Lønn og andre ytelser

Timelisten endret, men ikke kontrakt

Publisert: 10.09.2020

Har kontrakt fra ifjor der det står at det er normallønn under kjøring. Dette vart tatt bort på vår timeliste i jan/feb, men kontrakten er ikkje endret. Fekk ingen endringskontrakt. Er da kontrakten gyldig?

Les mer

Får ikke feriepenger på honorar

Publisert: 10.09.2020

I 2019 var jeg ekstern medlem som professor i to ulike bedømmelseskomiteer ved to av landets universiteter. I juni i år mottok jeg feriepenger kun for det ene oppdraget. Jeg ble fortalt at de ikke betaler feriepenger på honorar i forbindelse med bedømmelseskomiteer da "dette er en enkeltsum som er inklusive alt". I kontrakten står det imidlertid at arbeidet behandles som lønnsinntekt og at godtgjørelsen derfor ikke utbetales som næringsinntekt. Har jeg krav på feriepenger på lønnsinntekt?

Les mer

Får ikke feriepenger med sluttoppgjøret

Publisert: 24.08.2020

Jeg skal slutte i jobben min 31.08 2020, men får beskjed fra arbeidsgiver at jeg ikke kan få det før neste i september mnd fra arbeidsgiver. Det er dessverre ikke mulig for den ansatte som skal slutte å velge når feriepengene skal utbetales. Firmaet har som policy at sluttoppgjør utbetales måneden etter den ansatte har sluttet. I dette tilfelle vil det være i september for meg.

Les mer

Får ikke avspasere eller overtidsbetalt

Publisert: 24.08.2020

Jeg jobber som kranbilsjåfør, og har såkalt flatlønn. Vi får ikke overtidsbetalt utover 8 timer, bare vanlig timesbetalt, ingenting ekstra. Ikke avspasering, ikke overtidstillegg, bare vanlig timebetalt. Er dette lovlig?

Les mer

Arbeidsavtale ved virksomhetsoverdragelse

Publisert: 24.08.2020

Har et spørsmål angående lønn. Bedriften jeg arbeider for fikk nye eiere (virksomhetsoverdragelse). Jeg ble tilbudt høyere lønn (muntlig avtale), men ingen andre betingelser ble nevnt. Fikk ingen ny arbeidskontrakt, de hadde ikke tid. Når arbeidet er ferdig, trekker de meg i lønn for lunsj (hadde ofte bare 10 min pause) og fikk ikke overtidsbetaling. I avtale med tidligere eier, fikk jeg betalt for lunsj og overtid, da jeg er tilgjengelig for bedriften hele tiden. Hvilke rettigheter har jeg her?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke i feriepenger

Publisert: 24.08.2020

Min tidligere arbeidsgiver betalte meg fast arbeidslønn måned etter jeg var ferdig der, pga det ikke var gitt beskjed til HR. Beskjed er gitt, men de svarer ikke. Feriepenger skal utbetales neste år, kan de da holde igjen de om jeg har sagt ifra at jeg har fått feil utbetaling og de ikke har gitt meg tilbakemelding?

Les mer

Utregning av provisjon i deltidsstilling

Publisert: 22.06.2020

Min datter er frisør og har fastlønn + provisjon. Hun er for tiden 40 % permittert. I kontrakten er det sånn at om behandlingsomsetningen overstiger 80 000, som er fastlønnen, utløses en provisjon på 37 % av netto kr 80 000, og mellomværende mellom kr 28 573. Det er jo ingen mulighet i 60 % stilling å overstige 80 000. Skal disse 80 000 reguleres prosentvis i forhold til reell arbeidstid?

Les mer

Kan arbeidsgiver utsette utbetaling av feriepenger?

Publisert: 15.04.2020

Kan arbeidsgiver utsette utbetalinger av feriepenger? Jobber på et hotell og fikk høre at man kanskje ikke får feriepengene sine før på leeeeeeeenge fordi hotellet går tom for penger, (på grunn av corona). Er dette lov?

Les mer

Har man krav på feriepenger som permittert?

Publisert: 15.04.2020

Jeg jobber i en gullsmed og er blitt permittert 100 %. Jeg har jobbet der i 6 år og har feriepengeutbetaling i mai. Spurte idag om feriepengene kommer i mai i år også, og da sa sjefen ja hvis det er penger i kassa. Jeg vet at jeg ikke får dagpenger under ferien min og jeg pleier ikke ha lønn under ferien heller. Mitt spørsmål er: kan hun nekte meg feriepenger? Og hvis hun nekter hvem kan jeg kontakte? Vi er ikke fagorganisert.

Les mer

Lønn uten arbeidsoppdrag

Publisert: 14.04.2020

Har 50 % fast stilling. Har ikke fått noe arbeidsoppdrag i mars. Har jeg krav på lønn?

Les mer
1 2 3 16