Lojalitetsplikt

Hva skjer i et drøftelsesmøte?

Publisert: 20.04.2016

I am invited to a consultation meeting from my employer, who are considering to terminate my contract for the reason of conflict of interest and loyalty issues. I have the following questions for you:

What will happen consultation meeting? Will they dismiss me after the consultation meeting?

Does any law define conflict of interest?

Les mer

Taushetserklæring for umyndige

Publisert: 28.01.2016

Hvordan er det med tausheterklæring og de som er under 18? Hvis en under 18 skriver under på dette, er det da juridisk bindende eller ikke? Er det er kanskje en verge som må skrive under?

Les mer

Tidligere arbeidstaker nekter å levere tilbake bedriftens eiendeler

Publisert: 04.01.2016

Hva kan man gjøre når tidligere ansatt ikke leverer tilbake bedriftens eiendeler etter gjentatte meldinger og telefonsamtaler. Er det da mulig å leverere en politianmeldelse for tyveri?

Les mer

Er dette brudd på lojalitetsplikten?

Publisert: 08.10.2015

Jeg ble innkalt til drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven 15-1. Saken endte med at jeg fikk sluttpakke. Jeg rapporterte forløpet i saken til ledergruppen, verneombud, tillitsvalgt og arbeidsmiljøutvalget. Dette mener arbeidsgiver er brudd på lojalitetsplikten og vurderer om å gjøre om oppsigelsen til avskjed. Grunnen at jeg gjorde det at jeg rapporterte og varslet om brudd i drift og personal ledelse av min nærmeste leder til hans leder som ikke tok tak i det. Er dette brudd på lojalitetsplikten?

Les mer