Leie av bolig

Skatt på leieinntekter

Publisert: 13.02.2018

Min mor har vært på sykehjem i tre år. Hun eier en leilighet, som har blitt brukt av familiemedlemmer som studentleilighet i disse tre årene. De har nå flyttet ut, og leiligheten er nå leid ut på det åpne markedet. Hvordan blir dette skattemessig? Inntektene for utleie blir vel også regnet som inntekt for min mor, og mesteparten forsvinner vel da til å dekke sykehjemsoppholdet?

Les mer

Oppsigelse av husleie

Publisert: 13.02.2018

Jeg har gitt min oppsigelse, som er på tre måneder, til huseieren. Huseier vil ikke leie ut huset på nytt fordi de vil rive det. Må jeg da betale for de tre månedene? Er ikke oppsigelsestiden for å finne ny leietaker?

Les mer

Leieinntekt ved uførepensjon

Publisert: 07.02.2018

Vil utleie av rom, i egen leilighet der jeg selv bor, påvirke uførepensjon? Ung ufør, 100 %, innvilget i 1997. Vil eventuelle leieinntekter redusere muligheten for å tjene 1G ved arbeidsinntekter, uten å gå ned i trygd? Må man oppgi leieinntekter til NAV og skatteetaten og blir det trukket skatt av de?

Les mer

Leilighet manglet røykvarslere

Publisert: 29.01.2018

Mai 2017 tegnet jeg kontrakt og flyttet inn i en leilighet. I august fant jeg ut at det ikke fantes røykvarslere i leiligheten, sa ifra til huseier med en gang. Han tok det ikke særlig seriøst og det tok 2 mnd før jeg i det hele tatt fikk noen røykvarslere. Jeg lurer på om jeg i denne situasjonen har/hadde hatt rett til avslag på leie? Utleier har på ingen måte verken beklaget seg eller gitt tilbud om redusert leie pga dette.

Les mer

Leietaker klager på mugg

Publisert: 25.01.2018

Er ei dame som leier hos meg og har fått plutselig mugg på et soverom og ting er blitt ødelagt. Sier i tillegg at hun er blitt syk og at jeg visste om at det var mugg og fukt. Hun krever nå all husleie hun har betalt til meg, tilbake. Jeg har sagt på sms at hun burde finne en annen plass å bo siden forholdene er slik og at jeg blir å rive det meste i leiligheten for å finne ut av ting. Hun gidder ikke å finne noe, men truer med advokat. Hva gjør jeg?

Les mer

Må leietaker dekke utgifter som er tilknyttet huset?

Publisert: 15.01.2018

Jeg er leietaker og har fått et papir fra vårt grendelag om at veien foran huset skal bli oppgradert. Det hevdes at jeg skal betale 667 kroner hver måned i to år. Må ikke eiere av leiligheten betale for det?

Les mer

Utleier utbedrer ikke de feil han skulle – kan avtalen heves?

Publisert: 15.01.2018

I have just moved into a new appartement. I paid a deposit, aswell as one month of rent. There are some open holes in the walls where cold freezing air is entering the appartement. As a result, I have to use the heater constantly, which is expensive. Furthermore, heating in one of the rooms doesn't work at all. The owner says he will fix it, but he never does. I wonder if it's possible to get the deposit back and cancel the rent agreement because of these problems?

Les mer

Utleier har satt depositum på sin private konto

Publisert: 15.01.2018

Jeg har nettopp skrevet under på en leiekontrakt, men utleier har satt depositumet på privat konto og han nekter å betale for en depositumskonto. Jeg ønsker ikke å leie hos han, da det har vært så mye tull. Han svarer ikke på mine henvendelser og jeg lurer på om jeg må betale husleie for denne måneden når han har tatt depositumet på sin private konto?

Les mer

Utleier ønsker å si opp leietager før tiden

Publisert: 15.01.2018

Vi bor tre stykker i en leilighet. Vi har løpende kontrakt og kan først etter 9 måneder si opp kontrakten med 3 måneder oppsigelsestid. Utleier ønsker å flytte inn i leiligheten selv og vil at vi skal flytte ut snarest. Kontrakten vår sier at "leien kan indeksreguleres første gang 1.7.2018" og at "leieavtalen kan sies opp med 3 kalendermåneders varsel, første gang etter 9 mnd, altså 30.3.2018". Kan utleier si oss opp før 30.3.2018? Og hvilke rettigheter har vi?

Les mer

Eksen har brukt opp depositum

Publisert: 12.01.2018

Jeg var leietaker sammen med eks-samboer, begge våre navn står på leiekontrakten. Etter samlivsbrudd flyttet jeg mens eksen bodde i den samme leiligheten fram til leiekontrakten gikk ut (et par måneder). Da vi signerte leiekontrakten satt jeg mine egne penger til depositumskonto, kontoen er i mitt navn. Nå krever utleieren depositum siden eksen ikke betalte leien da han bodde der alene. Jeg har en ny kontrakt som viser at jeg har bodd en annen plass. Om jeg kan få depositum tilbake?

Les mer