Lønn og andre ytelser

Får ikke utbetalt lønn for plusstimer

Publisert: 18.10.2019

Jeg sluttet i jobben min pga helsemessige årsaker. Jeg hadde ca 40 timer i pluss på tidskonto som de nå ikke betaler ut. Og begrunner dette med: "Det har kommet meg frå høre via noen at du etterlyser flextimer fra din timekonto. Men no vart det ingen sluttavtale signert, men derimot ein oppsgelse frå deg der du sa frå deg både lønsplikt og arbeidsplikt etter 30. september.Derav også flextimer som du kunne i prinsippet brukt (avspasert) under arbeidsplikt" Stemmer det at de slipper å betale?

Les mer

Får ikke overtidsbetalt som prosjektassistent

Publisert: 14.10.2019

Jeg jobber som prosjektassistent. På avtalen står det: "Arbeidstaker er klar over at han skal utføre arbeid av ledende karakter. Arbeidstaker skal, uten ekstra kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, arbeide så mye som er nødvendig for å fylle kravene til stillingen på en tilfredsstillende måte. Lønn pr. time: 220. Lønnen er fast, dvs. at nødvendig bruk av tid for å få utført arbeid til rett tid er inkludert".

Jeg jobber utover ordinær arbeid og og får ikke kompensajon. Er det lov?

Les mer

Krav på overtid når avtalte timer overskrides

Publisert: 07.10.2019

Søsteren min jobber i en 50 % stilling på restaurant, 18,75 timer i uka. Sjefen hennes har satt hun opp på en ekstra 7,5 timers vakt annenhver uke. Dvs. at hun jobber 90 timer på 4 uker, i stede for 74, som kontrakten tilsier. Har hun krav på overtidsbetaling på de 7,5*2 timene som hun må jobbe ekstra?

Les mer

Rett på feriepenger som nyansatt

Publisert: 27.09.2019

Jeg startet nytt jobb i februar -19, har nå sagt opp og har min siste dag nå i slutten på september -19. Det er første året i Norge for meg, men har jobbet utenlands i flere år tidligere. Er det riktig at jeg ikke har rett til feriepenger, har arbeidsgiver krav på å fortelle meg det eller er det jeg som må finne ut av det?

Les mer

Etterbetaling av lønn

Publisert: 26.09.2019

Har hatt feil i utbetaling av lønn i mange år. Jeg har gjort min arbeidsgiver oppmerksom på feilen, men vi blir ikke enig i hvor langt tilbake jeg kan kreve. Trenger en lovparagraf.

Les mer

Får betalt mindre enn andre ansatte på hotellet

Publisert: 25.09.2019

5 month contract with a temporary agency and I'm hotel waitress. My contract says: Salary: 161,87 NOK/h+10,2 % vacation (includes evening and weekend compensation). The contract of the waiters who work directly for the hotel says: “Company with a tariff agreement-Riksavtalen.The hotel is following the tarif of NHO Reseliv” We have same working experience and working same time. The ones hired directly by the hotel are paid extra for weekends and evenings and 12 % holiday. Shouldn't I be paid the same?

Les mer

Rett på lønn i oppsigelsestiden?

Publisert: 20.09.2019

Jeg har jobbet i et firma som avisbud fra 2007. Har jeg rett til lønn i oppsigelsesperioden når jeg har attest fra legen at jeg er frisk, men kan ikke lenger jobbe som avisbud pga ulykke på arbeidsplassen og problemer med foten? Arbeidsgiver har ikke andre stillinger for meg enn avisbud, og han sier at jeg likevel må jobbe pga manglende sykemelding fra legen. Legen sier at jeg er frisk og kan jobbe, men ikke som avisbud. Jeg har vært sykmeldt tilsammen i ett år og har mistet rett til sykepenger.

Les mer

Lønn når man er sykemeldt

Publisert: 05.09.2019

Jeg har en sesongbasert arbeidskontrakt som er basert på sommerperiode. 100 %, noen uker har jeg jobbet MYE mindre grunnet lite jobb. Det står i min kontrakt at de gjennomsnittsberegner det, så det jeg ikke har jobbet får jeg betalt for rettere sagt. Noen dager har jeg brukt egenmelding og fått det igjen som syketimer, og på slutten av forholdet (ca 2 måneder) var jeg sykemeldt. Har jeg fortsatt krav på mine "til overs" timer fra denne gjennomsnittsberegningen de månedene jeg var frisk?

Les mer

Redusert kostgodtgjørelse for utenlandsopphold

Publisert: 05.09.2019

Jeg jobber i 4/4-rotasjon i utlandet. Arbeidsgiver reduserer kostgodtgjørelsen med 25 % etter 28 dager og refererer til Statens reiseregulativ. Er dette riktig, da jeg ikke har 28 dager sammenhengende opphold på samme oppdragssted i og med at jeg kun har noen dager i land før jeg reiser offshore, som jo må regnes som nytt oppdragssted. Redusert sats blir opprettholdt ved påfølgende reise, er det riktig å regne friperioden som avspasering eller skal det løpe nye 28 dager med full godtgjørelse?

Les mer

Mangler kontrakt i sommerjobb

Publisert: 03.09.2019

Jeg jobber i et sted som er sommerjobb. Sjefen min ga ikke meg kontrakt før jeg spør om dette. Jeg venter ennå. Men, jeg hørte at hun betalte en vaskehjelp mer enn meg. Vi har det samme stillingen. Er det mulig det? Så sa hun at jeg har gammel kontrakt, derfor tjener jeg mindre. Det stemmer ikke. Hva kan jeg gjøre for å få pengene mine?

Les mer
1 2 3 8