Lønn og andre ytelser

Får færre vakter enn kontrakten tilsier

Publisert: 20.11.2020

I am writing to ask about my job situation. I have been working in a restaurant for 2 years and since last year I got a 70 % fast stilling contract. The last months I haven’t worked so much and the hours are very little. I work 1 day per week, but my contract is still the same. Is it legal and right from my employer to do that and do I have the right to demand anything? I would like to get some information from you and to give you my information as well.

Les mer

For lite ansiennitet

Publisert: 20.11.2020

Har jobbet som deltidsansatt ved et sykehjem i 2 år. Oppdaget nå at de har gitt meg for lite ansiennitet og når jeg nå påpekte dette så økte de den med 3 år. Dette medfører et lønnshopp på 54 000 ved en full stilling. Har jeg krav på etterbetaling eller er dette grunnlag for diskusjon og skyld deling? Har ikke noe i kontrakten min som påpeker gjensidig kontrollplikt av lønnsslipp.

Les mer

For lite utbetalt i lønn

Publisert: 17.11.2020

Jeg hadde 7 vakter oppsatt en mnd, men da lønnsslippen kom var det kun 5. Grunnet covid, var jeg i samme periode permittert, men jobbet de vaktene som var mulige. Lønnsslippen manglet 7 timer (en dag vi måtte holde stengt), selv om dette var oppsatt på arbeidsplan god tid i forveien. Så det var avtalt arbeidstid, og jeg fikk beskjed et par dager før om at det ikke ble noe av. Nå er vaktene fjernet helt fra arbeidsplanen. Har jeg krav på lønn for de manglende timene, da det var avtalt?

Les mer

Vikaren tjener mer

Publisert: 17.11.2020

Jeg skal ut i foreldrepermisjon og i den forbindelse har vi nå ansatt en vikar for meg. Dette er innenfor kontormedarbeideryrket. Min leder har inkludert meg i alt fra intervju til ansettelsesprosess. I tilbudet til vikaren får hen kr 60 000,- mer enn meg i årslønn. Vikaren og jeg er like gamle og har helt likt grunnlag for erfaring og utdannelse. Jeg har utrykt min misnøye rundt dette, men kommer ingen vei. Har dere noen råd til meg da dette er ekstremt demotiverende.

Les mer

Arbeidsgiver har satt ned timelønn

Publisert: 17.11.2020

Jeg har vært vikar i 2 år nå med 100 % stilling. Plutselig så har timelønnen min blitt satt ned. Er dette lov siden jeg er vikar/leid inn? Jeg fikk ingen beskjed om det, oppdaget det selv. Når jeg ringte inn for å spørre hvorfor fikk jeg til svar at det var på grunn av lønnsforhandlingene (nå, 2020). Men da burde jeg vell egentlig gått opp i lønn?

Les mer

Får ikke jobbe til tross for kontrakt

Publisert: 29.10.2020

Jeg har kontrakt på 80 prosent fast, men får ingen timer. Sjefen jobber alle vaktene, og nekter å gi meg noen timer. Hun sa også at hun måtte jobbe 35-40 t i uken, og det var derfor jeg ikke kan få timer. Jeg har hørt at jeg da har krav på utbetaling av lønn selv om jeg ikke jobber. Er dette sant?

Les mer

Kutt i provisjon pga sykemelding

Publisert: 29.10.2020

Jeg har provisjonslønn(jobber som eiendomsmegler). Vi har også garantilønn dersom vi ikke klarer å opp å provisjon en mnd. Er nå sykmeldt 50 % pga graviditet, og plager rundt dette. I september mnd hadde jeg et provisjonsgrunnlag på ca. 182 000,- og skal dermed ha 32,5 % inkl. feriepenger av dette. Det jeg har fått utbetalt er ca 36 000,- fra arbeidsgiver +sykepenger fra Nav. Jeg mener dette er feil og at de ikke kan trekke provisjonslønna mi selv om jeg er delvis sykmeldt.

Les mer

Får ikke lønn på riktig dato

Publisert: 28.10.2020

I arbeidskontrakten står det at jeg skal få lønn den første i hver måned. Om den første lander på en fredag-søndag så får jeg ikke lønningen før mandag. Er ikke det brudd på arbeidskontrakt? Hva kan jeg gjøre? Pga jeg får provisjon av det jeg selger, vil arbeidsgiver gjøre det slik. Mitt problem er at om den første lander på en fredag så får jeg ikke lønn før mandagen etter. Jeg vil ikke lage problemer i min nye jobb, men jeg vil ha lønningen når jeg har blitt lovet den!

Les mer

Får ikke betalt for alle timer arbeidet

Publisert: 28.10.2020

Det har seg sånn at jeg har 26,6 % stilling, som tilsvarer ca 10 timer i uka. Det står i kontrakten: «Arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes, ref. arbeidsmiljøloven 10-5 (1). Avtalen er løpende og hver beregningsperiode 1 måned». Har jobbet mye ekstra, men nå har jeg bare fått 22 timer de tre neste månedene. Sjefen sier at skjer en gjennomsnittsberegning i løpet av året. Kan han bare kutte vekk timer den ene måneden pga mye jobb forrige måned sånn?

Les mer

Føre timer i særlig uavhengig stilling

Publisert: 16.10.2020

Har en stilling som særlig uavhengig, men nå har jobben min bedt meg om å begynne å føre timer. Sånn jeg tolker lovteksten så kan ikke de kreve dette. Samt at min leder prøver å prioritere mine oppgaver. Jeg har ingen myndighet i min stilling, det vil si at jeg ikke kan gjøre noe innkjøp eller noe uten godkjenning. Har jeg rett i dette?

Les mer
1 2 3 17