Lønn og andre ytelser

Feriepenger eller lønn i juli

Publisert: 02.07.2018

Jeg har et spørsmål om feriepengeperioden. Har 100 % stilling, jobber i byggebransjen. Jobba hele 2017. Skal ta ferie i juli. Jobba hele juni og fikk nettopp feriepenger isteden for vanlig lønn. Det jeg lurer på er: Får jeg lønn i juli selv om jeg er på ferie?

Les mer

Får bare betalt for en dag med egenmelding

Publisert: 25.05.2018

Jeg har et spørsmål om egenmelding. Jeg var syk nå 15. mai. Og sa i fra til arbeidsgiver (jeg er butikkleder, så det er jeg som styrer hvem som er på jobb). Hun har ikke noe med butikken å gjøre. Men tilbake til poenget.

Jeg var også syk 16. mai, men da sa jeg ikke i fra. Jeg leverte inn egenmelding for 2 dager. Men fikk bare for 1. Er dette rett? Skal ikke egenmelding være sykdom som man vurderer selv om man kan jobbe eller ikke? Jeg har også fritak på egenmelding pga kronisk sykdom. Så synes det er feil.

Les mer

Får for lite sykepenger

Publisert: 25.05.2018

På kontrakten står at jeg har 80 % stilling, men jeg jobber 100 %. Jeg er sykmeldt for flere uker, og får betalt bare 80 %, fordi det står på kontrakten sier NAV. Men jeg tror at NAV skulle betale 100 %. Jeg er sykemeldt i 8 uker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt 100 %.

Les mer

Bedrift har ikke råd til å betale lønn

Publisert: 25.05.2018

Jeg ble ansatt i en bedrift 15.03, men har fortsatt ikke fått lønn. De mener nå etter flere mnd at de ikke har råd til å lønne meg. Hva gjør jeg?

Les mer

Permisjon med lønn i ny jobb

Publisert: 09.05.2018

Jeg er blitt tilbudt fast ansettelse som lærer fra 1.august, men siden jeg har en baby på 2 mnd, er vi blitt enige om at jeg skal søke permisjon til 31.12. Jeg har mottatt engangsstønaden fra NAV, og fullfører studier denne våren. Jeg må stille opp på planleggingsuke og foreldremøte samt noe planleggingstid til høsten. Har jeg krav på permisjon med lønn?

Les mer

Må betale tilbake lønn pga manglende salg

Publisert: 09.05.2018

Høsten 2017 ansatte firma meg og en kollega som ekstra selgere for å øke omsetning. I arbeidsavtalen min står det følgende: Lønn: Fast årslønn 500 000,- inklusive feriepenger. Med salg på 5 000 000,- eks. mva med dekningsbidrag på 23 %. Bonus etter avtale.

Første kvartal har vært dårlig, ikke bare hos oss men generelt i bransjen. Nå sier daglig leder at hvis ikke jeg klarer salgsbudsjettet, må jeg betale tilbake ved årsslutt. Deretter må jeg gå ned i lønn. Aldri opplevd lignende. Er dette tillatt?

Les mer

Arbeidsgiver holder tilbake sykepenger

Publisert: 30.04.2018

Min sjef på jobb har en praksis at når jeg er sykemeldt, holder hun tilbake lønn. Dette gjelder også når jeg har hatt lovlig permisjon med lønn. Hun sier at jeg holder tilbake din lønn " i påvente av at du kommer tilbake etter endt sykemeldingsperiode". Er dette virkelig lov, har hun rett til dette?

Les mer

Betaling for avlyst vakt

Publisert: 30.04.2018

Jeg ble satt opp på varetelling en søndag i butikken hvor jeg er deltidsansatt. Jeg møtte opp på jobb kl. 10, men til min frustrasjon, så hadde ikke min overordnede fikset nødvendig tilgang til kjøpesenteret. Ergo, inngangskortet vårt fungerte ikke og vakten ble avlyst etter en liten time. Har jeg i dette tilfelle rett på betaling av det forhåndsavtalte? PS: Står ingenting spesifikt om avlysing av vakter e.l. i min arbeidskontrakt.

Les mer

Arbeidsgiver vil sette ned lønn

Publisert: 30.04.2018

Jeg har en jobb der jeg jobber en uke på og en uke av med en lønn på 40 000 i mnd pluss kost. Arbeidplanen er på 120, men skal ha 160. De resterende timene i døgnet skal jeg være vakt og rykke ut når det trengs hele døgnet. Dette er bakt inn i lønnen.

Ofte er det vanskelig å komme opp i timer pga årstid /oppdrag men er på jobb. Jeg tok opp den regelen med 1/7 del. Da ble de sur og vil nå sette meg ned i lønn og vanlig ukearbeid. Men reisetid er 3 timer.E r det lov å sette ned lønn ? Jobben er jo det samme.

Les mer

Utbetaling av reiseregning forsinket

Publisert: 30.04.2018

Når jeg er på reise for min arbeidsgiver så dekker jeg alt av overnatting og transport på egen regning. Utlegg blir ført på reiseregning og sendt på mail til de som tar seg av utbetaling og godkjenning. Nå er det slik at utbetaling av reiseregning skal skje den 20. i hver måned. Forrige måned viste det seg at de glemte den ene reiseregningen min og jeg fikk dermed ikke betalt alt på kredittkortet derav renter. Kan jeg kreve tilbakebetaling i henhold til forsinkelsesrenteloven?

Les mer