Lønn og andre ytelser

Får ikke lønn fordi skolen er stengt

Publisert: 30.03.2020

Eg er ansatt som vikar på skole fra 20.01.2020 til 30.07.2020. Vikariatet dekker en 80 % stilling. Nå når skolen er stengt sier arbeidsgiver at eg kun får lønn for timer arbeidet, dvs ingen lønn nå når skolene er stengt. Eg har ikke mottatt permitteringsvarsel. Stemmer dette?

Les mer

Sykepenger basert på provisjon

Publisert: 23.03.2020

Jeg er sykemeldt og satt i karantene pga mistanke om coronasmitte. Til vanlig jobber jeg med salg der lønnen er dels timebetalt, men mesteparten av lønnen er basert på provisjon. Har jeg rett på lønn utregnet med gjennomsnitt av de tre siste månedene? Og kan jeg permitteres når jeg allerede er sykemeldt? Når vil permitteringen da tre i kraft?

Les mer

Arbeidsgiver trekker bonusavtale

Publisert: 20.03.2020

Jeg har fast lønn på 181.9 med bonus i tillegg har lønnen vært på 230-240 kr timen. Noe vi ble enige om slik at jeg skulle ha råd til min nye leilighet og utgiftene som medfølger. Nå vil de trekke tilbake bonusavtalen. Det har ikke arbeidsplassen mulighet til å betale pga korona, er det tilatt? Kan man få dekket dette?

Les mer

Rett til lønn som ringevakt

Publisert: 19.03.2020

Er ringevakt i helse og omsorg. Har jobbet der i ca 2 år. Har ca 3 dager pr uke. Kan ikke ta vakter nå siden skole og bhg er stengt da jeg må være hjemme med dem. Har jeg noen rettigheter til lønn?

Les mer

Lønn når man er i karantene

Publisert: 18.03.2020

Jeg har kontrakt hvor arbeidstimer per uke er 25 og er betalt per time. Er det slik at at de må betale meg i påskefridager eller ikke? Også en av de ansatte har coronavirus på jobben min og alle må være 14 dager i karantene hjemme. Blir jeg da betalt i de 2 ukene eller ikke?

Les mer

Mister inntekter fra utlandet

Publisert: 18.03.2020

Jeg er en utenlandsk (X i Norden) statsborger, men bosatt i Norge. Jeg har familie i utlandet. Har fast jobb i Norge, men jobber også i X når jeg har avspasering/ferie/fri. Det har jeg gjort i mange år. Siste år jobbet jeg ca. 2000 timer i X. All skatt er betalt i Norge. Jeg har nå avtalt å arbeide i X i uke 13, 15, 18 og 19. Fått fri/avspasering. Dette ville utgangspunktet utgjøre betydelig inntekt, noe jeg mister nå pga COVID19 og stenging av flyplasser. Hvilken rettigheter har jeg?

Les mer

Arbeidsgiver har betalt for lite lønn

Publisert: 18.03.2020

Jeg jobber i en dagligvarebutikk som vikariat for 1 år om gangen. Jeg vil slutte jobben og heve kontrakten. De har regnet lønnen feil i flere måneder eller år, ikke bare for me,g men for alle ansatte. Hvis for eksempel jeg jobbet en dag 4 timer og 59 minutter, så får jeg lønn for 4,59 t. isteden for 4,97 t. Jeg har mistet mange timer i flere måneder. Har jeg rett på slutte på samme dag?

Les mer

Arbeidsgiver kutter provisjon

Publisert: 18.03.2020

Ledelsen ønsker å ta fra noen av ansatte avtalefestet provisjon som "krisetiltak" i stedet for permittering, påstår at det er "midlertidig løsning". Ikke alle ansatte i bedriften fikk krav om å gå ned i lønn, men noen skal permitteres. Og provisjon er forskjellig hos alle, noen får mer, andre mindre.

1. Kan ledelsen ta fra oss deler av lønnen hvis vi ikke er enig?

2. Kan de permittere oss når bedriften er fortsatt i drift hvis det er snakk om lederstillinger (for å slippe å betale oss )?

Les mer

Miste inntekt i oppsigelsestid

Publisert: 18.03.2020

Jeg er i oppsigelse (sluttdato 30. april) da butikken skal legges ned (det ble klart før Corona kom). Kan jeg risikere å miste noe inntekt frem til da? Hvis de avvikler før? (Jeg er butikkleder).

Les mer

Rett til lønn som vikar på stengt skole

Publisert: 16.03.2020

Har en som er ansatt som vikar i skolen krav på lønn selv som skolen nå er stengt i to uker+ Arbeidsavtalen sier midlertidig ansatt 37,5 t i uken fra 6. januar til 20. juni . Arbeidsgiver vil ikke betale lønn nå disse 14 dagene. Kan de nekte det?

Les mer