Lønn og andre ytelser

Tjene penger på YouTube ved siden av jobb

Publisert: 10.05.2021

I min arbeidskontrakt står det at jeg ikke kan ta annet lønnet arbeid siden det er enn fulltidsstilling. På fritiden driver jeg litt med YouTube og har begynt å tjene litt penger på dette. Regnes dette som lønnet arbeid da? Eller hvordan er dette?

Les mer

Mister lønn for røde dager

Publisert: 07.05.2021

Jeg jobber som timesansatt, men har faste tidspunkter for arbeid i løpet av en uke. 13. og 24. mai denne måneden er røde dager. Jeg har blitt fratatt mine vakter fordi de har satt opp de som til vanlig jobber søndager. Er dette lov? Og skal jeg ikke ha lønn uansett da? Min bedrift er bundet til tariffavtaler.

Les mer

Arbeidsgiver trekker i lønn for ferie

Publisert: 05.05.2021

Jeg har sagt opp jobben og har min siste dag i nåværende stilling 1. juni. Jeg har 25 feriedager til gode, men tok 5 av disse forrige uke. På lønnslippen jeg fikk har jeg blitt trukket for 5 dager ferie. Er dette riktig selv om jeg har 25 dager ferie til gode? Jeg spør regnskapsføreren og får til svar at siden jeg ikke har feriedager til gode fra i fjor, og du skal slutte i år, blir du avlønnet som en uten full opptjening. Dvs lønn når du jobber, trekk når du tar fri.

Les mer

Rett på overtidsbetalt når man har vært sykemeldt?

Publisert: 05.05.2021

Jeg er ansatt i en 97 % stilling, men jobbet sist mnd 169,5 timer, 72 av disse er sykepenger. Har jeg rett på overtid for de timene som er over 150 timer, eller faller dette vekk når jeg har vært sykemeldt?

Les mer

Arbeidsgiver har ikke registrert ansiennitet

Publisert: 05.05.2021

Jeg fant ut nå at arbeidsgiver ikke har registrert min ansiennitet siden jeg startet i mars 2016. Alle papirene fra tidligere arbeidsgivere/arbeidserfaringer ble levert samme dag som jeg begynte i tillegg til autorisasjon som helsefagarbeider! Har gitt beskjed til arbeidsgiver, hun mente jeg måtte sende inn egne papirer til lønn i tillegg til de samme hun fikk og mener det ikke er gjort noen feil? Jeg mener dette skulle vært ordnet av henne når hun fikk papirene første gang?

Les mer

Ferie og feriepenger som nyansatt

Publisert: 29.04.2021

Jeg begynner i ny jobb nå 3. mai og bedriften har fellesferie i juli. Ifølge kontrakten har jeg fastlønn. Jeg lurer på om jeg da må gå uten lønn i juli, siden jeg ikke har opparbeidet meg feriepenger? Jeg har gått på dagpenger lenge, så det er ikke mye å hente der tror jeg. Det er jo litt krise uten penger en hel måned.

Les mer

Får ikke lønn etter å ha mistet lappen

Publisert: 14.04.2021

Jeg mistet min jobb, på dagen, da jeg ble fratatt mitt førerkort. Jeg fikk da verbal beskjed, at jeg ikke trengte å møte på jobb mer. De kunne ikke tilrettelegge for meg. Jeg fikk også en skriftlig oppsigelse, der det står at jeg har fritak fra arbeidsplikt, men den har jeg ikke signert. Da jeg spurte etter min lønn, sa min sjef, at jeg måtte jobbe, hvis jeg skulle ha lønn. Kan avtalen vi hadde om fritak arbeidsplikt, verbalt og skriftlig, trekkes tilbake etter 3 uker og hva med min lønn?

Les mer

Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 13.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade. Har arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn når jeg må til lege/fysioterapeut i arbeidstiden?

Les mer

Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 12.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade fra NAV. Uhell da jeg skulle fylle diesel på bussen jeg kjørte. Har arbeidsgiver lov å trekke meg i lønn for timer jeg har vært til legebesøk etter skaden? Alle legebesøk var relatert til skaden.

Les mer

Arbeidsgiver vil endre fra fastlønn til timebetaling

Publisert: 06.04.2021

Jeg har en kontrakt på 100 %. Før fikk jeg fast lønn, men nå har eier bestemt at jeg skal ha timebetaling. Hva skjer da med røde dager? Har jeg krav på betaling for de? Hvis ikke får jeg jo ikke 100 % den måneden?

Les mer
1 2 3 21