Leie

Fått samlefaktura på leiebeløp etter 1,5 år

Publisert: 06.06.2019

Saken gjelder leie av parkeringsplass. Jeg leier en p-plass hvor for halvannet års tid siden utleier sluttet å sende ut faktura. Utleier har nå sendt en regning på hele beløpet, altså leie for halvannet år tilbake. Har han lov til å gjøre det? Og burde jeg ha etterlyst innbetalingen?

Les mer

Bruksrett ved sesongleie på campingplass

Publisert: 30.05.2018

Hvis man betaler sesongleie på en campingplass, kan da eieren av campingplassen legge begrensninger på hvor mange dager man kan være der? Blir man regnet som fastboende på camping hvis man har adresse et annet sted?

Les mer

Usikker på når siste husleie skal betales

Publisert: 08.05.2018

Vi betalte 11500 kr i forskudd da vi skulle leie ny bolig, vi betalte dette i juli 2016 og flyttet inn 1. September 2016. Nå sendte jeg oppsigelse den 01.05.2018 og Megleren spurte om vi ønsket utflytting 31.07.18 eller 31.08.18, jeg sa vi ønsket det 31.07.18, spørsmålet er om vi skal betale husleie ? Husleien skal som regel betales den første hver måned, men hvordan fungerer det med tanke på forskudd betalingen som vi gjorde?

Les mer

Oppsigelse av tidsbestemt leiekontrakt

Publisert: 08.05.2018

Jeg har tidsbestemt kontrakt der det ikke står noe om oppsigelsestid eller utførelse av det i kontrakt. Har jeg rett til å si opp avtalen? Og i så fall, med hvilken frist? Jeg leier et rom med deling av kjøkken slik at jeg også lurer på om det er definert som "enkelt beboelsesrom", da det er noe annen oppsigelsestid på det. Kan man ha spesielle grunner for at man må flytte før tiden, og har man retten på sin side til å flytte før av den grunn?

Les mer

Kan ny utleier heve husleien?

Publisert: 03.05.2018

Jeg flyttet inn i en sokkelleilighet oktober 2017 med tidsubestemt leiekontrakt, de har nå solgt huset og leiligheten som hører til til nye eiere. Vi får bo der videre, men ny eier ønsker å øke husleien med over 10 %, og jeg lurer på om han kan gjøre det?

Les mer

Må utleier datere oppsigelsen av leieforholdet?

Publisert: 10.04.2018

Har mottatt en skriftlig oppsigelse på vårt boligleieforhold. Oppsigelsen er overhodet ikke datert av utleier, verken med datoen den er skrevet eller noen som helst datoer i det hele tatt. Er denne oppsigelsen da gyldig, og trenger vi i det hele tatt protestere skriftlig på den?

Les mer

Utleier møblerer leiligheten før oppsigelsestiden er over

Publisert: 10.04.2018

Vi har leid en leilighet i syv måneder, og har hatt et greit forhold med utleier. Vi har nå sagt opp leiligheten og har to måneder igjen av oppsigelsestiden, men har flyttet inn i ny bolig. Har utleier rett til å møblere leiligheten av stylingbyrå i denne perioden? Hun mener da at møblene skal bli værende der ut leieforholdet vårt. Skal ikke vi disponere leiligheten slik vi vil? Vi skal selvfølgelig la henne holde visninger, men synes dette var urimelig. Vi har leid umøblert.

Les mer

Konflikt om betaling av skade i leiebolig

Publisert: 13.03.2018

Problem: Leietaker nekter å betale oppgradering av bad etter lekkasje til vegg i forbindelse med dusj. Han har ikke gitt utleier beskjed/varsel om dette før leier i 1. etg. oppdager vanndråper over kjøkkenbenk. Kontroll av SSG/Gjensidige viser tydelig fukt i vegg og gulv. Utleier krever at leieren i sin helhet tar kostnaden for oppgraderingen. Han nekter og kontakter Konfliktrådet. Møte med Konfliktrådet avbrytes uten konklusjon. Regning lyder på kr. 76 000. Forslag til løsning?

Les mer

Kan leiekontrakten utvides ved sykdom?

Publisert: 13.03.2018

Jeg har blitt alvorlig syk og lurer på om det finnes regler for å beholde leiebolig under slike omstendigheter? Leiligheten skal leies ut til sommergjester fra juni til august. Vi har kontrakt til juni 2018, og jeg ligger i en seng med ME og har gjordt det siden oktober 2017. Har ikke kjangs til å gjøre noe ang pakking osv.

Les mer

Betale leie når huseier sier opp leieavtale?

Publisert: 21.02.2018

Når huseieren sier opp leieavtalen, må en bo ut oppsigelsestiden, eller kan en flytte så fort en har mulighet? Og må en betale leie de månedene? Vurderer også å bestride oppsigelsen da den etter min mening ikke er gyldig. Da den bryter med lovnader vi fikk før vi flytta inn.

Les mer