Lønn og andre ytelser

Får ikke utbetalt lønn fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 15.08.2019

De tre første månedene i ny jobb har jeg vært uten lønn og kontrakt. Siden jeg kjente arbeidsgiver fra før var jeg veldig tålmodig. Når jeg har sagt opp jobben fikk de frist for å betale det de skylder meg, men de har sviktet, og de svarer ikke meg nå! Har alt skriftlig fra dem. Hva kan jeg gjøre nå? Det er snakk om 3 mnd lønn + en god del penger de skulle betale til meg pga markedsføringen jeg har gjort til businessen.

Les mer

Får ikke lønn

Publisert: 30.07.2019

Jeg gikk på arbeidsavklaringspenger og hadde en jobb som jeg fortsatt har idag, på 6 timer, 2 dager i uken! Jeg ble tilslutt 100 % uføretrygdet! Fikk beholde jobben, men jeg har aldri fått noe lønn. Har jeg ikke rett til lønn? Har hørt at det ikke er lov å jobbe gratis i Norge, og at ufør ikke blir ansett som lønn, da det er noe jeg skulle hatt uansett!

Les mer

Trekk i feriepenger

Publisert: 26.06.2019

Jeg har 40 % stilling og tjener 160 000,- i året. Jeg begynte hos bedriften 1/11-18. I dag mottok jeg lønnsslippen min der de har trukket ut hele junilønningen min, samt trukket ut 4 dager jeg har tatt ut i juni. Jeg har ikke hatt en eneste feriedag i 2019 med unntak av de 4 nå i juni. Nå har de gitt meg 0,- i lønn i juni samt trukket fra 4 dager på fjorårets feriepenger. Er det ikke slik at jeg skal få full pott for feriepengene fra i fjor - samt kun fratrekk på 4 dager nå i juni?

Les mer

Trukket for mye av feriepenger

Publisert: 21.06.2019

Jeg har 1 arbeidsplass hvor jeg har avtale på en ca 20 %-stilling, to dager annenhver uke. Deretter plukker jeg opp så mange ekstravakter jeg kan slik at jeg likevel arbeider rundt 100 %. Alle feriepengene utbetales i juni. Jeg blir trukket i feriepenger for den "femte" ferieuka. Grunnlaget for trekket er alle timene jeg har jobbet året i forveien, og ikke i forhold til 20 %-stilling. Jeg blir trukket 7000 av 42000, og får kun utbetalt lønn fra fast vakt, 1 dag, den uken jeg blir trukket i ferie.

Les mer

Tjener mindre enn kollegene

Publisert: 13.06.2019

Skal over i ny stilling (vaktleder), men har fått vite at eg ikke får samme lønn som mine kolleger har. Samme jobb, men ulik lønn. Mine kolleger får 3000 per måned. Eg får 750 per måned i tillegg. Firma sier at eg ikke har rett på samme lønn, da mine kolleger går på en gammel avtale. Hva kan eg gjøre i denne saken?

Les mer

Lønnstrekk for helligdager

Publisert: 13.06.2019

Kan jeg trekkes for avspasering på 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag når jeg har fast månedslønn?

Les mer

Tidligere arbeidsgiver betaler ikke ut feriepenger

Publisert: 13.06.2019

Min tidligere arbeidsiver betaler ikke ut opptjente feriepenger for 2018, selv om de har sendt meg A-melding som dokumenterer hva jeg har krav på her. Arbeidsgiver svarer ikke på mine henvendelser ang dette. Hva har jeg krav på og hva bør jeg gjøre ?

Les mer

Kan man kreve samme lønn som de andre på jobben?

Publisert: 12.06.2019

Lurer på hvordan ting er med oppsigelse? Har ikke en skriftlig kontrakt. Har fagbrev innen yrke og går med mindre lønn an andre med samme stilling. Hvis jeg sier opp har jeg oppsigelsestid? Eller kan jeg kreve en skriftlig kontrakt med samme lønn som de i samme stilling som meg, og hvis arbeidsgiver ikke godkjenner det, kan jeg da gå på dagen?

Les mer

Arbeidsgiver trekker arbeidsgiveravgift fra ansattes lønn

Publisert: 11.06.2019

Jeg er for øyeblikket fulltidsansatt i en bedrift. Jeg og en kollega fikk nylig innsyn i hva som blir trukket fra lønnen, og der kom det opp at vi begge blir trukket for arbeidsgiveravgiften. Ut i fra det vi vet, så er det arbeidsgiver som er pålagt denne avgiften, og er det ikke da galt (ulovlig?) at vi skal betale den av vår egen lønn. Hva er det beste å gjøre i denne situasjonen?

Les mer

Rett på lønn i juli?

Publisert: 07.06.2019

Jeg sa opp jobben min i mars. Jobber ut juni, og tar ferien min i juli. Nå fikk jeg nettopp beskjed om at feriepengene og ikke lønn blir betalt ut i juni. Har jeg da rett på utbetaling av lønn i juli ettersom jeg arbeidet hele juni? Ellers er det jo ingen grunn til at jeg skal sitte på jobb denne måneden.

Les mer
1 2 3 6