Leie av bolig

Økning i husleie

Publisert: 07.12.2018

Jeg har leid en leilighet siden 2014 for 9200 kr. I går fikk jeg et brev fra eieren om at han skal øke leiepris til 10 000, og jeg må begynne å betale det nye beløpet fra 1.1.2019. Er det lov til å øke leiepris? Er det Ikke 6 måneder varsel før jeg begynner å betale den nye prisen?

Les mer

Mangler husleie fra avdød leietaker

Publisert: 07.12.2018

Jeg er utleier og har leid ut bolig til en eldre mann med standardkontrakt med 3 mnd oppsigelse. Sist i november døde leietaker. Sønnen sa at de ønsket å si opp leieavtalen og tømme huset slik at det var klart til 01.01.19. Den 20. november skulle husleien betales, denne kom ikke inn på konto. Jeg snakket med sønn som ba han meg om å ta beløpet fra depositumskonto (noe jeg ikke er komfortabel med, da det må males etc) da de ikke hadde tilgang til farens konti. Hva gjør jeg for å få husleien?

Les mer

Leietaker har ikke betalt depositum eller leie

Publisert: 07.12.2018

Jeg har gitt nøkkel til leietaker forrige måned, men utleier har ikke betalt depositum eller leie for den første måneden. Leietakeren har også blokkert mitt nummer, så jeg har ingen måte å kontakte leietaker på. I kontrakten står det at han må betale innen 15. desember og har mulighet for en frist på 14 dager. Hvis han ikke betaler, hvordan kan jeg få leietaker kastet ut?

Les mer

Må si opp leiekontrakt pga dårlig økonomi

Publisert: 05.12.2018

Jeg og familien min flyttet i okt 2018 inn i et bolig med tidsbestemt kontrakt gjennom eiendomsmegler. Begge parter kan si opp etter 9 mnd, med 3 mnd oppsigelse (okt 2019). Mannen min mistet jobben sin i vinter og min mor ønsker å flytte ut for seg selv. Vi har ikke nok til å betale husleie og noen andre regninger. For å klare oss må vi flytte ut til en mindre leilighet. Kan vi si opp leiekontrakten før tiden med 3 mnd oppsigelse? Vi kan hjelpe til med å finne nye leietakere.

Les mer

Mor leier ut bolig med borett

Publisert: 23.11.2018

Min mor har tinglyst borett på en boenhet jeg eier. Hun leier ut denne enheten og bor ikke der selv. Er det lov? Jeg fikk en setteverge da min far døde og jeg var ung, og ble flådd i det sammensatte skifte. Har jeg en sak her?

Les mer

Leietaker har ikke betalt strømregning

Publisert: 16.11.2018

Hva gjør jeg når strømleverandør ringer og forteller at at min tidligere leieboer ikke har betalt strømregningene?

Les mer

Erstatningskrav etter leie av sommerhus

Publisert: 16.11.2018

Vi leide i sommer et hus i Kristiansand og måtte i den forbindelse inn med et depositum på 3000 kr. Da vi dro, ble strømforbruk beregnet til ca 175 kr. Vi fikk så beskjed om at den ene sofaputen hadde fått en flekk slik at den måtte renses. Etter en stund stoppet kommunikasjonen, og nå får vi ikke tak i henne per mail, sms eller telefon. Vi har vært i kontakt med lokale renserier, og de anser at dette ville kostet ca 150 kr. Dette ble også formidlet til utleier. Hvordan går vi videre?

Les mer

Flytte uten oppsigelse når leiekontrakt går ut

Publisert: 02.11.2018

Jeg leier en leilighet og kontrakten går ut i desember 2018. På kontrakten så er det avtalt 3 måneders oppsigelsesfrist. Utleieren har ikke spurt meg om jeg ønsker å forlenge, eller om jeg skal flytte ut når kontrakten avsluttes. Jeg har ikke gitt noe oppsigelse, men kan jeg flytte bare flytte ut når kontrakten går ut?

Les mer

Huseier indeksregulerer husleien etter tre år

Publisert: 22.10.2018

Min huseier har sendt meg et varsel om økt husleie iht indeksreguleringen. Jeg har bodd på adressen i 3 år. Min husleie er nå 8000,- pr mnd og han vil øke den til 8700,- iht indeksreguleringen på de tre årene. Har han lov til å gjøre det på denne måten? Altså 3 år tilbake i tid, siden kontrakten startet? Jeg vet at en huseier kan maks øke husleien en gang i året iht indeksreguleringen, men hvor langt tilbake i tid kan en huseier få lov til å regne fra?

Les mer

Øke husleie i ny kontrakt

Publisert: 15.10.2018

Vi bor i et hus med en utleiedel som vi leier ut. Hun som bor der nå har en tidsbestemt avtale fra 01.01.18 og ut året. Hun betaler 6500,- . Det vil jo da si at hu kun har kontrakt ut året, og etter papirene da egentlig skal flytte ut. Hun ønsker å bo der lenger, og vårt spørsmål da er om vi for eksempel kan tilby henne en ny kontrakt og da øke husleien til 7000,-? Vi har jo hørt så mye om at man ikke kan øke mer enn så og så mye og vil jo ikke gjøre noe vi ikke har lov til.

Les mer
1 2 3 23