Lønn og andre ytelser

Ny bedriftseier ordner ikke opp i økonomisk rot

Publisert: 30.06.2021

Var eier av en bedrift med en del aksjer, og garantist for ett lån i bedriften. Solgte mine aksjer for nå 2 år siden. Ny eier har enda ikke ordnet nytt lån slik at han er garantist for bedriften selv. Jeg er enda ansatt, men trues stadig med oppsigelse og blir bedd om å si opp. Vil jo ikke det så lenge jeg enda er garantist. Bedriften betaler heller ikke ut feriepengene mine for de to siste årene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Har ikke mottatt fagbrevtillegg

Publisert: 24.06.2021

Jeg jobber i butikk, tok fagbrev (jobbrelevant) i 2015. Har aldri fått fagbrevtillegg selv om det står i overenskomsten mellom Virke og HK at etter man har fått fagbrev (1 år faglært) skal man opp på lønnstrinn 6., og 2. år faglært lønnstrinn 6 + fagbrevtillegg på 9,50 pr time. Jeg har jobbet i samme kjede (franchise) i 8 år, men i tre forskjellige butikker (tre forskjellige AS) . Ingen av stedene har jeg mottatt fagbrevtillegget, og har vært faglært i 6 år. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver har ikke justert lønn som avtalt

Publisert: 21.06.2021

Jeg er usikker på tolkningen av en paragraf i arbeidsavtalen. Arbeidsavtale fra 2019: "Lønnen og underliggende variable kompensasjons- og bonusmodeller vurderes årlig, normalt innen andre kvartal. Fastlønn blir ikke regulert før kalenderår 2020." I 2020 fikk vi ingen lønnsregulering, og i år spurte jeg om ikke vi skulle ha økning i lønn i fjor. Da henviser de til den paragrafen og sier at vi ikke skulle ha noen lønnsregulering før i år. Jeg tolker derimot det som at vi skulle hatt det.

Les mer

Må tilbakebetale for mye utbetalt lønn

Publisert: 18.06.2021

Eg har fått ein sluttpakke fra arbeidsgiveren min ca 2 mnd siden, og nå sei arbeidsgiveren at han har gjort ein feil og betalt for mye, og krever inn det han har betalt. Noe eg er uenig med. Siden eg har skatta en god del av disse pengene, og forventer å få igjen på skatten neste år, kan arbeidsgiveren ta disse skattepengene? Kan han justere årslønna mi med ein negativ lønning sånn at restskatten min neste år blir null eller tom negativ? Eller noe lignende?

Les mer

Ikke fått kontrakt fra kommunal jobb

Publisert: 15.06.2021

Jeg jobber som sekretær for en norsk kommune og har ikke fått arbeidskontrakt. Mine 2 andre kollegaer i samme stilling som meg som også begynte på samme dagen som meg i samme kohort fikk kontrakt med rett lønn og stillingskode. Etter gjentatte purringer til avdelingsleder fikk jeg et kontrakt med en stilling som ikke er riktig og er den laveste betalt samt ble jeg innplassert i laveste lønnstrinn når jeg har levert dokumentasjon på 14 år arbeidserfaring. De skylder Koronakrisen.

Les mer

Får ikke overtid eller pensjon

Publisert: 08.06.2021

Har jobbet flere år prosjektbasert i et firma. Tidvis jobber jeg langt over tillatte arbeidstimer. Dette har ikke blitt kompensert i form av overtid. Vi startet med en muntlig avtale. Men ennå ikke fått kontrakt. Enda jeg har maset. Har jobbet over 20 %, men i ligningen min er heller ikke pensjon innbetalt. Er det noe jeg har rett på av overtid eller pensjon, eller tar jeg feil?

Les mer

Lønn for prøvejobbing

Publisert: 31.05.2021

Jeg lurer på dette med prøvejobbing. Jeg har vært permittert en stund. Og har dermed søkt andre jobber. Var på intervju hos en bedrift og prøvejobbet hos dem i 10,5 timer? Har jeg krav på lønn? Og hva kan jeg vise til dersom de ikke ønsker å utbetale meg lønn? Det ble dessverre ikke avtalt noe på forhånd.

Les mer

Overtidsbetaling etter endring i skift

Publisert: 19.05.2021

Jobber vanligvis fra 8 til 16 i ukedager, men skal i noen uker fremover gå 12 timers nattskift 4 dager i uken. Ingen tariffavtale. Hvilke lønnstillegg / overtidsbetaling har jeg krav på? Hvor lenge i forveien må arbeidsgiveren varsle endring i arbeidstid fra dag til natt eller natt til dag? På hvor kort varsel kan arbeidsgiveren kreve av meg å gå tilbake til vanlig arbeidstid mens det egentlig vart avtalt å jobbe nattskift eller man akkurat går nattskift?

Les mer

Mister turnustillegg i ferien

Publisert: 18.05.2021

Jeg jobber turnus i staten. Når jeg tar ferie, mister jeg all turnustillegg. Jeg får utbetalt feriepengene i juni, og arbeidsgiver holder igjen lønn. De blir gitt etter utført ferie uten turnustilleggene. Sykepleiere har samme ordning. Men de får utbetalt turnustillegget etter ferie. Blir jeg lurt? Eller har sykepleiere en god avtale? Stillingsgruppen min får heller ikke lønn etter ansiennitet. Kun ved lokalelønnsforhandlinger. Noe som virker rart. Er det rettferdig?

Les mer

Tjene penger på YouTube ved siden av jobb

Publisert: 10.05.2021

I min arbeidskontrakt står det at jeg ikke kan ta annet lønnet arbeid siden det er enn fulltidsstilling. På fritiden driver jeg litt med YouTube og har begynt å tjene litt penger på dette. Regnes dette som lønnet arbeid da? Eller hvordan er dette?

Les mer
1 2 3 21