Lønn og andre ytelser

Tjener mindre enn kollegene

Publisert: 13.06.2019

Skal over i ny stilling (vaktleder), men har fått vite at eg ikke får samme lønn som mine kolleger har. Samme jobb, men ulik lønn. Mine kolleger får 3000 per måned. Eg får 750 per måned i tillegg. Firma sier at eg ikke har rett på samme lønn, da mine kolleger går på en gammel avtale. Hva kan eg gjøre i denne saken?

Les mer

Lønnstrekk for helligdager

Publisert: 13.06.2019

Kan jeg trekkes for avspasering på 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag når jeg har fast månedslønn?

Les mer

Tidligere arbeidsgiver betaler ikke ut feriepenger

Publisert: 13.06.2019

Min tidligere arbeidsiver betaler ikke ut opptjente feriepenger for 2018, selv om de har sendt meg A-melding som dokumenterer hva jeg har krav på her. Arbeidsgiver svarer ikke på mine henvendelser ang dette. Hva har jeg krav på og hva bør jeg gjøre ?

Les mer

Kan man kreve samme lønn som de andre på jobben?

Publisert: 12.06.2019

Lurer på hvordan ting er med oppsigelse? Har ikke en skriftlig kontrakt. Har fagbrev innen yrke og går med mindre lønn an andre med samme stilling. Hvis jeg sier opp har jeg oppsigelsestid? Eller kan jeg kreve en skriftlig kontrakt med samme lønn som de i samme stilling som meg, og hvis arbeidsgiver ikke godkjenner det, kan jeg da gå på dagen?

Les mer

Arbeidsgiver trekker arbeidsgiveravgift fra ansattes lønn

Publisert: 11.06.2019

Jeg er for øyeblikket fulltidsansatt i en bedrift. Jeg og en kollega fikk nylig innsyn i hva som blir trukket fra lønnen, og der kom det opp at vi begge blir trukket for arbeidsgiveravgiften. Ut i fra det vi vet, så er det arbeidsgiver som er pålagt denne avgiften, og er det ikke da galt (ulovlig?) at vi skal betale den av vår egen lønn. Hva er det beste å gjøre i denne situasjonen?

Les mer

Rett på lønn i juli?

Publisert: 07.06.2019

Jeg sa opp jobben min i mars. Jobber ut juni, og tar ferien min i juli. Nå fikk jeg nettopp beskjed om at feriepengene og ikke lønn blir betalt ut i juni. Har jeg da rett på utbetaling av lønn i juli ettersom jeg arbeidet hele juni? Ellers er det jo ingen grunn til at jeg skal sitte på jobb denne måneden.

Les mer

Lønn for personalmøte etter arbeidstid

Publisert: 03.06.2019

Arbeidsgiver innkaller til to-timers personalmøte med pliktig oppmøte. Har vi krav på lønn under personalmøte etter arbeidstid?

Les mer

Får ikke justert lønn etter prøvetid

Publisert: 23.04.2019

I forhandlinger for jeg aksepterer jobbtilbudet spør jeg: «Er det slik at lønn blir oppjustert etter endt prøvetid?»

Arbeidsgivers svar: « Lønnen blir justert etter prøvetid (6mnd). Vanligvis 1500-3000 kr mnd som blir beregnet ut ifra progresjon og resultater».

Har ikke mottatt justering. Har meld forholdet på hver medarbeidersamtale til dags dato. Tilbudet det referer til er gitt 08.05.2015. Har jeg noe sak her? Kan etterbetaling kreves eller er saken foreldet. Har alt dokumentert skriftlig.

Les mer

Går ikke opp i lønn i ny stilling

Publisert: 12.04.2019

Jeg er fast ansatt på en skole siste 18 år. Fra 2009 til 2011 jobbet jeg som SFO-leder. I 2011 kom en annen skole til oss, og jeg var den eneste person som var overtallig! Derfor fikk jeg tilbud om en annen jobb som adm. konsulent, og jeg takket «JA» til den. Jobber ennå på samme plass! Jeg fikk lov å beholde min lønn denne gangen, men jeg fikk ikke lønnstillegg hvert år som alle ledere, så per i dag er differansen mellom min årslønn og SFO leder ca. 100 000kr.

Les mer

Manglende utbetaling fra arbeidsgiver

Publisert: 12.04.2019

Jeg har et så alvorlig tilfelle i forbindelse med manglende betaling fra arbeidsgiver. Jeg har blitt lurt av kontrakten. Jeg ber om råd eller hjelp.

Les mer
1 2 3 6