Livsarvinger

Ønsker ikke at barnets mor skal arve

Publisert: 09.05.2019

Jeg har en sønn på 18 år jeg aldri har hatt kontakt med, som jeg ikke ønsket og som blev født mot min vilje. Moren visste jeg ikke ville ha barn, hun fikk meg til å tro at hun hadde spiral og jeg bestilte time for sterilisering for å være helt sikker. Vel kort sagt ble jeg lurt!

Jeg har hennes skriftlige og frivillige tilståelse om dette. Jeg ønsker ikke at denne kvinnen skal oppnå noe arv fra meg gjennom hennes sønn. Finnes det en måte å unngå at lureriet fortsetter i hennes favør?

Les mer

Sikre arven til særkullsbarn

Publisert: 09.05.2019

Lurer på hvordan arven blir fordelt hvis jeg dør først. Har giftet meg på nytt. Vi har ingen felles barn. Hun har 3 barn fra tidligere ekteskap, og jeg har 1 barn fra tidligere ekteskap.

Da vi giftet oss hadde jeg et nedbetalt hus som er tinglyst på meg. Senere har jeg arvet et sjøhus og en hytte etter mine foreldre. Hvordan vil mitt barn komme ut av et eventuelt arveoppgjør? Er det noe jeg kan gjøre, slik at min sønn kommer godt ut av dette arveoppgjøret mens jeg lever?

Les mer

Barn godtar ikke uskiftet bo

Publisert: 09.05.2019

Ektepar (gift i over 30 år) med 2 særkullsbarn hver, ingen felles barn. Hans barn vil ikke skrive under på avtale om at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo (hennes barn har signert).

De har nettopp kjøpt ny borettslagsleilighet som må belånes litt. Han ønsker derfor å sikre sin kone ved å la henne ha særeie på den nye leiligheten. Det nye lånet skal derfor stå i kun hennes navn. Spm. er: Er dette OK? Vil hans arvinger kunne skape problemer dersom han dør først? Hva skjer dersom hun dør først?

Les mer

Arv etter ektefelle uten barn

Publisert: 09.05.2019

Vi er gift, eier hus (50 % hver) og har ingen barn. Har ikke skrevet testament. Hva arver gjenlevende part når den andre dør? Arver gjenlevende alt eller kommer det andre inn?

Vi ønsker at gjenlevende skal arve alt. Må det da skrives gjensidig testament? Etter begges død; hvor mye kan vi testamentere bort til organisasjoner o.l.? Kan vi gi bort alt, eller har familie krav på noe?

Les mer

Er det ny ektefelle eller barn som skal arve etter far?

Publisert: 09.05.2019

Jeg en enebarn til min far, som er gift med ny partner (de har vært gift i 15 år). Det er ikke skrevet et testamente. Med bolig og livsforsikring osv er det litt uklart for meg hvem som skal arve hva. Hva har jeg rett på som enearving av min far?

Les mer

Arv etter enslig person

Publisert: 24.04.2019

Er det automatikk i hvem som arver en enslig person, uten barn (for eksempel foreldre, søsken, nevøer/nieser)? Eller er det slik at enslige personer uten barn ikke har legalarvinger og dermed bør/må skrive testamente?

Les mer

Mor deler ut verdier fra uskiftet bo

Publisert: 16.04.2019

Min mor sitter i uskiftet bo etter min stefar. Hun har 5 barn, min søster og meg fra første ekteskap, 3 barn med min avdøde far (stefar). Etter fars ønske, har min bror overtatt gården for kr. 1 300 000. Vi var alle enig om det. For en uke siden fikk jeg rede på at mine 3 halvsøsken har fått utbetalt kr 200 000 + hver av boet (Vet ikke eksakt hvor mye eller når tid det skjedde). Er dette lov uten at min søster og jeg har fått beskjed? Er det lov å gi så store verdier når en sitter i uskiftet bo?

Les mer

Sikre økonomien hvis ektefellen dør

Publisert: 16.04.2019

Min mann har to barn fra før som er i 20-årene. Vi har tre mindreårige barn sammen. Han er 18 år eldre enn meg, og jeg ønsker å sikre økonomien for meg og mine barn hvis noe skulle skje han. Vi har en formue på ca 8 millioner når gjeld er trukket fra. Hvordan er arvefordelingen i slike saker?

Vi har felles økonomi, og eier like mye. Jeg ønsker at vi tar særeie på hver vår del av boligen, han ønsker ikke dette. Hvilke alternativer har vi, og hva er lurt for min del å gjøre?

Les mer

Arv etter farfar når far dør først

Publisert: 16.04.2019

Far døde nylig. Han er gift og har 2 særkullsbarn og 1 felles med nåværende ektefelle. Far til far har sittet i uskiftet bo etter morens død. Har gjenlevende ektefelle da krav på arv når far til far dør eller går dette til barna?

Les mer

Pappa vil gi bort penger fra uskiftet bo

Publisert: 08.04.2019

Pappa har solgt huset og flyttet på sykehjem. Han sitter i uskiftet bo etter at han ble enkemann for 40 år siden. Han ønsker å gi bort mesteparten av pengene fra hussalget til sine barn nå mens han selv er i live. Vi er 4 søsken - samt at han har et barn utenom ekteskapet som vi eller han ikke har sett/hatt kontakt med.

Spørsmålet er: Kan han bruke/gi bort penger etter hussalget etter fordeling som han selv vil - nå mens han er klar og i live? Er det noen begrensninger?

Les mer
1 2 3 7