Lønn og andre ytelser

Får ikke betalt for avtalt arbeidstid

Publisert: 15.11.2018

Jeg jobber som ringevikar i kommune. Arbeidstid er 08.00 - 15.30 mandag-fredag, men vanligvis er vi ferdig før fordi det ikke er nok arbeid. De som er fast ansatt får betalt 08.00 - 15.30 uavhengig om de er der til 15.30 eller de går hjem kl 13.00. Vi som er tilkallingsvikar får kun betalt for den tiden vi er på jobb (selv om arbeidstiden er frem til 15.30 og vi er vikar for en fast ansatt som får betalt full dag). Det står ingenting om dette i Hovedtariffavtalen(som kommunen følger). Er dette lov?

Les mer

Får ikke utbetalt lønn

Publisert: 15.11.2018

Jeg jobber for kommunen på en barneskole som SFO-assistent. Jeg har hatt kontrakt med stillingsprosent 53 % og nå i slutten av august startet jeg på studiene igjen. Jeg endret da stillingsprosent og antall arbeidsdager og timer til å passe med timeplanen min. Jeg fikk tilsendt ny kontrakt rundt starten av oktober og den er signert og sendt inn. Men jeg har enda ikke fått betalt for arbeid utført siden starten av september og fram til nå. Hva kan jeg gjøre? Lønn er fortsatt ikke blitt utbetalt.

Les mer

Søker krever lønn for intervju

Publisert: 14.11.2018

Jeg jobber på kafe. Vi fikk en jobbsøknad, og sa at hun kunne komme innom for en prat. Vi hadde ikke tid til å sitte ned for å prate, så arbeidssøker fikk komme inn på kjøkkenet. Vi pratet samtidig som hun fikk bidra litt til å gjøre klart til lunch. Dette er jo også for å se hva hun kan samtidig. Hun fikk ikke tilbud om noen stilling. Nå vil hun betaling for de 2,5 timene hun var med oss. Jeg har forklart at vi ikke gir betaling for noe vi anser som jobbintervju. Har hun likevel krav på lønn?

Les mer

Tjener mindre enn kollega

Publisert: 14.11.2018

Min kollega tjener mer enn meg. Arbeidsforholdene og arbeidet er det samme, eller betegnelsen "likt arbeid, likt lønn prisnippet". Det er ikke grunnlag at det er noen form for diskriminering, men undertegnede har lengre ansiennitet. Bortsett fra dette er alt likt, men som sagt jeg tjenere mindre. Kan jeg kreve innsyn på den ene eller andre måten og videre samt kreve samme lønn?

Les mer

Får ikke lønn for avtalte jobbvakter

Publisert: 23.10.2018

Jeg har på kort tid blitt fratatt flere vakter jeg har fått tildelt som ekstravakt. Får nå på etterkant vite av andre at jeg hadde hatt krav på betaling av disse vaktene. Er dette noe jeg kan kreve nå eller skulle jeg sagt noe før vaktens dato? Og har jeg krav på nattillegget også, eller bare grunnlønn?

Les mer

Må tilbakebetale overtidsbetaling

Publisert: 23.10.2018

1. oktober får man beskjed om lønnsjustering effektivt fra juli, og dette innebærer forfremmelse og endring av lønnsstruktur. Det vil si overtidsbetaling fjernes, og må tilbakebetales for juli/august, samt september ikke utbetales. Er dette lov da man har arbeidet i god tro uten indikasjon på at denne endringen vil komme tre måneder senere?

Les mer

Feriepenger holdes igjen for å dekke regninger

Publisert: 23.10.2018

Hvis man er ansatt som daglig leder i et AS, er man da personlig ansvarlig for purregebyr på regninger og inkasso varsler, og kan da ASet holde igjen feriepenger for dekke dette?

Les mer

Arbeidsgiver holder tilbake lønn

Publisert: 23.10.2018

Jeg spør på vegne av en venn. Han har jobbet hos en arbeidsgiver i nesten to måneder før han sa opp. Da han var ferdig skulle han levere tilbake vasket arbeidstøy og verktøy, noe han har gjort. Men arbeidsgiver står fast på å holde igjen 700 kr for arbeidstøyet han mener ikke er levert. Vet det ikke er mye penger det er snakk om, så blir mest en prinsippsak. Er det noe man kan gjøre i denne situasjonen?

Les mer

Blir trukket i lønn for ferie to ganger

Publisert: 01.10.2018

Min kone jobber på et tannlegekontor. Hun jobbet hele juni 2018, men ble trukket hele lønna denne måneden. Dette fordi hun får feriepenger og skal ha ferie hele juli. Men så ble hun skadet og ble sykmeldt fra første dag i ferien. Hun fikk så sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver aksepterer at hun skal ha ny ferie. Men vil ikke betale lønn i den utsatte ferien. Kan dette være riktig? Isåfall blir det en måned uten noen form for betaling dette året.

Les mer

Hvilken lønn gjelder?

Publisert: 06.09.2018

Har signert kontrakt med en bedrift i april, hvor står at min års bruttolønn er 880 000 kr. Jeg er innleid til en annen bedrift, og begynte å jobbe 13-08.18. På min side hos første bedrift står en avtale mellom de to hvor det står at jeg er betalt 451,28 kr per time (det signerte jeg ikke og har ikke sett før jeg begynte å jobbe ). Eks per uke: 37,5 x 451,28 = 16 923 kr. Jeg har avtalt (og signert i kontrakt) årslønn som er 880 000 kr. Kan jeg kreve den hvis de utbetaler meg lavere lønn?

Les mer