Lønn og andre ytelser

Utregning av provisjon i deltidsstilling

Publisert: 22.06.2020

Min datter er frisør og har fastlønn + provisjon. Hun er for tiden 40 % permittert. I kontrakten er det sånn at om behandlingsomsetningen overstiger 80 000, som er fastlønnen, utløses en provisjon på 37 % av netto kr 80 000, og mellomværende mellom kr 28 573. Det er jo ingen mulighet i 60 % stilling å overstige 80 000. Skal disse 80 000 reguleres prosentvis i forhold til reell arbeidstid?

Les mer

Kan arbeidsgiver utsette utbetaling av feriepenger?

Publisert: 15.04.2020

Kan arbeidsgiver utsette utbetalinger av feriepenger? Jobber på et hotell og fikk høre at man kanskje ikke får feriepengene sine før på leeeeeeeenge fordi hotellet går tom for penger, (på grunn av corona). Er dette lov?

Les mer

Har man krav på feriepenger som permittert?

Publisert: 15.04.2020

Jeg jobber i en gullsmed og er blitt permittert 100 %. Jeg har jobbet der i 6 år og har feriepengeutbetaling i mai. Spurte idag om feriepengene kommer i mai i år også, og da sa sjefen ja hvis det er penger i kassa. Jeg vet at jeg ikke får dagpenger under ferien min og jeg pleier ikke ha lønn under ferien heller. Mitt spørsmål er: kan hun nekte meg feriepenger? Og hvis hun nekter hvem kan jeg kontakte? Vi er ikke fagorganisert.

Les mer

Lønn uten arbeidsoppdrag

Publisert: 14.04.2020

Har 50 % fast stilling. Har ikke fått noe arbeidsoppdrag i mars. Har jeg krav på lønn?

Les mer

Permittering og provisjonslønn

Publisert: 14.04.2020

Jeg jobber som selger og er nå permittert 50 %. Min lønn består av satt fastlønn og % provisjon av salg. Provisjonen utgjør en stor del av min lønn. Kan arbeidsgiver halvere provisjonen min som kommer fra salg gjort i perioden jeg er 50 % permittert? Eller skal de betale samme % av salg som om jeg var i 100 % jobb, av salg som kommer inn i perioden jeg er 50 % permittert?

Les mer

Får ikke fagbrevtillegg

Publisert: 14.04.2020

For en stund siden prøvde jeg med advokat og be om etterbetaling av fagbrevtillegg da det står i min arbeidskontrakt at jeg skal ha dette (har ikke fagbrev, men sto at det var basert på erfaring). Arbeidsgiver mente dette var skrivefeil og nektet etterbetaling. Dette er nå godt over ett år siden, Jeg hadde ikke mulighet å følge opp saken til retten. Arbeidsgiver har enda ikke forsøkt å lage ny arbeidskontrakt uten tillegget. Kan dette regnes som at det aldri var skrivefeil?

Les mer

Må man jobbe på røde dager?

Publisert: 07.04.2020

Jeg er barnehageansatt. Fikk beskjed at regjeringen vil åpne barnehager i påska som er røde dager. Får jeg ekstra for det, eventuelt fridager? Kan jeg kreve erstatning fra arbeidsgiver for bom og bensinbruk av privat bil i disse dagene? Offentlig transport fungerer ikke ofte og man blir utsatt for ekstra smitte ved bruk av det. Er det obligatorisk å jobbe disse dager? Kan jeg nekte uten konsekvenser?

Les mer

Avtale lønn under tariff

Publisert: 06.04.2020

Spørsmål om avtalefrihet ved lønn: Kan jeg som arbeidstaker, av eget ønske, under lov om avtalefrihet forhandle ned min lønn til et nivå som ligger under tariffavtale eller allmenngjøringen innenfor min branje?

Les mer

Feilaktig trukket i lønn

Publisert: 06.04.2020

Arbeidsgiver betaler ikke lønn og sluttoppgjør. Vært ansatt fra 20.02.18 til 29.02.20. Kontrakt(1) 20.02.18- Rotasjon 4 uker på og 2 uker av. Jobbet kontinuerlig i 9 uker uten hviletid. Ble enig om å få ekstra betalt for å jobbe de 2 ukene jeg hadde off-tid. Dette ble betalt mai 18. Kontrakt(2) 01.05.18-nytt prosjekt. Arbeidsgiver sa mai 18-lønn var dobbelt betalt (noe som ikke stemmer), slik at februar 20-lønn bortfaller. Kontraktene har forskjellige lønnssatser og har ingen sammenheng. Har de lov til å gjøre det?

Les mer

Fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng

Publisert: 06.04.2020

Jeg lurer bare på om en arbeidsgiver (som nettopp tapte i retten og ble lovpålagt å betale feriepenger) kan gjennom arbeidskontrakten få arbeidstaker til å fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng? Har de lov til å gjøre det?

Les mer
1 2 3 15