Lønn og andre ytelser

Får ikke justert lønn etter prøvetid

Publisert: 23.04.2019

I forhandlinger for jeg aksepterer jobbtilbudet spør jeg: «Er det slik at lønn blir oppjustert etter endt prøvetid?»

Arbeidsgivers svar: « Lønnen blir justert etter prøvetid (6mnd). Vanligvis 1500-3000 kr mnd som blir beregnet ut ifra progresjon og resultater».

Har ikke mottatt justering. Har meld forholdet på hver medarbeidersamtale til dags dato. Tilbudet det referer til er gitt 08.05.2015. Har jeg noe sak her? Kan etterbetaling kreves eller er saken foreldet. Har alt dokumentert skriftlig.

Les mer

Går ikke opp i lønn i ny stilling

Publisert: 12.04.2019

Jeg er fast ansatt på en skole siste 18 år. Fra 2009 til 2011 jobbet jeg som SFO-leder. I 2011 kom en annen skole til oss, og jeg var den eneste person som var overtallig! Derfor fikk jeg tilbud om en annen jobb som adm. konsulent, og jeg takket «JA» til den. Jobber ennå på samme plass! Jeg fikk lov å beholde min lønn denne gangen, men jeg fikk ikke lønnstillegg hvert år som alle ledere, så per i dag er differansen mellom min årslønn og SFO leder ca. 100 000kr.

Les mer

Manglende utbetaling fra arbeidsgiver

Publisert: 12.04.2019

Jeg har et så alvorlig tilfelle i forbindelse med manglende betaling fra arbeidsgiver. Jeg har blitt lurt av kontrakten. Jeg ber om råd eller hjelp.

Les mer

Arbeidsgiver vil trekke i lønn

Publisert: 08.04.2019

Jeg har jobbet offshore for et bemanningsbyrå siden august 2018. Da hadde vi en avtale om lønn for en rotasjon på 2 ukers arbeid og 4 uker fri. Men for noen uker tilbake fant vi ut at firmaet hadde fått en kompensasjon for tapt arbeid på 11,6 % som de hadde ikke betalt videre til oss. Nå vil firma tilbakebetale den kompensasjonen, men de vil også sette ned lønningen våre, og tilbaketrekke det fra samme dato som kompensasjon betales. Er det lov?

Les mer

Har ikke fått lønn fra arbeidsgiver som er konkurs

Publisert: 02.04.2019

Jeg slutade på hos et firma 26.07.2018 og har ikke fått mina penger. Daglig leder lovade att feriepenger skulle utbetalas i starten av 2019, vilket jeg godtog! Därefter flyttade han fram betalning til start av januar og efter flera mail og sms fikk jeg lönnslipp med utbetalning av 28 806 kr 21.02.2019, men inga pengar kom in på konto. Förra onsdagen fikk han en uke på seg att betala, eller skulle jeg gå vidare etc. I måndags 04.03.2019 meddelande han de ansatta att han med dagens dato få bolaget konkurs.

Les mer

Arbeidsgiver kutter i lønn

Publisert: 02.04.2019

På arbeidsplassen mente ledelsen at de har regnet feil på lønnsøkning, og truer med å kutte i lønn uten vårt samtykke. De truer med å gå ned på provisjoner mtp at de betaler ut for høye summer. Vi har aldri solgt så høye tall og fått så høye innstallasjoner. Har en arbeidsgiver lov til å ta kollektiv lønnskutt på vårt team uten at vi samtykker til dette?

Les mer

Tjener mindre enn andre i samme kjede

Publisert: 29.03.2019

Jeg er en jente på 17 år, blir 18 i juni. Jeg jobber på en kafe i nærområdet. Jeg tjener 110,99 kr i timen. Er ikke det mindre enn hva jeg har rett på? Hva sier tariffavtalen til denne type jobb og alder mellom 17-18 år? Jeg jobber også ofte i helger uten tillegg. Jeg har en venninne som jobber i Oslo i samme kjede og som har jobbet like lenge og er like gammel som meg. Hun tjener 150 kr i timen og får tillegg i helgene. Hvorfor er differansen så stor i samme kjede?

Les mer

Lønnskrav etter konkurs

Publisert: 27.03.2019

Tidligare arbetsgiver km bemanning har enligt daglig leder gått i konkurs 040319. Men det har det ikke. Nå har jeg sänt kravbrev rekommenderat där han må betala innom 14 dager. Nästa steg blir konkursbegäran fra ansatt, där jeg må gå till någon bevittning. Är det lagligt att göra som daglig leder? Ikke svara i telefon eller mail og öppna ny bedrift og låta lönn för över en miljon stå inne för alla ansatta? Politiet?

Les mer

Flyttet til stilling med lavere lønn

Publisert: 27.03.2019

Jeg jobber som selger i et stort norsk firma. Jeg jobber på provisjon. Jeg er fast ansatt i 100 % stilling. Jeg har en timelønn siste året på 650 - 850 kr timen, litt varierende etter forhold. Jeg har blitt bedt om å gjøre en annen jobb i selskapet i en periode fordi de trenger folk til å gjøre det. De vil gi meg 250 kr/timen for denne jobben. Dette er et ekstremt fall i min økonomi. Er dette engang lov? Må endre hverdagen 24 timer etter beskjeden er mottatt. Og jeg får ikke si noe på det.

Les mer

Arbeidsgiver trekker ferie fra overtidsbetaling

Publisert: 12.02.2019

Jeg har jobbet en ca 210 timer utover vanlig arbeidstid. Når det kom at arbeidsgiver skulle betale ut overtid for timene, trakk han vekk alt av timer jeg hadde hadde hatt ferie og sykefravær. Så jeg i utgangspunktet har da jobbet inn ferie og sykefraværet. Er dette lovlig?

Les mer
1 2 3 5