Livsarvinger

Arverett som samboere uten testament

Publisert: 04.03.2019

Min samboer ligger for døden. Vi bor sammen i en leilighet som han eier. Han har ingen barn, men har søsken i utlandet. Hvilke rettigheter har jeg mtp på arv? Ønsker selvfølgelig å bli boende i hjemmet vårt. Vi har ingen samboerkontrakt. Det er heller ikke skrevet noe testament. Vi har vært samboere i omlag 15 år.

Les mer

Testament og særkullsbarn

Publisert: 23.02.2019

Min samboer har tre barn, jeg har ingen, og vi har ingen felles. Er det mulig å ha et slikt testament som vist nedenfor? At barna hans ikke får ut arv før evt jeg også er gått bort. Undertegnede, som lever i avtalt samliv, bestemmer herved at den av oss som lever lengst skal arve den andre og råde over arven som sin fulle og hele eiendom. Når lengstlevende er død, skal formuen deles enten etter lengstlevendes testament eller mellom arvinger etter loven.

Les mer

Arv etter svigerforeldre

Publisert: 05.02.2019

Min mann er død, vi fikk ikke barn sammen. I et testament ble det skrevet at jeg arver alt etter han. Nå er begge hans foreldrene døde, og har etterlatt seg en del mark til en god verdi. Det er syv andre søsken. Har jeg da som enke krav på noe av det ?

Les mer

Arv etter svensk tante

Publisert: 30.01.2019

Jeg skal arve en tante fra Sverige. Hvordan kan jeg få særeie på arven? Jeg er gift, men min mann er syk og bor på sykehjem. Han har tre barn fra tidligere og vi har to barn til sammen. Vi har felles økonomi, men om jeg arver går pengene inn i vår felles økonomi og jeg må dele min arv mellom alle barna? Vil helst at min arv går til mine to barn. Hvordan kan jeg få til dette?

Les mer

Far nekter å dele ut morsarv

Publisert: 30.01.2019

Mor døde for 18 år siden. Far lever i uskiftet bo. Far har solgt bolig, ble syk psykisk. Fritidsbolig bygd ut. Far solgte fritidsbolig og kjøpte leilighet. Far nekter morsarven og skifte til meg. Far er fiendtlig, ønsker gjøre meg arveløs. Vi er 2 barn av begge foreldre. Andre sønn fått masse penger og gaver. Innskudd til egen oppstart av butikk m.m. Har bedt skriftlig om at far gjennomfører skifte. Det nektes. Er vel ingen ting å hente her? Far vil nekte og hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arv etter barnløs filletante

Publisert: 28.01.2019

Vår filletante som var lengstlevende døde nylig, har hatt en datter som var gift, men barnløs. Er det enkemannen etter datteren eller søsken til tante og onkel som blir arvinger her?

Les mer

Særeie for å sikre arv

Publisert: 28.01.2019

Jeg har en bolig i dag som jeg står som eier av, og betaler alene lån. Hadde denne boligen før jeg traff min samboer, men tenkte hvis jeg en dag bygger en bolig med min samboer og han blir medeier går det an at jeg har særeie? Vi har ingen barn sammen ennå, men han har 6 barn fra før av. Derfor jeg tenkte om det er mulighet for særeie, så hvis en dag han skulle falle fra at ikke hans barn kan komme å ta fra meg alt så blir jeg sittende som gjeldsslave? At det er jeg og vårt barn som arver.

Les mer

Er pliktdelsarven oppfylt?

Publisert: 28.01.2019

Jeg hadde 4 barn. Min datter døde og etterlater seg to barn. Sammen med mine tre barn har jeg idag et firma verdt ca 20 mill. Av 40 aksjer har jeg selv bare 4 aksjer. Min tomannsbolig og en større tilliggende tomt har jeg solgt til firmaet. Etter min død vil derfor mine tre barn arve mesteparten av det som var min formue. Mine 4 aksjer (ca 2 mill), en bobil, noe inventar og ca 3 mill NOK vil jeg testamentere til min avdøde datters to barn som må dele denne arven. Pliktarven er vel oppfylt?

Les mer

Skjevfordeling av arv til barna

Publisert: 18.01.2019

Jeg har en sønn på 24 år og ei datter på 19 år. Min datter er psykisk utviklingshemmet og bor i omsorgsbolig hvor hun får hjelp og ettersyn døgnet rundt. Vil gjerne at min sønn arver hus og hytte og evt. bil, altså mest mulig da hun ikke har behov for så mye. Vil også at sønnen min skal være verge for henne. Er det mulig at arven kan fordeles slik?

Les mer

Mor i uskiftet bo vil gi forskudd på arv

Publisert: 14.01.2019

Mor sitter i uskiftet bo. Arvinger er min søster og meg. Mor og jeg har ikke lenger kontakt med min søster. Mor har solgt sitt hus og flyttet i en mindre leilighet. Hun har nå 2 millioner, og ønsker at jeg skal få mest mulig av dette i gave. Hvor mye kan hun gi til meg i gave, uten at min søster kan kreve tilsvarende?

Les mer
1 2 3 6