Lønn og andre ytelser

Må man jobbe på røde dager?

Publisert: 07.04.2020

Jeg er barnehageansatt. Fikk beskjed at regjeringen vil åpne barnehager i påska som er røde dager. Får jeg ekstra for det, eventuelt fridager? Kan jeg kreve erstatning fra arbeidsgiver for bom og bensinbruk av privat bil i disse dagene? Offentlig transport fungerer ikke ofte og man blir utsatt for ekstra smitte ved bruk av det. Er det obligatorisk å jobbe disse dager? Kan jeg nekte uten konsekvenser?

Les mer

Avtale lønn under tariff

Publisert: 06.04.2020

Spørsmål om avtalefrihet ved lønn: Kan jeg som arbeidstaker, av eget ønske, under lov om avtalefrihet forhandle ned min lønn til et nivå som ligger under tariffavtale eller allmenngjøringen innenfor min branje?

Les mer

Feilaktig trukket i lønn

Publisert: 06.04.2020

Arbeidsgiver betaler ikke lønn og sluttoppgjør. Vært ansatt fra 20.02.18 til 29.02.20. Kontrakt(1) 20.02.18- Rotasjon 4 uker på og 2 uker av. Jobbet kontinuerlig i 9 uker uten hviletid. Ble enig om å få ekstra betalt for å jobbe de 2 ukene jeg hadde off-tid. Dette ble betalt mai 18. Kontrakt(2) 01.05.18-nytt prosjekt. Arbeidsgiver sa mai 18-lønn var dobbelt betalt (noe som ikke stemmer), slik at februar 20-lønn bortfaller. Kontraktene har forskjellige lønnssatser og har ingen sammenheng. Har de lov til å gjøre det?

Les mer

Fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng

Publisert: 06.04.2020

Jeg lurer bare på om en arbeidsgiver (som nettopp tapte i retten og ble lovpålagt å betale feriepenger) kan gjennom arbeidskontrakten få arbeidstaker til å fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng? Har de lov til å gjøre det?

Les mer

Lønn for ekstra arbeidstid som lærer

Publisert: 06.04.2020

Har en kollega som ofte er sykmeldt, det blir ikke satt inn vikar (ihvertfall ikke nå). Vi jobber på skole. Jeg har årsvikariat uten mulighet for forlengelse. Jeg må nå ta over kollega sine elever og undervise dem i tillegg til mine egne, har jeg noen rettigheter ift lønn eller grunn til å få fortsette å jobbe? Jeg har hatt ansvar for hennes klasse i tillegg til min egen i minst 3 mnd dette året. Står ikke i arbeidsbeskrivelse at dette er min jobb.

Les mer

Får ikke lønn fordi skolen er stengt

Publisert: 30.03.2020

Eg er ansatt som vikar på skole fra 20.01.2020 til 30.07.2020. Vikariatet dekker en 80 % stilling. Nå når skolen er stengt sier arbeidsgiver at eg kun får lønn for timer arbeidet, dvs ingen lønn nå når skolene er stengt. Eg har ikke mottatt permitteringsvarsel. Stemmer dette?

Les mer

Sykepenger basert på provisjon

Publisert: 23.03.2020

Jeg er sykemeldt og satt i karantene pga mistanke om coronasmitte. Til vanlig jobber jeg med salg der lønnen er dels timebetalt, men mesteparten av lønnen er basert på provisjon. Har jeg rett på lønn utregnet med gjennomsnitt av de tre siste månedene? Og kan jeg permitteres når jeg allerede er sykemeldt? Når vil permitteringen da tre i kraft?

Les mer

Arbeidsgiver trekker bonusavtale

Publisert: 20.03.2020

Jeg har fast lønn på 181.9 med bonus i tillegg har lønnen vært på 230-240 kr timen. Noe vi ble enige om slik at jeg skulle ha råd til min nye leilighet og utgiftene som medfølger. Nå vil de trekke tilbake bonusavtalen. Det har ikke arbeidsplassen mulighet til å betale pga korona, er det tilatt? Kan man få dekket dette?

Les mer

Rett til lønn som ringevakt

Publisert: 19.03.2020

Er ringevakt i helse og omsorg. Har jobbet der i ca 2 år. Har ca 3 dager pr uke. Kan ikke ta vakter nå siden skole og bhg er stengt da jeg må være hjemme med dem. Har jeg noen rettigheter til lønn?

Les mer

Lønn når man er i karantene

Publisert: 18.03.2020

Jeg har kontrakt hvor arbeidstimer per uke er 25 og er betalt per time. Er det slik at at de må betale meg i påskefridager eller ikke? Også en av de ansatte har coronavirus på jobben min og alle må være 14 dager i karantene hjemme. Blir jeg da betalt i de 2 ukene eller ikke?

Les mer
1 2 3 14