeg har et spørsmål om egenmelding. Jeg var syk nå 15. mai. Og sa i fra til arbeidsgiver (jeg er butikkleder, så det er jeg som styrer hvem som er på jobb). Hun har ikke noe med butikken å gjøre. Men tilbake til poenget.

Jeg var også syk 16. mai, men da sa jeg ikke i fra. Jeg leverte inn egenmelding for 2 dager. Men fikk bare for 1. Er dette rett? Skal ikke egenmelding være sykdom som man vurderer selv om man kan jobbe eller ikke? Jeg har også fritak på egenmelding pga kronisk sykdom. Så synes det er feil.

Les mer

Får for lite sykepenger

Publisert: 25.05.2018

På kontrakten står at jeg har 80 % stilling, men jeg jobber 100 %. Jeg er sykmeldt for flere uker, og får betalt bare 80 %, fordi det står på kontrakten sier NAV. Men jeg tror at NAV skulle betale 100 %. Jeg er sykemeldt i 8 uker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt 100 %.

Les mer

Bedrift har ikke råd til å betale lønn

Publisert: 25.05.2018

Jeg ble ansatt i en bedrift 15.03, men har fortsatt ikke fått lønn. De mener nå etter flere mnd at de ikke har råd til å lønne meg. Hva gjør jeg?

Les mer

Permisjon med lønn i ny jobb

Publisert: 09.05.2018

Jeg er blitt tilbudt fast ansettelse som lærer fra 1.august, men siden jeg har en baby på 2 mnd, er vi blitt enige om at jeg skal søke permisjon til 31.12. Jeg har mottatt engangsstønaden fra NAV, og fullfører studier denne våren. Jeg må stille opp på planleggingsuke og foreldremøte samt noe planleggingstid til høsten. Har jeg krav på permisjon med lønn?

Les mer