Leieforhold

Leietaker har gått konkurs

Publisert: 10.03.2020

Vi har hatt utleie av forretningslokale, leietaker er konkurs. Boet har informert om at de ikke trer inn i kontrakt. Leietaker har flyttet ut. og betalt husleie ut januar. Ingen oppsigelse.. Boet er tyst. Henvendt oss til boet gjennom 6 mail, ikke fått noen svar på våre spørsmål om lokale. De har nå som sagt flyttet ut alle varer og inventar, stjålet utleiers. Vi har et depositum på 3 mnd husleie. Som vi har gjort krav på grunnet 3 mnd oppsigelse av leie. Boet har ikke frigitt dep. Nøkler ikke levert.

Les mer

Oppsigelse av leie av lagerbygg

Publisert: 10.03.2020

Eierforhold til et lagerbygg, tingretten har bestemt at undertegnede ikke eier lagerbygget. Retten har bestemt at undertegnede har en leieavtale mot vedlikehold av bygget, Har disponert lagret i ca. 45 år (Lagret båter, fiskeredskaper, og utstyr til gårdsdriften). Hvilke regler gjelder for oppsigelse av leieforholdet/frister. Oppsigelse av leieforhold er sendt til advokat jeg benytter.

Les mer

Krav om å fjerne gjenstander fra utleiebolig

Publisert: 09.03.2020

Vi leide en leilighet for ca 1 år siden, dvs vi flyttet ut 20.02.19. Det var en del greier som sto i boden etter vi flyttet, som utleier sa de skulle fjerne på vår bekostning, noe som var greit. Men nå 1 år senere, kommer de med krav om at vi må fjerne det, om ikke går det på vår regning. Har de lov til dette? De har jo sagt de allerede har gjort det, og det er over 1 år siden vi flyttet ut.

Les mer

Utleier reparerer ikke skader i leilighet

Publisert: 09.03.2020

Leier en leilighet med da parkering vi også betaler mer for. Har nå siden august slitt med vannproblemer ingen fikser. Det har vært så ille at vi ikke kunne dusje. Deretter fungerer ikke komfyren og ingen kommer for å fikse dette. Deretter skaffer vi oss parkering, men andre parkerer på parkeringsplassen vår, som forårsaker oss til å måtte parkere ute, vi har fått 5 bøter så langt. Og vi får ingen svar fra utleiefirmaet vi leier hos.

Les mer

Utleier har gått inn i leilighet uten tillatelse

Publisert: 05.03.2020

Uten avtale har utleier har gått inn i leiligheten og satt garderobeskap inne på soverommet for å forbedre til neste leieforhold. I tillegg har han skjøteledning inn soveromsvinduet for å ha strøm til utvendig arbeide. Soverommet er derfor ikke lenger disponibelt for min del. Utleier truer med å forlenge oppsigelsestiden med 2 mnd, om jeg ikke aksepterer forholdet. Avtalt oppsigelsestid er ut februar, og husleie er betalt. Leiligheten ligger dessuten annonsert som ledig fra 1.2.2020.

Les mer

Dårlig lydisolasjon i kollektiv

Publisert: 20.02.2020

Jeg bor i kjelleren i et kollektiv med 5 andre. I kjelleren er det et annet soverom. Veggen i mellom soverommene ble satt opp for ca. 10 år siden av huseier. Denne veggen er såpass dårlig isolert at man kan holde en samtale gjennom veggen. Det er nesten umulig å sove om personen i det andre rommet er der og spiller dataspill (f.eks) fordi tastatur lyder og snakking går rett igjennom. Har jeg krav på å si opp leieforholdet/ holde tilbake leie når jeg ikke kan bruke rommet slik det var tiltenkt?

Les mer

Huseier krever fri tilgang til bolig for visninger

Publisert: 11.02.2020

Jeg har sagt opp leieforholdet og har så langt i oppsigelsestiden (ca. 1 igjen av 3 mnd) forsøkt å imøtekomme huseiers ønsker om visninger, både i tilknytning til ny utleie og til salg/megler (da boligen nå er lagt ut for salg). Jeg opplever store utfordringer i kommunikasjon og relasjon til huseier. Huseier krever nå at jeg forlater boligen under visningene til potensielle leietakere. Kan hun kreve dette?

Les mer

Ønsker å flytte pga rotter

Publisert: 11.02.2020

Vi leier en leilighet. Det har over flere uker vært rotter i veggene, både ytre og innevegger. Dette er bekreftet av utleier, Rentokil, forsikring ved befaring. Vi hører jevnlig, skraping, gnaging og piping. Vi føler det meget ubehagelig og har begynt å få redsel mot å legge oss, gå på do, åpne skapdører osv. Vi har tre mnd oppsigelse. Vi ønsker å kutte denne betraktelig til maks 14 dg-1 mnd. Kan vi kreve dette samt reduksjon av husleie i perioden?

Les mer

Holde tilbake husleie pga manglende ventilator

Publisert: 11.02.2020

Jeg mangler ventilator på kjøkkenet på 5. måned og betaler full husleie. Kan huseier kreve full husleie av meg når leiligheten ikke har ventilator? Betaler 7500 kr i mnd.

Les mer

Leier leilighet med rotter

Publisert: 31.01.2020

Min datter leier en privat leilighet i Bodø i samband med studier. Kontrakten gjelder ut februar. Da hun kom tilbake fra juleferie, hadde det vært rotter i leiligheten. Det låg ekskrementer spredd utover gulv. Disse ble fjernet og feller satt opp av huseier. Etter to døgn var det kommet en brunrotte i fellen Fotografisk bevis ble sikret. Huseier har ikke tatt ytterlige grep for å sikre og desinfisere leiligheten. Spørsmål; Kan hun si opp og flytte og samtidig kreve betalingsfritak for siste måned?

Les mer
1 2 3 12