Lønn og andre ytelser

Ferie og feriepenger som nyansatt

Publisert: 29.04.2021

Jeg begynner i ny jobb nå 3. mai og bedriften har fellesferie i juli. Ifølge kontrakten har jeg fastlønn. Jeg lurer på om jeg da må gå uten lønn i juli, siden jeg ikke har opparbeidet meg feriepenger? Jeg har gått på dagpenger lenge, så det er ikke mye å hente der tror jeg. Det er jo litt krise uten penger en hel måned.

Les mer

Får ikke lønn etter å ha mistet lappen

Publisert: 14.04.2021

Jeg mistet min jobb, på dagen, da jeg ble fratatt mitt førerkort. Jeg fikk da verbal beskjed, at jeg ikke trengte å møte på jobb mer. De kunne ikke tilrettelegge for meg. Jeg fikk også en skriftlig oppsigelse, der det står at jeg har fritak fra arbeidsplikt, men den har jeg ikke signert. Da jeg spurte etter min lønn, sa min sjef, at jeg måtte jobbe, hvis jeg skulle ha lønn. Kan avtalen vi hadde om fritak arbeidsplikt, verbalt og skriftlig, trekkes tilbake etter 3 uker og hva med min lønn?

Les mer

Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 13.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade. Har arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn når jeg må til lege/fysioterapeut i arbeidstiden?

Les mer

Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 12.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade fra NAV. Uhell da jeg skulle fylle diesel på bussen jeg kjørte. Har arbeidsgiver lov å trekke meg i lønn for timer jeg har vært til legebesøk etter skaden? Alle legebesøk var relatert til skaden.

Les mer

Arbeidsgiver vil endre fra fastlønn til timebetaling

Publisert: 06.04.2021

Jeg har en kontrakt på 100 %. Før fikk jeg fast lønn, men nå har eier bestemt at jeg skal ha timebetaling. Hva skjer da med røde dager? Har jeg krav på betaling for de? Hvis ikke får jeg jo ikke 100 % den måneden?

Les mer

Arbeidsgiver krever 5 års bindingstid for kurs

Publisert: 24.03.2021

Har fått kurset yrkessjåførkompetanse gjennom arbeidsgiver. Kurset kostet kr 10 000,-. Jeg fikk noen uker etter kursets slutt en avtale om 5 års binding med fratrekk av kr 2000,- pr. år i avtaleperioden. Jeg skrev under avtalen da jeg sannsynligvis hadde hodet andre plasser. Jeg har nå i ettertid forstått at dette er urimelig lang bindingstid. Nå er det ikke mange kroner dette gjelder, men jeg føler jeg må forhøre meg litt om dette av prinsipp.

Les mer

Inngår provisjon i pensjonsgrunnlaget?

Publisert: 22.03.2021

Jeg har en ansettelseskontrakt med mållønn. 200 000,- er avhengig av min faktureringsgrad, og avregnes kvartalsvis. I de 11 årene jeg har vært ansatt har jeg alltid ligget godt over de 200 000,-. Arbeidsgiver mener denne provisjonen ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget/innskuddet. Dette mener jeg er feil, da provisjonen følger en fast plan, er vesentlig, og er en del av mållønn. Hva mener dere? Og, kan dere bistå i en eventuell prosess mot arbeidsgiver?

Les mer

Taper fremtidig lønn pga endring i arbeidsavtale

Publisert: 22.03.2021

Min samboer har hatt fast jobb som rådgiver i kapittel 5 i 9 år i kommunen. På grunn av omorganisering etter at en kollega søkte permisjon har hun det siste 1,5 året stått i "hans" rådgiverstilling (kap 5) midlertidig. Nå ble stillingen utlyst, og hun fikk den fast. Men i arbeidsavtalen er stillingen nå endret fra rådgiver i kapittel 5 til saksbehandler i kapittel 4. Hun får beholde sin nåværende lønn, men ser at lønnsutviklingen hennes stopper mer eller mindre opp. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Les mer

Lønn når arbeidsgiver gir fri

Publisert: 12.03.2021

Når man er 100 % ansatt. Får fri fra arbeidsgiver noen timer en dag. Har man da krav på lønn for disse timene (evnt. avspasering er ikke tenkt her)? Hvordan gjelder dette når feks.: Jobber 4 timer overtid en dag den aktuelle uken, så får fri fra arbeidsgiver 4 timer samme uke. Skal det da utbetales overtid for de 4 timene (uketimene blir de samme)?

Les mer

Tjener for lite på hotell

Publisert: 09.03.2021

Eg jobber som natteresepsjonist på hotell, og eg har 19.21 per time for manuelt arbeid . Eg har 35.5/u. Men eg leste i Riksavtale at 19.21 er for 37.5 t/u. Kem er riktige? Skal eg ta 115.26 per time som skriver på Riksavtalen?

Les mer