Leie av bolig

Huseier bruker leietakers strøm

Publisert: 05.06.2020

Jeg har flyttet ut fra leiligheten min, har enda en mnd oppsigelse. Jeg tegnet strømabonnement på meg selv, og må jo betale den ut oppsigelsestiden. Men fikk høre huseier bruker strømmen min for å pusse opp en annen leilighet i boligen. Det er da vel ikke lov? Hva kan jeg gjøre da? Kan jeg kreve betaling for strømmen da?

Les mer

Utleier krever forskuddsleie i tillegg til depositum

Publisert: 19.05.2020

Fant en annonse for utleie av leilighet, hvor det var skrevet at _kun_ depositum skulle forhåndsbetales før innflytting. Under visninga, så sier utleier at han skal ha 2 måneder forskuddsleie som garanti, pluss depositum. Lurte på om hvordan dette er i henhold til lovverket?

Les mer

Erstatningsansvar til tysk turistselskap?

Publisert: 18.05.2020

Eg leiger ut et hus til tyske fisketurister. Disse formidles via et selskap i Tyskland. 18 februar var fikk eg oversikt, og 11 uker var booket (første gjester 16. mai). Så kom koronautbruddet. 7. mai fikk eg mail at gjester kom først 30. mai. Ingen info siden. I går avslutta eg samarbeidet for å leie ut til nordmenn, med argument at ingen tyskere kommer før 20. juli. Firmaet skylder på den norske regjeringen, og krever meg for kontraktsbrudd og kompensasjon 24 000.- ifølge kontrakt. Riktig?

Les mer

Si opp husleiekontrakt i kollektiv

Publisert: 06.05.2020

I august signerte jeg leiekontrakt for et leieforhold i kollektiv i Oslo. Av kontrakten fremgår det at man har 3 måneder oppsigelsestid, men ingen eksplisitt lengde på leieforholdet utover dette. En av de jeg bor med sitter på hele leiekontrakten direkte med utleiefirmaet, og hun stiller nå krav til at jeg skal finne ny leietaker, og mener hun kan kreve leie også etter oppsigelsestiden dersom jeg ikke finner ny leietaker. Hvilke rettigheter har jeg? Hun mener også hun kan ta depositumet.

Les mer

Leietaker har ikke råd til husleie

Publisert: 30.04.2020

Vi har leid ut en bolig til et ektepar (privatpersoner) der den ene jobber i et egeneid AS . Dette AS er nå slått konkurs pga. Covid-19. Hva er våre rettigheter som utleiere i denne situasjonen? Leier ønsker å få utsatt og eller hevet leiebetalingen, men dette synes vi blir svært krevende også i vår situasjon.

Les mer

Oppsigelse av husleiekontrakt pga salg

Publisert: 30.04.2020

Har inngått en leiekontrakt med en profesjonell utleier. I kontrakten inngår et punkt om leieforholdets varighet: Denne leiekontrakt gjelder fra 01.03.2020 og løper fast i 3 år, dvs. frem til 01.03.2023. Utleier har dog rett til å si opp avtalen i avtaleperioden etter 12 mnd. med 4 mnd. oppsigelsestid dersom utleier mottar tilfredsstillende kjøpsbud på leiligheten. I § 9-2 om tidsbestemte avtaler er å lese "Ved utleie av bolig må utleier skriftlig opplyse at avtalen ikke kan sies opp i avtaleperioden". Tilfredsstiller tekst i vår i kontrakt dette?

Les mer

Useriøs leietaker

Publisert: 30.04.2020

Har en leietaker som skal ta over snart (kontrakt skrevet). Usikker på troverdigheten til leietaker nå som overtakelse nærmer seg, jeg får ikke kontakt på tlf, sms, mail, umulig å finne leietaker på gule sider og i ettertid syntes jeg mailen har et lite seriøst navn (uten å gå i detalj). Hva skal jeg gjøre hvis leietaker ikke møter til overtakelse eller betaler? Vanskelig å forfølge erstatningskrav på en person som jeg ikke finner, og føler ikke jeg kan leie ut til annen uten å vite?

Les mer

Er tidsbestemt leieavtale lov?

Publisert: 29.04.2020

Jeg er student og leier i den sammenheng et rom i et kollektiv (privateid bolighus). Jeg har en tidsbestemt leieavtale som går fra 1 August 2019 - 30 Juni 2020 uten mulighet for oppsigelse. Er dette lov? Finner ikke rettsvern for denne kontrakten. Dette er jo et rom i kollektiv der huseier ikke bor på eiendommen, så avtalen burde vel vært på 3 år? Har prøvd å sagt opp avtalen siden oktober, men har betalt husleie frem til nå da huseier er advokat og veldig vanskelig å diskutere med.

Les mer

Utleier somler med å undertegne kontrakt

Publisert: 28.04.2020

Jeg skal leie leilighet. Har fått elektronisk avtale for elektronisk underskrift. Men det er ikke noen underskrift fra utleier der enda. Hvis jeg underskriver, hvor lenge må jeg vente underskrift tilbake? Har snakket med utleier om dette, men hun sier at hun må vente kodebrikke fra banken i en uke. Jeg foreslo at hun kunne bruke ID på mobil, men dette svarte hun ikke på. Hun svarer noe, men ikke det jeg spør.

Les mer

Leier rom uten rømningsvei

Publisert: 28.04.2020

Jeg leier hybel/leilighet med en venninne. Det er to rom. Det ene rommet har vindu og vanlig dør. Mitt rom er ett kott/lagring rom med skyvedør. Dette rommer skulle egentlig bli fikset sånn at man kunne lufte og få rømningsvei, det lovet husverten meg. 3 mnd gikk uten at det ble gjort noe. Jeg klagde og vil si opp leiekontrakten. Jeg var ikke klar over at vi hadde signert en 1 årig kontrakt. Jeg klagde og hun flyttet meg til et annet rom, dette rommet er ikke noe bedre. Hva kan jeg gjøre?

Les mer