Lån og finansiering

Bank vil bruke egen eiendomsmegler ifm refinansiering

Publisert: 30.08.2019

Vi har boliglån i DNB. Vi fikk nylig ny verdivurdering av boligeiendommen som hadde endret seg både med tomtestørrelse og flere bygninger. Banken ville ikke legge inn denne nye verdivurderingen, og forslo å sende egen eiendomsmegler til oss gratis. Vi ønsket å refinansiere siden eiendommen er spesiell med over 6400 kvm tomt og 3 større bygninger utenom bolighus ønsket vi å heller bruke en sertifisert takstmann fra et autorisert firma (norsk takst). Kan banken gjøre slikt? Hva gjør vi nå?

Les mer

Låne penger til sønn for oppstart av firma

Publisert: 16.11.2018

Skal låne en av mine sønner kr 200 000, da han skal starte trafikkskole. Hva bør tas med i avtalen som vi skriver , utenom rente og avtale om tilbakebetaling, avdragsfrihet og hvordan vi skal gjøre med gjelden ved en eventuell konkurs? Selskapet skal startes som et aksjeselskap. Kan eventuell gjeld ved konkurs omgjøres til forskudd på arv? Eventuell rente. Jeg taper en del da det er penger fra fond. 2 brødre, de er orientert.

Les mer

Ta opp lån sammen med søsken

Publisert: 22.10.2018

Jeg har tatt opp boliglån med et søsken som medlåntaker. Det er min egenkapital som er brukt og det er jeg som skal betale for lånet. Må mitt søsken underskrive på kjøpskontrakten og stå som eier av boligen jeg har kjøpt, eller kan jeg skrive under og eie boligene alene? Søskenet skal kun være med på lånet til jeg er ferdig med utdanning.

Les mer

Eie bolig med ektefelle med inkassogjeld

Publisert: 14.09.2018

I forbindelse med refinansiering av boliglån, så vil banken at min ektefelle skal være medlåntaker. Han er pr idag ikke oppført som medeier i boligen da jeg ervervet den før ekteskapet. Han har noe inkassogjeld og vil ikke være medeier pga fare for utlegg fra kreditorer. Vil han da som medlåntaker også bli registrert som medeier i boligen, med de eventuelle konsekvenser det kan bli fra kreditorene hans?

Les mer

Hjelp til å regne ut lån ut ifra eierbrøk

Publisert: 28.08.2018

Trenger hjelp til å forstå et regnestykke. Vi har i dag en eierbrøk 25/75 på leilighet med felles lån. Leiligheten er solgt for 4 490 000,- Lån 920 000,- Hvordan vil dette oppgjøret se riktig ut med vår eierbrøk?

Les mer

Eksmann betaler ikke på felles boliglån

Publisert: 27.08.2018

Min fraseparerte mann og jeg eier ett småbruk i sammen med to boenheter. Jeg har aleneomsorg for våre to barn. Vi har snart vært separert i ett år. Vi har et boliglån i sammen, men han lar være å betale på dette. Jeg betaler alt av lån, forsikringer og strøm på to hus. Samtidig gjør jeg i stand soverom for barna i annen etasje. Hva hvis vi må selge småbruket fordi jeg ikke har råd til å løse ut han? De siste årene har jeg betalt hele lånet. Får jeg igjen for alt jeg har betalt ved dele?

Les mer

Eks-samboer vil ta opp lån på delt leilighet

Publisert: 19.06.2018

Eks-samboer tenker på å ta opp lån på leilighet. Han eier 75%, min andel er 25%. Han har bodd på en annen adresse i 10 år. Hans siste samboer ber ham om å flytte ut. Kan han ta opp lån på leilighet som han eier 75% av, uten å informere banken om min andel? Han sier at det er kun datteren som bor her. Jeg og min datter bor i denne leiligheten (jeg har bodd her i 40 år). Han bosetter seg i et annet nordisk land, men vil ha adressen sin her. Vi mister økonomisk støtte grunnet hans inntekt blir lagt til.

Les mer

Låne penger til søster til boligkjøp

Publisert: 11.06.2018

Jeg har en søster som er mye yngre enn meg selv. Min mann og jeg har ikke så mye lån. Det kan være aktuelt å investere i en bolig sammen med min søster og hennes mann, slik at de kan få et større sted å bo. Det kan være aktuelt for oss å gå inn med ca 2 000 000. (Med tanke om at de kjøper oss ut om ca 10 år, når våre barn skal etablere seg og trenger økonomisk hjelp.) På hvilke måter kan/bør dette organiseres. De er gode betalere.

Les mer

Banken trekker fortsatt av lånet etter oppsigelse

Publisert: 05.06.2018

Kan en bank fortsette å trekke lån fra kundens konto, der banken selv har sendt lånet til oppsigelse og til inkassopartner? Jeg skrev til banken og fortalte at kommunen hadde krevd huset til kontohaver tvangssolgt, at kontohaver ikke hadde mulighet til å følge opp sine forpliktelser til banken, og at jeg anbefalte dem å si opp lånet. Jeg hjalp kontohaver med å bytte bank, men grunnet treghet hos NAV, ble ikke bankbyttet registrert tidlig nok. Banken trakk beløpet når lån var oppsagt.

Les mer

Lånetaker som ikke betaler

Publisert: 13.03.2018

Min kone hadde lån med sin tidligere ektemann for ca.15 år tilbake i tid. Hun var/er kausjonist og har fått lønnstrekk, og har hatt dette trekket i snart tre år. Er det slik at lånetaker (tidligere ektemann) kan springe fra alt ansvar i en slik sak? Selv om han er i full jobb?

Les mer