Lønn og andre ytelser

Arbeidsgiver vil sette ned lønn

Publisert: 30.04.2018

Jeg har en jobb der jeg jobber en uke på og en uke av med en lønn på 40 000 i mnd pluss kost. Arbeidplanen er på 120, men skal ha 160. De resterende timene i døgnet skal jeg være vakt og rykke ut når det trengs hele døgnet. Dette er bakt inn i lønnen.

Ofte er det vanskelig å komme opp i timer pga årstid /oppdrag men er på jobb. Jeg tok opp den regelen med 1/7 del. Da ble de sur og vil nå sette meg ned i lønn og vanlig ukearbeid. Men reisetid er 3 timer.E r det lov å sette ned lønn ? Jobben er jo det samme.

Les mer

Utbetaling av reiseregning forsinket

Publisert: 30.04.2018

Når jeg er på reise for min arbeidsgiver så dekker jeg alt av overnatting og transport på egen regning. Utlegg blir ført på reiseregning og sendt på mail til de som tar seg av utbetaling og godkjenning. Nå er det slik at utbetaling av reiseregning skal skje den 20. i hver måned. Forrige måned viste det seg at de glemte den ene reiseregningen min og jeg fikk dermed ikke betalt alt på kredittkortet derav renter. Kan jeg kreve tilbakebetaling i henhold til forsinkelsesrenteloven?

Les mer

Lønn og ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2018

Jeg planlegger å si opp jobben. Jeg har en måneds oppsigelsestid, og får utbetalt lønn på «etterskudd». Jeg har også tre ukers ferie i juli. Hvis jeg sier opp jobben juni blir oppsigelsestiden min i juli (altså i ferien), har jeg da krav på full lønn i august?

Les mer

Ikke fått kontrakt for ny vikarstilling

Publisert: 30.04.2018

Jeg har jobbet som vikar i en stilling i et mediebyrå og har gått over i en høyere stilling i bedriften. Fortsatt vikariat. I kontrakten vi har skrevet står det at vi skriver ny kontrakt fra jeg går over i ny stilling. Det er nå to måneder siden jeg tok over den nye stillingen, og har bedt om å få ny kontrakt/lønn. Sjefen har utsatt nytt kontraktsmøte pga dårlig tid. Har jeg krav på at når vi skriver ny kontrakt får jeg etterbetalt lønn fra de to mnd i ny stilling?

Les mer

Får ikke lønn i ferie

Publisert: 27.04.2018

Jeg sa opp jobb 6. april, gjeldende fra 1. mai (begynte mars 2017 i jobben jeg har nå) 3 måneders oppsigelse. Får gå tidligere, 31. mai for ny arbeidsgiver vil jeg skal starte 1. juni. Fått OK på det fra nåværende arbeidsgiver. Vil gjerne ta ut 1 uke ferie siste uken i mai, men får da beskjed om at jeg kommer til å bli trukket i lønn på dette. Kan dette stemme, synes det høres veldig merkelig ut! Trodde jeg hadde opparbeidet med ferie i 2017. Har bare tatt ut 1 dag ferie i 2018.

Les mer

Ikke fått lønnsslipp fra konkursbo

Publisert: 06.02.2018

Jeg har jobbet i et firma som gikk konkurs i fjor, og fikk utbetalt via bobestyrer feriepenger og lønn i august 2017. Jeg har fortsatt ikke mottatt verken oppstilling eller lønnsslipp på beløpet som har blitt utbetalt. Bobestyrer sier jeg ikke har krav på dette, og at dette ikke kommer til å bli utsendt. Jeg trodde man hadde krav på lønnsslipp på all mottatt lønn - også fra konkursbo? Burde ikke advokaten som er oppnevnt ha tilgang til systemer som ivaretar dette i hans stilling?

Les mer
1 19 20 21