Leie av bolig

Fått faktura selv om kontrakt mangler

Publisert: 05.03.2020

Skulle leie en parkeringsplass av et privat firma her jeg bor. Når jeg ringte dem, fikk jeg beskjed om å sende e-posten min til dem på melding, så skulle jeg motta en leiekontrakt på e-post til signering. Jeg mottok aldri den mailen, og har dermed ikke benyttet meg av parkeringsplassen, eller skrevet under på noe kontrakt. I dag fikk jeg faktura i posten hvor det kreves betaling for de 6 månedene jeg ville ha leid, om jeg hadde mottatt kontrakt. Hva gjør jeg?

Les mer

Utleier har gått inn i leilighet uten tillatelse

Publisert: 05.03.2020

Uten avtale har utleier har gått inn i leiligheten og satt garderobeskap inne på soverommet for å forbedre til neste leieforhold. I tillegg har han skjøteledning inn soveromsvinduet for å ha strøm til utvendig arbeide. Soverommet er derfor ikke lenger disponibelt for min del. Utleier truer med å forlenge oppsigelsestiden med 2 mnd, om jeg ikke aksepterer forholdet. Avtalt oppsigelsestid er ut februar, og husleie er betalt. Leiligheten ligger dessuten annonsert som ledig fra 1.2.2020.

Les mer

Ønsker å heve husleiekontrakt

Publisert: 25.02.2020

Utleier og leietaker har signert husleiekontrakt, og en egen avtale om at depositum overføres til utleiers ordinære husleiekonto. Før utleieperioden starter ønsker leietaker depositumkonto istedet, noe utleier aksepterer. Leietaker vil likevel heve husleiekontrakten, og mener at denne er ulovlig. Kan han dette eller må han betale leie i oppsigelsestiden?

Les mer

Leiekontrakt oppsagt fordi huseiers barn flytter hjem

Publisert: 25.02.2020

Jeg leide en leilighet med min datter i slutten av oktober der jeg og huseier er enig om lengst mulig leietid. Nå 30.01.20 sender hun en e-post med oppsigelse og sier hennes datter som bor nå i London skal flytte til Norge i februar og ønsker at vi skal prøve å flytte i løpet av februar. Jeg sier jeg har 3 mnd oppsigelse og setter spørsmålstegn med tidspunkt for oppsigelse, og om den er gyldig ettersom datter bor i London nå altså ikke i husstanden til eier? Jeg synes det skurrer litt!

Les mer

Dårlig lydisolasjon i kollektiv

Publisert: 20.02.2020

Jeg bor i kjelleren i et kollektiv med 5 andre. I kjelleren er det et annet soverom. Veggen i mellom soverommene ble satt opp for ca. 10 år siden av huseier. Denne veggen er såpass dårlig isolert at man kan holde en samtale gjennom veggen. Det er nesten umulig å sove om personen i det andre rommet er der og spiller dataspill (f.eks) fordi tastatur lyder og snakking går rett igjennom. Har jeg krav på å si opp leieforholdet/ holde tilbake leie når jeg ikke kan bruke rommet slik det var tiltenkt?

Les mer

Eks nekter å si opp leiekontrakt

Publisert: 11.02.2020

Jeg og min ekskjæreste leier en leilighet sammen og kontrakten går ut høsten 2020. Det har vært slutt i flere mnd. Jeg ønsker å videreutleie leiligheten til kontraktslutt, men eksen nekter å videreutleie og også ta over hele kontrakten. For meg er det uholdbart å bo sammen, da det går sterkt utover livskvaliteten. Hun ønsker å fortsette å bo i leiligheten og forlanger at jeg skal betale halve leien. Det har jeg ikke råd til hvis jeg skal betale i et nytt leieforhold. Hva sier jussen?

Les mer

Huseier krever fri tilgang til bolig for visninger

Publisert: 11.02.2020

Jeg har sagt opp leieforholdet og har så langt i oppsigelsestiden (ca. 1 igjen av 3 mnd) forsøkt å imøtekomme huseiers ønsker om visninger, både i tilknytning til ny utleie og til salg/megler (da boligen nå er lagt ut for salg). Jeg opplever store utfordringer i kommunikasjon og relasjon til huseier. Huseier krever nå at jeg forlater boligen under visningene til potensielle leietakere. Kan hun kreve dette?

Les mer

Ønsker å flytte pga rotter

Publisert: 11.02.2020

Vi leier en leilighet. Det har over flere uker vært rotter i veggene, både ytre og innevegger. Dette er bekreftet av utleier, Rentokil, forsikring ved befaring. Vi hører jevnlig, skraping, gnaging og piping. Vi føler det meget ubehagelig og har begynt å få redsel mot å legge oss, gå på do, åpne skapdører osv. Vi har tre mnd oppsigelse. Vi ønsker å kutte denne betraktelig til maks 14 dg-1 mnd. Kan vi kreve dette samt reduksjon av husleie i perioden?

Les mer

Leietaker han ombestemt seg om leiekontrakt

Publisert: 11.02.2020

Leietaker ombestemme seg før innflytting. Vi hadde en skriftlig avtale den 15.01 at leietakeren skulle flytte inn 30.01. Han hadde til og med bestilt bank garanti og betalte en forskudd på 2000 kr i husleie. Jeg hadde sendt ham en husleiekontrakt. En dag før innflytting ombestemmer han seg at han kan ikke flytte inn på grunn av at han må være med sin syke mor i utlandet? Han ønsker sine 2000 kr tilbake. Hva gjør jeg? Jeg har tapt mange potensielle leietakere.

Les mer

Holde tilbake husleie pga manglende ventilator

Publisert: 11.02.2020

Jeg mangler ventilator på kjøkkenet på 5. måned og betaler full husleie. Kan huseier kreve full husleie av meg når leiligheten ikke har ventilator? Betaler 7500 kr i mnd.

Les mer